Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації до самостійних занять з коригуючої ритмічної гімнастики при порушеннях постави для студентів спеціальної медичної групи усіх напрямів підготовки бакалаврів денної форми навчання./ Уклад

Скачати 366.44 Kb.

Методичні рекомендації до самостійних занять з коригуючої ритмічної гімнастики при порушеннях постави для студентів спеціальної медичної групи усіх напрямів підготовки бакалаврів денної форми навчання./ Уклад
Скачати 366.44 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації28.04.2017
Розмір366.44 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра фізичної культури та спорту

М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И

до самостійних занять з коригуючої ритмічної гімнастики при порушеннях постави для студентів спеціальної медичної групи усіх

напрямів підготовки бакалаврів денної форми навчання

http://health.pln24.ru/pictures/130822010150.jpg

«Затверджено»

Одеса ОНАХТ 2016 р.

Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами; це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.

Бакала́вр - рівень вищої освіти, відповідає шостому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.

Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.

Ритмічна гімнастика (ритміка) - система музично-ритмічного виховання, створена Емілем Жак-Далькрозом.

Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.

Методичні рекомендації до самостійних занять з коригуючої ритмічної гімнастики при порушеннях постави для студентів спеціальної медичної групи усіх напрямів підготовки бакалаврів денної форми навчання./ Уклад.

Т.П. Сергєєва, О. В. Павлюк – Одеса, ОНАХТ, 2016-24с.

Укладач: зав. кафедри фізичної культури та спорту Т.П. Сергєєва,

ст. викладач О. В. Павлюк.

Відповідальний за випуск: зав. кафедри фізичної культури та спорту Т.П.Сергєєва.

За редакцією: С.В. Халайджі, канд. наук з фіз. культури і спорту, доцента.

Методичні рекомендації є програмою до самостійних занять ритмічною гімнастикою при порушеннях постави. Рекомендації містять повну інформацію про роль рухової активності в зміцненні здоров'я засобами фізичного виховання.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.

Редакція - окремий варіант книги у книгодрукуванні, що характеризується певними ознаками, як наклад, тип обложки, тип паперу, та інше. Так видання може бути випущеним обмеженим тиражем, без можливості подальшого допечатування, чи навпаки «відкрите видання» тираж якого обмежується лише попитом на книгу.

Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.

Фізи́чне вихова́ння, фізвихова́ння, фізви́х - педагогічний процес спрямований на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво важливим руховим навичкам, вмінням і зв'язаних із ними знаннями для успішної наступної професійної діяльності.

Наведені різні коригуючи комплекси для розвитку фізичних якостей.

Фізіоло́гія (грец. φυσιολογία - природознавство)- це наука про життєві процеси, діяльність окремих органів та їх системи і в цілому всього організму. Основним у фізіології є експериментальний метод дослідження, який обґрунтував англійський учений Френсіс Бекон.

Розглянуто питання оздоровчої спрямованості ритмічної гімнастики, що коригує порушення постави. Описано особливості проведення занять, методика проведень у навчальних групах.

Рекомендована інструкторам по оздоровчому фітнесу, викладачам, студентам і аспірантам, а також всім бажаючим зміцнити своє здоров'я і продовжити свою молодість.

Аспірáнт - основна форма підготовки наукових кадрів при вищих навчальних закладах і науково-дослідницьких установ. Час навчання в стаціонарній аспірантурі входить до наукового стажу і зараховується при призначенні пенсії за Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність».

ЗМІСТ  1. Вступ……………………………………………………………………….……4

  2. Порушення постави……………………………………………………….……5

3.Причини порушення постави………………………………………..…….……5

4.Види порушень постави………………………………………..………….…….6

4.1.Порушення постави в сагітальній площині ..…………..……………...6 

4.2.Порушення постави зі зменшенням фізіологічних вигинів хребта….7

4.3.Порушення постави у фронтальній площині ..…………..…………....7 5.Методичні особливості проведення занять………………………………….…8

6.Характеристика круглої спини ………………………………………………....10

6.1.Комплекс вправ при круглій спині……………………………………….

Тре́нінг (англ. training) - це запланований процес модифікації (зміни) відношення, знання чи поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття навчального досвіду з тим, щоб досягти ефективного виконання в одному виді діяльності або в певній галузі.

10


7.Характеристика кругло-увігнутої спини ……………………………………. ..13

7.1.Комплекс вправ при кругло-увігнутій спині……………………………..13

8.Характеристика плоскої спини…………………………………………………15

8.1.Комплекс вправ при плоскій спини………………………………………..16

9.Характеристика лордотичної постави………………………………………….18

9.1.Комплекс вправ при лордотичній поставі спини………………………...19

10.Характеристика сколиотичної поставі……………………………………......21

    1. .Комплекс вправ при сколиотичній постави спини………………….…...21

11.Список літератури……………………………………………………………...24

  1   2   3   4   5   6   7


Скачати 366.44 Kb.

  • Кафедра фізичної