Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації до самостійних занять з коригуючої ритмічної гімнастики при порушеннях постави для студентів спеціальної медичної групи усіх напрямів підготовки бакалаврів денної форми навчання./ Уклад

Скачати 366.44 Kb.

Методичні рекомендації до самостійних занять з коригуючої ритмічної гімнастики при порушеннях постави для студентів спеціальної медичної групи усіх напрямів підготовки бакалаврів денної форми навчання./ Уклад
Скачати 366.44 Kb.
Сторінка3/7
Дата конвертації28.04.2017
Розмір366.44 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

5. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ


Уміння і невміння правильно тримати своє тіло впливає не тільки на зовнішній вигляд людини, але і на стан його внутрішніх органів, його здоров'я.

Трику́тник у евклідовій геометрії - три точки, що не лежать на одній прямій, і три відрізки, що їх сполучають. Трикутник з вершинами A, B, і C позначається ABC. Трикутник є многокутником і 2-симплексом.

Орган (від др.-грец. ὄργανον - знаряддя, інструмент) - частина тіла певної форми, що складається з однакових груп тканин і виконує певні функції.

Порушення постави приводить до погіршення роботи органів і систем організму, особливо позначається на функціях кістково-м'язового апарату, серцево-судинної, дихальної і нервової систем. Дефект постави може стати причиною моральних переживань.

. Світ твоїх Переживання (в акторському мистецтві) - здатність актора переживати почуття і думки зображуваного персонаж а при кожному виконанні ролі; творча основа системи К. С. Станіславського.

Мораль - система формальних, у вигляді правових приписів поглядів, уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві, практична реалізація положень якої забезпечується громадським осудом та іманентним імперативом соціалізованого індивіда.Постава формується в процесі росту, змінюючись у залежності від умов побуту, навчання, занять фізичною культурою.

Нормальна постава характеризується наступними ознаками. Тіло людини не напружено, однак і не розслаблено. При огляді спереду: положення голови пряме, плечі, ключиці, реберні дуги, гребені підвздошних кісток симетричні. Живіт плоский, підтягнутий. Ноги прямі, стегна і гомілка зімкнуті. Відстань між опущеними руками і талією однакова. При огляді ззаду: контури пліч на одному рівні, лопатки не занадто відстоять від грудної клітки, нижні кути на одному рівні, а внутрішні краї - на однаковій відстані від хребта.

Людське тіло - фізична структура людини, людський організм. Тіло людини утворено клітинами різних типів, характерним чином організується в тканини, які формують органи, заповнюють простір між ними або покривають зовні.

Грудна клітка, груди (лат. Thorax) - утворюється грудиною, ребрами, грудним відділом хребта. Грудна клітка має форму конусу, широка частина якого знаходиться знизу, а вужча зверху.

Лінія, проведена по найбільш виступаючих крапках хребта, повинна бути вертикальною та прямою. При огляді збоку: хребет має помірний хвилеподібний вигин (вперед – шийний і поперековий лордози; назад – грудний і крижово-куприковий кіфози). Лінія, думкою проведена через мочку вуха, плечовий суглоб, великий вертел, голівку малоберцовій кістки, зовнішню сторону гомілковостопного суглоба, повинна бути вертикальною.

Гомілковостопний суглоб - суглоб нижньої кінцівки, який утворюють суглобові поверхні дистальних кінців великогомілкової та малогомілкової кісток, а також суглобова поверхня блоку надп'яткової кістки. Гомілковостопний суглоб - складний, блокоподібний суглоб.Порушення постави бувають функціональними і фіксованими. При функціональному порушенні людина може прийняти положення правильної постави за завданням (самостійно чи за допомогою), при фіксованому ні.

Функціональні порушення найчастіше виникають через слабкий розвиток м'язів спини і живота.

До факторів, що провокують порушення постави, можна віднести асиметричні положення тіла, при яких м'язи однієї його половини виявляються тривалий час розтягнутими, а іншої – скороченими.

Привчатися до постійного контролю за положенням свого тіла необхідно якомога раніше.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Виправлення дефектів постави – справа завжди більш важка, чим попередження їх. Особливо це стосується тих, у яких порушення постави стають більш стійкими.


Найдійовіший засіб попередження й усунення дефектів постави – фізичні вправи. Останнім часом у лікувальних цілях фахівці рекомендують вправи ритмічної гімнастики. Головна причина такої переваги – в емоційності цих вправ, у тім, що вони благотворно впливають на психічну сферу людини з відхиленнями в стані здоров'я.

З метою профілактики й усуненням порушення постави вправи ритмічної гімнастики найбільшу користь приносять тоді, коли їх проводять по групах, які комплектуються відповідно виявленим типам постави, також з урахуванням полу, віку і рівня фізичного розвитку. У цих групах завжди є можливість запропонувати кожному виконання комплексу тих вправ, що йому найбільш необхідні в даний момент. Тому, щоб організувати заняття, викладач фізичного виховання і лікар повинні ретельно обстежувати кожного студента для того, щоб правильно віднести до тієї чи іншої групи і розробити для кожної групи комплекс вправ.

При стійких порушеннях постави заняття варто проводити в спеціальних групах гімнастики, що коригує, під спостереженням лікаря. У групах ритмічної гімнастики, що коригує, де займаються з функціональними порушеннями постави, присутність лікаря на кожному занятті не обов'язкова. Однак він зобов'язаний здійснювати систематичний медичний контроль, роблячи допомогу викладачу фізичного виховання в забезпеченні диференційованого підходу до рішення задач, що поставлені перед кожною групою.

Методика складання комплексу вправ ритмічної гімнастики, що коригує, аналогічна методиці побудови комплексів для занять з елементами ритмічної гімнастики.

Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

Отже, кожен такий комплекс повинний складатися з трьох частин.


У підготовчу частину включають нескладні загально - розвиваючі вправи, що коригують, відповідному типу порушення постави. Темп виконання повільний, помірний і середній. Оптимальне дозування вправ 6-8 повторень.

Основну частину насичують коригуючими вправами, більшість з яких повинна виконуватися в положенні лежачи на спині, боці і на животі. У цих положеннях легше стежити за положенням тіла, м'язи не витримують тривалого статичного навантаження, як при утриманні тіла в положенні стоячи і сидячи. Темп виконання повільний, помірний і середній. Дозування залежить від самопочуття студентів, їхньої фізичної підготовленості і засвоєння матеріалу.

Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.

Самопочуття - загальний психічний показник нашого тілесного і духовного стану в кожний даний момент; складається з конкретних відчуттів і загальних почувань. Так, один зі станів Самопочуття - відчуття голоду складається з місцевого відчуття в області шлунку і із загального невизначеного відчуття у всьому організмі.

Статика - розділ механіки, в якому вивчають умови рівноваги нерухомих тіл.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

У середньому вправи повторюють 8-16 разів. Усі вправи обов'язково виконуються в обидва боки.


Заключна частина будується з вправ на розслаблення, які виконуються у вихідних положеннях лежачи на спині, дихальних і спеціальних вправ на відчуття правильної постави.

При виконанні вправ не затримувати подих. Варто враховувати також, що формуванню правильної постави сприяють вправи з предметами, які підсилюють ефект впливу на окремі м'язові групи.

Ідеальний варіант занять ритмічною гімнастикою для студенток з порушеннями постави припускає наявність у приміщенні дзеркал, що дають можливість кожному стежити за своєю поставою як у статиці, різних вихідних положеннях, так і в русі. Усе це полегшує оволодіння виконанням комплексу, а також збільшує лікувальний ефект гімнастики.

Студентів з порушенням постави необхідно навчити мистецтву розслаблення.

Терап́ія (синонім: лікування) - процес, бажаною (але не завжди досяжною) метою якого є полегшення, зняття чи усунення симптомів (компенсація, купірування) і проявів того чи іншого захворювання, патологічного стану чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров'я (санація).

Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.

Мисте́цтво - одна з форм суспільної свідомості; вид людської діяльності, що відбиває дійсність у конкретно-чуттєвих образах, відповідно до певних естетичних ідеалів. У широкому сенсі мистецтвом називають досконале вміння в якійсь справі, галузі; майстерність.

З цією метою в групах ритмічної коригуючої гімнастики, на початку і наприкінці занять корисно проводити вправи на розслаблення з елементами аутотренінгу, що допомагає сконцентрувати увагу на вироблення стереотипу правильної постави. Перед початком занять студенти розслаблюють свої м'язи, лежачи на спині, слухаючи голос викладача. Повільно вимовляють фразу: «М'язи розслаблені. Я встану, голову нагору, плечі розгорну, ледве зведу лопатки, живіт підтягну, виправляю положення тазу!». Думкою повторюють цю фразу, підіймаються, приймаючи правильну поставу.


Визначаючи студентів у групу ритмічної коригуючої гімнастики, викладач і лікар повинні провести бесіду про те, що профілактика і виправлення порушень постави можливі лише при регулярних заняттях. У тиждень їх повинно бути не менш трьох. При дворазових заняттях в академії, можуть один – два рази займатися в домашніх умовах самостійно. Для цього їм потрібно навчитися методам самоконтролю і веденню щоденника. Вправи, що коригують порушену поставу обов’язково включати у ранкову гігієнічну гімнастику.

Щоде́нник (застар. діаріуш, діяріуш, діарій) - літературно-побутовий жанр, фіксація побаченої, почутої, внутрішньої пережитої події, яка щойно сталася. Щоденник може бути фрагментарним, веденим тільки у певний період (творчого піднесення, фіксація зустрічей з уславленою особою, частіще, у періоди закоханості), а може бути постійним і слугувати переліком тем для статей чи літературних творів.

Гігіє́на - наука, що вивчає закономірності впливу на організм людини та суспільне здоров'я комплексу чинників довкілля з метою розробки гігієнічних норм, санітарних правил, запобіжних і оздоровчих заходів.Комплекси ритмічної гімнастики, що коригують порушення постави повинні бути цікавими, захоплюючими.
6. ХАРАКТЕРИСТИКА КРУГЛОЇ СПИНИ
1   2   3   4   5   6   7


Скачати 366.44 Kb.