Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозрахунок собівартості однієї копії програмного продукту

Розрахунок собівартості однієї копії програмного продукту
Сторінка10/12
Дата конвертації10.03.2017
Розмір3.4 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

5.2 Розрахунок собівартості однієї копії програмного продукту


Програмний продукт є специфічним товаром, що відрізняється від продуктів звичайного матеріального виробництва. Ця специфіка виявляється у формуванні витрат на виробництво та збут програмних продуктів, а не на виробництво і відтворення. Програмний продукт буде реалізовуватись через мережу Інтернет, тому немає необхідності розраховувати вартість матеріального носія з програмним продуктом.
Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.
Матеріа́льне виробни́цтво - виробництво, безпосередньо пов'язане з виготовленням різапсу матеріальних цінностей або з наданням матеріальних послуг: перевезення вантажів, виконання будівельних, монтажних, земельних, ремонтних робіт.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Також до витрат необхідно включити витрати на інтелектуальну власність (формула 19).
Інтелектуальна власність, скорочено «ІВ» (англ. intellectual property) - результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інш.) або кількох осіб.


де Ір – кошти, які буде отримано від продажу однієї копії програмного продукту;

к – коефіцієнт, який враховує відповідні нарахування на заробітну плату, (k = 1,22, 22% ЄСВ).

Кошти, які планується отримувати від продажу кожної копії програмного продукту, становлять 100 грн. Тоді витрати на інтелектуальну власність становлять:
Ів = 1,22 * 100 = 122 (грн.

Рішенням Всесвітньої організації інтелектуальної власності у 2001 році встановлено, що 26 квітня щорічно святкується Всесвітній день інтелектуальної власності.
)
Інші витрати включають витрати пов’язані зі збутом програмного забезпечення і дорівнюють вартості реєстрації акаунту у сервісі дистрибуції програмного забезпечення Windows Store.
Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.
Сума стягнень від кожної покупки становить 20% від ціни на продукт. Результати калькулювання всіх статей виробничої собівартості занесені до таблиці 5.3.
Таблиця 5.3 – Собівартість програмного продукту

Стаття калькуляції

Витрати, грн.

Інтелектуальна власність

122

Інші витрати

25

Всього

147

5.3 Розрахунок ціни реалізації


Нижню межу ціни реалізації товару розраховують за формулою:

де Sв – виробнича собівартість продукту, грн.;

Р – норматив рентабельності, %(Р=30…60%);

αПВД – ставка податку на додану вартість, % (20%).

Отже, нижня межа ціни становить:

Верхню межу ціни можна розрахувати за формулою:

де Кв.я. – відносний коефіцієнт якості (Кв.я. = 1.36).
Підставим відповідні значення у формулу 6.11:

Тоді ціну реалізації можна прийняти у розмірі 320 грн.

Аналітично критичний обсяг виробництва продукту можна визначити за формулою 22.

де ПВ – постійні витрати, їх прирівнюємо до витрат на розробку;
Критика - розгляд якогось явища, предмета, особи; його аналіз та оцінка згідно з існуючими нормами, масштабами, цінностями.[Джерело?] Аналіз і оцінка когось чи чогось із метою виявлення та усунення вад, хиб.
Ви́трати виробни́цтва - витрати різних видів економічних ресурсів (сировини, праці, основних засобів, послуг, грошей), безпосередньо пов'язаних з виробництвом економічних благ.

ЗМ – змінні витрати або виробничі витрати.Отже, для того, щоб досягти точки беззбитковості, необхідно продати 508 копії продукту.

5.4 Розрахунок чистого прибутку для виробника


Для розрахунку величини чистого прибутку П, який може отримати виробник від реалізації копій програмного продукту за рік, можна скористатись формулою:

де Цр – ціна реалізації матеріального носія з програмним продуктом;

МР – вартість матеріальних та інших ресурсів, які були придбані виробником для виготовлення готової продукції (МР = (0,4¸0,6)·Цр);

f – зустрічна ставка податку на додану вартість ( в 2016 р. f = 16,67 %);

Sв – виробнича собівартість продукту;

q – норматив, який визначає величину адміністративних витрат, витрат на збут та інші операційні витрати (рекомендується приймати q = 5 ¸ 10 %);

h – ставка податку на прибуток. В 2016 р. h = 18 %;

N – число копій продукту, які планується реалізувати за рік (N=1500).

Підставивши відповідні значення у формулу 23, отримаєм:

Отже, чистий прибуток становитиме 164390 грн.


Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
static -> Вступ актуальність теми дослідження
static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
static -> 1 аналіз предметної області 4
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12  • 5.3 Розрахунок ціни реалізації
  • 5.4 Розрахунок чистого прибутку для виробника