Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетоди І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови

Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
Сторінка9/12
Дата конвертації10.03.2017
Розмір3.4 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

4.2 Інструкція користувача


При запуску програмного додаткудля вивчення іноземної мови завантажується головне вікно (див. рис. 4.1).

Рисунок 4.1 – Головне вікно програми


Щоб увійти у систему під власним іменем, необхідно спершу залогінитись. Для цього необхідно натиснути log in в верхньому правому кутку програмного вікна. Після входження в систему, результати проходження тестів користувачем будуть зберігатися в базі даних.

При натисненні на теми, відкривається сторінка з переліком всіх існуючих тем (див. рис. 4.2). Додаток дозволяє здійснювати пошук по темам.


Рисунок 4.2 – Перелік тем

При виборі певної теми відбувається перехід на сторінку з описом вмісту теми: завдання з лексики, граматики і т.д. (див. рис. 4.3).

Рисунок 4.3 – Вміст теми


При відкритті завдань з лексики відбувається завантаження сторінка з уроками (див. рис. 4.4).

Рисунок 4.4 – Завдання з лексики


При виборі в меню пункту граматика, відбувається перехід на сторінку з перекладом всіх уроків по граматиці.
Пере́клад - відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі.

При відкритті завдань з граматики відбувається завантаження сторінка з уроками (див. рис. 4.5).


Рисунок 4.5 – Завдання з граматики


При виборі в меню пункту тести, завантажується сторінка з усіма тестами.

При виборі в меню пункту словник, завантажується словник (див. рис. 4.6)Рисунок 4.6 – Словник


4.3 Тестування програмного додатку


Результати тстування програмного додатку наведено у таблиці 4.1 тест-кейси.
Таблиця 4.1 – Тест-кейсиКроки

Очікуваний результат

1

Запустити програмний додаток

Головна сторінка програмного додатку має відкритися

2

Залогінитись

Користувач має успішно залогінитись

3

Відкрити теми

Список з переліком тем має відкритися

4

Вибрати тему

Урок по обранній темі має відкритися

5

Пройти урок

Тести мають відкритися

6

Пройти успішно тести

Головне вікно програми має відкритися

7

Відкрити словник

Словник має відкритися

8

Ввести слово для перекладу

Сторінка з перекладом має відкритися

9

Закрити словник

Головне вікно програми має відкритися

10

Відкрити пошук тем по інтересам

Пошук тем по інтересам має відкритися

11

Ввести дані для пошуку по інтересам

Виведення списку тем по інтересам

12

Відкрити довідку про програму

Довідка про програму має відкритися

13

Відкрити контакти

Контакти мають відкритися

14

Вилогінитись

Користувач має успішно вилогінитись

15

Зактити додаток

Додаток має бути закритий

В результаті виконання тест-кейсів жодних помилок не виявлено, програмний додаток працює коректно.

Висновки до четвертого розділу


В даному розділі розглянуто методи і засоби тестування. Розглянуто метод тестування білого, чорного та сірого ящика. Розроблено і наведено інструкцію користувача.

Також було проведено тестування програмного додатку для вивчення іноземної мови за допомогою тест-кейсів. В ході тестування жодних помилок не виявлено, програмний додаток працює коректно.

5 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

5.1 Розрахунок кошторису витрат на розробку


Кошторис витрат – це зведений план усіх витрат підприємства на плановий період виробничо-фінансової діяльності [18].

Кошторис на розробку передбачає такі основні витрати: 1. на основну заробітну плату;
  Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.


 2. на додаткову заробітну плату;

 3. нарахування на заробітну плату;

 4. амортизація обладнання, техніки та приміщень, що використовувались в процесі розробки;

 5. на оренду;

 6. витрати на матеріали, що були використані на розробку рішення;

 7. на комплектуючі;

 8. на силову електроенергію;
  Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.
  Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
  Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.


 9. інші витрати.

Основна заробтна плата розробників розраховується за формулою 11.

де М – місячний посадовий оклад конкретного розробника, грн.;

Тр – число робочих днів у місяці, дні (21…23);

t – число днів роботи розробника.
Над програмний додатком працювали один розробник та науковий керівник.

Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
Місячний оклад розробника складає близько 6500 грн., наукового керівника, що займає посаду доцента кафедри – близько 9000 грн.

Робота з проектування, написання коду, тестування велась близько двох місяців. Науковий керівник надавав консультації один раз в тиждень.

Тоді основна заробітна плата розробника ЗоР та керівника ЗоК складає:Кошторис витрат на основну заробітну плату наведено у таблиці 5.1.
Таблиця 5.1 – Основна заробітна плата працівників

Назва

посади


Місячний посадовий оклад, грн.

Оплата за робочий день, грн.

Число днів роботи


Витрати на заробітну плату, грн.

Примітка

Інженер-програміст

6500

295,5

44

13000
Науковий керівник

9000

409,1

9

3682

Консультування раз на тиждень

Всього

16682Додаткова заробітна плата працівників розраховується як відсоток від основної заробітної плати у розмірі 10-12% (формула 12). Тоді додаткова заробітна плата складає:

До статті нарахування включають відрахування на державне (обов'язкове) соціальне страхування у вигляді єдиного соціального внеску.
Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].
Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
Соціа́льне страхува́ння - фундаментальна основа державної системи соціального захисту населення, що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих працездатними членами суспільства.
Єдиний соціальний внесок (згідно з Законом: Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) - обов'язковий платіж до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування, що справляється в Україні з метою забезпечення страхових виплат за поточними видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Відрахування на соціальні заходи здійснюється від суми всіх витрат на оплату праці робітників, зайнятих безпосередньо виробництвом продукції. Нормативи, за якими здійснюється відрахування, встановлюються на державному рівні відповідно до класів професійного ризику виробництва.

Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Для видання програмного забезпечення ЄСВ становить 22% (формула 13).

Амортизаційні відрахування по кожному пункту розраховуються прямолінійним методом (формула 14).

де Ц – балансова вартість пункту, що входить до підрахунку, грн.;

Тк – термін корисного використання обладнання (для ЕОМ від 2-х років);

Т – термін використання (місяці).
У роботі використовувались: один персональний комп’ютер з операційною системою Windows 10. Підставивши відповідні значення у формулу 14 отримаєм амортизаційні відрахування.

Витрати на оренду приміщення розраховують за формулою 15.

де Ц – балансова вартість приміщення, грн.;

Но – річна ставка орендної плати (5-10%).

Тоді оренда приміщення складатиме:

Витрати на матеріали визначаються за формулою 16. У зв’язку з особливостями збуту розробленого програмного забезпечення витрати на носії з інсталятором програмного забезпечення відсутні. До уваги беруться витратні канцелярські матеріали.

де Ні – витрати матеріалу і-ого найменування;

Ці – вартість матеріалу і-ого найменування;

Кі – коефіцієнт транспортних витрат;

Ві – маса відходів матеріалу і-ого найменування;

ЦВі – ціна відходів матеріалу і-ого найменування.
Підставивши відповідні значення у формулу 16, отримаєм величину витрат на матеріали:
М = 75*1*1,1 100*1*1,1 5*4*1,1 = 214,5 (грн.)
Витрати на матеріали зведено до таблиці 5.2.
Таблиця 5.2 – Витратні матеріали

Назва

Ціна, грн.

Кількість, шт.

Коефіцієнт транспортних витрат

Вартість витраченого матеріалу, грн.

Блок паперу А4

75

1

1,1

82,5

Тонер чорний

100

1

110

Ручка кулькова синя

5

4

22

Всього

214,5

Витрати на комплектуючі відсутні.

Витрати на електроенергію розраховуються за формулою 17.

де В – вартість однієї кВт*год енергії, грн. (В = 1,29 грн./кВт*год);

П – установлена потужність обладнання, кВт (0,09 кВт);

Ф – фактична кількість годин робот обладнання, год. (264 год);

Кп – коефіцієнт використання потужності (0,9).


Ве = 1,29 * 0,09 * 264 * 0,9 = 28 (грн.)

До інших витрат можна віднести витрати на послуги Інтернет (50 грн./місяць), на зв'язок (25 грн./місяць) та транспортні витрати (550 грн). В загальному випадку величина інших витрат приймається від 200% до 300% від суми основної та додаткової заробітної плати працівників.


Ві = (16682 1668) * 2 = 36700 (грн.)
Загальні витрати є сумою всіх попередніх статей витрат [19].
В = Зо Зд Всз А О М Ве Ві (18)

В = 16682 1668 4037 306 300 214,5 28 36700 = 59936 (грн.)


Отже, кошторис витрат на розробку програмного продукту становить 59936 грн.

Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
static -> Вступ актуальність теми дослідження
static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
static -> 1 аналіз предметної області 4
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12 • 4.3 Тестування програмного додатку
 • Висновки до четвертого розділу
 • 5 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА