Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМенеджмент підприємницької діяльності

Менеджмент підприємницької діяльності
Сторінка1/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір3.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університетгерб кафедри і

імені В.Н. Каразіна

Геолого-географічний факультет

Кафедра соціально-економічної географії
і регіонознавства


МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Навчально-методичний комплекс

для студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія»http://www.mlm-leysan.ru/wp-content/uploads/2010/10/untitled_copy.jpg

Харків – 2012
УДК 005 (075.
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
8)

ББК 65.291.21я73

С36
Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Економічна і соціальна географія» з курсу «Менеджмент підприємницької діяльності». – Харків, 2012 – 124 с.

Упорядники: к. геогр. н. Сільченко Ю. Ю., к. геогр. н. Ключко Л. В.

Мета даного комплексу – надати методичну допомогу студентам та розвивати навички самостійної роботи при вивченні спецкурсу.

Навчально-методичний комплекс містить загальну характеристику навчальної дисципліни «Менеджмент підприємницької діяльності», тематичний план, тези лекцій, плани семінарських занять, практичні завдання, тести для перевірки знань студентів, теми для самостійного опрацювання, рекомендовану літературу, питання для модульного контролю, вимоги до знань, умінь, навичок, систему оцінювання навчальних досягнень студентів, короткий словник основних термінів.

Семіна́рське заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

Призначений для студентів денного і заочного відділень геолого-географічного факультету, які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія».


Схвалено методичною комісією

геолого-географічного факультету

Харківського національного університету

імені В. Н. Каразіна

(протокол № 7 від 17.05.2012 р.)

Рекомендовано до друку Вченою радою

геолого-географічного факультету

Харківського національного університету

імені В. Н. Каразіна

(протокол № 8 від 20.05.2012 року)

УДК 005 (075.8)ББК 65.291.21я73©

Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна, 2012

©

Сільченко Ю.Ю., 2012

©

Ключко Л.В., 2012

ЗМІСТ


Загальні положення …………………………………………………...................................

5

Структура модулів та навчальної дисципліни ...………………….....................................

6

Список рекомендованих джерел …………………………………………………..............

8

Тези лекцій ………………………………………………….................................................

10

Лекція 1. Менеджмент у підприємницькій діяльності …..................................................

10
1.1. Суть і значення менеджменту ….....................................................................

10
1.2. Школи практичного менеджменту …..............................................................

11
1.3. Види та функції менеджменту ….....................................................................

12

Лекція 2. Підприємство як суб’єкт ринкових відносин .....................................................

13  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16  • МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  • Харків – 2012