Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації щодо ефективного засвоєння граматики. Особливість посібника багатство дидактичних ігор та вправ, різноманітних за формою та змістом

Методичні рекомендації щодо ефективного засвоєння граматики. Особливість посібника багатство дидактичних ігор та вправ, різноманітних за формою та змістом
Сторінка2/17
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.99 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Часові форми дієслів в англійській мові
Часи в англійській мові багатьом даються важко. Можливо, через те, що в школі вони вивчаються не одночасно. Важко сформулювати і чітку картину щодо їх кількості. А питання «Скільки часів в англійській мові?» можна назвати риторичним, бо відповіді на нього немає. Вірніше, відповідей багато: 9, 12, 16, і, що цікаво, кожна може бути правильною.

Звернемо увагу на те, що часів в англійській мові як таких три: минулий (past), теперішній (present) і майбутній (future). Тобто абсолютний час в англійській мові виражено повністю. До такої класифікації нам не звикати, тому що в українській мові ми спостерігаємо таку саму картину.

Картина - твір живопису, що характеризується завершеним характером (на відміну від ескізу й етюда) і самостійним художнім значенням.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Абсолютний (від лат. absolutus) - безумовний, необмежений, повний, безвідносний.
Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.

Складність виникає тоді, коли заглиблюємося у вивчення часових форм дієслова в англійській мові. У кожного з перелічених часів є також підкатегорії, і визначають вони, не коли відбувалася чи відбувається дія, а як.
помилки при виборі часової форми.

Отже, спробуємо здійснити лінгвістичний дискурс.

Розглянемо часи активного стану англійської мови з прикладами. В активному стані підмет сам виконує дію над додатком за допомогою присудка.

Додаток - доповнення до основного документу, продукту, послуги: наприклад книга чи брошура, що додається до передплатного видання і разом з ним надсилається передплатникам. Додаток може означати невеликі нотатки, дописки, доповнення до статті, твору, книги, протоколу тощо - все те, що не ввійшло в основний текст.
Пі́дмет - це головний член речення, граматично незалежний, означає предмет, ознака якого виражається присудком. Підмет і другорядні члени речення, що належать до підмета, утворюють групу підмета. Найчастіше підмет виражається називним відмінком іменника.
При́судок - головний член речення, пов'язаний координацією з підметом, що виражає дію предмета, названого підметом. Найтиповіша форма присудка - дієслово в особовій формі, що означає дію чи стан суб'єкта, названого підметом.
Перерахуємо їх – Simple (Indefinite), Continuous, Perfect, Perfect-Continuous. Основний час, який дуже наближений до української мови – Simple або Indefinite (Простий, Неозначений). Чим подібний: біля підмета (хто? що?) ставиться присудок-дієслово (що робить?) або присудок-не дієслово (де? скільки? як? який?), у присудка-дієслова відмінюються закінчення (для ІІІ особи однини в англійській мові). З особами завжди є проблема. Нагадаємо:

І особа – однина: я (I), множина: ми (we)

ІІ особа – множина: ти, ви (you)

ІІІ особа – однина: він (he), вона (she), it/this (воно/це), множина: вони (they).

Часи, як ми знаємо, поділяються на теперішній (present), минулий (past), майбутній (future).

Для чого ж існує Simple? Щоб виразити дію, факт у теперішньому, минулому, майбутньому часі.

Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
Через цей час передається більша частина інформації.

Present Simple: They live here / He lives here (Вони живуть тут / Він живе тут). У присудка ІІІ особи однини додалось s в кінці Present Simple: Iamhere / They are here / He is here (Я тут / Вони тут / Він тут) В цих реченнях присудок «тут» – не дієслово, тому вимагає слова “be”, яке в англійській мові розкладеться на складники, як біле світло через призму на кольори веселки.

Ко́лір (також ба́рва у контексті теми) - суб'єктивна характеристика сприйняття світлової хвилі, яка ґрунтується на здатності людського зору розрізняти електромагнітне випромінювання з довжиною хвиль в області видимого діапазону (видимий діапазон - довжини хвиль від 380 до 760 нм).
Частина - окрема одиниця (пайка, шматок, кількість, ділянка, елемент, деталь, орган, розділ, відділ), яка відділяється від чогось цілого.
Бі́ле сві́тло - складне електромагнітне випромінювання, яке викликає в нормальному людському оці світлове відчуття, нейтральне щодо кольоровості.
Весе́лка (також ра́йдуга, веселуха або цмок) - оптичне явище в атмосфері, що являє собою одну, дві чи декілька різнокольорових дуг, що спостерігаються на тлі хмари, якщо вона розташована проти Сонця. Червоний колір ми бачимо з зовнішнього боку веселки, а фіолетовий - із внутрішнього.
I (am), you, we, they (are), he, she, it (is).

Його можна перекладати як «є», але в українській мові його переклад здебільшого ігнорується: Він тут. Вживання його в англійській мові обов’язкове. Чому «тут» – присудок? З цього приводу є багато думок. Спиняємось на легшій: все, що характеризує підмет (не обов’язково дієсловом), може також бути присудком – Йому 10 років, вона гарна, їх семеро… І коли цей присудок – не дієслово, він просить допомоги у дієслова “be”.

Past Simple – Минулий простий час

Тут трохи складніше, бо потрібно знати таблицю неправильних дієслів. В англійській мові для утворення минулого часу деякі дієслова поводять себе нестандартно: не змінюються взагалі, змінюють корінь, тощо.

При́вод, або силовий привод (рос. привод, англ. drive, нім. Antrieb m, Trieb m, Triebwerk n, Steuerung f, Umsteuerung f) - пристрій для приведення в дію від двигуна різних технологічних машин.
Ко́рінь - підземний, вегетативний орган рослини з необмеженим ростом, який забезпечує закріплення рослин у субстраті, поглинання і транспорт води та розчинених у ній мінеральних речовин та продуктів життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів і коренів інших рослин, первинний синтез органічних речовин, виділення в ґрунт продуктів обміну речовин і вегетативне розмноження.
Вони і є неправильні. Правильні дієслова додають закінчення – ED до кореня дієслова. Тому схема для минулого простого часу буде така:

Past Simple (присудок – правильне дієслово): He lived here – Він жив тут (для всіх осіб)

Past Simple (присудок – неправильне дієслово): He bought a car – Він купив авто (для всіх осіб)

Past Simple (присудок – недієслово): He was here – Він був тут (be – стає was – для I, he, she, it; were – you, we, they)

Future Simple – Майбутній простий час

Will (для всіх осіб) − те саме дієслово, без змін, закінчень, тобто інфінітив.

Інфінітив (від лат. infinitivus - невизначений, неозначений) або дієіме́нник - початкова форма дієслова . В індоєвропейських мовах інфінітив являє форму віддієслівного імені, яке перейшло у дієслівну парадигму.

He will live here – Він житиме тут

He will be here – Він буде тут

Решта часів, про які поговоримо далі, називаємо уточненнями: захоче людина уточнити, що дія відбувається в момент мовлення, чи триває зараз або тривала раніше, або буде тривати – використовує Тривалий час; захоче розповісти про свій досвід до моменту мовлення чи результат виконаних дій – використовує Доконаний час; захоче сказати, що дія розпочалася до моменту мовлення і триває далі – використовує Доконано-Тривалий час.

Тобто щоразу, щоб уточнити вище перераховане, потрібно переключатись на ці часи. Розмова англійця нагадує роботу телефоністки, яка перемикає штекери для з’єднання з іншими людьми.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Англійці - нація, основне населення Великої Британії (бл. 43 млн чол., 1951), живуть також в колишніх англійських колоніях (США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Південна Африка).

Отже, тривалий теперішній (Present Continuous): am, is, are (від «be») doing. Що ми зробили: взяли дієслово BE і додали дієслово з закінченням ING (вийшов дієприкметник).

I am reading a book –Я зараз читаю книгу

They are reading a book – Вони зараз читають книгу

He is reading a book – Він зараз читає книгу

Де взялось слово «зараз»? Воно випливає з формули, яку ми утворили, бо цей час служить для вираження дії, що відбувається саме зараз.

Past Continuous

Be – was, were …ing

I was reading a book – Я читав книгу (скажімо, вчора протягом якогось часу)

They were reading a book – Вони читали книгу

Future Continuous: will be …ing

I (we, you, they, he, she, it) will BE reading a book – Я читатиму книгу (скажімо, завтра протягом якогось часу)

Доконані часи (Perfect Tenses) служать для вираження дії, що відбулася до моменту, коли ми говоримо, або ж для розповіді про досвід, який ми маємо: Я виконав роботу. Я літав в Америку 2 рази (час при цьому не уточнюється).

Аме́рика - частина світу в західній півкулі Землі, що поділяється на два континенти або материки - Північну і Південну Америку, часто з Північної Америки виділяється і Центральна Америка.

Present Perfect: I, you, we, they (have), he, she, it (has) неправильні дієслова з ІІІ колонки, або правильні дієслова з закінченням – ED (це все – дієприкметники минулого часу)

I have broken a cup – Я розбив чашку (ось вона)

He has fixed his car – Він зремонтував авто (дивись)

We have been there 3 times – Ми були там 3 рази (досвід)

Past Perfect: вживається ДО моменту мовлення в минулому – Я прийшов до того, як прийшли ви.

Колона (синонім - соха) - (фр. colonne, лат. columna) - архітектурно оброблена вертикальна опора, як правило, кругла в перерізі. Елемент тримальної конструкції споруд та архітектурних ордерів.

Had дієприкметник минулого часу (для всіх осіб)

We had come before you came – Ми прийшли до того, як прийшли ви (друге речення – у простому минулому)

Future Perfect: will have дієприкметник минулого часу

They will have done it before you come – Вони все зроблять ДО ТОГО, як ви прийдете.

Доконано тривалі часи(Perfect-Continuous) служать для вираження дії, що почалася до моменту мовлення і триває далі – Я чекаю тебе ВЖЕ 20 хвилин

( а ти все ще в дорозі)

Present Perfect-Continuous: have (has) been …ing

I have been waiting for you since the morning – Я чекаю тебе від ранку

(і продовжую)

Past Perfect-Continuous: had been …ing

I had been reading for an hour when he came – Я читав блзько години, коли він прийшов

Future Perfect Continuous: will have been …ing

They will have been working at the problem for a month when you visit us

(Вони вже працюватимуть над проблемою місяць, коли ви навідаєтесь до нас).

Година (позначення: год, h) - одиниця вимірювання часу. Година не є одиницею СІ, але її використання допускається спільно з СІ. За сучасним визначенням, година рівна 3600 секунд або 60 хвилин (див. також Одиниці вимірювання часу).

 Активний стан*


SimpleTense

Простий час

-ФАКТ

-ДІЯ


-СТАН

Examples

Приклади


Present Simple

Теперішній простийПрисудок — дієслово:

I (we, you, they) go towork – Я (ми, ти/ви, вони) ходжу на роботу

He (she, it) goES* towork — Він (вона, воно/це) ходить на роботу

*-після приголосних, крім -s, -ss, -x, -ch, -sh або коли в кінці -е ставиться просто SПрисудок — не дієслово:

IAM here — Я (є) тут

We (you, they) ARE here — Ми (ви/ти, вони) тут

He (she, it) IS here — Він (вона, воно/це) тутPast Simple

Минулий простийПрисудок — дієслово:

Правильне дієслово:

I (we, you, they, he, she, it) workED —

Я (ми, ви/ти, вони, він, вона, воно/це) працював

Неправильне дієслово (ІІ колонка таблиці неправильних дієслів):

I (we, you, they, he, she, it) went to work —

Я (ми, ви/ти, вони, він, вона, воно/це) ходив на роботу


Присудок — не дієслово:

I (he, she, it) WAS here — Я (він, вона, воно/це) був тут

We (you, they) WERE here — Ми (ви/ти, вони) були тут


Future Simple

Майбутній простийПрисудок — дієслово:

I (we, you, they, he, she, it) WILL work —

Я (ми, ви/ти, вони, він, вона, воно/це) буду працювати


Присудок — не дієслово:

I (we, you, they, he, she, it) WILL BE here —

Я (ми, ви/ти, вони, він, вона, воно/це) буду тут

ContinuousTense

Тривалий час

-ТРИВАЛІСТЬ

-МОМЕНТ МОВЛЕННЯExamples

Приклади


Present Continuous

Теперішній тривалийI AM goING to work –

Я йду на роботу

We (you, they) ARE goING to work –

Ми (ви/ти, вони) йдемо на роботу

He (she, it) IS goING to work —

Він (вона, воно/це) йде на роботу


Past Continuous

Минулий тривалий

I (he, she, it) WAS goING to work —

Я (він, вона, воно/це) йшов на роботу

We (you, they) WERE goING to work —

Ми (ви/ти, вони) йшли на роботу


Future Continuous

Майбутній тривалийI (we, you, they, he, she, it) WILL BE workING —

Я (ми, ви/ти, вони, він, вона, воно/це) буду працювати (протягом якогось часу або в якийсь момент) 

PerfectTense

Доконаний час

-РЕЗУЛЬТАТ

-ДОСВІД


-ДО МОМЕНТУ МОВЛЕННЯ

Examples

Приклади


Present Perfect

Теперішній доконанийПравильне дієслово

I (we, you, they) HAVE workED –

Я (ми, ви/ти, вони) відпрацював

He (she, it) HAS workED —

Він (вона, воно/це) відпрацював


Неправильне дієслово (ІІІ колонка таблиці неправильних дієслів)

I (we, you, they) HAVE GONE to work –

Я (ми, ви/ти, вони) пішов на роботу

He (she, it) HAS GONE to work —

Він (вона, воно/це) пішов на роботу


Past Perfect

Теперішній доконанийПравильне дієслово

I (we, you, they, he, she, it) HAD workED before 6 –

Я (ми, ви/ти, вони, він, вона, воно/це) відпрацював до 6


Неправильне дієслово (ІІІ колонка таблиці неправильних дієслів)

I (we, you, they, he, she, it) HAD GONE to work before 6 –

Я (ми, ви/ти, вони, він, вона, воно/це) пішов на роботу до 6


Future Perfect

Теперішній доконанийПравильне дієслово

I (we, you, they, he, she, it) WILL HAVE workED before 6 –

Я (ми, ви/ти, вони, він, вона, воно/це) відпрацюю до 6


Неправильне дієслово (ІІІ колонка таблиці неправильних дієслів)

I (we, you, they, he, she, it) WILL HAVE GONE to work before 6 –

Я (ми, ви/ти, вони, він, вона, воно/це) піду на роботу до 6http://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=243143256-39-72&n=21
Perfect-Continuous Tense

Доконано-Тривалий час

ТРИВАЛІСТЬ ДО МОМЕНТУ МОВЛЕННЯ ТА ПІСЛЯ НЬОГО


http://im5-tub-ua.yandex.net/i?id=487295357-70-72&n=21
Examples

Приклади


Present Perfect-Continuous

Теперішній доконано-тривалий


I (we, you, they) HAVE BEEN workING since 9 –

Я (ми, ви/ти, вони) працюю від 9

He (she, it) HAS BEEN workING since 9 —

Він (вона, воно/це) працює від 9


Past Perfect-Continuous

Минулий


доконано-тривалий

I (we, you, they, he, she, it) HAD BEEN workING when it was 3—

Я (він, вона, воно/це) працював, коли була 3 (почав до того і продовжував)Future Perfect-Continuous

Майбутній

доконано-тривалий


I (we, you, they, he, she, it) WILL HAVE BEEN workING when it is 3

Я (ми, ви/ти, вони, він, вона, воно/це) буду працювати, коли буде 3 (почну до того і продовжу)


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17  • Присудок — дієслово
  • - s , - ss , - x , - ch , - sh