Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМета: Перевірити уміння та навички роботи на пк; організувати команду для досягнення спільної корисної мети; сформувати уміння та навички роботи в команді

Скачати 229.27 Kb.

Мета: Перевірити уміння та навички роботи на пк; організувати команду для досягнення спільної корисної мети; сформувати уміння та навички роботи в команді
Скачати 229.27 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір229.27 Kb.

Квест «Advanced Search 1.0 »

Мета: Перевірити уміння та навички роботи на ПК; організувати команду для досягнення спільної корисної мети; сформувати уміння та навички роботи в команді.

Доброго дня!!! Цей тиждень в нас присвячений інформатиці.


Сьогодні, ми разом з Вами хочемо провести змагання, і визначити, хто з Вас знає інформатику найкраще.

Участь в конкурсі беруть три команди

Щоб наше свято було справжнє нам потрібне високоповажне журі, яке оцінюватиме Ваші професійні здібності з інформатики.

Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.

Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.

Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.Представляємо наше журі:

1.

2.3.

Представлення команд:

Група № 10:

Група № 13

Група № 45

Зараз ми Вас ознайомимо з правилами проведення гри:

Кожна команда ділиться на дві частини, одна частина залишається в класі та виконує завдання поставлені в Web-Quest-і. Інша група учасників переміщувались по навчальному закладі від стартового пункту до наступних виконуючи поставлені перед ними завдання.

Проведення виробки, проходження виробки, проходка виробки (рос. проведение (проходка) выработки, англ. driving, нім. Grubenbauvor-richtung f, Vortrieb m, Abteufung f, Abteufen n, Auffahren n des Grubenbaus) - комплекс робіт, руйнування та видобування гірських порід у межах контура поперечного перерізу підготовчої виробки, встановленого відповідним паспортом.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.І Етап

На проходження етапу учням надається 50 хв.

Проходження (в астрономії) - видиме пересування небесного тіла на тлі видимого диска іншого.

, у разі спізнення знімається 1 бал за кожну хвилину. Відлік часу розпочинається коли одна із команд розв’яже завдання і отримає підказку до наступного кроку. 1. Пазли. Учасники повинні скласти пазл і назкати, що на ньому зображено. (команда яка виконає завдання 1-ою отримує 3 бали, 2-га 2 бали, 3-тя 1 бал)

 2. Пантоміма.

Представником команд необхідно показати мімікою та жестами по 3 елементи, які запропоновані в завданні. За кожен відгаданий елемент – 1 бал.

 1. Клавіатура, принтер, миша.

 2. Монітор, навушники, диск.

 3. Колонки, оператор, ноутбук.

 1. Пояснити значення комп’ютерних жаргонізмів (правильна відповідь – 1 бал)

 1. «Винт», «Кулер», «Залізо»

 2. «Логін», «Мама», «Корінь»

 3. «Винт», «Рама», «Юзер»

 1. Назвати слова з інформатики, які містять ноти: до, ре, мі, фа, соль, ля, сі.

  Наву́шники - пристрій для персонального прослуховування музики або інших звукових записів, в комплекті з мікрофоном можуть використовуватись як засіб для ведення переговорів по телефону або іншому засобу голосового зв'язку.

  Жаргон або жарґон (фр. jargon - «незрозуміла мова»; «безглу́здя»; «ґелґота́ння»; від гало-ром. gargone - «базікання») - соціолект (один з різновидів соціальних діалектів), який відрізняється від літературної мови використанням специфічної, експресивно забарвленої лексики, синонімічної до слів загального вжитку, а також фразеології, часом особливостями вимови.

  Хто більше? Кожне правильне слово принесе вам 1 бал.


 2. Загадки. (Кожна відгадана загадка - 1 бал.)

1.Якщо треба знову й знову

Вести з комп'ютером розмову,

Є помічник — «тваринка» в нас,

Що допоможе нам всяк час. (Миша.)

2. Ця всесвітня мережа

Стільки знає — просто жах!

З нею вчись ти працювати

Теж багато будеш знати.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

(Інтернет.)

3. Про нього знаємо ми нині:

З ним справу мають в медицині.

Біолог з ним теж справу має,

А комп'ютер від нього страждає. (Вірус.)

1. Існує їх 10.

І знає їх кожний:

Робити всім можна.

Для комп'ютера ж тільки

Лиш 2 головні.

Про що йде мова?

Хто скаже мені? (Цифри 0 і 1.)

2. 3 ним справу має архітектор,

З ним справу має будівельник.

Архітекту́ра (грец. αρχιτεκτονικη - будівництво) - це одночасно наука і мистецтво проектування будівель, а також власне система будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси.

Хто за комп'ютером працює,

До нього теж давно вже звик.

Скажіть, про що іде тут мова —

Назвіть одне англійське слово.

Англійці - нація, основне населення Великої Британії (бл. 43 млн чол., 1951), живуть також в колишніх англійських колоніях (США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Південна Африка).

(Windows.)

3. В 1кг— 1000 г,

В 1км — 1000 м.

А скільки байтів у 1 кілобайті? (210 = 1024.)

1. Скромний сірий колобок

Довгий, тонкий проводок

Зверху на коробці

Дві великі кнопки

В тебе є хороша книжка,

А в комп'ютера є ......(мишка).

2. Сотня клавіш, різні знаки

Спершу учні – небораки,

А тепер раз – два і готово

Відстукали слово.

Ось де пальцям фізкультура

І це все – ......(клавіатура).

3. Ось на нім комп'ютер пише

І малює без зупинки

Найцікавіші картинки

А влаштовує цей хор

Чарівник наш - ......(монітор)


 1. Реставрація.

Команди отримують картки з окремими складами і матеріали.

Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

Потрібно скласти вислів.
(Віпно складений вислів – 1 бал)

 ком, з, не, спр, п'ю, ро, яка, стра, те, ш, лю, зум, ром, на, ава, ній, ди, будь, ні.Відповідь: Розумній людині будь-яка справа не страшна з комп 'ютером.

роз, на, від, ком, впр, май, би, від, а, п'ю, рай, стра, ся, ав, но, уму, сті, тера.

Відповідь: Від майстра набирайся вправності, а від комп'ютера — розуму.

Я, не, відч, уваю, стра, ху, пер, ед, ком, пюте, рами, я, жах, аюсь, їх, від, сутно, сті

Відповідь: Я не відчуваю страху перед комп’ютерами, я жахаюсь їх відсутності.

 1. Кросворд. (За кожне вірно відгадане слово і ключове – 1 бал)Запитання:

 1. Одна із функцій роботи над фрагментом документа (Копіювання)

 2. Відомості про навколишній світ і процеси, що в ньому відбуваються (Інформація)

 3. Надання документу потрібного вигляду (Форматування)

 4. Текстовий редактор, де створюються найпростіші текстові документи (Блокнот)

 5. Процес, який полягає у виправленні помилок, внесенні додаткових змін у реченнях (Редагування)

 6. Список, пункти в якому позначаються цифрами чи буквами.

  Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

  Найпростіші (лат. Protozoa, від дав.-гр. πρῶτος «перший» і ζῷα, форми множини ζῷον - «жива істота») - парафілетична або поліфілетична група одноклітинних або колоніальних еукаріотів, які мають гетеротрофний тип живлення.

  Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.

  Світ - назва планети Земля з людської точки зору, як місце заселене людськими істотами. Термін часто вживається для означення суми людського досвіду та історії, людського стану взагалі. На земній кулі проживає понад 7 мільярдів людей.

  (Нумерований)

 7. Підготовка документу до друку (Макетування)

 8. Папка (загальна назва), яка використовується для зберігання документів, файлів (Каталог)

 9. Сукупність даних одного типу, які записуються в стовпчик (Список)

 10. Пристрій, який використовується для перенесення інформації з одного комп’ютера на інший (Диск)

 11. Числові дані в текстовому документі найзручніше подавати у вигляді .....

  Перене́сення, або Енжамбема́н (фр. enjambement) - віршовий прийом, який полягає у перенесенні фрази або частини слова з попереднього рядка у наступний, зумовлений незбіжністю ритмічної паузи зі смисловою, хоч рядок при цьому втрачає свою інтонаційну викінченість.

  (Таблиці)

ІІ етап

 • Web-Quest. Завдання учасників які беруть участь у другій частині квесту полягає у роботі з Web-Quest. За кожним членом команди закріплюється своя роль, вони виконували поставлені перед ними завдання. Результат роботи з Web-Quest презентація на тему: «Історія розвитку операційної системи Windows».

  Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

  Учні розробляють та захищають свої творчі роботи.

Підведення підсумків

По закінченню гри підбиваються підсумки за два етапи, команда яка отримала найбільше балів отримує перше місце.Додатк А

Не влізай – вб’є … В.
Здоров’я та силу розвивай.

До … завітай.

Комп’ютерна лабораторія, де в/н у групи №14

Знайдіть Білу Л.О. у натовпі.

Піди туди, де черга викладачів.

Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.

Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.Фініш на старті

Додаток БЗапитання:

 1. Одна із функцій роботи над фрагментом документа (Копіювання)

 2. Відомості про навколишній світ і процеси, що в ньому відбуваються (Інформація)

 3. Надання документу потрібного вигляду (Форматування)

 4. Текстовий редактор, де створюються найпростіші текстові документи (Блокнот)

 5. Процес, який полягає у виправленні помилок, внесенні додаткових змін у реченнях (Редагування)

 6. Список, пункти в якому позначаються цифрами чи буквами.

  Все́світ - весь матеріальний світ, різноманітний за формами, що їх набуває матерія та енергія, включаючи усі галактики, зорі, планети та інші космічні тіла. Всесвіт настільки великий, що його розміри важко уявити.

  (Нумерований)

 7. Підготовка документу до друку (Макетування)

 8. Папка (загальна назва), яка використовується для зберігання документів, файлів (Каталог)

 9. Сукупність даних одного типу, які записуються в стовпчик (Список)

 10. Пристрій, який використовується для перенесення інформації з одного комп’ютера на інший (Диск)

 11. Числові дані в текстовому документі найзручніше подавати у вигляді ..... (Таблиці)

Додаток В

Критерії оцінки веб - квесту
Критерії

Обгрунтування критеріїв

баллиЗміст

Розуміння завдання

- Робота демонструє точне розуміння завдання
- Включаються як матеріали, що мають безпосереднє відношення до теми, так і матеріали, що не мають відношення до неї
- Включені матеріали, що не мають безпосереднього відношення до теми
зібрана інформація не аналізується і не оцінюється.

10

5

0

Повнота розкриття теми


- повно
- частково
- Не розкрита

10

5

0

виклад аспектів теми

- Викладені повно
- частково
- Не викладені


10

5

0

виклад стратегії вирішення проблеми

- Викладена стратегія вирішення проблем
- Процес рішення неповний.
- Процес рішення неточний або неправильний

10

5

0

логіка викладу інформації

- Логічне викладення матеріалу
- Порушення логіки
- Відсутність логіки

10

5

0

Самостійна робота групи

Злагоджена робота в групі

- Чітко спланована робота групи
- Робота групи частково спланована
- Не спланована робота в групі

5

3

0

Розподіл ролей у групі

- Вся діяльність рівномірно розподілена між членами команди
- Робота над матеріалом рівномірно розподілена між більшістю учасників команди
- Кілька членів групи відповідають за роботу всієї команди.

5

3

0

Авторська оригінальність

- Унікальна робота. Міститься велика кількість оригінальних, винахідливих прикладів
- У роботі присутні авторські знахідки
- Стандартна робота, не містить авторської індивідуальності

5

3

0

Ступінь самостійності роботи групи

- Повна самостійність при виконанні роботи
- Часткова самостійність роботи групи
- Несамостійна робота групи

5

3

0

оформлення роботи

Граматика, відповідний словник, відсутність помилок правопису і друкарських помилок

- Грамотна робота з точки зору граматики, стилістики, орфографії
- Негрубі помилки з точки зору граматики, стилістики, орфографії
- Грубі помилки з точки зору граматики, стилістики, орфографії

5

3

0

захист роботи

якість доповіді

- Аргументованість основних позицій, композиція доповіді логічна, повнота представлення в доповіді результатів роботи
- Порушення логіки виступу, неповне подання результатів роботи, неповна система аргументації
- Не заявлені аргументи по основних позиціях, повне порушення логіки, не представлені результати дослідження

10

5

0

Обсяг і глибина знань по темі


- Доповідачі демонструють ерудицію, відображають міжпредметні зв'язки
- Доповідачі грамотно викладають матеріал, але не показують достатньо глибоких знань
-Доповідачі виявляють повне неволодіння матеріалом

10

5

0

Культура мови, манера триматися перед аудиторією

- Доповідачі впевнено тримаються перед аудиторією, грамотно володіють мовою, дотримуються регламент, утримують увагу аудиторії
- Доповідачі допускають негрубі мовні помилки при виступі, незначно порушують регламент, частково утримують увагу аудиторії
- Доповідачі губляться перед аудиторією, виявляють бідність мови, порушують регламент, не можуть утримати увагу аудиторії

10

5

0

Відповіді на запитання

- Доповідачі переконливо і повно відповідають на питання, дружелюбно тримаються, прагнуть використовувати відповіді для успішного розкриття теми.
- Доповідач не на всі питання може знайти переконливі відповіді
- Доповідач не може відповісти на питання або при відповідях поводиться агресивно, некоректно

10

5

0

Ділові та вольові якості доповідача

- Доповідач прагне до досягнення високих результатів, готовий до дискусії, доброзичливий, контактний
- Доповідач готовий до дискусії, не завжди проявляє доброзичливість
- Доповідач не готовий до дискусії, агресивний, йде від контактів

10

5

0

Оцінка «5» - 140 -110

Оцінка «4» - 109 - 80Оцінка «3»- 79 - 60

Оцінка «2» – 59 - 0

Каталог: ped prakt 5 kyrs -> files -> 2012 -> Stratiy tvorche ta zvit z praktuku -> Sait -> files
files -> Тема заняття: «Проведення відеозапису. Перегляд відеофайлів. Методика стискання цифрової відеоінформації» Мета
files -> Тема заняття: «Відео-технології мультимедіа. Формати відео файлів. Програмне забезпечення відеомонтажу» Мета
2012 -> Програма для роботи з електронною поштою
2012 -> Програма для роботи з електронною поштою
2012 -> Типова навчальна програма з предмета "Електроматеріалознавство"
2012 -> Типова навчальна програма з предмета "Спецтехнологія" № з/п Тема Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи
files -> Огляд середовища програми CorelDraw. Збереження й відкриття зображень у CorelDraw. Інструменти малювання. Малювання геометричних фігур
2012 -> Уроку №21 тема. Історія виникнення та розвиток глобальної мережі Інтернет,її можливості


Скачати 229.27 Kb.

 • Представляємо наше журі
 • І Етап На проходження
 • Пазли.
 • Представником команд необхідно показати мімікою та жестами по 3 елементи, які запропоновані в завданні. За кожен відгаданий елемент – 1 бал.
 • Загадки. (Кожна відгадана загадка - 1 бал.)
 • Реставрація. Команди отримують картки з окремими складами і матеріали
 • (Віпно складений вислів – 1 бал)
 • Я, не, відч, уваю, стра, ху, пер, ед, ком, п ’ юте, рами, я, жах, аюсь, їх, від, сутно, сті
 • Кросворд. (За кожне вірно відгадане слово і ключове – 1 бал)
 • ІІ етап Web - Quest .
 • Підведення підсумків
 • Здоров’я та силу розвивай. До … завітай. Комп’ютерна лабораторія
 • Піди туди, де черга викладачів
 • Фініш на старті Додаток Б Запитання
 • Додаток В Критерії оцінки веб - квесту