Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМедична хімія 1 Який препарат можна ідентифікувати реакцією кислотного гідролізу? A

Скачати 442.27 Kb.

Медична хімія 1 Який препарат можна ідентифікувати реакцією кислотного гідролізу? A
Скачати 442.27 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації25.03.2017
Розмір442.27 Kb.
  1   2   3

Крок 2 Клінічна фармація

Медична хімія

1

Який препарат можна ідентифікувати реакцією кислотного гідролізу?

Ідентифіка́ція: (лат. identifico - ототожнювати) - ототожнення, прирівнювання, уподібнення, розпізнавання. Наприклад, ідентифікація мінералів (англ. mineral identification).
Гідроліз (від дав.-гр. ὕδωρ - вода і λύσις - розкладання) - реакція обмінного розкладу між речовиною й водою, один із видів сольволізу. При гідролізі солей утворюються кислоти та луги. Органічні сполуки гідролізуються в присутності кислот (кислотний гідроліз) або лугів (лужний гідроліз).A *Фтивазид

B Нікотинамід

C Піридоксину гідрохлорид

D Елоксидипін

E Ізоніазид

2

Яку фармакологічну дію має препарат сибазон?

Ізоніазид (тубазид) - лікарський засіб, протитуберкульозний препарат (ПТП), гідразид ізонікотинової кислоти (ГІНК). Показаний для лікування туберкульозу всіх форм локалізації. Становить небезпеку для собак, оскільки вони мають дуже високу чутливість до препарату завдяки генетичному дефекту.A *Транквілізуючу

B Знеболюючу

C Антимікробну

D Протипухлинну

E Антигістамінну

3

Індометацин утворює комплексні сполуки з солями важких металів (Fe3 , Cu2 ) завдяки

наявності в молекулі:

A *Карбоксильної групи

B Метильної групи

C Нітрогену в гетероциклічному кільці

D Амідної групи

E Метиленової групи

4

Резерпін дає позитивну гідроксамову реакцію за рахунок наявності в його молекулі:A *Складноефірної групи

B Ароматичного ядра

C Пірольного атома нітрогену

D Фенольного гідроксилу

E Третинного атома нітрогену

5

Пiрацетам - лiкарська речовина, яка має в своїй структурi амiдну групу.

Аромати́чність - хімічна властивість молекули, за якої кільце з ненасиченими зв'язками має високу стабільність (приблизно на рівні насичених сполук).
Який продукт

утворюється внаслiдок лужного гiдролiзу пiрацетаму?

A *Амоніак

B Сечовина

C Гiдроксиламiн

D Етаноламiн

E Натрію ацетат

6

Характерною реакцією на складноефірну групу є реакція зA *Гідроксиламіну гідрохлоридом і феруму (ІІІ) хлоридом

B Гідроксиламіну гідрохлоридом і кобальту нітратом

C Гідразином і феруму (ІІІ) хлоридом

D З феруму (ІІІ) хлоридом

E Дихромату калію з сульфатною кислотою

7

Гормоном щитовидної залози є:A *Тироксин

B Адреналіну гідротартрат

C Кортизону ацетат

D Бетазин

E Естрон

8

При гіпофункції щитовидної залози використовують препарат:A *Тиреоїдин

B Мезатон

C Кортизону ацетат

D Преднізолон

E Феноболін

9

При ідентифікації дезоксикортикостерону ацетату лікарську субстанцію розчиняють в

концентрованій сірчаній кислоті, в результаті з'являється вишневе забарвлення із

зеленувато-коричневою флуоресценцією.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Флуоресце́нція або флюоресце́нція - короткотривала (від пікосекунд до мілісекунд) люмінесценція. Виникає внаслідок: опромінення речовини світлом, йонізуючим промінням, проходження крізь неї електричного струму, при хімічних реакціях, механічному впливі тощо.
Преднізоло́н - синтетичний препарат з групи глюкокортикоїдних гормонів для парентерального, перорального та місцевого застосування. За хімічною структурою він є модифікованим похідним гідрокортизону із утворенням подвійного зв'язку між 1 та 2 атомами стероїдного кільця, яке дозволило збільшити протизапальну активність та знизило мінералокортикоїдну активність препарату, що призвело до значного збільшення біологічної активності препарату. Преднізолон уперше синтезований у Німеччині у 1957 році в лабораторії компанії «Merck».
Субста́нція, Перви́нна субста́нція (лат. substantia - істотність; те, що лежить в основі, синоніми: істотність, речовинність, істота, річ, матерія, суть, основа, голова) - в арістотелівській логіці перша з десяти категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), річ яка існує сама по собі, а не лише як видозміна чогось іншого.
Сульфа́тна кислота́ (сірчана кислота, IUPAC - дигідрогенсульфат, застаріла назва - купоросне масло) - сполука сірки з формулою H2SO4. Безбарвна масляниста, дуже в'язка і гігроскопічна рідина. Сірчана кислота - одна з найсильніших неорганічних кислот і є дуже їдкою та небезпечною.
За допомогою цієї реакції ідентифікують:A *Стероїдний цикл

B Кето-групу в положенні 3 стероїдного циклу

C Діоксиацетонову групу

D Складноефірну групу в положенні 21 стероїдного циклу

E Прегнен

10

Естрогенні гормони за хімічною будовою - стероїди.

Хімі́чна сполу́ка - речовина, молекули якої складаються з атомів двох або більше різних хімічних елементів, сполучених між собою тим чи іншим типом хімічного зв'язку. Сполука має певний хімічний склад і їй можна приписати точну хімічну формулу.
Особливістю їх хімічної будови в

порівнянні з іншими стероїдними гормонами є наявність ароматичного кільця із

замісником:A *Фенольним гідроксилом в положенні 3

B Кето - групою в положенні 3

C Фенольним гідроксилом в положенні 2

D Кето - групою в положенні 2

E Метильною групою в положенні 2

11

Аскорбінова кислота за будовою належить до:A *Полігідрокси-гамма-лактонів

B Похідних ефірів глюконової кислоти

C Похідних альфа-амінокислот

D Багатоатомних спиртів

E Похідних гамма-амінокислот

12

Вкажіть, які реактиви використовуються для ідентифікації вітаміну С:A *Феруму (ІІ) сульфат в присутності гідрокарбонату натрію

B Розчин лугу

C Розчин Драгендорфа

D Розчин бісульфату натрію

E Розчин таніну

13

Яку реакцію проводять для ідентифікації нітрогліцерину?

Вітамі́ни (лат. vitae - життя і амін - речовина, що містить аміногрупу (-NH2)) - низькомолекулярні органічні сполуки різної хімічної природи, що необхідні для життєдіяльності живого організму в малих дозах, і не утворюються в самому цьому організмі в достатній кількості, через що повинні надходити із їжею.
1,2,3-тринітроксіпропан, нітрогліцери́н, тринітрогліцери́н - естер гліцерину і азотної кислоти. Жовта масляниста рідина. Хімічна формула - C3H5(ONO2)3. Надзвичайно потужна і небезпечна в виготовленні вибухова речовина.
Гідрокарбонат натрію Бікарбона́т на́трію або на́трій гідрокарбона́т - хімічна сполука з формулою NaHCO3. Бікарбонат натрію - біла тверда речовина. Має злегка солоний лужний смак, який нагадує смак пральної соди (карбонат натрію).A *Реакцію з дифеніламіном у присутності конц. сульфатної кислоти

B Лужного гідролізу

C Утворення азобарвника

D Реакцію з реактивом Несслера

E Реакцію з калію перманганатом

14

Які з вказаних препаратів відносяться до антибіотиків ароматичного ряду?

Реакта́нти (рос. реактант, англ. reactant) - речовини, що вступають у хімічну реакцію.A *Левоміцетин

B Тетрациклін

C Антибіотики-аміноглікозиди

D Анзаміцин

E Пеніцилін

15

На фармацевтичному підприємстві фармацевт проводить аналіз пеніциліну.

Тетрациклін (лат. Tetracyclinum) - антибіотик бактеріостатичної дії. Один з перших антимікробних препаратів, вперше був отриманий у 40-х роках ХХ сторіччя. У природі продукується актинобактерією Streptomyces aurefaciens.
Пеніцилін (бензилпеніцилін) - перший з відкритих антибіотиків подібного хімічного складу (пеніцилінів). Ядро молекули - 6-амінопеніциланова кислота (6-АПК) - гетероциклічна сполука, яка складається з чотиричленного β-лактамного та п'ятичленного тіазолідинового кілець.
Антибіотики (грец. αντι - проти, грец. βιοτικος - життєвий), органічні речовини, що синтезуються мікроорганізмами в природі для захисту від інтервенції інших видів мікроорганізмів, та володіють здатністю пригнічувати розвиток, або вбивати цих мікробів.
Фармаце́втика - частина фармації, пов'язана безпосередньо з проблемами виробничо-технологічних процесів.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
За

допомогою якого реагенту можна визначити цю речовину?

A *Формальдегід у присутності кислоти сульфатної концентрованої

B Кислота сульфатна

C Реактив Неслера

D Кислота хлористоводнева

E Натрію нітропусид

16

До сульфаніламідних препаратів відноситься:A *Фталазол

B Кислота налідиксова

C Норфлоксацин

D Хлорамфенікол

E Нітрофурантоїн

17

Для ідентифікації сульфаніламіду (стрептоциду) провізор-аналітик застосував реакцію

утворення азобарвника.

Сульфаніламідні препарати - перші хіміотерапевтичні протибактеріальні засоби широкого спектру дії - є похідними аміду сульфанілової кислоти.
Зазначте реактиви, які треба взяти фахівцю для здійснення цієї

реакції ідентифікації.A *Розчин NaNO2, HCl, бета-нафтол лужний

B Розчин NaNO3, HCl, альфа-нафтол лужний

C Розчин NaNO2, HNO3, альфа-нафтол лужний

D Розчин формальдегіду і концентрована H2SO4

E Розчин CuSO4, розчин NaOH

18

Наявність первинної ароматичної аміногрупи у молекулі сульфатіазолу (норсульфазолу)

можна підтвердити за допомогою реакції утворення основи Шиффа.

Формальдегід (метаналь, мурашиний альдегід) (від лат. formica - мурашка) - хімічна речовина з формулою H2CO, найпростіший із альдегідів, перший член гомологічного ряду аліфатичних альдегідів. Чистий мономерний формальдегід при звичайних умовах є безбарвним газом із характерним різким запахом.
Осно́ви Ши́ффа (шиффові основи, азометини) - N-заміщені іміни, органічні сполуки загальної формули R1R2C=NR3, в яких атом Нітрогену пов'язаний з арильною або алкільною групою, але не з атомом Гідрогену.
У структурі цього

забарвленого в оранжевий колір продукту є таке хромофорне угруповання:A * –N=CH–

B –N=N–

C –N-СО-

D –SO2–NH–

E Піримідиновий цикл

19

Лікарський засіб папаверину гідрохлорид належить до групи алкалоїдів, похідних:A *ізохіноліну

B піролізидину

C хіноліну

D імідазолу

E хінолізидину

20

До лікарських препаратів з групи антибіотиків-макролідів належить:A *еритроміцину фосфат

B амікацину сульфат

C доксицикліну хіклат

D цефотаксиму натрієва сіль

E гентаміцину сульфат

21

До лікарських засобів з групи алкалоїдів, похідних піролізидину, належить:A *Платифіліну гідротартрат

B Пілокарпіну гідрохлорид

C Атропіну сульфат

D Стрихніну нітрат

E Папаверину гідрохлорид

22

Лікарський препарат амікацину сульфат за хімічною будовою відноситься до

антибіотиків:

A *Аміноглікозидів

B Бета-Лактамідів

C Макролідів

D Поліпептидів

E Полієнів

23

Хімічна назва 3[(4-аміно-2-метилпіримідин-5-іл)метил]-5-(2-гідроксіетил)-4-метилтіазолій

броміду гідробромід відповідає лікарському препарату:

A *тіаміну гідроброміду

B скополаміну гідроброміду

C гоматропіну гідроброміду

D етиловому естеру бромізовалеріанової кислоти

E бромкамфорі

24

Реакцією ідентифікації метилсаліцилату є взаємодія з розчином заліза (ІІІ) хлориду. Який

аналітичний ефект даної реакції?

Хлор (Cl) - елемент 17-ї групи періодичної таблиці хімічних елементів (за застарілою класифікацією - елемент головної підгрупи VII групи) з атомним номером 17.
Скополамін - рослинний алкалоїд, є антагоністом мускаринових рецепторів.
Аналітика (від грец. άναλυτικά ) - основа інтелектуальної, логіко-мисленевої діяльності, спрямованої на рішення практичних завдань. У її основі лежить не стільки принцип констатації фактів, скільки принцип «випередження подій», що дозволяє організації або індивідові прогнозувати майбутній стан об'єкту аналізу.


A *Поява фіолетового забарвлення

B Поява блідо-жовтого забарвлення

C Поява зеленого забарвлення

D Випадання білого осаду

E Випадання жовтого осаду

25

Наявність естерного угрупування в структурі бензокаїну можна довести реакцією

утворення:

A *Солей гідроксаматних кислот

B Індофенолу

C Азобарвника

D Ауринового барвника

E Азометинового барвника

26

В ході дослідження лікарської речовини з групи алкалоїдів було одержано позитивний

результат в реакції на ксантини; це свідчить про приналежність речовини до алкалоїдів -

похідних:A *пурину

B ізохіноліну

C тропану

D імідазолу

E хіноліну

27

Ідентифікувати бензоат-іон у кофеїн-бензоаті натрію можна за реакцією з розчином

феруму (III) хлориду. Який результат реакції слід вважати позитивним?

A *утворення рожево-жовтого осаду

B поява червоного забарвлення

C поява синього забарвлення

D утворення білого осаду

E виділення бурих парів

28

За допомогою якого реактиву при ідентифікації парацетамолу можна підтвердити

наявність в його структурі фенольного гідроксилу:

A *феруму (ІІІ) хлориду

B магнію сульфату

C кобальту нітрату

D натрію нітриту

E амонію оксалату

29

Позитивний результат при ідентифікації атропіну сульфату реакцією Віталі-Морена

обумовлений наявністю в структурі речовини:

A *залишку тропової кислоти

B метильної групи

C естерної групи

D амідної групи

E бензольного кільця

30

Реакція ідентифікації бензокаїну, в результаті якої утворюється азобарвник червоного

кольору свідчить про наявність в структурі цієї лікарської речовини:

A *первинної ароматичної аміногрупи

B спиртового гідроксилу

C альдегідної групи

D фенольного гідроксилу

E амідної групи

31

При ідентифікації етилморфіну гідрохлориду, реакцію визначення хлорид-іонів

здійснюють за допомогою розчину:

A *аргентуму нітрату

B барію хлориду

C амонію оксалату

D натрію гідроксиду

E калію перманганату

32

Відновні властивості ізоніазиду спричинені наявністю в його структурі:A *гідразинового залишку

B гідроксихіноліну

C ваніліну

D пропанолу

E піролу

33

При додаванні до розчину лідокаїну гідрохлориду розчину аргентуму нітрату утворився

сирнистий осад білого кольору, що підтверджує наявність в препараті:

A *хлоридів

B сульфатів

C катіонів натрію

D катіонів магнію

E фосфатів

34

Для ідентифікації гормонів, які містять естерову групу, можна використати реакцію

утворення:

A *гідроксаматів

B азобарвника

C індофенолу

D берлінської блакиті

E солі діазонію

35

Залишок оцтової кислоти у молекулі сульфацетаміду натрію можна визначити реакцією

утворення:

A *етилацетату

B йодоформу

C флуоресцеїну

D талейохініну

E мурексиду

36

При визначенні індексу рефракції (показника заломлення) кордіаміну необхідно

скористатися:

A *рефрактометром

B фотоелектроколориметром

C поляриметром

D ІЧ-спектрофотометром

E УФ-спектрофотометром

37

При ідентифікації нікотинаміду методом ІЧ-спектрофотометрії необхідно порівняти

спектр досліджуємого зразка з:

A *ІЧ-спектром ФСЗ нікотинаміду

B спектром ПМР нікотинаміду

C ІЧ –спектром нікотину

D мас-спектром нікотинаміду

E УФ-спектром ФСЗ нікотинаміду

38

Який з інструментальних методів аналізу лікарських речовин є специфічним для оптично

активних речовин?

Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.


A *поляриметрія

B рефрактометрія

C хроматографія

D УФ-спектрофотометрія

E потенціометричне титрування

39

Хлорпромазину гідрохлорид ідентіфікують методом інфрачервоної спектрофотометрії,

порівнюючи спектри поглинання стандартного та досліджуваного зразків лікарської

речовини.

Хроматогра́фія (з грец. хромо - колір, графо - пишу) - високоефективний фізико-хімічний метод розділення і аналізу, в якому речовина розподіляється між двома фазами: рухомою і нерухомою.
Спектр поглинання - залежність коефіцієнта поглинання від частоти. Поряд із спектрами випромінювання, спектрами люмінесценції та іншими спектроскопічними методами, спектри поглинання широко використовуються в науці й техніці для аналізу хімічного складу та інших властивостей речовин.
Поте́нціометричне титрува́ння - титриметричний метод, що використовує електрохімічний елемент як детектор, за допомогою чого реєструється вся крива титрування (у вигляді залежності електрорушійної сили ΔE від доданого об'єму ΔVR) чи сама кінцева точка.
Який прилад використовують при цьому?A *ІЧ-спектрофотометр

B фотоелектроколориметр

C полярограф

D рефрактометр

E флюориметр
  1   2   3


Скачати 442.27 Kb.