Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМенеджмент підприємницької діяльності

Менеджмент підприємницької діяльності
Сторінка10/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір3.19 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

8. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА

Виробничий процес виготовлення жіночих блузок передбачає виконання наступних технологічних операцій: • дизайн та моделювання блузки;

 • вибір тканини;

 • зняття мірок;

 • конструювання моделі майбутньої блузки на папері;

 • перенесення схеми на тканину;

 • викроювання деталей;

 • зшиття деталей у готову блузку;

 • обметування країв деталей блузки;

 • пришивання ґудзиків;

 • декоративне оздоблення готової блузки

 • укладання та упакування.

Таким чином з вище перерахованого ми бачимо, що процес виробництва даного виду продукції (жіночих блузок) є досить складним, але за допомогою залучення кваліфікованого персоналу, трудових ресурсів та використання сучасного ефективного обладнання існує можливість організувати технологічний процес та досягти запланованого рівня виробництва.

В додатку наведено опис комплектуючих і матеріалів, які будуть використовуватися в процесі виробництва, необхідне устаткування та інструмент. Тривалість технологічного процесу виробництва розрахована за допомогою циклограми, яку також представлено в додатку.

На сьогоднішній день в Україні не існує належного устаткування, тому передбачається, що технологічний процес виробництва на ТзОВ «Näherin» буде організований на основі прогресивної технології фірми «Pfaff» (Німеччина), що з 2005 року входить в групу компаній VSM Group AB, яка не має аналогів на регіональному ринку. Фірма «Pfaff» характеризується як надійний партнер та постачальник високоякісного обладнання для пошиття одягу. Фірма «Pfaff», яка нараховує більш ніж 140-літню історію, твердо стверджує позиції на ринку.

Матеріальна база виробництва забезпечується відповідними підприємствами з України та з-за кордону у відповідності з єдиним технологічним задумом, що підвищує надійність готової продукції. Реалізація проекту передбачає закупівлю матеріалів (тканини, ниток, деталей для декоративного оздоблення готової продукції) як у вітчизняних виробників (концерну Чексил, Волинського шовкового комбінату, Черкаського шовкового комбінату), так і у іноземних – це шовк котон та трикотаж від відомих італійських марок (VERSACE, ICEBERG, MOSCINO, CAVALLI, EXTEH, VOYAGE, PASSION, ARMANI), тканини виробництва Німеччини (BOSS, BECKER), Франції (YSI) та Великобританії (SCABAL), а також більш дешеві тканини з азіатських країн.

Інформацію щодо устаткування, оснащення та інструменту, необхідного для реалізації даного проекту, надано в додатках.

Вартість робіт по монтажу всього необхідного для організації роботи підприємства обладнання мінімальна і становить 500 грн.9. ОПИС ПРОДУКЦІЇ

На ринку України у 2005 році працювало біля 2900 швейних підприємств, з яких понад 2300 (80%) були спеціалізованими. Нажаль, на сьогоднішній час не можливо точно сказати про кількість підприємств швейної промисловості ні Харківської області зокрема, ні України в цілому. У зв'язку з економічною кризою, яка розпочалася у світі в 2008 році кількість промислових підприємств, у тому числі і підприємств швейної галузі зменшилася. До того ж останні мають гостру конкуренцію з боку товарів зі Східної Азії, які є більш дешевими (хоча і менш якісними), а тому користуються більшим попитом серед населення. Значну конкуренцію товарам вітчизняної швейної промисловості створюють також магазини дешевого одягу з Європи (Second Hand). Усе зазначене вище пов'язане зі зниженням платоспроможності населення під час економічної кризи. Проте, на сьогоднішній день, економічна криза закінчилася, до того ж влада проводить політику закриття магазинів дешевого одягу з Європи та США, а тому споживачі даного виду продукції мають шукати інші місця для придбання аналогічної продукції. Враховуючи невисоку купівельну спроможність населення основними з них стануть ринки та магазини одягу, що пропонують недорогу продукцію. Одним з останніх і буде дане підприємство по випуску жіночих блузок як для оптового так і для роздрібного замовника.

Зазначений продукт буде користуватися попитом серед населення за рахунок того, що до кожного замовника буде встановлено індивідуальний підхід, до того ж кожного замовника будуть безкоштовно пригощати кавою. Передбачається, що підприємство буде випускати жіночі блузки різного розміру та фасону як на замовлення, так і у масове виробництво. Ці показники, а також невисока собівартість виробництва, наявність достатньої кількості матеріалів, показники якості обумовлюють її конкурентоспроможність на ринку. На основі маркетингових досліджень ринку швейних виробів, проведена порівняльна оцінка продукції ТзОВ «Näherin» з її аналогами в регіоні.

Таблиця 6. Порівняльна оцінка продукції з аналогами продукції фірми

Показники, що порівнюютьсяПорівняльна оцінка з аналогами продукції фірми

(« » – краще, «0» – рівно,

« – » – гірше)


1. Дизайн блузки2. Якість блузки

0

3. Екологічність

0

Дані таблиці свідчать про можливі резерви підвищення якості продукції, а відповідно і підвищення її конкурентоспроможності. Крім цього, підвищення конкурентоспроможності продукції можливе за рахунок проведення активної цінової політики, політики розподілу, що передбачає ефективне використання елементів маркетингового комплексу.

10. МАРКЕТИНГ ТА ЗБУТ ПРОДУКЦІЇ

На початковому етапі роботи ТзОВ «Näherin» планується, що до основної групи користувачів продукції буде належати населення Харківської та сусідніх областей. Це є позитивним фактором, так як ТзОВ «Näherin» зможе зосередити свою увагу на виробництві продукції та забезпеченні її високої якості. В подальшому передбачається пошук нових споживачів продукції та виявлення нових сегментів ринку як на території України, так і за її межами.

Проведені маркетингові дослідження на основі даних щодо регіональних виробників швейної продукції (жіночих блузок) дають можливість зробити відповідні висновки, які стосуються обсягу виробництва. Річний розмір внутрішнього ринку збуту складає 14 400 жіночих блузок.

На етапі становлення та розвитку підприємства передбачається, що обсяги збуту продукції будуть наступними:Таблиця 7. Обсяги збуту продукції

Продукція

Обсяги продажу за рік (м3)

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

6-й рік

7-й рік

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Жіноча

блузка


-

3600

3600

3600

14400

14400

14600

15000

15600

16200

Результати дослідження показали, що на регіональному ринку швейних виробів дане підприємство має значну кількість конкурентів. Ціна за 1 блузку складає близько 200 грн. Реалізаційна ціна на нашому підприємстві в середньому на 18% нижча від ціни конкурентів на регіональному ринку, що дасть можливість охопити певну частку на ринку продажу жіночих блузок.

Ринок збуту має специфічні особливості, зокрема, можливість замовлення готової продукції спеціалізованими (агентами з оптової торгівлі, спеціалізованими магазинами) та індивідуальними замовниками.

Для того, щоб зацікавити споживача, презентувати йому продукцію, керівництвом планується використання Sales Promotion (SР), що перекладається як просування товару або стимулювання продажів. Тут необхідно зазначити, що з допомогою SР будуть втілюватися комерційні та творчі ідеї, які дозволять стимулювати продаж в короткі строки. Також це комплекс заходів стимулюючого впливу, які прискорять або посилять зворотну реакцію ринку.Хоча на сьогоднішній день регіональний ринок швейних виробів є насиченим, проте ТзОВ «Näherin» має резерви нарощування обсягів виробництва та заповнення існуючих ніш ринку, що дозволить зменшити терміни окупності інвестованих коштів та досягти високого рівня рентабельності підприємства.

11. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Таблиця 8. Звіт про фінансові результати за 1 квартал першого року

реалізації інвестиційного проекту (тис. грн.)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг)

585,324

Податок на додану вартість

117,0648

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

468,2592

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

393,084

Валовий прибуток

75,1752

Адміністративні витрати

15,0

Витрати на збут

7,5

Інші операційні витрати

1,0

Фінансові результати від операційної діяльності

51,6752

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток)

51,6752

Податок на прибуток від звичайної діяльності

15,50256

Фінансові результати від звичайної діяльності

36,17264

Чистий прибуток

36,17264


Таблиця 9. Штатний розпис та фонд оплати праці персоналу підприємства

Посада

Кількість,

осіб


Оклад,

грн.


Регулярність виплат

Використання протягом реалізації проекту

УПРАВЛІННЯ

Керівник

1

1700

раз в місяць

протягом всього проекту

Заступник директора

1

1500

раз в місяць

протягом всього проекту

Головний бухгалтер

1

1000

раз в місяць

протягом всього проекту

Разом

3

4200

раз в місяць
ВИРОБНИЦТВО

Швачка

6

941

раз в місяць

протягом всього проекту

Закрійниця

6

941

раз в місяць

протягом всього проекту

Продавець

2

941

раз в місяць

протягом всього проекту

Менеджер по рекламі

1

1000

раз в місяць

протягом всього проекту

Менеджер по збуту

1

1000

раз в місяць

протягом всього проекту

Водій

1

941

раз в місяць

протягом всього проекту

Експедитор

1

1000

раз в місяць

протягом всього проекту

Дизайнер одягу

1

1200

раз в місяць

протягом всього проекту

Комірник готової продукції

1

941

раз в місяць

протягом всього проекту

Разом

20

19256

раз в місяць

протягом всього проекту

Всього ФОП

23

23456

раз в місяць

Таблиця 10. Розрахунок ціни на продукцію (на одну блузку)Найменування статті затрат

Вартість, грн.

1.

Матеріали та комплектуючі

80,0

2.

Заробітна плата

19,5

3.

Нарахування на заробітну плату

3,54

4.

Витрати на експлуатацію та утримання обладнання

0,89

5.

Загально виробничі витрати

0,12

6.

Амортизаційні витрати

0,70

7.

Витрати на підготовку виробництва та освоєння нової техніки

2,5

9.

Інші виробничі витрати

3,54

10.

Всього виробнича собівартість

110,19

11.

Адміністративні витрати

4,17

12.

Витрати на збут

2,08

13.

Прибуток

20,0

14.

Податок на додану вартість

27,09

15.

Відпускна ціна

164,13

В результаті проведених розрахунків, врахування загальних, експлуатаційних та виробничих витрат, було виявлено, що вартість 1 продукції (жіночої блузки) складе 164,13 грн. Дана ціна є середньою в порівнянні з цінами виробників аналогічної продукції. Це є однією з вагомих переваг даного товаровиробника на ринку жіночих блузок.

На основі наведених в бізнес-плані даних можна стверджувати, що реалізація проекту щодо виробництва жіночих блузок буде ефективною, оскільки за рахунок отриманих прибутків можливе покриття затрат на виробництво та повернення кредитних ресурсів за досить короткий термін часу, а саме за два роки.12. ОЦІНКА РИЗИКУ І СТРАХУВАННЯ

При розробці та написанні даного бізнес-плану проаналізована можливість виникнення кількох критичних ситуацій, які можуть негативно позначитись на роботі підприємства – можливості невдачі або непередбачених витрат (підприємницький ризик):

1) ринковий ризик;

2) ризик втрати майна;

3) ризик капітальних вкладів (інфляція);

4) ризик невиконання зобов'язань;

5) політичний ризик;

6) конкуренти;

7) організаційний ризик;

8) маркетинговий ризик.

Таким чином, при аналізі вище перерахованих видів ризиків були розроблені компенсаційні дії, які зможуть пом'якшити конкретний вид ризику або навіть зовсім уникнути його.

В цьому пункті не включаються заходи щодо компенсації ризику капітальних вкладень (інфляції) і політичного ризику. Ці ризики пов'язані між собою і не залежать від керівника підприємства, оскільки в даному випадку він не здатен впливати на зміну зовнішнього середовища, а лише за рахунок своєї майстерності швидко пристосовуватись до змін та передбачати ці зміни (зміни в законодавстві, зміни політичної влади, тощо). Але треба сподіватись, що загальна тенденція економічного і політичного розвитку України приведе до зменшення темпів інфляції, до стабільності національної валюти та законодавства, стабілізації економіки взагалі.

Ризик втрати майна (пожежа, крадіжка) – підприємство орендує приміщення, які забезпечені протипожежним обладнанням, а також засобами охорони.

Організаційний ризик, тобто ризик втрати часу – підприємство при укладанні угоди з постачальником обладнання буде ставити вимогу здачі обладнання «під ключ». Також буде розроблений графік технічного обслуговування обладнання, що дозволить уникнути аварійних поломок та незапланованих зупинок виробництва.

Ризик невиконання зобов'язань – висока якість продукції та стабільність роботи обладнання дозволить виконувати свої зобов'язання перед клієнтами за строками постачання продукції.

Ринковий ризик – постійне покращення якості та асортименту продукції забезпечить зростання ринків збуту за рахунок витіснення з нього конкурентів.

Маркетинговий ризик – проведення маркетингових досліджень; обсяги, ціни, споживачі; формування власної дилерської сітки дозволить краще вивчити ринки збуту, на які фірма в майбутній діяльності планує вийти.

Таблиця 11. Матриця ризику (SWOT-аналіз)


Сильні сторони:

існують виробничі площі;

існує забезпечення необхідними ресурсами;

застосування нових методів просування товару;

виникнення нових робочих місць;

розширення асортименту;

застосування спеціалізованого обладнання;

якість продукції.Слабкі сторони:

неплатоспроможність населення;

джерело фінансування.


Можливості:

збільшення об'ємів;

розширення ринків збуту.


Загрози:

економічна нестабільність;

нестабільність законодавчої бази.

Оцінка можливих ризиків дає можливість зробити висновок про необхідність придбання страхового полісу від втрат майна внаслідок стихійного лиха. Інші ризики будуть компенсовані запроектованими заходами.


Додаток А. Сальдо податкових нарахувань та податкових пільг

Податкові нарахування, тис. грн.

Найменування статті / період

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

6-й рік

7-й рік

Всього

Податок на прибуток

43,32

43,32

43,32

49,26

50,64

52,62

54,64

337,12

ПДВ

468,0

468,0

468,0

479,3

492,4

512,1

531,8

3419,6

Нарахування на з/плату

50,976

50,976

50,976

51,684

53,100

55,224

57,348

370,283

Інші

Всього

562,296

562,296

562,296

580,244

596,14

619,944

643,788

4127,003

Податкові пільги

ПДВ

Податок на прибуток

Всього

Сальдо (всього «податкові надходження» всього «Податкові пільги»)


Додаток Б. Комплектуючі матеріали

(вартість вказана з врахуванням мита)

Найменування

Ціна, грн.

Кількість на квартал

Сума, грн.

Постачальник, умови періодичність поставки

Тканина

80,0

450 м2

36 000

Концерн Чексил, Волинський шовковий комбінат, Черкаський шовковий комбінат, магазин Гранд-Текстиль; поставки один раз на тиждень за умови договору.

Нитки

3,5

100 шт.

350

Голки

10,0

10 (компл.)

100

Метри

5,0

5 шт.

25

Лінійки

20,0

5 (компл.)

100

Ґудзики

0,3

8400 шт.

2520

Аксесуари

3,0

2400 шт.

7200

Всього46 295


Додаток В. Устаткування, оснащення та інструменти

(вартість вказана з врахуванням мита)Найменування

Загальна кількість

наявність

додаткова потреба

вартість, грн.

постачальник, умови

1.

Швейна машинка

3

3

36 000
2.

Стіл для швейної машинки

3

3

4 200
3.

Стіл для розкроювання

3

3

6 000
4.

Комп'ютер

1
5 000
5.

Манекен

5
800
6.

Лампи денного світла

3

3

1 920
7.

Ширма медична

1
4 800
8.

Дзеркало

3
600
9.

Вішалка

2
300
10.

Стілець

14
1 680
11.

Плечика

100
1000
12.

Труба сталева

1
400
13.

Пилосос

1
500
14.

Комплект офісних меблів

1
4 000
15.

Табличка з назвою

1
1 000
16.

Машинка для в'язання
1

6 000

Фірма «Pfaff» (Німеччина), що входить в групу компаній VSM Group

17.

Машинка для вишивання
1

6 000

18.

Машинка для пришивання ґудзиків
1

6 000
Всього

-

-

86 200

Додаток Г. Циклограма виробництва та реалізації продукціїНазва операції

Виконавець

Строк (днів)

Час у днях

1

2

3

4

5

1.

дизайн та моделювання блузки

закрійний цех

1

Х

2.

вибір тканини

закрійний цех

1

Х

3.

зняття мірок

закрійний цех

1

Х

4.

конструювання моделі майбутньої блузки на папері

закрійний цех

1

Х

5.

перенесення схеми на тканину

закрійний цех

1

Х

6.

викроювання деталей

закрійний цех

1

Х

7.

зшиття деталей у готову блузку

швейний цех

1

Х

8.

обметування країв деталей блузки

швейний цех

1

Х

9.

пришивання ґудзиків

швейний цех

1

Х

10.

декоративне оздоблення готової блузки

швейний цех

1

Х

11.

укладання та упакування

швейний цех

1

Х


Додаток Д. Звіт про фінансові результати ТзОВ «Näherin», тис. грн.

Показники

Роки

1

2

3

4

5

6

7

Дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг)

2341,3

2341,3

2341,3

2396,3

2462,0

2560,4

2658,9

Податок на додану вартість

468,0

468,0

468,0

479,3

492,4

512,1

531,8

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1873,3

1873,3

1873,3

1917,0

1969,6

2048,3

2127,1

Собівартість реалізації продукції

1586,8

1586,8

1586,8

1608,8

1652,9

1719,0

1785,1

Валовий прибуток

286,5

286,5

286,5

308,2

316,7

329,3

342,0

Адміністративні витрати

60,1

60,1

60,1

60,9

62,6

65,1

67,6

Витрати на збут

30,0

30,0

30,0

30,4

31,2

32,5

33,7

Надзвичайні витрати

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Інші операційні витрати

51,0

51,0

51,0

51,7

53,1

55,3

57,4

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

144,4

144,4

144,4

164,2

168,8

175,4

182,3

Податок на прибуток від звичайної діяльності

43,32

43,32

43,32

49,26

50,64

52,62

54,69

Чистий прибуток

101,08

101,08

101,08

114,94

118,16

122,78

128,21


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16 • 9. ОПИС ПРОДУКЦІЇ
 • 10. МАРКЕТИНГ ТА ЗБУТ ПРОДУКЦІЇ
 • 11. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
 • 12. ОЦІНКА РИЗИКУ І СТРАХУВАННЯ
 • Сильні сторони
 • Слабкі сторони