Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаб) при перекладі образних виразів

б) при перекладі образних виразів
Сторінка16/17
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.09 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

б) при перекладі образних виразів:

 • a guinea pig – піддослідний кролик;
  Кролик (Sylvilagus Gray, 1867) - рід ссавців родини зайцеві (Leporidae) ряду зайцеподібні (Leporiformes) надряду гризуни.


 • a jack of all trades – майстер на всі руки;

 • a lot of water has run under the bridge since then – з тих пір стільки води витекло;

 • a stumbling block – камінь спотикання;

 • a wicked tongue – не язик, а жало;

 • act the fool – валяти дурня;

 • airs and graces – наносна мішура .


http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcs6gntet1uelnam3r2gnt4wkiykvhn-lyv7haxbz_a2jzanm-s
ІГРИ

GAMES

Лексичні розминки
1. Перекидаючи м’яч (м`яку іграшку), учні один за одним називають букви алфавіту від A до Z.
Абе́тка (А́збука, Алфаві́т) (грец. Αλφάβητο, лат. Abecedarium) - розташована в певному порядку сукупність літер, що застосовуються для запису певної мови.
Якщо учень збився, він вибуває з гри.

Називаючи букви алфавіту від A до Z, учні додають фразу зі словом на свою букву: "A is for Apple", "B is for Boll" im. g.

Учень, який починає гру, називає будь-яку букву алфавіту. Учень, який одержав м’яч (іграшку), називає всі наступні букви до кінця алфавіту. Якщо він правильно назвав букви, йому надається право продовжити гру.

Учень, який продовжує гру, називає будь-яку букву алфавіту, а учень, який одержав м’яч, називає дві букви, між якими стоїть ця буква. Учні, перекидаючи м’яч, називають букви алфавіту у зворотньому порядку. Вчитель у швидкому темпі з паузами між словами називає (передає) текст телеграми.

Па́уза (від грец. pausis - перерва, зупинка) - тимчасова перерва в звучанні одного, кількох або всіх голосів музичного твору, що триває протягом певного часу. Паузою називають також знак нотного запису, що позначає тривалість паузи у звучанні.
Учні записують його в зошит. Правильність тексту перевіряється виконанням названої дії.Наприклад:

Children, show me your pens.

Look at the window, boys.

Come to my table, Nick.

Count from five to ten, Olga.
2. Учитель пропонує розшифрувати фразу, у словах якої кожна буква закодована цифрою, яка відповідає порядковому номеру букв в алфавіті: A-1, B-2, C-3.
Ци́фри (від арабського «сифр» («нуль»)) - знаки для запису чисел. Слово «цифра» без уточнення зазвичай означає один з наступних знаків: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (так звані «арабські цифри»). Існують також багато інших варіантів: римські цифри (I V X L C D M), шістнадцяткові цифри (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F), у деяких мовах, наприклад, в івриті, в давньогрецькій та церковнослов'янській мовах, існує система запису чисел буквами.


9, ((12, 9, 11, 5), 5, 14, 7, 12, 9, 19, 8) I like English.
Лексичні ігри

1)«Кольори» («Colours»)

  На дошці написані назви кольорів. Учні добирають якомога більше слів, пов’язаних з певним кольором. Наприклад:

Black: coffee, tea, shoes, coal.

White: snow, snowball, sugar, teeth, ice-cream, bears.

Green: leaves, grass, cucumbers, fir-trees, snakes, crocodiles, frogs.

Yellow: lemons, chickens, gold, sun, corn, sunflower.

Blue: sky, sea, flowers, pens.

Red: blood, tomatoes, cherries.

Brown: chocolate, bears, hair.

Pink: dresses, pigs, pencils.

Grey: mice, wolves, rats, dust.

Orange: oranges, carrots, pumpkins.2)   «Пантоміма» («Pantomime»)

Учнів об’єднуються у дві команди. Капітани отримують картки зі словами теми, яка вивчається. Вони повинні жестами та мімікою зобразити слово, а команда – відгадати та промовити його англійською мовою. Якщо команда не впоралася із завданням, то шанс отримує команда-суперниця.

Мі́міка (від грец. mimikos - наслідуваний, акторський) - рухи м'язів обличчя, що виражають почуття і психічний стан людини.
Жест - рух (дія) для вираження емоції чи інформації замість розмови, або під час розмови. Дія або рух людського тіла або його частини, що має певне значення або сенс, тобто є знаком або символом.
Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Для спрощення гри слова доцільно добирати за темами, наприклад:

− професії – milkmaid, doctor, bus driver, fire fighter soldier, cook, model, teacher, pilot, singer, waiter etc.

− дії – playing football, riding a horse, catching a fish, feeding a cat, going to bed, watching a movie, eating a hamburger, washing a car etc.


3)  «Гравантоніми» («Game with antonyms») 

     По класу швидко передають якийсь предмет. Вчитель промовляє слово і каже «Стоп!». Учень, у чиїх руках у той момент єпредмет, називає антонім до слова.

Анто́німи (грец. αντι - «проти», ονομα - «ім'я») - пари слів, протилежних за значенням. Наприклад: іменники (хоробрість - боягузтво), прикметники (коханий - остогидлий), дієслова (дружити - ворогувати), прислівники (мирно - войовничо).
За правильну відповідь гравець отримує бал. Гра триває. Перемагає гравець, який набрав найбільше балів.

Наприклад: hot –cold, light – dark, up – down, high – low, strong – weak, old – young, friend – enemy, open – close etc.

 

4)   «Піраміда» («Pyramid»)

    Вчитель записує будь-яку літеру. Учні під нею пишуть слова, які починаються з цієї літери. У кожному наступному слові має бути на одну літеру більше. Наприклад:

H

hahen

head


heart

humour


husband

hospital


happiness

     На утворення «піраміди» відводиться 4-5 хвилин.

Хвили́на (міжнародне позначення: min) - одиниця виміру часу, тривалість, що визначається цією одиницею виміру. Позначення: українське хв., міжнародне min. 1 хв. = 60 с = 1/60 год = 1/1440 доби.
Перемагає той, хто правильно складе найбільшу піраміду.5) «Мікрофон» («Microphone»)

     Учитель по черзі передає мікрофон кожному учневі, говорячи слова українською мовою.

Мікрофон - прилад, що перетворює звукові коливання на коливання сили електричного струму. Мікрофони використовуються у багатьох пристроях, таких як телефони і магнітофони, у звукозаписі та відеозаписі, на радіо і телебаченні, для радіозв'язку, а також для ультразвукового контролю та вимірювання.
Учні повинні правильно перекласти слова англійською мовою. Перемагає той, хто правильно перекладе всі слова.6) «Word-searching»

ЗНАЙДІТЬ СЕРЕД ЛІТЕР СЛОВА НА ТЕМУ «ГРОШІ» 


7) НАПИШІТЬ ПЕРЕКЛАД ПОРУЧ ІЗ СЛОВОМ 
cash_________________ mark________________ save_______________

currency_______________pay_________________pound_______________

notes__________________change_______________gold_________________

coin___________________fortune_______________silver________________

treasure_________________welloff _______________spend________________

funds_________________wealth_______________rich__________________

statement______________ price________________money________________

interest_________________ purse________________shopping_______________

account_________________ bank________________cheque________________

fee_____________________ millionaire___________penny_______________
Граматичні ігри 

 

1)   «Хто уважніший?» («Who is the most attentive?»)

     Учитель заздалегідь готує дві картки: одну зі знаком « », іншу зі знаком « - ». Учитель називає число і показує одну картку. Якщо це « », то учень повинен назвати наступне число, якщо ж це « - » - то попереднє.

     Або є інший варіант цієї гри. Учитель об’єднує учнів у дві команди. На дошці англійською мовою у два стовпчики написані числівники. Учитель промовляє їх українською мовою, а учні на дошці викреслюють названі числівники.

 

2)   «Хрестики - нулики» («Tic-tac-toe»)

Учитель об’єднує учнів у дві команди, які обирають, чим гратимуть – хрестиками (Х) чи нуликами (О). На дошці намальовано поле гри (3х3), де у кожній клітинці написане слово чи певна граматична тема. Команди по черзі обирають ту чи іншу клітинку і виконують завдання ( наприклад, перекласти українською, скласти речення на задану тему чи з даним словом). Якщо завдання виконане правильно, команда ставить у клітинці свою позначку ( Х чи О), якщо неправильно, то свою позначку ставить команда-суперник. Якщо команда поставила три позначки, що утворюють вертикальну, горизонтальну лінію чи діагональ, вона перемагає.

 

3)   «Веселі прислівники» («Happy adverbs»)

Учитель ділить дошку на дві частини. На одній частині пише дієслова, а на другій – прислівники. На обох частинах повинна бути однакова кількість слів. Учитель об’єднує учнів у дві команди. Кожна команда вибирає назву команді-суперниці. Команди по черзі утворюють вислів з дієслова та прислівника та відтворюють його. Наприкінці гри визначають найкращого актора, який отримує приз.


4) «Диригент»

Для засвоєння структур в Present Continuous можна використати таку гру "ДИРИГЕНТ". В ролі диригента виступає вчитель.

Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.
Дириге́нт (від лат. dirigio - направляю, керую) - людина, яка керує підготовкою твору до виконнання (проводить репетиції) та керує виконанням твору (диригує) оркестром, хором, ансамблем, зокрема оперної чи балетної трупи і т. д.
Група учнів повинна уважно слухати мову учнів і виправляти їх помилки. Диригент піднімає картку із знаком запитання і клас ставить запитання: What are you doing? Учитель показує на одного з учнів, і той дає відповідь: I am speaking English. Клас коментує: He is speaking English. Знов піднімається знак запитання, і гра продовжується.http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcs6gntet1uelnam3r2gnt4wkiykvhn-lyv7haxbz_a2jzanm-s

Рольова гра

Дискусія між українськими та англійськими однолітками

Половина класу (групи) бере на себе роль українців, інші учні – «гості з Англії». «Українці» розповідають “закордонним гостям” про свою країну, її географічне положення, столицю, традиції, права і обов'язки громадян України і задають «англійцям» аналогічні питання.

Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.
Громадя́нин - людина певної країни. Ця приналежність є формально юридично оформленою. Як член певного соціуму громадянин має певні права та обов'язки, щодо цього соціуму і підпорядковується певним (прийнятим в громаді) нормам поведінки.
Столиця - слов'янська назва офіційного головного міста держави або адміністративного утворення федеративної чи конфедеративної держави (такого як область, край, автономна республіка, провінція, штат, департамент), в якому, як правило, знаходяться вищі органи влади та управління: Резиденція глави держави (території) (монарха, президента, губернатора), парламент, центральні міністерства і відомства, Верховний суд. Деякі з цих структур можуть розташовуватися в інших містах держави; слов'янський аналог грецького «метрополія».
Геогра́фія або земле́пис (грец. γεωγραφία, опис Землі, походить від двох еллінських слів: γεια - Земля і γραφειν - писати, описувати) - наука, що вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини.
Географі́чне поло́ження - геопросторове відношення певного об'єкта до зовнішнього середовища, елементи якого мають або можуть мати на нього істотний вплив.
Кожен «українець» і кожен «гість» повинні задати хоча б одне питання і дати відповідь хоча б на одне питання.


Типові питання:

 1. What countries does Ukraine (the UK) border on?

 2. What is the area of your country?

 3. What is its climate like?

 4. What are its main mineral resources?

 5. What is its relief like?

 6. What are the main rivers of your country? How long are they?

 7. What is the capital of your country? Its main economic and cultural centers?

 8. What is the population of your country?

 9. Speak about the emblem of your country.

 10. What do you know about its flag?

 11. What do you know about the political system of your country?

 12. What are the main historic periods of your country?

 13. What monuments of Kyiv (London) would you recommend us to see?

 14. Speak about your favourite monument of your home city.

 15. What industries are most developed in your country?

 16. What environmental problems does your country have?

У ході дискусії учні можуть користуватися таблицями, у яких містяться дані про площу і політичні системи України й Англії, а також довідковими даними про клімат, рельєф, корисні копалини, водяні ресурси цих країн.
Диску́сія - це форма колективного обговорення, мета якого - виявити істину або знайти правильний розв'язок порушеного питання через висловлення власних міркувань та зіставлення поглядів опонентів на проблему.
ИСПРАВЬТЕ ПЛЕЗ СТАТЬЮ!!! Політи́чна систе́ма - впорядкована, складна, багатогранна система державних і недержавних стосунків соціальних (суспільних та політичних) інститутів, що виконують певні політичні функції.

Важливо навчити учнів починати діалог, подавати ініціативну репліку. Це можна робити, використовуючи, наприклад, такі вислови:

I am a volleyball player from Birmingham. You are fond of volleyball and want to talk to me. How would you start the conversation?

Можна дати зразок початку розмови:Excuse me, please. My name is Oleg. I study English and I am fond of volleyball. I would like to ask you a question or two if you do not mind it. Could you spare me a couple of minutes?
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcs6gntet1uelnam3r2gnt4wkiykvhn-lyv7haxbz_a2jzanm-s

Каталог: attachments -> article
article -> Створення відеокліпу. Додавання відео ефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду
article -> Інформаційні технології навчання в умовах інформатизації освіти
article -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8312. Io. 63. 21-2014
article -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7111. Со. 10. 00-2014
article -> Пояснювальна записка Скориговано за зауваженнями експертизи 104. 011. 00. 000-пз-01-01 Технічний директор
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17 • Лексичні ігри 1)«
 • 5) «Мікрофон» («
 • Граматичні ігри
 • 4) «Диригент»
 • Рольова гра Дискусія між українськими та англійськими однолітками