Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМатеріали виступу

Скачати 36.46 Kb.

Матеріали виступу
Скачати 36.46 Kb.
Дата конвертації02.05.2017
Розмір36.46 Kb.

Матеріали виступу

Тригуб Н.Л. «Як зробити комплімент»

Здавалося б, так легко сказати комплімент. Тоді чому часто чуєш у відповідь після сказаної приємності: «Не треба мені лестити», «Що ти хочеш від мене?», «Тобі щось від мене треба» тощо. Адже щиро хотілося сказати співбесідникові щось добре і хороше.

Як у повсякденному житті, так і на роботі, важливо вміти привернути до себе співрозмовни­ка, створити теплу та доброзичливу атмосферу, сформувати навколо себе «теплий світ». Комплі­мент — кращий засіб для досягнення бажаного результату.

Компліме́нт (фр. compliment) - це особлива форма похвали, вираз схвалення, поваги, визнання або захоплення; люб'язності, приємні слова, утішний відгук, відфільтровані лестощі.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

Як же можна зробити щирий комплі­мент?

Найпростіше — говорити про свої почуття, знаходячись поряд з цією людиною. Не прийня­ти такий комплімент важко — це ж мої почут­тя, мої відчуття. Навіть якщо вони помилкові, я просто їх промовляю і не нав'язую. Тому я можу сказати: «Я захоплююся Вашої впевненіс­тю в собі й сам поруч з Вами сповнююся вірою в себе, відчуваю, що в мене все вийде», «Дивля­чись, як Ви вмієте радіти всьому в цьому житті, я відчуваю, що і моє життя наповнюється радіс­тю». Цей спосіб чудово застосовувати, коли ви недостатньо знаєте людину.

Другий спосіб — похвалити чи сказати комплімент людині у зв'язку з чимось матері­альним, що належить їй. Наприклад, ви захо­дите до своєї сусідки, бачите в неї прекрасні кухонні меблі і кажете, приміром, таке: «Яка дивовижна кухня!

Прекра́сне - категорія естетики, що характеризує явища з точки зору досконалості, наявності вищої естетичної цінності. «Явища можна вважати прекрасними, коли вони в своїй конкретно-плотській цінності виступають як суспільно-людські цінності, що втілюють затвердження людини в світі, свободи суспільства і людини, що свідчать про розширення меж, сприяють гармонійному розвитку особи, виникненню і якнайповнішому прояву людських сил і здібностей».

Індиві́д, Індиві́дуум (лат. individuum - неподільний) - окремий організм, який існує самостійно, зокрема людина, особа, одиничний представник роду людського.

Ме́блі (від лат. mobile - рухомий через фр. meuble) - рухлядь, рухоме майно, тобто та частина майна, яку на відміну від нерухомого, можливо переміщувати. У вузькому розумінні це лише вбудовані чи розташовані окремо предмети житла, призначені для зберігання різних предметів використання людини, комфорту.

Це скільки треба було вкласти сил, щоб таку красу для своєї сім'ї підібрати! Відразу зрозуміло — ти творча людина й тур­ботлива господиня». Чоловікові можна сказати по-іншому: «Яка дивовижна кухня, як треба було трудитися, щоб стільки грошей заробити на таку красу!

Чоловік Чолові́к (множина - чоловіки) - це доросла людина чоловічої статі, однієї з двох статей роду людей (людина іншої статі - жінка). Символ чоловіка - ♂, символ Марса. Немовлята чоловічої статі часто асоціюються у західних культурах з блакитним кольором, у той час як немовлята жіночої статі, - з рожевим.

Відразу видно, ви дуже працелюбні й умієте досягати наміченого». Здавалося, ми говоримо про меблі, але чомусь крила у ваших сусідів розправляються, і ви для них стаєте найбажанішим гостем.

Третій спосіб — похвалити чи сказати комплімент людині за якості, вміння, навички, які відкрито в неї проявляються. Цей вид комп­ліменту працює, коли ви добре знаєте цю осо­бу. Ви знаєте, що ваш колега по роботі — ці­леспрямована людина, завжди ставить цілі та їх досягає. При зустрічі з нею можна про це сказати так: «Ти знаєш, мене захоплює твоя наполегливість у досягненні своїх цілей. Якщо ти щось запланувала, ти обов'язково цього до­сягаєш. Ти відповідальна людина». Ви знаєте, що ваш знайомий дуже смачно готує борщ: «Ти так смачно готуєш борщ, пальчики постійно об­лизував в очікуванні його дегустацїї». Ми від­крито говоримо людині про її сильні сторони та підкреслюємо їх, оскільки добре знаємо її. Але якщо ви через три секунди знайомства зі спів­розмовником скажете, що він дуже розумний, то, швидше за все, це буде лестощами.

Є ще один спосіб сказати комплімент або похвалу людині — це «комплімент через третю особу». Суть його полягає в наступному. Ви гово­рите людині, з якою спілкуєтеся, слова іншої людини, значущої для неї.

Ле́стощі - похвала з корисливою метою, підлабузництво, лукава догідливість, удаване схвалення, принижене потурання. У поняттях Св. Русі гріх проти істини, правди й справедливості, а виходить, проти Бога.

Особистість - відображення соціальної природи людини, розгляду її як індивідуальності та суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин Під «особистістю» розуміють стійку систему соціально значущих рис, що характеризують особу як члена того чи іншого суспільства або спільноти. Поняття «особистість» характеризує суспільну сутність людини, пов'язану із засвоєнням різноманітного виробничого і духовного досвіду суспільства. Деякі теорії особистості не включають в неї біологічні характеристики людини, інші, приміром, фрейдизм, надають біологічним чинникам визначального значення. Більш виваженим є трактування особистості як динамічної єдності біологічного та соціального.

Наприклад: «Ти знаєш, моєму директорові дуже сподобалося, як ти себе галантно ви­явив на вчорашньому заході, коли подав руку нашій Ганні Іванівні та допоміг їй спуститися зі сцени». Тобто ви говорите похвалу або комплімент, але зі слів іншої люди­ни. Головне, щоб це так і було (або приблизно гак). Цей спосіб працює, коли говорите ви, так само він працює, соли говорять вам.

Індивідуалі­зація комплі­ментів

Освоївши прості форми похвали та компліментів, вам варто перейти на наступний рівень:

підберіть індивідуальну форму компліменту для кожної людини в залежності від її характеру.

Проаналізуйте поведінку свого партнера або постійного клієнта: хтось відрізняється впевненістю, хтось — сердечністю, для одного головне — підійти до справи творчо, для іншого — сенс роботи в її надійності та непорушності.

Впе́вненість, певність, самовпевненість - стан розуму (духовний стан), в якому він дає міцну згоду судженню без остраху можливості помилки; стан буття без сумніву, свобода від сумніву. Відсутність цього страху є негативним фактором впевненості; свідомо зрозумілі причини для твердої згоди є позитивним фактором.

Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.

Поведінка Поведі́нка - родовий термін, який охоплює різні реакції живого організму чи групи організмів.

Постарайтеся зробити компліменти для людей з різними особистісними якостями теж різними, наприклад, такими (у вигляді розповідної пропозиції або питання):

Комплімент для розумних, інтелектуальних людей: «Слухаючи твоє мовлення, я радію,

ти вмієш ясно і чітко викладати свої думки і бажання», «Цікаво, як у вас виходить так точно

та ясно формулювати свої думки та ідеї?».

Інтелектуал - людина розумової праці[Джерело?]. «Інтелектуалом» також називають[Хто?] освічену, начитану людину з високо розвиненим інтелектом[Джерело?].

По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.

Особливо ефективна похвала для спілкування з незнайомими людьми (холодні контакти, презентація), оскільки компліменти в цьому випадку недоречні. Люди ставляться до них з недовірою, розмірковуючи приблизно так: «Ти ж нас зовсім не знаєш, звідки така точність? Напевно, ти нам лестиш, тому що тобі щось потрібно».

Комплімент для творчих людей: «Ви­рішуючи разом з вами нагальні для нашої фірми завдання, кожного разу радію (захоплююся), яка ви творча особистість, й осо­бливо приємно, що я по­чинаю завдяки вам диви­тися по-іншому на світ», «Мені давно вже цікаво, як у вас народжуються такі оригінальні ідеї?».

Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.

Комплімент для лю­дей сердечних: «Коли я роз­мовляю з такою гармоній­ною і чуйною людиною, я відчуваю себе добре та спокійно», «Зробіть ласку, поділіться, як ви можете так по-доброму стави­тися до тих, хто вас критикує?».Комплімент для активних, впевнених у собі людей: «Ви такий дієвий і впевнений в собі чо­ловік, поруч з вами відчуваєш себе справжньою жінкою», «Як ти так можеш легко наполягати на своєму? Мені таке вміння необхідне як повітря». Комплімент для людей веселих: «Ви такий життєрадісний і веселий, що від вас просто за­ражаєшся оптимізмом», «Поділися таємницею, як у тебе виходить від усього отримувати задо­волення та захоплюватися усім?

Таємни́ця - те, що не підлягає розголошенню, що приховується від інших обмеженим колом осіб або особою.

»

Пам'ятайте, що за допомогою компліменту або похвали ми можемо підняти настрій люди­ні, підбадьорити її, заохотити, зробити своїм со­юзником або другом, а значить, зробити більш щасливим і себе коханого.


Скачати 36.46 Kb.