Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМатематичні методи в біології

Скачати 37.67 Kb.

Математичні методи в біології
Скачати 37.67 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.03.2017
Розмір37.67 Kb.
  1   2

Математичні методи в біології

Що таке Інтернет?

A. З'єднання персональних комп'ютерів у мережу

B. Глобальна комп'ютерна інформаційна мережа

C. Bнутріння комп'ютерна інформаційно-довідкова мережа

D. Мережа глобальних серверів

E. Локальна комп'ютерна мережа

ANSWER: B


B операційній системі Windows основна програма для роботи з Web-сторінками і в мережі Internet це:

A.

Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Nestcape Navigator

B. HTML

C. NavigatorD. Internet Explorer

E. Nestcape

ANSWER: D
URL – це:

A. унікальна адреса, з допомогою якої може бути знайдена будь-яка інформація в Internet

B. тип ресурсу

C. ім’я сервера, на якому розташована Web-сторінка

D.

Веб-се́рвер (англ. Web Server) - це сервер, що приймає HTTP-запити від клієнтів, зазвичай веб-браузерів, видає їм HTTP-відповіді, зазвичай разом з HTML-сторінкою, зображенням, файлом, медіа-потоком або іншими даними.
Eлектронна скринька

E. Гіпертекстовий документ

ANSWER: A
Файл, який містить музику, має розширення:

A. .

Гіперте́кст (англ. Hypertext) - текст для перегляду на комп'ютері, який містить зв'язки з іншими документами («гіперзв'язки» чи «гіперпосилання»); читач має змогу перейти до пов'язаних документів безпосередньо з вихідного (первинного) тексту, активувавши посилання.
mp3


B. .txt

C. .rar


D. .rtf

E. .bmp


ANSWER: A
Набір інструкцій стосовно управління комп’ютером і обробки інформації це –

A. Автокод

B. Мнемоніка

C. Програма

D. Транслятор

E. Компілятор

ANSWER: C
Система засобів, яка полегшує запам’ятовування це -

A. Автокод

B. Мнемоніка

C. Програма

D. Транслятор

E. Компілятор

ANSWER: B
Першою комерційною мовою програмування вищого рівня був -

A.

Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.
Компілятор (англ. Compiler від англ. to compile - збирати в ціле) - комп'ютерна програма (або набір к. програм), що перетворює (компілює) вихідний код, написаний певною мовою програмування (мова джерела, англ. source language)
Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.
Паскаль

B. Дельфі

C. Java


D. Фортран

E. Пролог

ANSWER: D
Програми, які безпосередньо забезпечують виконання необхідних споживачам робіт це –

A.

Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Прикладні програми

B. Системні програми

C. Інструментальні системи

D. Програми-драйвери

E. Програми-оболонки

ANSWER: A
Програми, які забезпечують створення нових програм для комп’ютера це –

A. Прикладні програми

B. Системні програми

C. Інструментальні системи

D. Програми-драйвери

E. Програми-оболонки

ANSWER: C
Яка програма з наведених нижче не відноситься до системних програм?

A. MS DOS

B. Делфі

C. Windows 98

D. Norton Commander

E. Програми-драйвери

ANSWER: B
Програми – утиліти відносяться до:

A. Прикладних програм

B. Системних програми

C. Інструментальних систем

D. Програм-драйверів

E. Програм-оболонок

ANSWER: B
Програми, які дозволяють швидко копіювати інформацію, що знаходиться на жорсткому диску на дискети та інші носії інформації це -

A.

Бра́узер, також веб-переглядач (англ. browser МФА: [ˈbraʊ̯zɚ] - переглядач) - програмне забезпечення для комп'ютера або іншого електронного пристрою, як правило, під'єднаного до Інтернету, що дає можливість користувачеві взаємодіяти з текстом, малюнками або іншою інформацією на гіпертекстовій веб-сторінці.
Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.
Носій інформації Носі́й інформа́ції (data medium) - матеріальний об'єкт , створений природою або ж навмисно людиною, за допомогою якого можна зберігати і передавати інформацію
Антивірусні програми

B. Програми-пакувальники

C. Діагностики комп(ютера

D.

Діагно́стика (з грец. diagnosis = dia+gnosis = «роз+пізнання») (англ. diagnostics; нім. Diagnostik; фр. le diagnostic) - галузь знань, що вивчає теорію і методи організації процесів постановки діагнозу, а також принципи побудови засобів діагностування.
Резервування

E. Оптимізації дисків

ANSWER: D
Програми, які застерігають пошкодження інформації в пам’яті комп’ютера програмами-вірусами і ліквідують наслідки їх впливу це -

A.

Оптиміза́ція (англ. optimization, optimisation) - процес надання будь-чому найвигідніших характеристик, співвідношень (наприклад, оптимізація виробничих процесів і виробництва). Задача оптимізації сформульована, якщо задані: критерій оптимальності (економічний - тощо; технологічні вимоги - вихід продукту, вміст домішок в ньому та ін.)
Антивірусні програми

B. Програми-пакувальники

C. Діагностики комп’ютера

D. Резервування

E. Оптимізації дисків

ANSWER: A
Програми, які дозволяють стискувати інформацію на дисках, завдяки чому остання займає менше місця це –

A. Обмеженого доступу

B. Програми-пакувальники (архіватори)

C. Діагностики комп(ютера

D. Резервування

E. Оптимізації дисків

ANSWER: B
Програми, які дозволяють перевірити конфігурацію комп’ютера та його зовнішніх пристроїв це –

A.

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Обмеженого доступу

B. Програми-пакувальники

C. Діагностики комп'ютера

D. Резервування

E. Оптимізації дисків

ANSWER: C
Програми, які забезпечують швидкий доступ до інформації на дисках завдяки оптимальному розміщенню на ньому даних це –

A. Антивірусні програми

B. Програми-пакувальники

C. Діагностики комп’ютера

D. Резервування

E. Оптимізації дисків

ANSWER: E
Програми, які перешкоджають доступу до інофрмації на дисках некваліфікованих працівників це –

A.

Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].
Обмеженого доступу

B. Програми-пакувальники

C. Діагностики комп(ютера

D. Резервування

E. Оптимізації дисків

ANSWER: A
Інструментальні системи (програми) це –

A. Програми, які безпосередньо забезпечують виконання необхідних споживачам робіт

B. Програми, які виконують різноманітні допоміжні функції

C. Програми, які забезпечують створення нових програм для комп’ютера

D. Невеликі програми, які виконують конкретну сервісну функцію

E. Сукупність певних програм для керування роботою зовнішніх пристроїв

ANSWER: C
Можливість ОС одночасно виконувати декілька прикладних програм називається:

A. Системне підтримання зовнішніх пристроїв

B. Підтримка технології Plug-and-Play

C.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Наявність засобів обміну даними

D. Багатозадачність

E. Підтримка технології Drag-and-Drop

ANSWER: D
Можливість ОС управляти роботою всіх зовнішніх пристроїв називається:

A. Системне підтримання зовнішніх пристроїв

B. Підтримка технології Plug-and-Play

C. Наявність засобів обміну даними

D. Багатозадачність

E. Підтримка технології Drag-and-Drop

ANSWER: A
Можливість ОС використовувати спільний для всіх Windows-додатків буфер обміну називається:

A.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Кліпборд (англ. clipboard) або сховок - проміжне сховище даних, що призначається для переносу або копіювання між програмами або частинами однієї програми.
Системне підтримання зовнішніх пристроїв

B. Підтримка технології Plug-and-Play

C. Наявність засобів обміну даними

D. Багатозадачність

E. Підтримка технології Drag-and-Drop

ANSWER: C
Здатність ОС плавно змінювати розміри символів без втрати якості називається:

A. Сумісність з DOS-програмами

B.

Сумісність (в стандартизації) - властивість об'єкта (процесу, системи) вступати у взаємодію з іншими об'єктами (процесами, системами), при цьому об'єкти (процеси, системи) не повною мірою виключають прояв один одного.
Забезпечення захисту даних

C. Наявність засобів обміну даними

D. Підтримка масштабованих шрифтів

E. Багатокористувацький інтерфейс

ANSWER: D
Можливість запуску програм, створених для попередніх версій ОС називається:

A. Сумісність з DOS-програмами

B. Забезпечення захисту даних

C. Наявність засобів обміну даними

D. Підтримка масштабованих шрифтів

E. Багатокористувацький інтерфейс

ANSWER: A
Можливість ОС встановлювати декілька різних конфігурацій інтерфейсу Windows 98 називається:

A. Сумісність з DOS-програмами

B. Забезпечення захисту даних

C. Наявність засобів обміну даними

D. Підтримка масштабованих шрифтів

E. Багатокористувацький інтерфейс

ANSWER: E
Що зайве ? Основними об’єктами робочого стола є:

A. Мій комп’ютер

B. Internet Explorer

C. Мої документи

D. Microsoft Word

E. Корзина

ANSWER: D
Сукупність програм, які призначені для управління ресурсами ПК і обчислювальними процесами, а також для організації взаємозв’язку користувача з апаратурою це –

A.

Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Операційні системи

B. Системні програми

C. Інструментальні системи

D. Програми-драйвери

E. Програми-оболонки

ANSWER: A
Сукупність певних програм для керування роботою зовнішніх пристроїв це –

A. Прикладні програми

B. Системні програми

C. Інструментальні системи

D. Програми-драйвери

E. Програми - оболонки

ANSWER: D
Невеликі програми, які виконують конкретну сервісну функцію це –

A. Прикладні програми

B. Програми утиліти

C. Інструментальні програми

D. Програми-драйвери

E. Програми-оболонки

ANSWER: B
Програма це –

A. Набір інструкцій стосовно управління комп’ютером і обробки інформації

B. Система засобів, яка полегшує запам’ятовування

C. Перша комерційна мова програмування вищого рівня

D. Системи, яка дозволяє писати не на машинній мові

E. Єдиний графічний інтерфейс користувача

ANSWER: A
Мнемоніка це –

A.

Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.
Графічний інтерфейс користувача Графі́чний інтерфе́йс кори́стувача́ (ГІК, англ. GUI, Graphical user interface) - тип інтерфейсу, який дозволяє користувачам взаємодіяти з електронними пристроями через графічні зображення та візуальні вказівки, на відміну від текстових інтерфейсів, заснованих на використанні тексту, текстовому наборі команд та текстовій навігації.
Набір інструкцій стосовно управління комп’ютером і обробки інформації

B. Система засобів, яка полегшує запам’ятовування

C. Перша комерційна мова програмування вищого рівня

D. Системи, яка дозволяє писати не на машинній мові

E. Єдиний графічний інтерфейс користувача

ANSWER: B
Фортран це –

A. Набір інструкцій стосовно управління комп’ютером і обробки інформації

B. Система засобів, яка полегшує запам’ятовування

C. Перша комерційна мова програмування вищого рівня

D. Системи, яка дозволяє писати не на машинній мові

E. Єдиний графічний інтерфейс користувача

ANSWER: C
Прикладні програми це –

A. Програми, які безпосередньо забезпечують виконання необхідних споживачам робіт

B. Програми, які виконують різноманітні допоміжні функції

C. Програми, які забезпечують створення нових програм для комп’ютера

D. Невеликі програми, які виконують конкретну сервісну функцію

E. Сукупність певних програм для керування роботою зовнішніх пристроїв

ANSWER: A
Системні програми це –

A. Програми, які безпосередньо забезпечують виконання необхідних споживачам робіт

B. Програми, які виконують різноманітні допоміжні функції

C. Програми, які забезпечують створення нових програм для комп’ютера

D. Невеликі програми, які виконують конкретну сервісну функцію

E. Сукупність певних програм для керування роботою зовнішніх пристроїв

ANSWER: B
Програми –утиліти це –

A. Програми, які безпосередньо забезпечують виконання необхідних споживачам робіт

B. Програми, які служать для обробки відеозображення

C. Програми, які забезпечують створення нових програм для комп’ютера

D. Програми, які виконують конкретну сервісну функцію

E. Сукупність певних програм для керування роботою зовнішніх пристроїв

ANSWER: D
Програми – драйвери – це

A. Програми, які безпосередньо забезпечують виконання необхідних споживачам робіт

B. Програми, які виконують різноманітні допоміжні функції

C. Програми, які забезпечують створення нових програм для комп’ютера

D. Невеликі програми, які виконують конкретну сервісну функцію

E. Сукупність певних програм для керування роботою зовнішніх пристроїв

ANSWER: E
Програми – оболонки це –

A. Програми, які безпосередньо забезпечують виконання необхідних споживачам робіт

B. Програми, які виконують різноманітні допоміжні функції

C. Програми, які забезпечують створення нових програм для комп’ютера

D. Невеликі програми, які виконують конкретну сервісну функцію

E. Програми, які забезпечують більш наочний спосіб


  1   2


Скачати 37.67 Kb.

  • Гіпертекстовий