Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМета уроку. Формування та розвиток інформаційно-комунікативної компетентності Учні: ознайомлюються

Скачати 225.65 Kb.

Мета уроку. Формування та розвиток інформаційно-комунікативної компетентності Учні: ознайомлюються
Скачати 225.65 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір225.65 Kb.

Як працювати з комп'ютерними програмами на підтримку вивчення логіки.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.Мета уроку. Формування та розвиток інформаційно-комунікативної компетентності
Учні:

ознайомлюються із поняттям «Логіка»; дізнаються: як працювати з комп’ютерними програмами підтримки вивчення логіки ; уміють і застосовують правила роботи з комп’ютерними програмами для призначення вивчення логіки, закріплюють навики роботи з мишею, дотримуються техніки безпеки роботи з ПК ; вчаться аналізувати вхідні дані й робити логічні висновки;

Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.

працювати в середовищі комп’ютерної програмі «Логіка»Розвивають логіко-математичне мислення, увагу, мислення; аналізувати навчальні об’єкти , розрізняти їх суттєві та не суттєві ознаки, групувати і класифікувати об’єкти за певними ознаками.

Виховують наполегливість у досягненні поставленої мети; навичок самостійного опрацювання матеріалу; зацікавленість до вивчення навчальних програм на розвиток логіки; виховують у собі та демонструють: культуру користувача комп’ютером; вміння працювати в парах, толерантно висловлювати свої думки та прислуховуватись до думки інших; співпереживання, радість за успіх інших.
Тип уроку. Комбінований

Технічне обладнання та програмне забезпечення: мультимедійний проектор, комп’ютерна навчальна програма «Логіка», комп’ютерна підтримка навчально-методичного комплексу «Сходинки до інформатики» І.Т.

Емпа́тія (англ. empathy від (грец. patho) - співпереживання) - розуміння відносин, почуттів, психічних станів іншої особи в формі співпереживання.

Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.

Толера́нтність (від лат. tolerantia - терпіння) - у загальному розумінні слова, – ослаблення чи відсутність можливості реакції на який-небудь несприятливий чинник внаслідок зниження чутливості до його впливу.

Проектор - це світловий прилад, що перерозподіляє світло лампи з концентрацією світлового потоку на поверхню малого розміру або у малому тілесному куті. Проектори є, в основному, оптико-механічними або оптично-цифровими приладами, котрі дозволяють за допомогою джерела світла, проектувати зображення об'єктів на поверхню, розташовану поза приладом - екран.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Зарецька , М.М. Корнієнко ТОВ Видавництво «Ранок», 2013р.

Джерела методичної інформації:
Науково-методичні, методичні посібники

 1. Зошит «Сходинки до інформатики» /М.М.

  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.

  Корнієнко, С.М. Крамаровська, І.Т. Зарецька - : Вид. «Ранок», 2012. Харків,-62с.


2. Інтернет-ресурси

Комп’ютерна підтримка навчально-методичного комплекту «Сходинки до інформатики» http//: Lesson1.swf
3. Джерела навчальної інформації:

Основний підручник

«Сходинки до інформатики» І.Т.

Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.

Зарецька, М.М. Корнієнко, С.М. Крамаровська: видавництво «Ранок», 2012. Харків,
4. Додаткові навчальні матеріалиНазва
Вид
Номер додатків
Картка «Розшифруй слово»

Друкований

Додаток 1

«Чарівний квадрат»

(Слайд )


Електронний

Додаток 2

Презентація слайд

Задача «Хто товстіший?»( слайд)Електронний

Додаток 3

Презентація «Логіка»

(Слайд )


Електронний

Додаток 4

Презентація «Казкова галявина»

Електронний

Додаток 5

Картка перевірки знань «Логіка»

Друкований

Додаток 5

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcq9exn7emgg1xmpash8_k7frk9exe1qyojeinlgclmi4ulpp_9l


Хід уроку
І. Організаційний момент

Емоційно-позитивне налаштування учнів на роботу:

Вправа «Привітання »

Ось дзвінок нам дав сигнал-

Працювати час настав,

Нумо, всі часу не гаєм,-

І роботу починаєм.

Працюватимем старанно,

Щоб почути у кінці,

Що у нашім другім класі

Діти – просто молодці!

Посміхнемося ще раз,

Бо у нас найкращий клас.

-Посмішка і хороший настрій будуть вам сьогодні дуже потрібні. Бо йтимемо ми чарівними стежками . Якісь із них будуть вам знайомі, а інші ще зовсім не звідані. Дорогою ми зустрінемось із казковими героями казок. Чарівні стежинки знаходяться за цією брамою.

- Для того , щоб відчинити браму , потрібно відгадати загадку.

Хто заходить у відкрите вікно, але не ламає його? (Сонячний промінчик)


 • Сонячний промінчик нам допоміг відкрити замок на брамі. розумник.jpg

ІІ. Мотивація навчання .

Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.

Активізація знань.


 • Чарівною стежинкою нас поведуть три чоловічки, з якими ми будемо зустрічатися продовж уроку.

Першою стежинкою поведе нас веселий чоловічок Мудрик, а поведе він нас стежинкою «Розминкою».
- Допоможіть Мудрик заповнити цікавий квадрат. Якщо квадрат буде заповнено вірно ,то ми зустрінемо першу казку.

Діяльність учителя

Діяльність учня

Завдання

Мета

Форма

організації, управління діяльністю учнів

Номер джерела навчальної інформації, сторінка

Результат

Форма звітності

 1. «Розминка»

(додаток 1)

Заповнити цікавий квадратПідготувати учнів до рішення логічних завдань.

Розвивати

увагу та мислення


колективна


-

Заповнити цікавий квадрат

У разі правильного рішення з’являється ілюстрація до казки «Вовк і семеро козенят»

 • Допоможіть Буратіно розв’язати задачу
 1. Усно розв’язати задачу

«Хто товстіший?»

Додаток 2.Розвиток уваги, мислення

колективна

-

Розв’язання

логічної задачі


Логічна задача «Хто товстіший? »

Жило собі троє поросят: Ніф- Ніф,

Нуф- Нуф і Наф – Наф. Ніф –Ніф був товстіший за Нуф- Нуфа, Нуф – Нуф – товстіший за Наф- Нафа. Хто з них найтовстіший? (Ніф –Ніф )

-Молодці! Ми допомогли Буратіно справитись із завданням. Він обов’язково піде навчатися у школу, щоб навчитись так швидко виконувати завдання як ви.
2.Знайти закономірність

Аналізувати об’єкти , розрізняти їх суттєві ознаки

Індивідуальна

[1.1]-с. 62

заповнити порожні клітинки

Звіряють за зразком поданим учителем

Завдання «Розшифруй слово»

 • Щоб перейти на наступну стежинку нам потрібно перейти через місток в якому не вистачає однієї дошки. Вона з’явиться в тому разі, коли ви виконаєте завдання , яке знаходиться у вас на карточках.

Кожній фігурі відповідає певна літера. Здогадайтеся, яке слово зашифровано. (Логіка)


3.Розшифрувати слово

(додаток 1)Підготувати учнів до ознайомлення із темою уроку

Аналізувати об’єкти , розрізняти їх суттєві ознакипарна

Додаток 1

Правильне розгадане слово

Хором називають розгадане слово
 • Отже , зараз нас весело зустрічає другий чоловічок Пізнайчик.


ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку

- Слово, яке ми з вами розшифрували, з’явилось не даремно на нашому шляху. Сьогодні ми:

Дізнаємось про особливості роботи з навчальною комп’ютерною програмою «Логіка»

Навчимося працювати з навчальною комп’ютерною програмою «Логіка»
ІV. Робота над темою уроку

 • Як ви, вважаєте, що включає в себе поняття «логіка»?

(Рішення логічних завдань)

Діяльність учителя

Діяльність учня

Завдання

Мета

Форма

організації, управління діяльністю учнів

Номер джерела навчальної інформації, сторінка

Результат

Форма звітності

Демонстрація презентації

Слайд «Логіка»Дати поняття «Що таке логіка»

Перегляд презентації з допомогою мультимедійно-го проектора; обговорення питань
Учні ознайомленні з поняттям «логіка»
Знайомимось із поняттям «логіка»

Логіка-це наука про мистецтво мислити. З деякими із них ви вже знайомі . Це ребуси, пазли, кросворди, таграм. За допомогою навчальної комп’ютерної програми ви ознайомитесь із іншими логічними задачами.
Ознайомлення із призначенням навчальної комп’ютерної програми «Логіка»


Ознайомити дітей з призначенням навчальної комп’ютерної програми «Логіка»
-

Учні ознайомленні з призначенням комп’ютерної програми «Логіка»

Знайомимось із призначенням навчальної комп’ютерної програми «Логіка»

Навчальна комп’ютерна програма «Логіка» допоможе вам розвинути пам'ять, спостережливість та мислення.

У програмі ви побачите багато різних логічних задач: загадки, ребуси, кросворди, тести. Тим хто добре виконує завдання , програма запропонує подивитись мультфільм або пограти в гру.


Знайомимось із навчальною комп’ютерною програмщю «Логіка»

Ознайомлення із запуском та середовищем програми

Демонстрація роботи програми «Логіка»

Комп’ютерна програма «Логіка»

Учні ознайомленні з запуском та середовищем комп’ютерної програми «Логіка»
Знайомимось із навчальною комп’ютерною програмою «Логіка»
Після запуску програми потрібно обрати команду Почати нову гру

У вікні програми Головне меню, зареєструватися та натиснути кнопку Вперед.

Ті учні , які працювали з цією програмою, вибрати команду Продовжити гру.

Якщо ти вперше працюєш з програмою, то коли з’явиться вікно Меню розділів, вибери перший розділ.

Наступний розділ можна відкривали лише після проходження попереднього розділу.

Проходження (в астрономії) - видиме пересування небесного тіла на тлі видимого диска іншого.

Кожний розділ має своє вікно. Малюнки, які підсвічуються, підказують, що на них потрібно навести курсор. Коли з’явиться назва завдання, клацніть зображення – відкриється завдання

V. Фізкульт хвилинка

У країні казочок

Жив веселий Колобок.

Разом з ним усі малята

Вишикувались на зарядку.

Похитали головою,

Раз – притупнули ногою,

Руки вгору піднесли,

Трішки ними потрясли,

Нахилились вліво, вправо,

Та цього іще замало.

Руки вгору, руки вниз,

Раз – присіли, піднялись.

Головою похитали

Й працювати знов почали.

VІ. Формування практичних навичок


 • Щоб перейти на наступну стежинку нам потрібно перейти через місток у якому не вистачає однієї дошки.

  Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

  Вона з’явиться в тому разі, коли ви, виконаєте завдання , яке знаходиться у вас в зошитах.
Діяльність учителя

Діяльність учня

Завдання

Мета

Форма

організації, управління діяльністю учнів

Номер джерела навчальної інформації, сторінка

Результат

Форма звітності

 1. Пройти по лабіринту до центру. Обвести букви , що зустрічаються на шляху. Переставити їх місцями та записати назву книжки
Підготовка дітей до практичного завдання

індивідуальна


[1.1]-с. 62

Завдання № 2Правильно розгадане слово

Запис у зошити
 1. Гра «Техніка безпеки »

Повторення правил ТБ при роботі за комп’ютером


Попередження небезпечних ситуацій при роботі за комп’ютером

Робота в парах: учні за інструкційними картками «Правила поводження з комп’ютером» обговорюють і повторюють правила ТБ

Обговорення правил ТБПопередження небезпечних ситуацій при роботі за комп’ютеромКолективнаПовторення правил ТБ


Хлопають в долоні, якщо правило необхідно

виконувати і не хлопають, якщо в КЕОТ цього робити не можна.Гра “Техніка безпеки”

Правила гри: учні хлопають в долоні, якщо правило необхідно

виконувати і не хлопають, якщо в КЕОТ цього робити не можна.


1. Можна чи не можна: - працювати з мокрими руками;

2. Можна чи не можна: - починати роботу тільки з дозволу вчителя;

3. Можна чи не можна: - бігати по класі і штовхатися;

4. Можна чи не можна: - самостійно ремонтувати комп’ютер;

5. Можна чи не можна: - повідомляти вчителя про неполадки комп’ютера;

6. Можна чи не можна: - класти сторонні речі на клавіатуру чи системний блок;

Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.

Ремонт - процес зміни, відновлення, покращення будь-чого, доведення об'єкта до початкових характеристик (не слід плутати з реставрацією).

Системний блок (англ. computer case) - корпус комп'ютера, функціональний елемент, який захищає внутрішні компоненти комп'ютера від зовнішнього впливу та механічних пошкоджень, підтримує необхідний температурний режим в середині системного блоку, екранує створені внутрішніми компонентами електромагнітні випромінення та є основою для подальшого розширення системи.

7. Можна чи не можна: - натискати клавіші на клавіатурі без дозволу вчителя.


Практична робота з навчальною комп’ютерною програмою «Логіка»

 1. Запустити навчальну комп’ютерну програму «Логіка» на виконання

 2. Відкрити завдання «Лист»

 3. Виконати завдання (виправити помилки, які допустила дівчинка)Навчити дітей працювати з начальною комп’ютерною програмою «Логіка»; навики роботи з клавіатурою

Індивідуальна

Учні виконують завдання за інструктивним листом у підручнику[3.1]-с. 116

Навчальна комп’ютерна програма «Логіка»Виконання практичної роботиПрацюємо з навчальною комп’ютерною програмою «Логіка»


 1. Запустити навчальну комп’ютерну програму «Логіка» на виконання

 2. Відкрити завдання «Лист»

 3. Прочитати уважно текст завдання


Дівчинка написала листа до родичів, але коли бабуся прочитала, то довго сміялася. Дівчинка не зрозуміла чому. Допоможи виправити помилки, помінявши місцями підкреслені слова.


VІІ. Хвилинка-відпочинку

Вправи для очей.
Покласти долоні одну на одну таким чином, щоб утворився

трикутник, затулити цим трикутником очі i повторити вправи за

послідовністю:

1. Заплющити очі на 3 секунди, розслабивши м’язи очей, і розплющити

їх на такий же час.

2. Зробити кілька колових рухів (4-5) очима в один бік, а потім в другий.

3. Перенести погляд прямо перед собою на 5 секунд.

Очі під долонями повинні бути відкриті, але долоні не повинні

пропускати світло.
Вправи для рук.
Покласти руки, зігнуті в ліктях, на край столу. Кисті рук підняти вгору

долонями одну до одної. На рахунок раз – прогнути долоні, на рахунок два –

стиснути палці в кулак.

VІІІ . Закріплення вивченого матеріалу . c:\documents and settings\user\мои документы\мои рисунки\знайка.jpg


 • Наступною стежинкою нас поведе третій чоловічок Розумник.
Діяльність учителя

Діяльність учня

Завдання

Мета

Форма

організації, управління діяльністю учнів


Номер джерела навчальної інформації, сторінка

Результат

Форма звітності

 1. Виконання практичної роботи «Лабіринт»

Провести кізоньку на другу сторону, щоб вона не скубнула капусту

Набуття практичних вмінь працювати в комп’ютерній програмі «Логіка»; навики роботи клавішами керування

індивідуальна


[3.1]-с. 118

Завдання № 5 комп’ютерна програма «Логіка »Виконання завдання практичної роботи «Лабіринт» • - Закрийте комп’ютерну навчальну програму. Відкрийте її по новому та виконайте завдання «Лабіринт» попередньо уважно прочитавши завдання на виконання

Кізонька коли б не заскочила на огород, завжди скубне капустину. Переведи її на протилежну сторону грядок по стежині, яка оминає капусту.

 • В який українських казках зустрічається Коза («Коза-Дереза», «Вовк і семеро козенят»…)

2. Перевірка знань

2.1.Позначити правильну відповідь

2.2. Позначити правильну кінцівку речення . …

2.3. Познач правильну відповідь на запитання .

Перевірити рівень засвоєння нового матеріалу


Фронтальна, індивідуальна

Додаток 5

Ввести у квадратик під номером, який позначає правильну відповідь

Виведення результату за допомогою проектора, заповнення карточки

 • А зараз , ми потрапили на казкову галявину на якій проживають казкові герої. Зла чаклунка позаздрила їм, що вони дружили між собою і наслала на них чари. Всі мешканці галявини стали не видимі. Давайте допоможемо зняти чари. При кожному правильному розв’язку ребуса по черзі зачаровані казкові герої будуть ставати видимі. І на кінець ми зможемо їх всіх побачити.
Розгадай ребуси

«Казкова галявина»Закріпити уміння розв’язувати ребуси; Розвивали логічне мислення


Колективна

Презентація «Казкова галявина»

Ребуси розгадані та всі казкові герої стали видимі

ІХ. Підсумок уроку. Рефлексія.

Гра «Продовж речення»

 • Сьогодні я дізнався…

 • Сьогодні я навчився(лась)…

 • Мені було цікаво…

 • Найбільше мені сподобалось…

ДОДАТОК 1.

Кожній фігурі відповідає певна літера. Здогадайтеся, яке слово

зашифровано.

К

А

І

Г

Л

О
Додаток 5

1. Які завдання відносяться до логіки?

1.Ребус 2. Пазл 3. Кросворд 4. Таграм imagesrhjcdjhl.jpg

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:and9gctumzpr-jlh77b2m4treauyevkf10btu0eoa1b3pvkt3a9qrqcnimages (1).jpgзавантаження (1).jpgВвести у квадратик під номером, який позначає назву відповідної логічної задачі або гри.
 1. Познач правильну кінцівку речення . Навчальні комп’ютерні програми з логіки містять…


… вправи українського правопису
…вправи на виконання арифметичних дій
твори видатних художників та композиторів
… логічні ігри та задачі

 1. Познач правильну відповідь на запитання . Що таке логіка?
 • Наука про інформаційні процеси
 • Наука про явища природи
 • Наука про мистецтво мислити


Яка фігура ані коло, ані чотирикутник, ані зелена? Познач її.

7΄Я – ________________

40А ________________

3БУНА ________________

СХ 1КИ ________________

100ЛИЦЯ


Скачати 225.65 Kb.