Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації із застосування технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів Вступ

Скачати 387.6 Kb.

Методичні рекомендації із застосування технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів Вступ
Скачати 387.6 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації27.05.2017
Розмір387.6 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4


дЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО

З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ

(Держенергоефективності )
пров. Музейний,12, м. Київ, 01001, тел.: (38044) 590-59-60; 590-59-74;

факс: (38044) 590-59-61; 590-59-75Методичні рекомендації 
із застосування технічного регламенту енергетичного
маркування енергоспоживчих продуктів


1.
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Енергоконсервація (або більш прийняте в Україні поняття - Енергозбереження) стосується зменшення споживання енергії за рахунок використання меншої кількості енергетичних послуг. Енергозбереження відрізняється від енергоефективності, яке стосується використання меншої кількості енергії за тої самої послуги.
Техні́чний регла́мент - законодавчий акт, прийнятий органом влади, що містить обов'язкові технічні вимоги або безпосередньо, або шляхом посилання на стандарт(и), або шляхом застосування взаємопов'язаних стандартів.
Вступ

Методичні рекомендації із застосування Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів (далі - Рекомендації) розроблені з метою створення належних умов для його застосування.

Технічний регламент енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 N 702, (далі - Технічний регламент), розроблено на основі Директиви Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 2010 року N 2010/30/ЄС про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів.

Маркування - це процес нанесення марковання. Нанесення тексту, умовних позначень та малюнків на упаковку та (чи) продукцію. У процесі наноситься комплекс відомостей різного характеру щодо продукції, процесу чи послуги у вигляді тексту, окремих графічних, кольорових символів (умовних позначень) та їхніх комбінацій.
Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Енергоспоживання (грец. ἐνέργεια-діяльний, активний) - кількість енергії, яка споживається об'єктом в одиницю часу.
Європе́йський парла́мент (скор. Європарла́мент) - законодавчий орган Європейського Союзу, що обирається прямим голосуванням громадянами Європейського Союзу. Спільно з Радою Європейського Союзу і Європейською Комісією парламент виконує законодавчі функції в ЄС і вважається одним з найбільш потужних законодавчих органів у світі.
Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

Ці Рекомендації не є юридично обов’язковим тлумаченням Технічного регламенту (юридично обов’язковим є тільки текст Технічного регламенту), а призначені для полегшення та забезпечення узгодженого застосування усіма зацікавленими сторонами цього Регламенту та Технічних регламентів енергетичного маркування за типами продуктів, що в свою чергу дозволить кінцевим споживачам обирати більш енергоефективні продукти.

Сторона́ - слово, яке має різні значення: Сторона (частина) геометричної фігури; Одна з двох сторін грамплатівки, диску, монети; Сторона світу; Місцевість; Сторона договору, правовідносин; Держава у дипломатичних взаєминах.

Рекомендації зосереджені на таких основних питаннях:


 • сфера поширення Технічного регламенту;

 • обов’язки постачальників та розповсюджувачів;

 • технічні регламенти енергетичного маркування за типами продуктів.

В Рекомендаціях враховані питання, викладені в документі «Frequently Asked Questions (FAQ) on the Energy Labelling Directive 2010/30/EU on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy-related products and its Implementing Regulations»(оновлений в травні 2015р.
Постачальник або вендор (англ. Vendor) - будь-яка юридична (організація, підприємство, установа) або фізична особа, що поставляють товари або послуги замовникам. Постачальник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до умов укладеного договору поставки, який є одним з видів договору купівлі-продажу.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
), які відображають узгоджене розуміння цих питань Єврокомісією та органами ринкового нагляду держав-членів ЄС.
Рекомендації розроблені ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" (03143, м.Київ, вул. Метрологічна, 4), яке визначено Держенергоефективності консультаційно-методичним центром з питань застосування цього Технічного регламенту, а також технічних регламентів енергетичного маркування побутових електричних холодильників та побутових пральних машин.
Холоди́льник - пристрій, що підтримує низьку температуру в теплоізольованій камері. Широко застосовується в побуті для зберігання продуктів харчування (за температури 0 - 5°C).
Метрологія (грецька μέτρον - міра, λόγος - слово, вчення) - це наука про вимірювання та їх застосування - таке коротке визначення дає державний стандарт України, який висвітлює основні поняття та терміни метрології - ДСТУ 2681-94 Метрологія.
Європе́йська комі́сія (або скорочено Єврокомі́сія) - вищий орган виконавчої влади Європейського Союзу, який приблизно відповідає ролі і функціям уряду у системах національних держав. На відміну від національних урядів, Єврокомісія може також користуватися функцією законодавчої ініціативи, але тільки у рамках ЄС та відповідно до Законодавства Європейського Союзу.
По́бут - позавиробнича сфера діяльності людей, пов'язана з задоволенням ними своїх власних матеріальних та культурних потреб (житло, одяг, їжа, відпочинок тощо). Побут також охоплює звичаї, обряди, традиції, які відображають особливості життя конкретного класу, нації, народності, етнічної групи.
Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.
Пра́льна маши́на (розм. пралка, пралька) - електропобутова машина для прання.

За додатковими роз'ясненнями з приводу застосування цих технічних регламентів можна звертатися за телефоном (044) 526 43 792.
Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.
Сфера поширення Технічного регламенту

Дія Технічного регламенту поширюється на нові енергоспоживчі продукти, які мають значний прямий або непрямий вплив на споживання енергії та інших основних ресурсів, що виготовляються підприємствами України, і продукти зарубіжного виробництва, які імпортуються в Україну і вперше вводяться в обіг на ринку України.

Енергоспоживчі продукти мають прямий або непрямий вплив на поглинання різноманітних видів енергії під час використання. Серед них найважливішими є електроенергія та газ.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.
Таким чином, цей Технічний регламент повинен охоплювати енергоспоживчі продукти, що мають прямий або непрямий сплив на споживання будь-яких видів енергії під час використання.

Не поширюється Технічний регламент на продукти, які були у використанні. До таких відносяться також такі, що були повернуті споживачем і призначені для повторного продажу, відновлені після ремонту для продажу, крім випадків, коли вони продаються з новим гарантійним терміном. Продукти, які зберігаються на випадок гарантійного обміну розглядаються як нові.

Технічний регламент не поширюється також на будь-які транспортні засоби для перевезення пасажирів та вантажу, однак на холодильні прилади, призначені для експлуатації на транспортних засобах – пересувних будинках та караванах, Технічний регламент поширюється.

При́лад (англ. device, apparatus, appliance; нім. Gerät n, Vorrichtung f, Einrichtung f) - технічна конструкція, що уможливлює виконання певного процесу і служить для визначених цілей (наприклад, для перетворення енергії, виконання певної механічної роботи, перетворення інформації), що має специфічну форму будови (часто є групою з'єднаних між собою частин, які утворюють функціональну цілісність) в залежності від виконуваних параметрів роботи та цільового призначення.
Переве́зення - переміщення вантажів, товарів або пасажирів. Розрізняють сухопутні (залізничні й автомобільні), водні (річкові й морські), повітряні перевезення, також транспортування рідини та газу виконуються трубопровідним транспортом.
Відно́влення (рос. восстановление, англ. reduction; нім. Reduktion f) -- це процес приєднання електронів речовиною, при цьому ступінь окиснення її елементів знижується.
Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.
Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.


3. Обов’язки постачальників та розповсюджувачів

У визначенні Технічного регламенту «постачальник — виробник чи його уповноважений представник в Україні або у разі його відсутності імпортер чи особа, яка вводить в обіг або експлуатацію продукти».

Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.
Враховуючи зміни, внесені до закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» щодо значення термінів «виробник» та «розповсюджувач» їх необхідно вживати у значені, наведеному у цьому законі:

«виробник - будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє продукцію або доручає її розроблення чи виготовлення та реалізує цю продукцію під своїм найменуванням або торговельною маркою.

Нерезиде́нти - юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави.
Знак для товарів і послуг, також товарний знак, торгова марка, торговельна марка, англ. trademark - позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Положення цього Закону щодо виробників також застосовуються до монтажників ліфтів»;

«розповсюджувач - будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання продукції, яка надає продукцію на ринку України».

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Ланцю́г постача́ння (поставок) - це послідовність процесів та інформації, які доставляють продукти чи послуги від постачальників, через виробництво і дистрибуції безпосередньо споживачу. Визначення ланцюга постачання є ключовим в логістиці.

Технічний регламент вимагає від постачальника безоплатно у тижневий строк після отримання відповідного запиту надавати розповсюджувачу енергетичні етикетки та мікрофіши, оформлені відповідно до вимог технічних регламентів енергетичного маркування за типами продуктів.

Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.
Інформація, що міститься в мікрофіші, має бути зазначена в інструкції з користування та інформаційній брошурі до даного типу продукту. Постачальник надає згоду на публікацію інформації, що міститься на енергетичній етикетці та мікрофіші.

Розповсюджувач повинен прикріпити енергетичну етикетку на продукті в місці, визначеному технічним регламентом енергетичного маркування за типами продукції перед розміщенням його на ринку.

Постачальники повинні мати технічну енергетичну документацію, яка дає змогу перевірити точність інформації, що міститься на енергетичній етикетці та мікрофіші, і включає:


 • загальний опис продукту;
  Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.


 • результати проведених проектних розрахунків (у разі потреби);

 • протоколи випробувань у разі їх проведення;

 • дані про аналогічну модель продукту, якщо інформація, яка перевіряється, отримана з даних про таку модель.

Постачальники зберігають технічну енергетичну документацію протягом п’яти років після виготовлення останнього продукту і подають її для проведення перевірки в установлених законодавством випадках.
Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.
Зако́нода́вство - система усіх правових норм , якими регулюються суспільні відносини в державі.

4. Технічні регламенти енергетичного
маркування за типами продуктів

Вимоги щодо енергетичного маркування за типами продуктів, класів, показників енергоефективності, форми та змісту енергетичної етикетки встановлюються технічними регламентами енергетичного маркування за типами продуктів.У технічних регламентах енергетичного маркування за типами продуктів зазначаються:

 • тип продукту;

 • стандарти та методи вимірювання, які використовуються під час проведення випробувань для визначення енергетичних характеристик;
  Вимі́рювання - пізнавальний процес визначення числового значення вимірюваної величини, а також дія, спрямована на знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом, порівнюючи її з одиницею вимірювання за допомогою засобів вимірювальної техніки.
  Енергоефективність - ефективне (раціональне) використання енергетичних ресурсів. Використання меншої кількості енергії для забезпечення того ж рівня енергетичного забезпечення будівель або технологічних процесів на виробництві.
  Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.


 • вимоги до складу та змісту технічної енергетичної документації, яка дає змогу перевірити точність інформації, що міститься на енергетичній етикетці;

 • зміст і форма (зразок) енергетичної етикетки, інформація на якій повинна бути викладена відповідно до законодавства про мови;

 • місце, в якому енергетична етикетка прикріплюється до продукту чи упаковки або друкується на ній, та спосіб, у який енергетична етикетка та мікрофіша або інформація, що міститься в них, повинні надаватися споживачам у разі, коли споживач не має змоги побачити продукт;
  Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).


 • зміст і форма мікрофіші, до якої також включається інформація, що міститься на енергетичній етикетці;

 • -зміст енергетичної етикетки, яка буде використовуватися у рекламі продукту, включаючи у разі потреби клас енергоефективності та інші відповідні енергетичні характеристики продукту;
  Енергети́чний - пасажирська зупинна залізнична платформа Луганської дирекції Донецької залізниці.


 • строк дії класифікації, покладеної в основу енергетичної етикетки;

 • рівень точності даних, що містяться на енергетичній етикетці та мікрофіші.

В Європейському Союзі законодавство стосовно енергетичного маркування, на основі якого розроблені чи заплановані до розроблення в 2016 році технічні регламенти України, діє стосовно наступних продуктів:

 • Делегований регламент Комісії (EС) №1060/2010 щодо енергетичного маркування побутових електричних холодильників;
  Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.
  Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.
  Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.


 • Делегований регламент Комісії (EU) №1061/2010 щодо енергетичного маркування побутових пральних машин;

 • Делегований регламент Комісії (EU) №626/2011 щодо енергетичного маркування кондиціонерів повітря;

 • Делегований регламент Комісії (EU) №1059/2010 щодо енергетичного маркування побутових посудомийних машин;
  Кондиціоне́р - пристрій для охолоджування повітря в житлових або виробничих приміщеннях. Кондиціонер звичайно аналогічний за принципом дії і пристроєм побутовому холодильнику.
  Посудомийна машина (англ. dishwasher) - електромеханічна установка для автоматичного миття посуду. Застосовується як у закладах громадського харчування, так і в домашніх умовах. Посудомийна машина підключається до електромережі, водопроводу і каналізації.


 • Делегований регламент Комісії (EU) №811/2013 щодо енергетичного маркування обігрівачів приміщень, комбінованих обігрівачів, комплектів з обігрівача приміщень, терморегулятора і сонячного обладнання і комплектів з комбінованого обігрівача, терморегулятора і сонячного пристрою;
  Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.


 • Делегований регламент Комісії (EU) №812/2013 щодо енергетичного маркування водонагрівачів, резервуарів для зберігання гарячої води та пакетів з водонагрівача та сонячного пристрою;

 • Делегований регламент Комісії (EU) №65/2014 щодо енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок;

 • Делегований регламент Комісії (EU) №874/2012 щодо енергетичного маркування електричних ламп та світильників;

 • Делегований регламент Комісії (EU) №1062/2010 щодо енергетичного маркування телевізорів;
  Світильник, згідно з міжнародним «Керівництвом зі світлотехніки» - це прилад для розподілу, фільтрації і перетворення світла від лампи або ламп, що включають необхідні компоненти для їхнього захисту, кріплення і постачання електроенергією.
  . Телеві́зор (ТВ) - пристрій, який призначено для демонстрації нерухомих і рухомих зображень із звуковим супроводом. Слово походить від грецького τῆλε (TELE, 'далеко') і латинське (videre VIEWER, 'бачити').


 • Делегований регламент Комісії (EU) №392/2012 щодо енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин;

 • Делегований регламент Комісії (EU) №665/2013 щодо енергетичного маркування пилососів;

 • Делегований регламент Комісії (EU) №2015/1186 щодо енергетичного маркування місцевих обігрівачів (неелектричних);

  • Делегований регламент Комісії (EU) №2015/1187 щодо енергетичного маркування твердотопливних котлів;

  • Делегований регламент Комісії (EU) №1254/2014 щодо енергетичного маркування вентиляційних систем жилих будинків;

  • Делегований регламент Комісії (EU) №2015/1094 щодо енергетичного маркування професійних холодильних шаф;
   Пилосо́с - пристрій, який створює розрідження повітря за допомогою повітряного компресора, що дозволяє йому всмоктувати пил і бруд; пил збирається системою, що фільтрує, усередині пилососу. Пилосос зазвичай використовується для очищення підлог і килимових покриттів.
   Вентиля́ція (від лат. ventilatio - провітрювання) - створення обміну повітря в приміщенні для видалення надлишків теплоти, вологи, шкідливих та інших речовин з метою забезпечення допустимих метеорологічних, санітарно-гігієнічних, технологічних умов повітряного середовища.
   Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.


 • Директива Комісії (EC) №96/60 щодо енергетичного маркування комбінованих прально-сушильних машин;

  • Делегований регламент Комісії (EU) №518/2014 щодо енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів в інтернеті.

Станом на 01.01.2016 в Україні затверджені наступні технічні регламенти розроблені на основі делегованих регламентів Комісії ЄС:

 • Технічний регламент енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів (постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.
  Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
  Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
  13 №702);

 • Технічний регламент енергетичного маркування побутових електричних холодильників (постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.13 №702);

 • Технічний регламент енергетичного маркування побутових пральних машин (постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.13 №702);

 • Технічний регламент енергетичного маркування електричних ламп та світильників (постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.15 №340);

 • Технічний регламент енергетичного маркування побутових посудомийних машин (постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.15 №514).
  1   2   3   4


Скачати 387.6 Kb.

 • Методичні рекомендації із застосування технічного регламенту
 • 3. Обов’язки постачальників та розповсюджувачів
 • 4. Технічні регламенти енергетичного маркування за типами продуктів
 • Кабінету Міністрів України