Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограмна реалізація Web-орієнтованого додатку для вивчення іноземної мови

Програмна реалізація Web-орієнтованого додатку для вивчення іноземної мови
Сторінка8/12
Дата конвертації10.03.2017
Розмір3.4 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

3 Програмна реалізація Web-орієнтованого додатку для вивчення іноземної мови

3.1 Структурна схема інтерфейсу


Інтерфейс — сукупність засобів, методів і правил взаємодії (управління, контролю) між елементами системи.

При розробці інтерфейсу  необхідно враховувати наступні принципами: • Стандартизація. Рекомендується використовувати стандартні, перевірені багатьма програмістами і користувачами інтерфейсні рішення.

 • Зручність і простота роботи. Інтерфейс повинен бути інтуїтивно зрозумілим. Бажано, щоб усі дії легко запам’ятовувалися і не вимагали стомлюючих процедур.

 • Зовнішній дизайн. Важливо, щоб інтерфейс не стомлював зір. Він повинен бути розрахований на тривалу роботу користувача з додатком протягом дня.

Інтерфейс користувача – сукупність засобів для обробки та відображення інформації, максимально пристосованих для зручності користувача; у графічних системах інтерфейс користувача реалізовується багатовіконним режимом, змінами кольору, розміру, видимості (прозорість, напівпрозорість, невидимість) вікон, їхнім розташуванням, сортуванням елементів вікон, гнучкими налаштовуваннями як самих вікон, так і окремих їхніх елементів (файли, папки, ярлики, шрифти тощо), доступністю багатокористувацьких налаштувань [16].

Для написання даної програми було вирішено обрати графічний інтерфейс користувача. Структурна схема інтерфейсу зображена на рисунку 3.1.Рисунок 3.1 – Структурна схема інтерфейсу


3.2 ER-модель


Модель "сутність-зв'язок" (ER-модель) (англ. Entity-relationship model або entity-relationship diagram) – модель даних, яка дозволяє описувати концептуальні схеми за допомогою узагальнених конструкцій блоків.

Модель "сутність-зв'язок" ґрунтується на якійсь важливій семантичній інформації про реальний світ і призначена для логічного представлення даних. Вона визначає значення даних в контексті їх взаємозв'язку з іншими даними.

ER-модель представлена на рисунку 3.2 і 3.3.3.3 Блок-схема програмного додатку

3.3.1 Загальна блок-схема програмного додатку


Блок-схема роботи програмого додатку зображена на рисунку 3.4.

Рисунок 3.4 – Загальна блок-схема програмного додатку3.3.2 Блок-схема роботи блоку Проходження уроку


Блок-схема роботи блоку Проходження уроку зображена на рисунку 3.5.
Проходження (в астрономії) - видиме пересування небесного тіла на тлі видимого диска іншого.

Рисунок 3.5 – Блок-схема роботи блоку Проходження уроку


Висновки до третього розділу


В даному розділі було проаналізовано і розроблено графічний інтерфкйс користувача, представлена структурна схема графічного інтерфейсу. При розробці інтерфейсу користувача було враховано такі параметри якс тандартизація, зручність і простота роботи, зовнішній дизайн. Розглянуто і розроблено модель "сутність-зв'язок", наведена загальна блок-схема програмного додатку та блок-схема роботи блоку проходження уроку.

4 ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ

4.1 Методи і засоби тестування


Тестування програмного забезпечення (англ. Software Testing) – це процес технічного дослідження, призначений для виявлення інформації про якість продукту відносно контексту, в якому він має використовуватись. Техніка тестування також включає як процес пошуку помилок або інших дефектів, так і випробування програмних складових з метою оцінки.

Головна мета тестування ПО – підтвердження якості програмного комплексу шляхом систематичної налагодження додатків в ретельно контрольованих умовах, визначення їх повноти і коректності, а також виявлення прихованих помилок.

Методи перевірки (тестування) програм можна розділити на статичні і динамічні.

Випро́бування у техніці та фізиці - експериментальне визначення кількісних і (або) якісних характеристик властивостей об'єкта випробувань за результатом впливу на нього під час моделювання чи функціювання
Дина́міка (грец. δύναμις - сила) - розділ механіки,в якому вивчаються причини виникнення механічного руху. Динаміка оперує такими поняттями, як маса, сила, імпульс, момент імпульсу, енергія.
До перших відносяться неформальне, контрольне та технічне рецензування, інспекція, покроковий розбір, аудит, а також статичний аналіз потоку даних і управління.
Рецензування (від лат. recensio - розгляд) або англ. peer review - анонімний розбір і оцінка оригінального наукового, науково-популярного або художнього (літературного, театрального, музичного, кінематографічного і т. д.)

Динамічні техніки наступні:  • Тестування методом білого ящика. Це ґрунтовне дослідження внутрішньої логіки і структури програми. При цьому необхідно знання вихідного коду.

  • Тестування методом чорного ящика. Дана техніка не потребує будь-яких знань про внутрішню роботу додатка. Розглядаються тільки основні аспекти системи, які пов`язані або мало пов`язані з її внутрішньої логічної структурою.
   Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.


  • Метод сірого ящика. Поєднує в собі попередні два підходи. Налагодження з обмеженим знанням про внутрішній функціонуванні додатки поєднується зі знанням основних аспектів системи.

Тестування методом чорного ящика розглядає ПЗ як «чорний ящик» – відомості про внутрішню роботу програми не враховуються, а перевіряються тільки основні аспекти системи. При цьому тестувальника необхідно знати системну архітектуру без доступу до вихідного коду. Переваги такого підходу: ефективність для великого сегмента коду; простота сприйняття тестувальником; перспектива користувача чітко відокремлена від перспективи розробника (програміст і тестувальник незалежні один від одного);
Незале́жність - можливість приймати самостійні рішення, які підкорюються власним бажанням та інтересам і не потребують зовнішніх вказівок та наказів. Незалежність для держави - політична самостійність, відсутність підлеглості, суверенітет.
більш швидке створення тесту. Тестування програм методами чорного ящика має наступні недоліки: в дійсності виконується обране число тестових сценаріїв, результатом чого є обмежений охоплення;
Охо́плення - це вид маневру який здійснюється у тактичній і вогневій взаємодії з військами, що діють з фронту. З'єднання, військові частини та підрозділи, які здійснюють охоплення, підтримуються з фронту вогневими засобами, що знаходяться у розпорядженні командувача (командира).
відсутність чіткої специфікації ускладнює розробку тестових сценаріїв; низька ефективність [17].

Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
static -> Вступ актуальність теми дослідження
static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
static -> 1 аналіз предметної області 4
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12 • 3.2 ER-модель
 • 3.3 Блок-схема програмного додатку
 • 3.3.2 Блок-схема роботи блоку Проходження уроку
 • Висновки до третього розділу
 • 4 ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ