Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМатеріали для опрацювання художнякультур а

Скачати 1.17 Mb.

Матеріали для опрацювання художнякультур а
Скачати 1.17 Mb.
Сторінка 1/14
Дата конвертації 12.05.2017
Розмір 1.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Які три архітектурні ордериввели в архітектуру стародавні греки?
Архітекту́рний о́рдер, поря́док (лат. ordo, фр. ordre - порядок) - конструктивна система, що виросла на основі доведеної до вищого ступеня досконалості стійко-балкової конструкції. Ордер є одночасно і конструктивною, і художньою системою.


Назвіть відомі вам напрямки музики масових жанрів.

10. Розподіліть твори мистецтва по групам. До якої групи відноситься кожен твір?


Матеріали для опрацювання

Х У Д О Ж Н Я К У Л Ь Т У Р А

9 клаc


Контрольних робіт – 4


п/п

Зміст навчального матеріалу

1


РОЗДІЛ І. МИСТЕЦТВО В ПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ

Тема 1. Види і мова мистецтв

Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття “образ” у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах. Мистецтво  основа художньої культури.2


Тема 2. Візуальні мистецтва (4 год.)

Архітектура. Види, художні засоби.

Скульптура. Об’ємно-просторова пластична мова (кругла скульптура, рельєф).

Графіка. Художні засоби (лінія, пляма, контур). Види: оригінальна, тиражна, промислова.

Живопис. Художні засоби. Основи кольорознавства. Види: монументальний, станковий. Жанри: пейзаж (сільський, архітектурний, марина), портрет, натюрморт; анімалістичний, історичний, міфологічний, біблійний, батальний, побутовий.

3


Декоративно-ужиткове мистецтво. Різновиди: вишивка, ткацтво, килимарство, гончарство, іграшка, художня обробка металу, дерева, шкіри, вироби з бісеру. Український костюм. Костюми народів світу.

4

Художня фотографія.

Комп’ютерна графіка. Художні можливості та застосування в культурі.

5

Тема 3. Жанрова палітра музичного мистецтва

Музика вокальна, інструментальна, театральна. Музичні жанри і форми  вокальні (пісня, романс, гімн), хорові (кантата, ораторія), камерно-інструментальні (соната, сюїта, квартет тощо), симфонічні (симфонія, увертюра, концерт), музично-театральні (опера, балет, оперета, мюзикл). Напрями музики масових жанрів (джаз, диско, поп, рок).6

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу.

Перевірочна робота № 1.


7

Тема 4. Театр як синтез мистецтв

Основні елементи художньо-образної мови театрального мистецтва. Театральні професії (актор, режисер та ін.). Хореографія  вид сценічного мистецтва.8

Тема 5. Екранні мистецтва

Екранні мистецтва: кіно, відео. Телебачення як мистецтво і засіб комунікації. Художні засоби кінематографу. Видатні режисери світового кіно. Види кіно: ігрове, анімаційне, документальне. Жанри кінематографу. Відеокліп.

9

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу.

Перевірочна робота № 2.

10


РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВИ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

Тема 1. Художня культура як духовне явище

Загальне уявлення про культура та її роль у суспільстві. Збереження національної культурної спадщини. Художня культура народна і професійна взаємодія, духовна і світська культура.


11

Тема 2. Художня культура і світ людини


Культура і людина в сучасному світі. Відображення емоцій і почуттів, думок і мрій людини у цінностях художньої культури. Художня культура як засіб самопізнання і творчої самореалізації особистості.

12


Тема 3. Художні напрями та стилі

Періодизація розвитку художньої культури. Поняття: “стиль епохи”, “національний стиль”, “індивідуальний стиль митця”. Великі європейські стилі: античність, готика, Ренесанс, бароко, класицизм, романтизм, реалізм, імпресіонізм тощо. Художні напрями мистецтва ХХ ст.: від модернізму до постмодернізму. Особливості культур Заходу і Сходу.


13


Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу.

Перевірочна робота № 3.


14

Тема 5. Художня культура рідного краю

Пам’ятки культури і мистецтва рідного краю. Культурно-мистецькі заклади, (театри, музеї, концертні зали тощо). Пам’ятні місця краю, пов’язані з життям і творчістю відомих митців. Регіональні центри народних промислів і ремесел. Етнорегіональний фольклор (музичний, танцювальний).

Перевірочні роботи №1

Варіант 1 1. Види мистецтва, які сприймаються через зір, називаються …До них належать: ….

 2. Види мистецтва, які сприймаються в часі, називаються ….До них належать: ….

 3. Види мистецтва, які поєднують в собі сприйняття через зір і слух, називаються ….До них належать: ….

 4. Архітектура поділяється на такі види. Назвіть їх.

 5. Скульптура поділяється на два види.Назвіть їх.

 6. Назвіть імена вчених, які винайшли фотографію.

 7. Назвіть три вимоги до архітектурних споруд, сформульовані Вітрувієм.
  Архітекту́ра (грец. αρχιτεκτονικη - будівництво) - це одночасно наука і мистецтво проектування будівель, а також власне система будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси.

Архітектура

Живопис

Скульптура

Музика

Декоративно-прикладне

мистецтво


Піраміди Хеопса, вишивка, храм Артеміди в Ефесі, Софіївський собор у Києві, Пізанська вежа, «Сікстинська мадонна» (Рафаель), «Джоконда» (Леонардо да Вінчі), Адан «Жізель»,«Соняшники»( Ван Гог), Колізей,Статуя Вольтера (Гудон), Лаокоон (Агесандр, Полідор, Афінодор), кераміка, художнє кування, ювелірна справа, «Схід сонця» (Клод Моне), Статуя Зевса( Фідій),Тадж Махал, «Місячна соната» Бетховена.

 1. Чим вас приваблює мистецтво? Який з видів мистецтва вам подобається найбільше?
  Ювелíрна спрáва, ювелірка, ювелірство, золотарство, ювелірне мистецтво - вид людської діяльності, що дозволяє виготовляти штучні прикраси тіла людини. Належить до мистецького оздобного ремесла.
Піза́нська вежа - частина ансамблю міського собору Санта-Марія Маджоре в Пізі. Вежа є дзвіницею собору і примикає до його північно-східного кута. Знаменитий соборний ансамбль в Пізі - шедевр середньовічної італійської архітектури.
Мисте́цтво - одна з форм суспільної свідомості; вид людської діяльності, що відбиває дійсність у конкретно-чуттєвих образах, відповідно до певних естетичних ідеалів. У широкому сенсі мистецтвом називають досконале вміння в якійсь справі, галузі; майстерність.
Чому?Тестові завдання до теми : «Візуальні мистецтва»


 1. Який вид мистецтва бере свій початок від первісних мегалітичних споруд ?

а) скульптура; б)містобудування; в) архітектура; г) живопис.


 1. Що визначає особливості архітектури кожного історичного періоду ?

а) призначення споруд; б)тип споруд; в) конструктивне рішення;

г)все вище перераховане.
 1. Де зародилось паркове мистецтво?

а) у Франції; б) в Італії; в) В Україні; г) В Китаї.


 1. По відношеню до чого скульптуру поділяють на круглу та рельєф ?

а) до матеріалу; б) до освітлення; в) до тла; г) до розташування.


 1. Що не належить до скульптури малих форм ?

а) монета; б) бюст; в)медаль; г) інталія.


 1. Що є основою мови графічного мистецтва?
  Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.


а) лінія, штрих, пляма; б) лінія, колір, штрих; в) пляма, точка, шрих;

г) тло, лінія, штрих, пляма.

 1. Що не належить до промислової графіки ?

а) гроші; б)товарний ярлик; в) журнал; г) листівка.


 1. Який вид живопису тісно пов’язаний з архітектурою?

а) декоративний; б) монументальний; в) станковий; г) декораційний.


 1. Що не належить до декораційного живопису ?

а) ескізи костюмів; б) картини; в) театральні декорації; г) кінодекорації.


 1. Який жанр живопису виник не так давно ?

а) анімалістичний; б)портретний; в)станковий; г) пейзажний.


 1. Що таке колорит?

а) гармонійне поєднання кольорів; б) поєднання непоєднуваних кольорів;

в) кількість певного кольорового тону в даному кольорі.
 1. Хто з перерахованих нижче людей не мав жодного відношення до фотографії?

а) Ж. Н. Н’єпс; б) Л. Дагер; в) брати Люм’єр; г) Г.Клімт.
Тестові завдання до теми «Художні напрями та стилі»

1. Який стиль мав найбільший вплив на культову архітектуру нашої Батьківщини у X—XIII ст.?

а) готичний;

б) античний;

в) візантійський;

г) бароко.
2. Ясний, світлий і життєрадісний стиль у архітектурі кінця XIX — початку XX ст.:

а) електризм;

б) романський;

в) ренесанс;

г) модерн.
3. Напрям у образотворчому мистецтві початку XX ст., для якого характерна складання форм усіх зображень із геометричних фігур:

а) мінімалізм;

Образотво́рче мисте́цтво - мистецтво відображення сущого у вигляді різних образів, зокрема таких як художні образи на площині (графіка, малярство тощо) та в просторі (скульптура).
Геоме́трія (від дав.-гр. γη - Земля і μετρέω - вимірюю; землеміряння) - розділ математики, наука про просторові форми, відносини і їхні узагальнення.

б) конструктивізм;

в) кубізм;

г) фовізм.
4. Техніка дрібних крапок, чітких штрихів, покладених фарбами основних кольорів на поверхню полотна, що спираються на наукові теорії:

а) орфізм;

Науко́ва тео́рія - це система узагальненого знання, пояснення різнобічності подій, ситуацій, що відбуваються у природі чи суспільстві.
Ко́лір (також ба́рва у контексті теми) - суб'єктивна характеристика сприйняття світлової хвилі, яка ґрунтується на здатності людського зору розрізняти електромагнітне випромінювання з довжиною хвиль в області видимого діапазону (видимий діапазон - довжини хвиль від 380 до 760 нм).

б) пуантилізм;

в) фовізм;

г) футуризм.
5. Напрям XIX—XX ст., що спирався на героїчне билинне минуле, народні казки і пісні:

а) символічний;

б) реалістичний;

в) національно-романтичний;

г) абстрактний.
6. Скульптура, що рухається, напрям 60-х років XX ст., де використовують сучасні технології:

а) неоекспресіонізм;

б) перфоманс;

в) кінетичне мистецтво;

Народна казка - найдавніший вид казок. Їх особливістю є відсутність особи автора. Народні казки - це витвір усього суспільства. Звичайно, що кожна казка в основі має розповідь, яку розповіла певна людина, але з з того часу ця казка як правило переказується великою кількістю людей і досить сильно змінюється.
Кінетичне мистецтво, кінетизм - напрям сучасного модернізму, що використовує так звані мобілі (пристрої, які приводяться в рух вітром, водою, електрикою, силами магнетизму тощо). Сформувався в 1950-ті роки.

г) футуризм.
7. Напрям у мистецтві, в якому реальні предмети та істоти з'являються в неймовірних поєднаннях, що дає дивні або жахливі враження від картини:

а) футуризм;

б) фовізм;

в) перфоманс;

г) сюрреалізм.
8. Міжнародний стиль 50—60-х років XX ст., скорочена назва оптичного мистецтва, який маніпулює візуальною реакцією глядача і створює ілюзію руху:

а) експресіонізм;

б) декоративізм;

в) поп-арт;

г) оп-арт.
9. Стиль 60-х років XX ст., який виник на противагу абстракціонізму як мистецтво витонченої розваги вищих класів:

а) поп-арт;

б) оп-арт;

в) баухауз;

г) експресіонізм.
10. Прикрашений реалізм зі штучним компонуванням:

а) вортіцизм;

б) декоративізм;

в) класицизм;

г) романтизм.
11. Для стилю характерна зворотна перспектива, плоске зображення предметів. Сюди відносяться «наївне мистецтво» художників, які ніколи не вчились малювати:

а) примітивізм;

б) регіонізм;

в) пуризм;

г) реалізм.
12. Високі технології

а) дадаїзм;

б) орфізм;

в) хай-тек;

г) оп-арт.

Перевірочні роботи привезти з собою
Матеріали уроків подано нижче


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Скачати 1.17 Mb.