Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМбф «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» 18. 06. 2008

Мбф «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» 18. 06. 2008
Дата конвертації02.05.2017
Розмір26.4 Kb.
ТипПрограма

Сторінка з 1 МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» 18.06.2008

Додатковий компонент
Профілактика передозувань
Сьогодні співробітники програм зменшення шкоди та активні СІН звітують про часті смертельні випадки серед споживачів за причиною передозувань. Оскільки ризик передозування безпосередньо пов'язаний з небезпечною ін’єкційною поведінкою, то діяльність за цим компонентом повинна включати активності, спрямовані на профілактику передозувань серед СІН та зміну їх поведінки на більш безпечну.

Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.

Небезпе́ка - можливість виникнення обставин, за яких матерія, поле, інформація або їхнє поєднання можуть таким чином вплинути на складну систему, що призведе до погіршення або неможливості її функціонування і розвитку.

Смерть Смерть - припинення життєдіяльності організму. У теплокровних тварин і людини смерть пов'язана насамперед із припиненням дихання і кровообігу. У медицині вивченням смерті займається наука танатологія.

Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.

Поведінка Поведі́нка - родовий термін, який охоплює різні реакції живого організму чи групи організмів.


Профілактика передозувань ґрунтується на ідеї, що інформованість про причини та ознаки перебігу цього стану, а також володіння відповідними навиками першої допомоги та препаратом «Налоксон» може попередити велику кількість фатальних випадків серед СІН.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.


Профілактика передозувань повинна проводитись в рамках діючих проектів зменшення шкоди серед СІН як додатковий компонент діяльності цих проектів.
Завдання програми:

Програма профілактики передозувань спрямована на: • Підвищення рівня знань СІН та їхнього оточення про ризики виникнення передозувань та їх профілактику за допомогою розповсюдження препарату «Налоксон»;

 • Надання СІН практичних навичок для того, щоб вони могли належно реагувати на стан передозування та надавати відповідну допомогу, використовуючи «Налоксон».

  Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

  Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Цільова група: активні споживачі ін’єкційних опіатів, оскільки «Налоксон», що пропонується профілактичною програмою, є антагоністом опіатів і не діє на стимулятори.
Наповнення компоненту.


 1. Практичні тренінги для СІН, що включають обговорення таких тем:

  • фактории ризику, що провокують передозування

  • впливи різних наркотиків та наркотичних комбінацій (з алкоголем та іншими речовинами)

  • ознаки та перебіг передозування, ефективне реагування та перша допомога

  • особливості «Налоксону», а також навички безпечного й ефективного вживання (офіційний препарат, що тимчасово усуває ефекти опіатних передозувань).

   Алкоголізм, або алкогольна залежність - характерна психофізична залежність від алкоголю, основою якої є його наявність в обмінних процесах людського організму, яка розвивається внаслідок хронічного зловживання спиртними (алкогольними) напоями.

   Речовина Речовина́ - вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Характерною властивістю таких частинок є відмінні від нуля баріонний заряд або лептонний заряд.Тренінги проводять ті співробітники проекту, які отримали підготовку з профілактики передозувань. Пізніше, до проведення тренінгів можна залучати клієнтів з числа СІН, які успішно засвоїли профілактичну програму та бажають стати волонтерами.


 1. Оцінка ефективності програми проводиться за допомогою регулярного опитування клієнтів програми щодо ефективності вживання «Налоксону» та застосування отриманих практичних і теоретичних навиків. Опитування здійснюється в місцях проведення інтервенції, проте персонал проекту повинен заохочувати клієнтів до того, щоб вони самостійно повідомляли про кількість ситуацій успішного вживання «Налоксону» й профілактики передозування протягом звітного періоду.

  Волонте́рство, або волонте́рська дія́льність (від фр. volontaire (доброволець) → лат. voluntarius → лат. voluntas (вільне волевиявлення) → лат. volō (бажання, намір)) - добровільна безкорисна суспільно корисна діяльність.

  Інтерве́нція (лат. interventio - втручання) - у міжнародному праві насильницьке втручання однієї чи кількох держав у внутрішні справи іншої держави, спрямоване проти її територіальної цілісності або політичної незалежності.

  Опи́тування, о́пит - це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.

  Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.

  Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Вимоги до проекту:


 • Досвідчені соціальні працівники/ аутріч-працівники, які досконало володіють теоретичними та практичними знаннями про передозування та «Налоксон», а також мають контакт та довірливі відносини із цільовою группою

 • Кваліфікований лікар-нарколог, який надає консультації стосовно вживання препарату, та виписує рецепти

 • Профілактичний набір для СІН (який служить також заохоченням для СІН до участі у проекті), які успішно пройдуть тренінг. Цей набір містить сертифікат про проходження тренінгу, інструкцію вживання налоксону, дві ампули налоксону, два шприци, рецепт нарколога на вживання налоксону, марлеву пов’язку та коротку інформаційну довідку стосовно юридичного статусу препарату.

  Налоксон (Налоксону гідрохлорид) - лікарський препарат, є опіатним(опіоїдним) антагоністом, позбавленим морфіноподібної активності. Діє за типом конкурентного антагонізму, блокуючи зв'язування агоністів або витісняючи їх з опіатних рецепторів.
 • Завдання програми
 • Цільова група
 • Практичні тренінги для СІН
 • Вимоги до проекту: Досвідчені соціальні працівники/ аутріч-працівники
 • Кваліфікований лікар-нарколог
 • , які успішно пройдуть тренінг.