Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації по застосуванню основних правил набору та верстання при проектуванні багатосторінкових публікацій. Вступ наприкінці XIX ст машинна революція в поліграфії поділила друкарів на творців І механічних

Скачати 320.13 Kb.

Методичні рекомендації по застосуванню основних правил набору та верстання при проектуванні багатосторінкових публікацій. Вступ наприкінці XIX ст машинна революція в поліграфії поділила друкарів на творців І механічних
Скачати 320.13 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації16.06.2017
Розмір320.13 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


Методичні рекомендації по застосуванню основних правил набору та верстання при проектуванні багатосторінкових публікацій.

Проектува́ння - процес створення проекту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища.

Ве́рстка - процес формування сторінок та смуг у видавничій справі та поліграфії.ВСТУП
Наприкінці XIX ст. машинна революція в поліграфії поділила друкарів на творців і механічних виконавців. Так чи інакше до типографіки причетні друкарі й складальники, автори, редактори, художні та технічні редактори, художники-графіки, каліграфи і проектувальники шрифту, дизайнери-графіки і верстальники. З одного боку типографіка входить до кола графічного мистецтва, а з іншого відноситься до технологій поліграфічного виробництва.

Калігра́фія (грец. κάλλος «гарне» + γραφή «письмо») - мистецтво гарного письма, краснопис, а також чистописання. В сучасному розумінні займає широку нішу від шкільних прописів до виразно індивідуальних мистецьких композицій.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Типографіка (грец. τύπογραφία, рос. типографика) - мистецтво оздоблення друкарського тексту. Включає в себе мистецтва

Полігра́фія (від полі - багато; графо - пишу) - галузь техніки, сукупність технічних засобів для множинного репродукування текстового матеріалу й графічних зображень.

Механіка (від грец. Μηχανική, mechane - знаряддя, споруда, мистецтво побудови машин) - в загальному розумінні наука про механічний рух та рівновагу тіл і взаємодію, що виникає при цьому між тілами. Належить до природничих наук.

Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).

Графіка Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.

Типографіка – художня графіка, в якій використовуються поліграфічні засоби та оформлювальні елементи: лінійки, орнаменти, знаки й, основне, складальні шрифти. Типографіка вирішує завдання оптимального сприйняття тексту читачем. Як частина графічного дизайну типографіка є компонентом графічної діяльності і виступає як найважливіший чинник при проектуванні об’єктів графічного дизайну.

Орна́мент (від лат. ornamentum - прикраса) - візерунок або узор, побудований на ритмічному повторенні геометричних елементів, стилізованих тваринних чи рослинних мотивів. Орнамент, як прикраса, відіграє функцію естетичного оздоблення тіла (ювелірні прикраси), приміщення, споруди (архітектурні прикраси), чи будь-якого іншого простору.

Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.

Графічний дизайн Графічний дизайн - художньо-проектна діяльність по створенню гармонійного та ефективного візуально-комунікативного середовища. Графічний дизайн вносить інноваційний внесок у розвиток соціально-економічної та культурної сфер життя, сприяючи формуванню візуального ландшафту сучасності.

Добре зроблений дизайн неможливий без грамотно виконаного шрифтового набору. Данні методичні рекомендації присвячені не стильовим особливостям шрифтів та верстання, а їхньому застосуванню в поліграфії. І представлені у вигляді довідника до якого можна звертатися за необхідністю під час виконання проектів пов’язаних з дизайном та верстанням багатосторінкових видань.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Журнал (фр. journal) - друковане періодичне видання. Поряд з газетою, журнал є одним з основних ЗМІ і пропаганди, впливає на громадську думку, формуючи її відповідно до інтересів певних ідеологічних груп, суспільних класів, політичних партій і організацій.

В стислій формі викладені основні правила набору і верстання, та рекомендації по макетуванню публікацій та роботі з шрифтами. Правилам типографіки декілька століть, за час їх існування змінились технології друкарства, але мета у тіпографіки залишилась незмінною – правильний вибір параметрів набору шрифту та верстання, необхідних для прийнятного читання і образне сприйняття текстової інформації.

1. Розробка макету, основні методичні принципи та елементи дизайну багатосторінкових публікацій
Щоб одержати гарний макет, варто почати з ескізу, що приблизно відображає остаточний вид документа.

Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.

Маке́т (фр. maquette - масштабна модель, італ. macchietta, зменшувальне від macchia) - модель об'єкта в зменшеному масштабі або в натуральну величину, позбавлена, як правило, функціональності представленого об'єкта.

Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.

Існува́ння (від екзистенція) - центральне поняття екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи.

Елементи дизайну - частини або компоненти, які можна виділити і визначити в будь-якій візуальній композиції або творі мистецтва. Вони створюють структуру твору, і можуть нести безліч різних ідей.

Час, який ви при цьому витратите, повернеться вам сторицей, дозволивши уникнути нескінченних переробок.

Насамперед представте, як буде виглядати документ у готовому вигляді, і зробіть кілька начерків на папері. Припустимо, ви хочете створити 8-сторінковий інформаційний бюлетень із стандартними смугами розміром 210 х 297 мм (формат А4).

Бюлетень: (від фр. bulletin - офіційний документ) Виборчий бюлетень - письмове свідоцтво волевиявлення виборця. Коротке повідомлення в пресі про важливі події в громадсько-політичному житті. Назва періодичних видань.

Для начерку візьміть 2 аркуші чистого паперу розміром 210 х 297 мм, покладіть їх один на інший і зігніть по ширині аркуша - так ви одержите зменшену подобу вашого 8-сторінкового бюлетеня. Потім візьміть олівець і накидайте шапку, оформлення обкладинки, малюнки й тексти, верхні й нижні колонтитули. Прикиньте, якої ширини варто задати верхні, бічні й нижні поля, і відзначте це на смугах. Позначте на кожній смузі малюнки й текст.


ВИБІР ФОРМАТУ
У Європі формати паперу, який випускає промисловість, і , який використовувується в друкарнях укладаються в так названу А-серію, прийняту стандартом Міжнародної Організації Стандартизації (ISO).

Книжко́ва обкла́динка (англ. book cover) - покриття книжки. Існує два основні типи обкладинок книжок: палітурки та м'які обкладинки.

Колонти́тул (від франц. colonne - стовпець і лат. titulus - напис, заголовок), заголовкові дані (назва твору, частини, глави, параграфа тощо), що розміщуються над текстом (верхній колонтитул) або під текстом (нижній колонтитул) кожної сторінки книги, газети, журналу.

Друка́рня - поліграфічне підприємство, на якому виготовляють друковану продукцію (книги, газети, журнали, плакати тощо).

Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.

Форма́т папе́ру - стандартизований розмір аркуша (листа) паперу. В різні часи в різних країнах було прийнято різні стандарти формату паперу. Наразі, поширені дві основні системи: міжнародний стандарт ISO 216 (описує формат серії А, і, зокрема, поширений формат А4 та споріднені серії B і C) і північноамериканський стандарт формату паперу, затверджений Американським національним інститутом стандартів (ANSI) в 1995 році.

У Німеччині цей стандарт відомий під іншим ім'ям - DIN (Deutsche Industrie-Norm) - Німецький промисловий стандарт.

Стандартиза́ція - діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Всі формати являють собою похідні від основного формату DIN А0, що має розміри 1189 мм х 841 мм. Якщо розрізати такий аркуш навпіл поперек довгої сторони, то вийдуть два аркуші формату DIN A1. Якщо повторити цю операцію, то вийдуть аркуші формату DIN А2 і т.д. Найменшим форматом із широко розповсюджених є формат поштової картки - формат А6. Найбільш відомі формати DIN A5, A4 й A3.


  1   2   3


Скачати 320.13 Kb.

  • ВСТУП Наприкінці XIX ст. машинна революція в поліграфії
  • 1. Розробка макету
  • ВИБІР ФОРМАТУ У Європі формати паперу
  • Міжнародної Організації