Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТема 5. Глибинно-просторова сюжетна композиція з використанням орнаментальних мотивів (3 год.)

Скачати 235.91 Kb.

Тема 5. Глибинно-просторова сюжетна композиція з використанням орнаментальних мотивів (3 год.)
Скачати 235.91 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації02.05.2017
Розмір235.91 Kb.
1   2
Тема 5. Глибинно-просторова сюжетна композиція з використанням орнаментальних мотивів (3 год.)

Мета: формування і розвиток умінь та навичок цілісного бачення.

Зміст лабораторно-практичного заняття

Завдання для обов’язкового виконання

Завдання №1. використовуючи орнаментальні мотиви будь-якого виду чи їх комбінацію, створити сюжетну глибинно-просторову композицію з виявленням кольорового, лінійного, просторового ритмів та контрасту.
Орнаменталі́зм в літературі - це напрям який прийшов на зміну монументалізмові. Йому притаманні такі риси як: Мозаїчність композиції та багатотематичність творів, екскурси в минуле, ліричні відступи. Погляд на світ як на систему символів, тобто художня настанова, за якою довколишня дійсність є знаком чогось іншого, вищого, духовного.
Вправа може носити моделеподібний характер. Сюжетом твору може послужити побутова сценка, портрет у національному вбранні тощо.

ІІ семестр (36 годин)
РОЗДІЛ 3. НАВЧАЛЬНИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ
Лабораторне заняття №1

Тема 1. Симетрія в композиції картинної площини (2 год.)

Мета: розвиток спеціальних умінь та навичок зорового сприймання структури зображувальної площини.

Зміст лабораторно-практичних заняття

Завдання для обов’язкового виконання

Завдання №1. в межах зазначених виразних завдань підібрати відповідний художній твір за аналогією, визначити його композиційну схему, яку застосував автор;
Сприйняття́, сприйма́ння (перцепція, від лат. perceptio) - пізнавальний психічний процес, який полягає у відображенні людиною предметів і явищ, у сукупності всіх їх якостей при безпосередній дії на органи чуття.
Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.
Худо́жній твір - термін, яким позначають твір, що має передусім естетичну або розважальну цінність. Здебільшого цей термін використовується, коли мова йде про твори літератури й кіно, тоді як картини, статуї тощо частіше називають витворами мистецтва.


Завдання №2. створити аналогічну до художнього твору сюжетну декоративну композицію на основі симетрії.
Лабораторне заняття №2

Тема 2. «Золотий перетин» і симетрія в композиції картини (4год.)

Мета: формування умінь організації зображувальної площини засобами «золотого перетину».

Зміст лабораторно-практичних заняття

Завдання для обов’язкового виконання

Завдання №1. в межах зазначених виразних завдань підібрати відповідний художній твір за аналогією, визначити його композиційну схему, яку застосував автор;

Завдання №2. створити аналогічну до художнього твору сюжетну декоративну композицію засобами «золотого перетину» та симетрії.
Лабораторне заняття №3

Тема 3. Горизонтальні напрями в композиції картини (2 год.)

Мета: розвиток відчуття «ваги» простору засобами тональних і колірних відношень.

Зміст лабораторно-практичних заняття

Завдання для обов’язкового виконання

Завдання №1. в межах зазначених виразних завдань підібрати відповідний художній твір за аналогією, визначити його композиційну схему, яку застосував автор;

Завдання №2. створити аналогічну до художнього твору сюжетну декоративну композицію засобами тональних і колірних відношень на основі горизонтальних напрямів у композиції.
Лабораторне заняття №4

Тема 4. Навантаження горизонтальної площини у тримірній композиції (2 год.)

Мета: формування умінь та навичок побудови глибини композиційного простору. Виявлення ракурсу зображувальної поверхні.

Зміст лабораторно-практичних заняття

Завдання для обов’язкового виконання

Завдання №1. в межах зазначених виразних завдань підібрати відповідний художній твір за аналогією, визначити його композиційну схему, яку застосував автор;

Завдання №2. створити аналогічну до художнього твору сюжетну декоративну композицію шляхом навантаження горизонтальної площини.
Лабораторне заняття №5

Тема 5. Тональне моделювання глибини у тримірній композиції (4 год.)

Мета: розвиток композиційних умінь та навичок організації тримірного простору й цілісності засобами тональності.

Зміст лабораторно-практичних заняття

Завдання для обов’язкового виконання

Завдання №1. в межах зазначених виразних завдань підібрати відповідний художній твір за аналогією, визначити його композиційну схему, яку застосував автор;

Завдання №2. створити аналогічну до художнього твору сюжетну декоративну композицію на основі тонального моделювання глибини.
Лабораторне заняття №6

Тема 6. Організація руху у тримірному просторі (2 год.)

Мета: формування композиційних умінь організації руху у тримірному просторі.

Зміст лабораторно-практичних заняття

Завдання для обов’язкового виконання

Завдання №1. в межах зазначених виразних завдань підібрати відповідний художній твір за аналогією, визначити його композиційну схему, яку застосував автор;

Завдання №2. створити аналогічну до художнього твору сюжетну декоративну композицію на основі прийомів організації руху у тримірному просторі.
Лабораторне заняття №7

Тема 7. Дія ритму в композиції картинної площини (4 год.)

Мета: сформувати вміння та навички організації руху в композиційному просторі засобами ритму як домінуючого елементу.

Зміст лабораторно-практичних заняття

Завдання для обов’язкового виконання

Завдання №1. в межах зазначених виразних завдань підібрати відповідний художній твір за аналогією, визначити його композиційну схему, яку застосував автор;

Завдання №2. створити аналогічну до художнього твору сюжетну декоративну композицію на основі ритму як домінуючого елементу.
Лабораторне заняття №8

Тема 8. Глибинно-просторова композиція з багатьма ознаками глибини композиційного простору і ритмічним рухом (6 год.)

Мета: сформувати композиційні вміння синтезувати формальні та змістові елементи композиції.
Си́нтез - процес з'єднання або об'єднання раніше розрізнених речей або понять в ціле або набір. Термін походить від грец. σύνθεση - поєднання, приміщення разом (σύν - з, разом і θεση - стан, місце). Синтез є способом зібрати ціле з функціональних частин як антипод аналізу - способу розібрати ціле на функціональні частини.


Зміст лабораторно-практичних заняття

Завдання для обов’язкового виконання

Завдання №1. в межах зазначених виразних завдань підібрати відповідний художній твір за аналогією, визначити його композиційну схему, яку застосував автор;

Завдання №2. створити аналогічну до художнього твору сюжетну декоративну композицію на основі синтезу декількох ознак моделювання композиційного простору.

РОЗДІЛ 4. ТВОРЧИЙ МЕТОД У СЮЖЕТНІЙ КОМПОЗИЦІЇ


Лабораторне заняття №1

Тема 1. Створення сюжетної композиції за допомогою паперово-пластичних засобів (10 год.)

Мета: оволодіти вміннями організації композиційного простору засобами пропорцій, контрасту, масштабності.

Зміст лабораторно-практичних заняття

Завдання для обов’язкового виконання

Завдання №1. створити ескіз тематичної композиції за допомогою гуашевих фарб;

Завдання №2. виконати тематичну композицію в техніці паперового колажу.

ІІІ семестр (16 годин)
РОЗДІЛ 5. МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ОБ’ЄМНОЇ КОМПОЗИЦІЇ
Лабораторне заняття №1

Тема 1. Формування просторових конструкцій (4 год.)

Мета: оволодіти теоретичними основами художнього і технічного конструювання виробів із паперу та інших листових матеріалів;
Конструюва́ння - процес створення конструктором проекту певного об'єкта техніки, що полягає у визначенні форми, розмірів, взаємного розташування й параметрів частин й елементів конструкції об'єкта, його складових (агрегатів, систем, вузлів тощо), способу їхнього з'єднання, вибору матеріалів окремих елементів та розробки конструкторської документації.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
засвоїти мову просторової композиції й розвинути просторово-конструктивне мислення.

Зміст лабораторно-практичних занять

Завдання для обов’язкового виконання

Завдання №1. розглянути прийоми згинання та з’єднання аркушів паперу, вивчити методи трансформації складчасто-різної фігури;

Завдання №1. виконати об’ємно-просторову композицію на основі найпростіших геометричних перетворень з цілого аркушу паперу форматом А3.
Лабораторне заняття №2

Тема 2. Руйнування поверхні в об’ємно-просторовій структурі (6 год.)

Мета: вивчити виражальні можливості кольору в композиційному вирішенні об’ємно-просторової структури з урахуванням ї функціонального призначення.

Зміст лабораторно-практичних занять

Завдання для обов’язкового виконання

Завдання №1. виконати кубічну форму, надавши їй цілісності сприйманя за допомогою кольоропластичних засобів;

Завдання №2. виконати дві кубічні форми (розміри граней12х12см.), підкресливши відчуття вігнутих та випуклих поверхонь граней за допомогою кольоропластичних засобів. Матеріали: картон, гуаш.
Лабораторне заняття №3

Тема 3. Геометричні та художньо-образні засади організації об’ємних композиційних структур (6 год.)

Мета: створення об’ємних композиційних структур з урахуванням впливу геометричних аспектів на ефективність формотворчих процесів у художньо-творчій практиці.

Зміст лабораторно-практичних занять

Завдання для обов’язкового виконання

Завдання №1. створити ескіз тематичної композиції на основі об’ємних геометричних форм та колірних сполучень з урахуванням її функціонального призначення;

Завдання №2. виконати композицію в матеріалі;

Завдання №3. дати назву даній композиції.

САМОСТІЙНА РОБОТА
І семестр
РОЗДІЛ 1. ПРИНЦИПИ КОМПОЗИЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛОЩИНИ
Тема 1. Організація композиційної рівноваги на площині ( 2 год.)

Зміст завдання для самостійної роботи

Завдання №1: підібрати підготовчий матеріал до виконання поставленого аудиторного завдання.

Завдання №2: завершити роботу над виконанням поставленого аудиторного завдання.
Тема 2. Урівноважена композиція з визначеним емоційним станом

( 2 год.)

Зміст завдання для самостійної роботи

Завдання №1: підібрати підготовчий матеріал до виконання поставленого аудиторного завдання.

Завдання №2: завершити роботу над виконанням поставленого аудиторного завдання.
Тема 3. Декоративна композиція з виявленням функцій у площині

( 2 год.)

Зміст завдання для самостійної роботи

Завдання №1: підібрати підготовчий матеріал до виконання поставленого аудиторного завдання.

Завдання №2: завершити роботу над виконанням поставленого аудиторного завдання.
Тема 4. Декоративна композиція з об’єктивізацією в зображенні образу-уявлення ( 2 год.)

Зміст завдання для самостійної роботи

Завдання №1: підібрати підготовчий матеріал до виконання поставленого аудиторного завдання.

Завдання №2: завершити роботу над виконанням поставленого аудиторного завдання.
Тема 5. Ритмічна організація композиційного простору площини зображувальними засобами (статичний стан) ( 2 год.)

Зміст завдання для самостійної роботи

Завдання №1: підібрати підготовчий матеріал до виконання поставленого аудиторного завдання.

Завдання №2: завершити роботу над виконанням поставленого аудиторного завдання.
Тема 6. Урівноважена динамічна композиція з використанням зображувальних засобів ( 2 год.)

Зміст завдання для самостійної роботи

Завдання №1: підібрати підготовчий матеріал до виконання поставленого аудиторного завдання.

Завдання №2: завершити роботу над виконанням поставленого аудиторного завдання.
Тема 7. Організація тримірного простору в зображувальній площині з використанням простих об’ємних форм ( 3 год.)

Зміст завдання для самостійної роботи

Завдання №1: підібрати підготовчий матеріал до виконання поставленого аудиторного завдання.

Завдання №2: завершити роботу над виконанням поставленого аудиторного завдання.
Тема 8. Ритмічна організація тримірного простору кольоропластичними засобами ( 3 год.)

Зміст завдання для самостійної роботи

Завдання №1: підібрати підготовчий матеріал до виконання поставленого аудиторного завдання.

Завдання №2: завершити роботу над виконанням поставленого аудиторного завдання.

РОЗДІЛ 2. ЗАКОНОМІРНОСТІ СТВОРЕННЯ СЮЖЕТНОЇ ДЕКОРАТИВНОЇ КОМПОЗИЦІЇ


Тема 1. Організація просторових форм в зображувальній площині засобами контрасту за силуетом та тоном ( 3 год.)

Зміст завдання для самостійної роботи

Завдання №1: підібрати підготовчий матеріал до виконання поставленого аудиторного завдання.

Завдання №2: завершити роботу над виконанням поставленого аудиторного завдання.
Тема 2. Стилізація та трансформація як види декоративного узагальнення ( 3 год.)

Зміст завдання для самостійної роботи

Завдання №1: підібрати підготовчий матеріал до виконання поставленого аудиторного завдання.

Завдання №2: завершити роботу над виконанням поставленого аудиторного завдання.
Тема 3. Створення сюжетної композиції та її колірне вирішення

( 3 год.)

Зміст завдання для самостійної роботи

Завдання №1: підібрати підготовчий матеріал до виконання поставленого аудиторного завдання.

Завдання №2: завершити роботу над виконанням поставленого аудиторного завдання.
Тема 4. Трансформація реалістичного натюрморту із 3-5 музичних інструментів ( 5 год.)

Зміст завдання для самостійної роботи

Завдання №1: підібрати підготовчий матеріал до виконання поставленого аудиторного завдання.

Завдання №2: завершити роботу над виконанням поставленого аудиторного завдання.
Тема 5. Глибинно-просторова сюжетна композиція з використанням орнаментальних мотивів ( 4 год.)

Зміст завдання для самостійної роботи

Завдання №1: підібрати підготовчий матеріал до виконання поставленого аудиторного завдання.

Завдання №2: завершити роботу над виконанням поставленого аудиторного завдання.

ІІ семестр
РОЗДІЛ 3. НАВЧАЛЬНИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ
Тема 1. Симетрія в композиції картинної площини ( 4 год.)

Зміст завдання для самостійної роботи

Завдання №1: підібрати підготовчий матеріал до виконання поставленого аудиторного завдання.

Завдання №2: завершити роботу над виконанням поставленого аудиторного завдання.
Тема 2. «Золотий перетин» і симетрія в композиції картини

( 4 год.)

Зміст завдання для самостійної роботи

Завдання №1: підібрати підготовчий матеріал до виконання поставленого аудиторного завдання.

Завдання №2: завершити роботу над виконанням поставленого аудиторного завдання.
Тема 3. Горизонтальні напрями в композиції картини ( 6 год.)

Зміст завдання для самостійної роботи

Завдання №1: підібрати підготовчий матеріал до виконання поставленого аудиторного завдання.

Завдання №2: завершити роботу над виконанням поставленого аудиторного завдання.
Тема 4. Навантаження горизонтальної площини у тримірній композиції ( 6 год.)

Зміст завдання для самостійної роботи

Завдання №1: підібрати підготовчий матеріал до виконання поставленого аудиторного завдання.

Завдання №2: завершити роботу над виконанням поставленого аудиторного завдання.
Тема 5. Тональне моделювання глибини у тримірній композиції ( 4 год.)

Зміст завдання для самостійної роботи

Завдання №1: підібрати підготовчий матеріал до виконання поставленого аудиторного завдання.

Завдання №2: завершити роботу над виконанням поставленого аудиторного завдання.
Тема 6. Організація руху у тримірному просторі ( 6 год.)

Зміст завдання для самостійної роботи

Завдання №1: підібрати підготовчий матеріал до виконання поставленого аудиторного завдання.

Завдання №2: завершити роботу над виконанням поставленого аудиторного завдання.
Тема 7. Дія ритму в композиції картинної площини ( 4 год.)

Зміст завдання для самостійної роботи

Завдання №1: підібрати підготовчий матеріал до виконання поставленого аудиторного завдання.

Завдання №2: завершити роботу над виконанням поставленого аудиторного завдання.
Тема 8. Глибинно-просторова композиція з багатьма ознаками глибини композиційного простору і ритмічним рухом ( 6 год.)

Зміст завдання для самостійної роботи

Завдання №1: підібрати підготовчий матеріал до виконання поставленого аудиторного завдання.

Завдання №2: завершити роботу над виконанням поставленого аудиторного завдання.
РОЗДІЛ 4. ТВОРЧИЙ МЕТОД У СЮЖЕТНІЙ КОМПОЗИЦІЇ
Тема 1. Створення сюжетної композиції за допомогою паперово-пластичних засобів рухом ( 14 год.)

Зміст завдання для самостійної роботи

Завдання №1: підібрати підготовчий матеріал до виконання поставленого аудиторного завдання.

Завдання №2: завершити роботу над виконанням поставленого аудиторного завдання.
ІІІ семестр
РОЗДІЛ 5. МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ОБ’ЄМНОЇ КОМПОЗИЦІЇ
Тема 1. Формування просторових конструкцій ( 12 год.)

Зміст завдання для самостійної роботи

Завдання №1: підібрати підготовчий матеріал до виконання поставленого аудиторного завдання.

Завдання №2: завершити роботу над виконанням поставленого аудиторного завдання.
Тема 2. Руйнування поверхні в об’ємно-просторовій структурі ( 12 год.)

Зміст завдання для самостійної роботи

Завдання №1: підібрати підготовчий матеріал до виконання поставленого аудиторного завдання.

Завдання №2: завершити роботу над виконанням поставленого аудиторного завдання.
Тема 3. Геометричні та художньо-образні засади організації об’ємних композиційних структур ( 14 год.)

Зміст завдання для самостійної роботи

Завдання №1: підібрати підготовчий матеріал до виконання поставленого аудиторного завдання.

Завдання №2: завершити роботу над виконанням поставленого аудиторного завдання.
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Теми для самоконтролю знань:

 1. Композиція як головний чинник формування і розвитку творчої особистості.

 2. Наукові підходи спеціалістів до визначення змісту композиції.

 3. Створення цілісного візуального образу у композиції картини.

 4. Рівновага в композиції картинної площини.

 5. Закономірності зображувального поля.

 6. Закони картинної площини і емоційний вплив на глядача.

 7. Змістовні і конструктивні зв’язки в композиції.

 8. Особливості композиційного аналізу художнього твору.

 9. Особливості візуального сприймання художнього твору.

 10. Принципи графічної формалізації.

 11. Використання комп’ютерних технологій у композиційних задачах художнього формотворення.

 12. Композиційні принципи формалізації.

 13. Специфіка емоційно-образного вираження об’єктів композиції.

 14. Лінійна формалізація репродуктивного зображення.

 15. Засоби відтворення глибинно-просторових характеристик композиції.
  Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
  Формаліза́ція (англ. formalization) - метод у математичній логіці, процес подання інформації про об'єкт, процес, явище в формалізованому вигляді.
  Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.
БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА


  1. Бадян, В.Е. Основы композиции [Текст] / Бадян В.Е., Денисенко В.И. – М. : Академический Проект, 2011 – 204 с. – ISBN : 978-5-8291-1330-8

  2. Аксенов Ю.Г., Левидова М.М. Цвет и линия. – М.: Сов.художник, 1986. – 253 с.

  3. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок. Живопись, Композиция. – М.: Просвещение, 1981. – 239с.

  4. Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М.: Искусство, 1977. – 263с.

  5. Волков Н.Н. Восприятие картины. – М.: Просвещение, 1976. – 32с.

  6. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М., 1986.

  7. Шиков, М. Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель / Шиков М. Г. – М. : Высшая школа, 2011 – 168 с.

  8. Голубева, О. Л. Основы композиции [Текст] / Голубева О.Л. – М. : Сварог, 2008 – 144 с. – ISBN : 978-5-93070-055-8

  9. Даглдиян, К. Т. Декоративная композиция [Текст] / Даглдиян К.Т. – М.: Феникс, 2011 – 312 с. – ISBN : 978-5-222-17944-4

1   2


Скачати 235.91 Kb.