Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетоди І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови

Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
Сторінка11/12
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.72 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

5.5 Розрахунок експлуатаційних витрат при використанні нового програмного продукту


До складу експлуатаційних витрат входять такі статті витрат:

  1. заробітна плата працівників;

  2. додаткова заробітна плата працівників;

  3. нарахування на заробітну плату працівників;

  4. витрати на силову електроенергію;

  5. амортизаційні відрахування;

  6. інші витрати.

Заробітна плата обслуговуючого персоналуобс) розраховується за формулою 24.
Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).

де 12 – число місяців;

М – місячний посадовий оклад конкретного інженерно-технічного працівника, грн. (М=6500 грн.);

b – доля часу, який витрачає працівник на обслуговування виробу в загальному часі своєї роботиДодаткова заробітна плата обслуговуючого персоналу розраховується, як 10% від основної.Нарахування на заробітну плату обслуговуючого персоналу розраховуються як 22% від основної та додаткової зарплати. Тоді нарахування становить:Витрати на силову електроенергію розраховуються за формулою 27.

де В – вартість 1 кВт*год електроенергії, В = 1,29 грн./кВт;

П – установлена потужність персонального комп’ютера при підключенні до зарядного пристрою, П = 0,09 кВт;

Ф – фактична кількість годин роботи персонального комп’ютера разом з іншими додатковими приладами за рік, Ф = 1500 годин;

Кп – коефіцієнт використання потужності, Кп = 0,9;

b – доля часу, який витрачає працівник на виконання конкретних робіт з застосуванням даного програмного продукту, в загальному часі своєї роботи, b=0,1.Амортизаційні відрахування при ціні продукту менше 2500 грн. не розраховуються.

Інші витрати можна прийняти, як 10 % від загальної суми усіх попередніх витрат.

Сума витрат за всіма попередніми статтями дає величину експлуатаційних витрат при використанні програмного продукту – Е2.5.6 Розрахунок річного економічного ефекту для споживача


Розрахуємо річний економічний ефект для споживача від впровадження нового програмного продукту за формулою:

де Е1експлуатаційні витрати без використання програмного продукту;
Експлуатація - використання. Використовувати можна що завгодно - знаряддя праці, людей, чи корисні копалини.

Е2 – експлуатаційні витрати при використанні програмного продукту;

Q1обсяг робіт, що виконуються за рік без застосування програмного продукту;

Q2 – обсяг робіт, що виконуються за рік при застосуванні програмного продукту.

Спочатку розрахуємо умовний обсяг робіт, який можна виконати за рік при конкретних умовах використання аналогу та нового продукту.

Умовний обсяг робіт Q для кожного з варіантів можна розрахувати за формулою 6.19.


де F – ефективний фонд часу роботи програми за рік, год. (F = 1500 год.);

β – доля часу, який витрачає працівник на виконання конкретної роботи з застосуванням даного програмного продукту в загальному часі своєї роботи (b=0,1)

ti – час виконання конкретної функції при застосуванні даного варіанта програмного продукту, хвилин.

Використовуючи новий продукт, час виконання конкретної функції або роботи буде становити t2 = 5 хвилин, а програми-аналога – t1 = 10 хвилин. Тоді показники обсягу робіт становитимуть:
Отже, річний економічний ефект буде таким:
5.7 Розрахунок терміну окупності виробника

Термін окупності виробника розраховується за формулою 32.


де В – загальні витрати на розробку продукту, грн;

П – прибуток від реалізації програмного продукту, грн.
Підставивши відповідні значення у формулу 6.20 отримаєм:

Таким чином, термін окупності складає 0.4 року < 1…3. Отже, розробка програмного продукту є економічно вигідною.

Висновоки до пятого розділу


У ході виконання п’ятого розділу були обраховані витрати на розробку програмного продукту, ціна реалізації та критичного обсягу виробництва, проведено калькуляцію виробничих витрат. Проведено оцінювання економічної ефективності програмного продукту.
Калькуля́ція (рос. калькуляция, англ. calculation, accounting; нім. Kalkulation f, Kostenanschlag m, Preisbildung f, Abschätzung f) - розрахунково-вартісна методика бухгалтерського обліку, за допомогою якого обраховується собівартість виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, придбаних матеріальних цінностей.
Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.

Результати розрахунків свідчать про доцільність та ефективність розробки як для розробника, так і для споживача.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12  • 5.6 Розрахунок річного економічного ефекту для споживача
  • 5.7 Розрахунок терміну окупності виробника
  • Висновоки до пятого розділу