Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМатематика. Інформаційні технології. Освіта

Скачати 91.85 Kb.

Математика. Інформаційні технології. Освіта
Скачати 91.85 Kb.
Дата конвертації03.06.2017
Розмір91.85 Kb.

ІV Міжнародна науково-практична конференція
МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
ОСВІТА.

Міністерство освіти і науки України

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Кафедра вищої математики та інформатики

Дата проведення: 12-14 червня 2015 р.

Національна академія педагогічних наук України - вища галузева наукова установа.
Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.

Місце проведення: Луцьк-Світязь.

Очікується участь науковців з України,

Польщі, Білорусі, Росії, Швеції, США.
Тематичні напрямки роботи конференції:


 • Математичне моделювання та системний аналіз; фінансова та актуарна математика;
  Актуарна математика - напрям у математиці, який вивчає питання пов'язані з оцінкою ризиків у різних сферах людської діяльності.


 • Диференціальні рівняння та математична фізика;

 • Математичний аналіз та теорія функцій;

 • Інтелектуальні системи та середовища;

 1. Використання систем комп'ютерної математики в наукових дослідженнях та освіті;

 2. Педагогічне проектування комп’ютерно орієнтованого середовища навчання дисциплін природничо-математичного циклу;

 • Фундаментальні та прикладні питання комп'ютерної інженерії;

 • Організаційні питання та програмне забезпечення навчального процесу;
  Математична фізика - загальна назва математичних методів дослідження і розв'язання диференціальних рівнянь, які виникають, зокрема, в фізиці. Теорія математичних моделей фізичних явищ; займає особливе положення і у математиці, і у фізиці, перебуваючи на стику цих наук.
  Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
  Наука Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
  Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.


 • Методика навчання математики та інформатики у вищій школі.


Мова конференції: українська, англійська, російська
Організаційний внесок

Організаційний внесок з кожного учасника становить орієнтовно 500 грн. (еквівалент 35$), що включає в себе вартість публікації тез та матеріалів конференції, доїзд з м. Луцька (місце збору учасників) до бази "Гарт" на озері Світязь (місце проведення конференції). Витрати на харчування, проживання, транспорт, культурну програму учасники конференції забезпечують самостійно.

Оплата оргвнеску здійснюється поштовим переказом на адресу: Світницькій Ірині Сергіївні, кафедра вищої математики та інформатики СНУ імені Лесі Українки, вул. Потапова, 9, к.С-16, м. Луцьк, Волинська обл., 43021.

Для участі в роботі конференції необхідно надіслати до

1 травня 2015 року на адресу оргкомітету такі матеріали: • Заявку на участь в конференції (snu.conference@gmail.com) ;

 • Матеріали доповіді (snu.conference@gmail.com);

 • Копію квитанції про оргвнесок ( snu.conference@gmail.com );

P.S. Як виняток можна оргвнесок сплатити після особистого приїзду на конференцію.


Вимоги до оформлення матеріалів:


Матеріали подаються у двох частинах:

 • тези обсягом 2 сторінки (тези учасників планується опублікувати до початку роботи конференції);

 • розширена доповідь 6-8 сторінок (матеріали конференції учасників планується опублікувати до початку роботи конференції).

Тези і розширена доповідь повинні подаватись в форматі текстового редактора Microsoft Word 97-2003 в роздрукованому і електронному форматі. Формат аркуша –А4, шрифт – Times New Roman Cyr 14, міжрядковий інтервал – 1,5, параметри сторінки – всі поля 2 см. Стаття повинна містити таку інформацію: назва статті, прізвище та ініціали автора, його посаду і звання, установу в якій працює автор, коротку анотацію англійською та українською мовами, текст доповіді, висновки, список використаної літератури.

Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.
Microsoft Word (повна назва Microsoft Office Word, часто вживаються - MS Word, WinWord або просто Word) - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету «Microsoft Office».
Українська мова Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.


Примітки

 1. Запрошення для учасників буде надіслано тільки після одержання заявки і перерахування коштів.

 2. У випадку відсутності учасника конференції кошти не повертаються.

 3. Тези планується видати до початку конференції.

 4. Тим учасникам, які не зможуть взяти участь у конференції матеріали будуть надіслані після її закінчення.

 5. Робота конференції проводитиметься в перлині Шацького Національного парку - озері Світязь.
  Національний природний парк - категорія природно-заповідного фонду в Україні та світі, територія, звичайно визначена у законі та у державній власності, що охороняється від більшості типів людської діяльності та забруднення.
  Природа Шацького національного парку забезпечить Вам приємні емоції на весь наступний науковий сезон.

Світязь розташовується у Шацькому районі Волинської області біля села Світязь. Площа озера 27,5 км2, найбільша глибина 58,4 м, хоча середня глибина становить 7,2 м, а прибережна смуга мілководна. Прозорість води до 8 м. Верхні шари води влітку прогріваються до 20 °C і більше, на глибині температура води постійна і становить 9 °C. На озері є острів площею до 7 гектарів. Через канал Світязь сполучається з озером Луки та іншими озерами. Біля берегів Світязя розташоване однойменне село.


Адреса оргкомітету:

Оргкомітет конференції

"МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ОСВІТА",

кафедра вищої математики та інформатики,

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

вул. Потапова, 9,

м. Луцьк,

Волинська обл.

43021

E-mail: vm-kai@ukr.net, snu.conference@gmail.com
Довідки за телефонами:

033-22-4-44-80 (кафедра вищої математики та інформатики, Світницька Ірина Сергіївна)


План роботи конференції:
12.06.15 – I День конференції

до 11-50 збір учасників, їх реєстрація;

12.00 – Відкриття конференції. Пленарне засідання.

Плена́рне засі́дання, пленарна сесія (англ. Plenary session) - засідання (період роботи) організації (громади, товариства, асамблеї або парламенту), що відбувається за участі усіх членів організації, незалежно від угруповань.

14.00 – Секційні засідання для магістрів та спеціалістів, учасників конференції.

14.00 – 15.00 – обід.

15.30 – делегування приїжджих учасників конференції на базу практики "Гарт" озера Світязь;

19.00 – прибуття на базу і розміщення учасників.

13.06.2015. - II День конференції

10.00 - Пленарне засідання.

12.00 – Секційні засідання.

19.00 – Фуршет.
14.06.2015. III День конференції

10.00 – Секційні засідання.14.00 – Закриття роботи конференції.
Програмний комітет конференції:
Співголови:

 1. Сергієнко Іван Васильович, д.ф.-м. н., професор, дійсний член НАН України, директор Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

 2. Биков Валерій Юхимович, д.тех. н., професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України


Члени програмного комітету:

 1. Маслюченко Володимир Кирилович, д.ф.-м. н., завідувач кафедри математичного аналізу Чернівецького національного університету імені Ю.
  Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.
  Акаде́мік або ді́йсний член акаде́мії (рос. академик, англ. academician, нім. Akademiker) - дійсний член академії як корпорації вчених, обраний її загальними зборами. Зазвичай, академіками без уточнення називають членів національної академії наук, академіками (з вказівкою академії) називають дійсних членів інших академій.
  Математи́чний ана́ліз - фундаментальний розділ математики, що веде свій відлік від XVII століття, коли було строго сформульовано теорію нескінченно малих. Сучасний математичний аналіз включає в себе також теорію функцій, теорії границь і рядів, диференційне та інтегральне числення, диференціальні рівняння та диференціальну геометрію.
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - державний вищий заклад освіти 4-го рівня акредитації у місті Чернівці.
  Федьковича;

 2. Провотар Олександр Іванович, д.ф.-м. н., професор, завідувач кафедри Інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 3. Пасічник Володимир Володимирович, д.тех. н., професор, кафедри “Інформаційні системи та мережі” Національного університету “Львівська політехніка”, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, відмінник освіти України;
  Володи́мир Володими́рович (? - після 1218) - руський князь з роду Ростиславичів, династії Рюриковичів. Син галицького князя Володимира Ярославича. Онук Ярослава Осмомисла. У хрещенні - Іва́н. На думку історика Леонтія Войтовича, 1218 року разом із старшим братом Васильком був претендентом на галицький престол, якого угорці намагалися використати у боротьбі за Галицьку спадщину.
  Держа́вна пре́мія СРСР (1966–1991) - одна з форм заохочення радянських громадян за видатні творчі досягнення в галузі науки і техніки, літератури і мистецтва; одна з найважливіших премій в СРСР нарівні з Ленінською (1925–1935, 1957–1991).


 4. Чичурін Олександр Вячеславович, д.ф.-м. н. , професор кафедри геометрії та алгебри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

 5. Бомба Андрій Ярославович, д. тех. н, професор, завідувач кафедри інформатики і прикладної математики Рівненського державного гуманітарного університету;

 6. Гриб’юк Олена Олександрівна, к.пед.н., старший науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України;
  Андрій Ярославич (1221 - † 1264) - третій син великого князя Ярослава Всеволодовича, князь суздальський, у 1250-1252 роках великий князь владимирський.
  Прикладна математика - галузь математики, що розглядає застосування математичних знань в інших сферах діяльності. Прикладами такого застосування будуть: чисельні методи, математична фізика, математична хімія, лінійне програмування, оптимізація і дослідження операцій, моделювання суцільних середовищ (механіка суцільних середовищ), біоматематика і біоінформатика, теорія інформації, теорія ігор, теорія ймовірності і статистика, фінансова математика і теорія страхування, aктуарна математика,криптографія, а також комбінаторика і деякою мірою кінцева геометрія, теорія графів в додатку до мережевому плануванню, і багато в чому те, що називається інформатикою. У питанні про те, що є прикладною математикою, не можна скласти чітку логічну класифікацію. Математичні методи звичайно застосовуються до специфічного класу прикладних завдань шляхом складання математичної моделі системи.
  Вчене звання старшого наукового співробітника присвоюється докторам і кандидатам наук із стажем наукової роботи не менше трьох років, які працюють у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації або наукових установах та організаціях до них прирівняних і зараховані після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом, на посади старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідувача (начальника) та завідувача (начальника) науково-дослідного відділу (відділення, сектору, лабораторії), завідувача кафедри або призначені на посади ректора, проректора з навчальної та наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року та опублікування за останні три роки у наукових фахових виданнях України або інших держав не менше п'яти наукових праць за відповідною спеціальністю, з них дві - без співавторів.


 7. Михайлюк Віктор Олексійович, д.ф.-м. н. , професор кафедри прикладної математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

 8. Кулик Віктор Леонідович, д.ф.-м. н. , професор, завідувач кафедри прикладної математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

 9. Шило Володимир Петрович, д.ф.-м. н. , професор, провідний науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України;

 10. Орлов Віктор Миколайович, д.ф.-м. н. професор, завідуючий кафедри алгебри і геометрії Чувашського державного педагогічного університету імені І.Я. Яковлєва, (м. Чебоксари, РФ);

 11. Камінський Роман Миколайович, д.тех. н., професор, Національний університет “Львівська політехніка”;

 12. Берко Андрій Юліанович, д.тех. н., професор, Національний університет “Львівська політехніка”;

 13. Грицик Володимир Володимирович, член кореспондент НАН України, д.тех. н., професор Національний університет “Львівська політехніка”;

 14. Лупенко Сергій Анатолійович, д.тех. н., професор, Тернопільський технічний університет імені Івана Пулюя.
  Іва́н Па́влович Пулю́й (Ivan Puluj, Johann Puluj; 2 лютого 1845(18450202), містечко Гримайлів, нині смт, Гусятинський район - 31 січня 1918, Прага) - український та австро-угорський фізик і електротехнік, винахідник, організатор науки, публіцист, перекладач Біблії українською мовою, громадський діяч.
  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (скорочено ТНТУ ім. І. Пулюя) - провідний вищий технічний навчальний заклад Західної України, заснований в 1960 році.Оргкомітет конференції:
Голова:

 1. Федонюк Анатолій Ананійович, к.ф.-м. н., доцент, зав. каф. вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;


Члени оргкомітету:

 1. Ковальчук Ігор Романович, к.ф.-м. н., доцент, декан математичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

 2. Чепрасова Тетяна Іванівна, канд. пед. наук, доцент кафедри прикладної математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

 3. Собчук Валентин Володимирович, канд. фіз.-мат. наук., доцент кафедри диференціальних рівнянь та математичної фізики;
  Диференціа́льні рівня́ння - рівняння, що встановлює залежність між незалежними змінними, числами (параметрами), невідомими функціями та їх похідними. Невідома функція може бути як скалярною, так і векторною.


 4. Оксюта Віктор Адамович канд. фіз.-мат. наук, директор ТзОВ "Українська комп'ютерна школа";

 5. Яцюк Світлана Миколаївна, канд. пед. наук, доцент кафедри вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

 6. Головін Микола Борисович, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

 7. Микитюк Інна Олексіївна, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

 8. Ройко Лариса Леонідівна, канд. пед. наук, доцент кафедри вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

 9. Микитюк Ігор Євгенович, голова наглядової ради каф.;

 10. Музика Лілія Павлівна, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

 11. Кравчук Ольга Мусіївна, канд. пед. наук, доцент кафедри геометрії та алгебри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

 12. Миронюк Тамара Никифорівна, ст. викладач кафедри вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

 13. Антонюк Богдан Петрович, ст. викладач кафедри вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

 14. Юнчик Валентина Леонідівна, асистент кафедри вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

 15. Курій Вадим Олегович, асистент кафедри вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

 16. Світницька Ірина Сергіївна, здобувач, лаборант кафедри вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

 17. Мамчич Ярослав Минович, ст. викладач кафедри вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

 18. Муляр Вадим Петрович, к.пед.н., доцент кафедри загальної фізики та методики викладання фізики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
  Мето́дика (від грец. μέθοδος - «шлях через») навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) - галузь педагогічної науки, що являє собою окрему теорію навчання (приватну дидактику).Скачати 91.85 Kb.

 • Тематичні напрямки роботи конференції: Математичне моделювання та системний аналіз; фінансова та актуарна математика
 • Мова конференції: українська, англійська, російська Організаційний внесок
 • Для участі в роботі конференції необхідно надіслати до 1 травня 2015 року на адресу оргкомітету такі матеріали
 • Вимоги до оформлення матеріалів
 • Адреса оргкомітету
 • E - mail : vm-kai@ukr.net , snu.conference@gmail.com
 • Програмний комітет конференції: Співголови: Сергієнко Іван Васильович, д.ф.-м. н., професор, дійсний член
 • Члени програмного комітету: Маслюченко Володимир Кирилович, д.ф.-м. н., завідувач кафедри математичного аналізу
 • Володимир Володимирович
 • Андрій Ярославович
 • Тернопільський технічний університет імені Івана Пулюя
 • Оргкомітет конференції: Голова