Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації для проведення тренінгу для вчителів Матеріали навчальної програми Intel «Навчання для майбутнього. 10 версія»

Методичні рекомендації для проведення тренінгу для вчителів Матеріали навчальної програми Intel «Навчання для майбутнього. 10 версія»
Сторінка1/5
Дата конвертації16.06.2017
Розмір0.89 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5

Вступ


Програма Intel «Навчання для майбутнього. 10 версія»

Методичні рекомендації

для проведення тренінгу для вчителів

Матеріали навчальної програми Intel «Навчання для майбутнього. 10 версія»

розроблено Корпорацією Intel разом

з Інститутом комп’ютерних технологій (ІКТ), США

Курс локалізовано та адаптовано для використання в Україні
© 2011 Intel Corporation.

Тре́нінг (англ. training) - це запланований процес модифікації (зміни) відношення, знання чи поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття навчального досвіду з тим, щоб досягти ефективного виконання в одному виді діяльності або в певній галузі.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.

Інститут - вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації або структурний підрозділ університету, академії, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Intel Corporation - найбільша у світі компанія-виробник напівпровідникових елементів та пристроїв, найбільш відома як розробник та виробник x86-серії мікропроцесорів, процесорів для IBM-сумісних персональних комп'ютерів.

Усі права застережено. Intel є торговельним знаком корпорації Intel або її дочірніх компаній у США та інших країнах. *Наведені у книжці назви інших продуктів або організацій можуть бути торговельними знаками відповідних власників.

Загальна редакція:

Дементієвської Н.П., Морзе Н.В., Нанаєвої Т.В.Відповідальні за випуск: Дементієвська Н.П., Морзе Н.В., Нанаєва Т.В.

Вступ


 • Цей посібник був підготовлений для того, щоб допомогти вам виконувати функції тренера під час викладання курсу «Intel «Навчання для майбутнього.

  Тре́нер (англ. trainer, від англ. train - виховувати, навчати; українською - напутник) - викладач фізичної культури, спеціаліст у якомусь виді спорту. Веде навчально-тренувальну роботу, направлену на виховання та вдосконалення майстерності спортсменів, розвиток їхніх функціональних можливостей.

  Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.

  Осві́та - цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості.

  10 версія».

 • Методичні рекомендації розроблені для використання разом з Електронним посібником для учасників курсу «Навчання для майбутнього. 10 версія».

 • Рекомендується перед проведенням кожного заняття переглядати відповідний розділ Е-посібника та Методичного посібника, навчальні цілі модуля, зробити самостійно на комп’ютері всі вправи, які на занятті мають виконувати учасники, переглянути сайти, статті і документи, над якими працюватимуть учасники.

  Розді́л (рос. Роздол, уточнююча назва - Старий Розділ) - селище міського типу на південно-західному Опіллі (Миколаївський район Львівської області України).

  Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

  Методи́зм (методистська церква) - протестантська церква, поширена головним чином в США, Великій Британії. Виникла в XVIII столітті, відокремившись від англіканської церкви, вимагаючи послідовного, методичного дотримання релігійних приписів. • Також рекомендується, щоб Ви під час перегляду матеріалів перед проведенням заняття, передбаченого курсом, робили власні записи в цьому Методичному посібнику стосовно того, як ви проводитимете заняття, а також підготували відповідні дані та відомості, приклади, засоби і матеріали, необхідні для проведення заняття.

  Сино́німи (грец. synonymos - «однойменний») - це слова однієї частини мови, різні за звучанням і написанням, що мають дуже близьке або тотожне лексичне значення.

  Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал. • Ці рекомендації стосовно проведення занять за курсом слід розглядати як методичні поради. Ви повинні використовувати Ваші знання про учасників і обирати відповідні приклади, які були б актуальними і доречними для них.

 • Ми наполегливо рекомендуємо, щоб Ви намагалися завершити вправи в межах часу, запропонованого у цих рекомендаціях.

 • В залежності від рішення, прийнятого вашим навчальним закладом, матеріал курсу буде наданий учасникам або у роздрукованому вигляді (PDF файли для кожного модуля), або у Електронному посібнику (Digital Viewer).

  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

  Електронний посібник надає учасникам можливість робити записи в ньому і зберігати їх в електронній формі.

  Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

  Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

  В разі використання друкованих матеріалів курсу учасники повинні робити записи на окремих аркушах або в персональних блокнотах.

  Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).Передбачено, що викладання курсу можна здійснювати за декількома різними варіантами :

1 варіант . Створення всіх документів учасниками ведеться в на комп’ютері в офісних програмах. Всі створені учасниками документи (електронне порт фоліо) зберігаються в папках на їх комп’ютерах. Наприкінці курсу учасники створюють підсумкову мультимедійну презентацію для представлення свого розробленого портфоліо вивчення теми.

Портфо́ліо (від італ. portafoglio - «портфель») - збірка (широке портфоліо) виконаних робіт та напрацювань певної особи (компанії).

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.

Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.

Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.Примітка. Цей варіант краще підходить для учасників, у яких є добрі навички роботи в офісних програмах. Цей варіант передбачає використання інтернету лише на декількох заняттях.

2 варіант. Створення майже всіх документів портфоліо здійснюється в онлайнових сервісах.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

Онлайн (англ. online, від англ. on line - «на лінії», «на зв'язку», «у мережі», «в ефірі») - «такий, що знаходиться у стані підключення». Спочатку використовувалося лише стосовно комунікаційного устаткування для вказівки на режим зв'язку, типовим значенням могло бути «не вішаючи трубку», тобто за один телефонний дзвінок, у режимі реального часу.

Всі розроблені документи (онлайнове порт фоліо)зберігаються на сервісах, а анотовані посилання на них - на вікі-сайті програми (або спеціально створеному блозі чи іншому веб-ресурсі)

Примітка. Цей варіант найкраще підходить для роботи з учасниками, які, в основному, мають дуже добрі навички роботи з офісними програмами і значний досвід роботи в інтернеті. В класі, де проводяться заняття має бути постійне підключення до високошвидкісного Інтернету.

3 варіант. Частина документів портфоліо може бути створена і зберігатися у папці на комп’ютері учасника, а частина – на онлайнових сервісах. В цьому випадку підсумкова зберігання робіт, створених учасниками може бути здійснене:

В папці на комп’ютері , а також в папці має бути збережений окремий документ з анотованими посиланнями на документи , розміщені в Інтернеті;

Гіперпосила́ння (або просто посилання чи ланка, пóклик) - активний (виділеним кольором) текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку (активізація гіперпосилання) викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки.

або

Всі, створені документи завантажуються на онлайновий сервіс, і їх повна збірка створюється або на вікі-статті або у блозі-щоденнику учасника.Примітка. В даних Методичних рекомендаціях в основному передбачено, що ви проводите тренінг за 3-м ( комбінованим) варіантом.

Увага! Перед початком занять за проектом «Відкритий світ» нагадайте організаторам тренінгу , щоб учасники були попереджені про те, що на перше заняття вони мають з’явитися з програмою навчального предмету, який вони викладають ( тільки для 12 предметів, які передбачені за проектом «Відкритий світ»: алгебра, фізика, геометрія, хімія, історія, українська література, всесвітня історія, українська мова, біологія, англійська мова, географія, основи здоров’я – за матеріалами -http://www.

Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.

Геоме́трія (від дав.-гр. γη - Земля і μετρέω - вимірюю; землеміряння) - розділ математики, наука про просторові форми, відносини і їхні узагальнення.

Всесвітня історія Всесві́тня істо́рія - розділ історичної науки, який займається вивченням історії людського світу.

ow.org.ua/0_3ch/
). Також викладачі мають принести підручник для учнів для 7 класу з цього предмету.

Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.

Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.

Перед початком занять та після першого заняття, будь ласка, обміркуйте навчальні потреби своїх учасників (їх наявні знання і навички і «зону найближчого розвитку», проаналізуйте їх власні навчальні цілі, а також зважте на технічні можливості комп’ютерного класу. На основі такого аналізу оберіть один з трьох способів ведення занять. Внесіть відповідні зміни до цих Методичних рекомендацій, створивши свій план проведення занять.

Модуль 1

Цілі, завдання і ресурси тренінгуЗавдання: ознайомити учасників з курсом, визначити основні терміни, ресурси, засоби та матеріали, які використовуватимуться на тренінгу.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.

Учасники мають встановити власні навчальні цілі для тренінгу, з'ясувати і усвідомити призначення і роль блогу-щоденника навчання для побудови власної освітньої траєкторії навчання

Тривалість вивчення модуля: 4 години

Необхідний час (орієнтовна тривалість)

Вправа/ Крок

Рекомендації щодо навчання

Ресурси, матеріали, презентації

Коментарі

До початку тренінгу
Встановіть на всіх комп’ютерах учасників Е-посібник, створіть ярлики для Е-посібника на робочих столах учасників, перевірте, як він працює на кожному комп’ютері.

Перевірте наявність всіх програм за списком обладнання і програм

Створіть ярлики на робочому столі для всіх офісних програм, які задіяні в тренінгу, ( Паблішер та Acrobat Reader)

Підготуйте список учасників. Коли учасники заходять до аудиторії, після привітання попросіть їх перевірити правильність написання їх ПІБ та персональних даних в Списку учасників.Аркуші з ключовими словами курсу (“хмарка тегів”) – на дошці,Якщо ви працюєте за проетом «Відкритий світ» , то переконайтеся, що учасники мають програму навчального предмету, який вони викладають і підручник для 7 класу.-http://www.ow.org.ua/0_3ch/)

9.00 — 9.15 (15 хвилин)

Вправа1 , Крок 1. Знайомство

 • Привітайтеся з учасниками тренінгу і поздоровте їх з початком роботи.

  Траєкто́рія - лінія, яку описує матеріальна точка, що рухається в просторі. • Намагайтеся уникати зайвої формальності. Почніть з стислої розповіді про себе, де не стільки розповідайте про свої регалії, а поясніть, чому ви займаєтеся цією програмою , що вас приваблює в ній, як вона дозволяє вам рости професійно, наскільки ви бачите її перспективність для себе і своєї школи/навчального закладу

 • Розкажіть все, що стосується організації тренінгу:

 • тривалість (дні);

  Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти. • режим занять;

 • перерви (перерва на каву, годинна перерва на обід і відпочинок);

  Відпочи́нок, дозвілля - проведення часу, метою якого є відновлення нормального стану організму. • використання обладнання і матеріалів;

 • де гардероб, туалети, їдальня.

 • Запропонуйте учасникам тренінгу написати на бейджиках чи аркушах паперу своє ім’я. Поясніть, що необов’язково повністю вказувати своє прізвище, ім.’я, по-батькові. За бажанням можна обмежитися лише ім’ям

Можна провести вправу «Знайомство» в залежності від складу групи по-різному, але так, щоб вона була цікавою і комфортною та спонукаючою для учасників.

Комфорт - затишок, зручність; сукупність побутових зручностей. • Тренер починає вправу «Знайомство» з себе.

 • Під час проведення знайомства тренер може визначити для себе особливих в психологічному плані учасників.

Повідомте, що на тренінгу є свої правила, як мають прийняти всі учасники і погодитися з ними. Варто звернути увагу на такі важливі моменти:

1. Для тренінгу розроблений спеціальний електронний посібник, з яким варто учасникам працювати і вдома, готуючись до наступного заняття. Його учасники можуть записати на будь-який носій, або переслати собі електронною поштою.

Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.

Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

2. Відвідування всіх занять і активна участь в тренінгу є обов’язковими для всіх учасників.

3. Незалежно від початкового рівня знань і вмінь роботи на комп’ютері, вісі учасники мають виконувати всі без винятку завдання і вправи.

4. Кожен учасник тренінгу створює свою власну практичну роботу, що відповідає Державному освітньому стандарту – Портфоліо навчальної теми, за матеріалами якого передбачається, що вчитель буде працювати в своєму класі після завершення тренінгу.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.

Ця робота буде презентуватися учасником наприкінці тренінгу під час відкритого захисту робіт.

5. Основна мета тренінгу - комплексне навчання інноваційним педагогічним і інформаційно-комунікаційним технологіям.

Іннова́ція (англ. innovation - нововведення)- ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.

Наприкінці цього ознайомлення з правилами не забудьте запитати кожного учасника, чи згоден він виконувати ці вимоги і правила. Можна вчителям надати час до кінця першого модуля, щоб визначитися і прийняти своє рішення щодо участі в такому тренінгу. Якщо вчитель відмовляється від навчання на тренінгу , його потрібно одразу замінити іншим учасником. А це означає, що у організаторів має завжди бути резерв вчителів для навчання на тренінгу.

Не можна допускати: • відсутність учасника на окремих етапах тренінгу (незалежно від причини);

 • виконання вчителем вправ на власний розсуд, наприклад небажання працювати в парах і малих групах, небажання брат участь в педрадах, демонструвати свою робот у колегам, не вести блог-щоденник (або вести його за власними правилами)

Графік роботи і перерв
  1   2   3   4   5 • 1 варіант .
 • Примітка
 • 2 варіант.
 • Примітка.
 • Ресурси, матеріали, презентації Коментарі До початку тренінгу
 • Державному