Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни сучасна українська музика спеціальність 025 «Музичне мистецтво»

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни сучасна українська музика спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
Сторінка1/2
Дата конвертації09.04.2017
Розмір254 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ім. М. ГЛІНКИ
Кафедра «Історія та теорія музики»

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів
з навчальної дисципліни
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МУЗИКА

спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
Спеціалізація «Музикознавство»

освітній ступінь магістр

Розробник:

кандидат мистецтвознавства, доцент

І.М.
Мистецтвозна́вство - гуманітарні науки, що вивчають закономірності функціонування мистецтва, поєднують у собі історію і теорію мистецтва, а також художню критику.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Украї́нська му́зика починає свій відлік з часів Київської Русі і в своєму розвитку охоплює практично всі типи музичного мистецтва - народну і професійну, академічну і популярну музику. Нині українська музика в її різноманітності звучить в Україні та далеко за її межами, вона й далі розвивається в народній та професійній традиціях, вона є предметом вивчення науковців.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
 Рябцева


Дніпро-2016


  1. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів

Самостійна робота студентів з дисципліни «Сучасна українська музика» спрямована на поглиблене опрацювання тем, запланованих навчальною програмою, за допомогою основної навчальної і додаткової літератури. Перевірка виконаних завдань може бути як в письмовій формі, так і у вигляді усної відповіді на запропоноване питання.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).

Самостійна робота студентів з дисципліни «Сучасна українська музика» особливо важлива у зв’язку з подальшою роботою над атестаційною магістерською роботою. Вміння самостійно знаходити вірні рішення, обгрунтовувати проблемні ситуації знадобляться студентам в процесі роботи над обраною темою власного дослідження.
  1. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Суспільно-культурний простір України наприкінці 50-х - на початку 60-х рр. ХХ ст. та підходи до організації художньої цілісності музичних творів.

1. Аналіз музичних творів: пісні П. Майбороди, І. Шамо, В. Кирейка, А. Кос-Анатольського;«Чотири українські пісні» ор.6 для хору з оркестром Л. Грабовського.

6

2

Глобалізаційні та периферізаційні процеси в культурі та їх вплив на організацію художньої цілісності в українській музиці.
Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.
Магі́стр - освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.
Худо́жник - творчий працівник у галузі образотворчого мистецтва; живописець, графік, скульптор, майстер, коміксіст.

1. Порівняння персональних сайтів композиторів: Є.Ф.

Порівняння (лат. comparatio) - це троп, у якому один предмет, подія зіставляються з іншими, у яких ці особливості виявлені різко, яскраво. Порівняння виконують зображальну і емоційно-оціночну роль.
 Станковича та К. Пендерецького;

2. Опрацювання літератури:

Шнитке А. Полистилистические тенденции в современной музыке // Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. – Москва: Советский композитор, 1990. – С. 327-331; Житомирский Д.В., Леонтьева О.Т. Западный музыкальный авангард после Второй мировой войны. – Москва: Музыка, 1990. – 303 с.

3.Прослуховування творів: Сильвестров В. Вокальні цикли «Тихие песни», «Простые песни», Симфонії №№ 6, 7, «Реквієм для Лариси».9

3

ТЕМА 3. Проблема художньої цілісності з погляду дихотомії «кіч - авангард» в українській музиці 60-х років ХХ ст.

1.Опрацювання літератури:Кундера М. Невыносимая легкость бытия. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2002. – С. 761-766.

Спів, вокальне мистецтво (англ. singing) - виконання музики за допомогою голосу, мистецтво передавання засобами співацького голосу, на відміну від інструментальної музики, художнього змісту музичного твору.
Дихотомія - це розбиття цілого (чи множини) на дві частини (підмножини). Іншими словами, ця пара частин має бути:
Симфо́нія (від грец. συμφονία - «співзвуччя, струнке звучання, струкнкість») - жанр оркестрової музики, великий твір для оркестру.
Санкт-Петербу́рг (також неофіційно Петербу́рг і Пі́тер; рос. Санкт-Петербург; 18 серпня 1914 - 26 січня 1924 - Петрогра́д, 26 січня 1924 - 6 вересня 1991 - Ленінгра́д, рос. Ленинград) - місто федерального значення у Російській Федерації, суб'єкт РФ, адміністративний центр Північно-Західного федерального округу та Ленінградської області.

2.Прослуховування творів: Грабовський Л. «Епітафія Р.М. Рільке» для сопрано, арфи, челести, гітари та дзвонів (1964), «Маргіналії до Гайнссенбюттеля» для читця, двох труб і двох тромбонів (1967);

Тромбо́н (італ. trombone, збільшуване від tromba - труба; нім. Posaune) - музичний інструмент сімейства мідних духових.
Сильвестров В.
Сильве́стров - прізвище, утворене від особового імені Сильвестр.
«Містерія» для флейти та ударних, Симфонія № 3 «Есхатофонія» (1966), «Драма» для скрипки, віолончелі та фортепіано (1970-1971)9

4

ТЕМА 4. Суспільно-культурне тло кінця 1960 – 1970-тих років.

1.Опрацювання літератури: Холопов Ю.Н. Форма музыкальная // Музыкальный энциклопедический словарь. – М.: Советска я энциклопедия, 1999. – С. 582;Сучасні композитори України. Довідник. Випуск 1. – Асоціація «Нова музика» Міжнародна громадська організація.
Віолонче́ль - струнний смичковий музичний інструмент, родини скрипкових, басо-тенорового регістру. Музиканта, що грає на віолончелі називають віолончелі́стом. Слово походить від італійського violoncello, зменшувальне від violone - контрабас.
Громада (лат. politia політія - община) - форма соціальної (колективної) організації людей, місцева спільнота, місцева організація та частина суспільства; характерна майже для всіх народів. Іноді - натовп дружніх людей.
Музичний енциклопедичний словник (рос. Музыкальный энциклопедический словарь) - науково-довідкове видання, випущене видавництвом «Радянська енциклопедія» в 1990 році. Містить понад 8000 статей різного характеру - від великих оглядів до коротких довідок.
Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
- Кер. проекту К.  Цепколенко. – Одеса, 2002.

2. Прослуховування творів: Цепколенко К. «Соло-соліссімо №1», «Все, окрім іще всього», «Знесиллям зламані народи», «Вихід»; Щербаков І. Концерт для фортепіано і струнних; Загайкевич А. «Човен», «І поволі кружлюючи, я увійду в небесний став»; Зажитько С. «Граючий м’яч», «Епітафія маркізу де Саду», «Ах, тыстепь» (серенада для баритону); Карабиць І. Концертіно для 9 інструментів, Lyricscenec; Луньов. Тріада, Соната-колапс; Пілютіков С. Інтриги для альтового саксофону та баяну;

Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.
Саксофо́н (англ. saxophone, італ. saxofono від імені винахідника та грец. φωνη) - духовий музичний інструмент.
Польова В. «Слово Сімеона», «Луна», «Числа» для ф-но; Рунчак В. «Звуки відзвуків», «В пошуках спокою» лист до 7 музикантів.6

5

ТЕМА 5. Культурно-стильова полілогічність у музичних текстах постмодернізму в українській музиці кінця 1960-тих – 1970-тих років.

1. Опрацювання літератури: Лобанова М. Музыкальный стиль и жанр: История и современность. – Москва: СК, 1990. – 330 с.; Лотман Ю. Структура художественоготекста. – Москва: Искусство, 1970.- 384 с.

2. Прослуховування творів: Карабиць І. «Сад божествених пісень», концерт на вірші Г. Сковороди для солістів, хору та симфонічного оркестру (1971), Концертний дивертисмент для шістьох виконавців;

Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.
Дивертисме́нт (від фр. divertissement - звеселяння, розвага) у театрі, в 17-18 століттях вставна або заключна частина драматичного спектаклю (іноді оперного або балетного), що складається зі співу, танців, комічних сценок, пародій й інших номерів розважального характеру, звичайно не пов'язаних із сюжетом подання.
Концерт (від лат. concerto - змагаюсь) Концерт (захід) - Прилюдне виконання музичних творів Концерт (жанр) - Жанр хорової та інструментальної музики
Постмодерні́зм (фр. postmodernisme - після модернізму) - світоглядно-мистецький[Джерело?] напрям, що в останні десятиліття XX століття приходить на зміну модернізму. Цей напрям - продукт постіндустріальної епохи[Джерело?], епохи розпаду цілісного погляду на світ, руйнування систем - світоглядно-філософських, економічних, політичних.
Симфонічний оркестр Симфоні́чний орке́стр - великий колектив музикантів (оркестр), що виконують симфонічні музичні твори.
Станкович Є. Симфонієта (1971), Камерна симфонія № 1 для семи інструменталістів (1972), «Елегія» пам’яті С. Людкевича для струнного оркестру (1977); Скорик М. Партита № 1 для камерного оркестру (1970), Три фантазії з Львівської табулатури ХVІ століття – обробка для камерного оркестру (1973);
Камерний оркестр - невеликий колектив (зазвичай, 4-12 чоловік), виконуючий камерну музику.
Сильвестров В. «Музика в старовинному стилі» для ф-но (1974-1977), Кантата на вірші Ф. Тютчева, О. Блока для сопрано та камерного оркестру (1973), «Тихі пісні» для баритона та ф-но (1974-1977), «Кіч-музика» для ф-но (1977), «Три постлюдії» (1982).10

6

ТЕМА 6. Дискурс в контексті осмислення категорії цілісності в українській музиці кінця 1960– 1970-тих років

1.Опрацювання літератури: Коханик И. Слово как фактор стилеобразования в музыке В. Сильвестрова // Слово, інтонація, музичний твір.

Музичний твір - це твір, художні образи котрого виражені за допомогою звуків. Автор музичного твору називається композитором. Музичний твір може існувати у вигляді нотного запису, виконання, звукозапису (цифрового чи аналогового) та відеозапису.
Зб. Статей: Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2003. – Випуск 27. – С. 189-198; Москаленко В. Музичний твір як текст // Київське музикознавство. – Текст музичного твору: практика і теорія. Вип.7. – Київ, 2001. – С.3-10.

2. Прослуховування творів: Кива О. Камерна кантата № 1 на вірші Г. Новочадівської (1977), № 2 на вірші Г. Лорки (1981), № 3 на вірші П. Тичини (1982) для голосу та камерного оркестру;Скорик М. Партита № 3 для камерного оркестру, Партита № 5 для фортепіано (1975);Сильвестров В. «Медитація» для віолончелі та камерного оркестру (1974), Симфонія № 4 для мідних духових і струнних інструментів (1976);

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Музикозна́вство (також - музикологія, рос. музыковедение, англ. musicology) - наука, яка вивчає музику як особливу форму художнього осягнення світу, її зв'язки з дійсністю та іншими галузями людської культури, а також закономірності та особливості музичного мистецтва, які визначають його специфічний характер.
Хордофо́ни (від грец. χορδη - струна і грец. φωνη - звук) - група музичних інструментів, джерелом звуку яких є вібруюча струна, натягнута між двома фіксованими точками. Термін «хордофон» з'явився в класифікації Е. М.
Станкович Є. Симфонія № 6 «Dictum».

10

7

ТЕМА 7. Перегляд світоглядних орієнтирів.

1.Опрацювання літератури: Міжнародний музичний фестиваль «Київ МузикФест» (1990-1999). Матеріали преси, фотодокументи, програми // Упорядкування: М.Д. Копиця, Г.В. Степанченко – Київ, 1999. – Центр музичної інформації Спілки композиторів України. – 270 с.
6

8

ТЕМА 8. Текстові взаємодії як один із засобів організації музичної цілісності в сучасній музиці.

1.Опрацювання літератури: Козаренко О. Постмодерністичний акцент в музичній мові В. Сильвестрова // Syntagmation. – Львів: Сполом, 2000. – С. 80-86; Сюта Б. Інтертекстуальність та проблеми стилю і форми в українській музиці постмодернізму // Студії мистецтвознавчі.

Стилістика - розділ мовознавства й літературознавства (поетики), що вивчає функційно-стильові засоби мови та їхнє застосування з погляду норм, їхніх варіантів (нормативна стилістика) і відхилень (літературна стилістика) в синхронному й діахронному (історична стилістика) перекрої.
– Число 2. – Театр. Музика. Кіно. – Київ: 2002. – С. 17-27; Зинькевич Е. Симфоническиегиперболы: О музыке Е. Станковича. – «Сад регулярный»: Научноеприложение к журналу «Зеленая лампа». – Выпускпервый. – Сумы, 1999. – 252 с.

2. Прослуховування творів: Козаренко О. Камерна кантата «П’єромертвопетлює» для контртенора та інструментального ансамблю на вірші М. Семенка(1994); Станкович Є. Симфонія № 3 «Dictum» (1987).


12

9

ТЕМА 9.Фрагментаризм як спосіб кодування музичної інформації.

1.Прослуховування творів: Рунчак В. «Привіт М.К.» трьохСУчаснасонаРна Норма для фортепіано; Юріна Л. «XING» для тромбона, ф-но, контрабаса та ударних (1998).12

10

ТЕМА 10. Константні моделі та їх роль у процесах музичного смислоутворення в сучасній українській музиці.

1.Опрацювання літератури: Назайкинский Е. Логикамузыкальнойкомпозиции. – Москва: Музыка, 1982. – 320 с.

2.Прослуховування творів й визначення константних моделей;

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
надати їх коротку характеристику як визначальних чинників: Є. Станкович. Триптих для скрипки і ф-но «На верховині» (1972-1973); В. Бібік. «34 прелюдії і фуги ор. 16а, б, в» (1973-1978); Рунчак В. «Quasi-сонаті № 2 «Музика про життя» - спроба самоаналізу» (2001) для баяна.

15

11

ТЕМА 11. Особливості позамузичних чинників організації художньої цілісності в сучасній українській музиці.

1.Опрацювання літератури:Ковалинас Н. Бах Шуман Шостакович = Вагнер? , или парадоксі индивидуальногостиля // Музичний стиль: теорія, історія, сучасність. – Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2004. – Випуск 38. - С. 60-67.

2.Прослуховування творів: Ковалінас М. «Мудреці» для ф-но в шість рук; Пендерецький К. «Плач за жертвами Хіросіми» (первісно «8 хв. 37 сек.»).10

12

ТЕМА 12. «Музична мапа» сучасної України: регіональні організації НСКУ. Творчість композиторів регіональних організацій НСКУ.

1.Знайомство із творчістю одного з сучасних українських композиторів (за узгодженням із викладачем), опрацювання музикознавчих матеріалів (за їх наявності) і підготовка доповіді.

2.Підготовка доповіді про розвиток певного жанру (симфонічного, камерно-інструментального, вокального, симфонічного або ін.) на матеріалі творчості сучасних українських композиторів.


20

13

ТЕМА 13. Фестивалі академічної та сучасної музики в Україні.

Знайомство з матеріалами сайту НСКУ, журналу «Музика», інших періодичних видань про фестивалі «Київ МузикФест», «Два дні і дві ночі», «Контрасти», «Прем’єри сезону», «Золотоверхий Київ», «Музика без меж», «Дніпровські зорі» та інші. Узагальнення інформації, складання характеристики одного з фестивалів на матеріалі програм, афіш, публікацій.20


Змістовий модуль 1. «Культурно-мистецька ситуація другої половини ХХ ст. та її експлікація в музичному мистецтві України»

ТЕМА 1.
Експліка́ція (лат. explicatio, від explico - пояснюю, розгортаю) - Наукове пояснення. Процес, у результаті якого розкривається зміст певної єдності, а її частини набувають самостійного існування і можуть відрізнятись одна від іншої.
Музика Му́зика (від грец. μουσική - мистецтво муз) - мистецтво організації музичних звуків, передусім у часовій (ритмічній), звуковисотній і тембровій шкалі. Музичним може бути практично будь-який звук з певними акустичними характеристиками, які відповідають естетиці тої чи іншої епохи, та може бути відтвореним при виконанні музики.
Суспільно-культурний простір України наприкінці 50-х - на початку 60-х рр. ХХ ст. та підходи до організації художньої цілісності музичних творів.

Базові аспекти теми: монопольно-партійний диктат, офіційне запроваджування доктрини «соціалістичного реалізму» в України другої половини ХХ ст. Традиціоналізм, відсутність новацій як художньо-вартісний еталон радянської доби.
Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
Традиціоналі́зм - доктрина, яка твердить, що Бог дав первинне об'явлення (див. також джерела права, джерела канонічного права, символ віри) людству, яке передається як традиція з покоління до покоління і ця традиція є остаточною основою знання та критерієм правди.
Розквіт пісенного жанру. (П. Майборода, І. Шамо, В. Кирейко, А. Кос-Анатольський та ін.). Постанова 1958 р. Розвиток та еволюція «класичного європейського післявоєнного авангарду», «поставангарду», «постмодерну» як прояв творчої свободи митців західноєвропейських країн. «Чотири українські пісні» Л. Грабовського – один із перших зразків «українського авангарду» 1960-х.

Самостійна робота:

1. Робота з підручниками:

- Корній Л.П., Сюта Б.О Історія української музичної культури : підручник для студентів вищих навчальних закладів / До 100-річчя Національної музичної академії України ім. П.І.

Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського (до 1995 - Київська консерваторія) - вищий державний музичний навчальний заклад IV рівня акредитації.
 Чайковського. – К. : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2011 – С. 578-583, С. 617-623

- Сюта Б. Музична творчість 1970-1990 років. Параметри художньої цілісності. - Київ, Грамота, 2006. – С. 4-23;

- Сюта Б. Проблеми організації художньої цілісності в українській музиці другої половини ХХ століття. Дослідження. – НАН України Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології – Київ, 2004.

Творчість - діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо).
Фольклори́стика - наука, що вивчає фольклор: його сутність, тематику, специфіку, закономірності, особливості та взаємозв'язок з іншими видами мистецтва.
Етноло́гія (етнос - народ, логос - наука, вчення) - наука про пізнання народів, прогресу і цивілізацій. Вживається як рівнозначний з етнографією, або позначає окрему дисципліну. Першим, хто започаткував етнологічні теорії (біологічний дифузіонізм та культурний еволюціонізм), був Хосе де Акоста (1590), запропонувавши їх на прикладі розселення індіанців Америки.

- Історія української радянської музики: Учбовий посібник. – К.

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
: Музична Україна, 1990 - С. 92-98.


2. Додаткове слухання та аналіз музичних творів: пісні П. Майбороди, І. Шамо, В. Кирейка, А. Кос-Анатольського;

«Чотири українські пісні» ор.6 для хору з оркестром Л. Грабовського.
  1   2