Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації до оптимізації навчально-виховного процесу засобами ікт

Скачати 51.05 Kb.

Методичні рекомендації до оптимізації навчально-виховного процесу засобами ікт
Скачати 51.05 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір51.05 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

3. Методичні рекомендації до оптимізації навчально-виховного процесу засобами ІКТ.

Як би не був розроблений урок, багато що залежить від того, як учитель підготується до нього. Віртуозне проведення такого заняття схоже на роботу шоумена телепередачі. Учитель повинен не тільки впевнено володіти комп’ютером, знати зміст уроку, а й вести його в хорошому темпі, невимушено, постійно залучаючи до пізнавального процесу учнів. Потрібно продумати зміну ритму, урізноманітнити форми навчальної діяльності, продумати, як витримати в разі потреби паузу, як забезпечити позитивний емоційний фон уроку 1.

У підготовці до уроку з використанням ІКТ учитель не повинен забувати, що це урок, а значить складати план уроку, ураховуючи мету, у відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп’ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.
Такому уроку властиві:


 1. Принцип адаптивності: пристосування комп’ютера до індивідуальних особливостей дитини.

 2. Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання.

 3. Інтерактивність і діалоговий характер навчання – ІКТ мають здатність «відгукуватися» на дії учня й вчителя; «вступати» з ними в діалог, що і становить головну особливість методик комп’ютерного навчання.

 4. Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи.

 5. Підтримання в учня стану психологічного комфорту в спілкуванні з комп’ютером.

 6. Комп’ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці уроку, так і в процесі навчання: при поясненні (введення) нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.

Але, поряд з перевагами, виникають різні проблеми як при підготовці до таких уроків, так і під час їх проведення.
Існуючі недоліки та проблеми застосування ІКТ:

 відсутність комп’ютера в домашньому користуванні багатьох учнів і вчителів, час для занять у комп’ютерних класах відведено далеко не у всіх школах;

 у вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп’ютери;

 недостатня комп’ютерна грамотність вчителя;  відсутність контакту з учителем інформатики;

 у робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернет;

 складно інтегрувати комп’ютер у поурочну структуру занять;

 у шкільному розкладі не передбачено час для використання Інтернет на уроках;


 • за недостатньої мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри, музику, перевірку характеристик ПК і т.п.;

 • існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до наочно-ілюстративних методів 2.

Для подолання основних проблем застосування ІКТ у професійній діяльності варто дотримуватись методичних рекомендацій з підготовки й проведення комп’ютерних уроків:


 1. Усі завдання бажано оформити графікою, забезпечити ігровими ефектами.

 1. Необхідно передбачити захист від несанкціонованих дій користувача, розробити дружній інтерфейс.

 2. Повинні бути передбачені реакція на хибну відповідь і можливість її виправити.

 3. У кінці роботи на екран необхідно виводити протокол виконання програми, що містить число допущених помилок з кожного завдання та загальний підсумок 3.

 4. З учнями першого класу краще працювати, коли в комп’ютерному класі є інтерактивна дошка;

 5. З учнями 2-4-их класів можна працювати на уроці безпосередньо за комп’ютерами, ділячи клас на підгрупи (1 частина учнів виконує завдання за партою, а інша – за комп’ютером);

 1. Доки учням цікаво працювати за комп’ютером, потрібно домагатися, щоб він був помічником учителя, батьків, школярів у здобутті знань, а не пристроєм для ігор;

 2. Не залишати учнів початкових класів без контролю під час роботи в мережі Інтернет;
  Інтеракти́вна до́шка (від англ. Interactive WhiteBoard - «інтерактивна біла дошка») - пристрій, що поєднує в собі можливості звичайної маркерної дошки з можливостями комп'ютера.
  Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

 1. Постійно слідкувати за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог 4.

12. Під час створення електронної наочності (слайдів) необхідно врахувати основні вимоги:

 слайд має містити мінімально можливу кількість слів;

 для написів і заголовків слід уживати чіткий крупний шрифт;

 обмежувати використання простого тексту;

 виносити на слайд пропозиції, визначення, слова, терміни, які варто записати в зошиті, прочитати їх вголос під час демонстрації;

 заливка тла, букв, ліній має бути переважно спокійного кольору, щоб не викликати роздратування й стомлення очей;

 креслення, малюнки, фотографії та інші ілюстративні матеріали мають максимально рівномірно заповнювати все поле екрана;

 на кожному слайді має бути не більше двох картинок;

 розмір шрифту на слайдах повинен бути не менше 24-28 пунктів;

 анімація можлива один раз протягом 5 хвилин (у початковій школі);

Початкова школа Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.

 вся презентація повинна бути витримана в одному стилі (однакове оформлення всіх слайдів: фон, назва, розмір, колір, накреслення шрифту, колір і товщина різних ліній і т.п.

Накреслення шрифту (англ. Typeface) - видозміна символів певної гарнітури шрифту.
);

 звуковий супровід слайдів не повинен бути різким, відволікаючим, дратівливим.

На перегляд одного слайда відводиться не менше 2-3 хвилин, щоб учні могли сконцентрувати увагу на зображенні, простежити послідовність дій, роздивитися всі елементи, зафіксувати кінцевий результат, за потреби зробити записи 5.Отже, знання методики використання ІКТ в навчально-виховному процесі початкової школи позбавить вчителя помилок та страху, надасть можливість використовувати інструментарій активного та безпечного входження дитини в інформаційне суспільство.


1 Босова Л. Компьютерные уроки в начальной школе / Л.Босова // Інформатика и образование. – 2002. - №1. – С. 86 – 94.

2 Дишлєва С. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі [Електронний ресурс].
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
– Режим доступу: http://osvita.ua/school/technol/6804/

3 Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи / О.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Кивлюк // Початкова школа. – 2004. – №4. – С. 34 – 35.

4 Рибалко О. Молодший школяр і комп’ютер / О.Рибалко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2010. – №5. – С. 21 – 24.

5 Хомич С. Використання мультимедійних засобів у навчально-виховному процесі початкової школи / С.Хомич // Початкова школа. – 2010. - №11. – С.41 – 43.


Скачати 51.05 Kb.

 • Інформаційно-комунікаційні технології