Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЧасові форми дієслів в англійській мові

Часові форми дієслів в англійській мові
Сторінка2/17
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.09 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Часові форми дієслів в англійській мові
Часи в англійській мові багатьом даються важко. Можливо, через те, що в школі вони вивчаються не одночасно. Важко сформулювати і чітку картину щодо їх кількості. А питання «Скільки часів в англійській мові?» можна назвати риторичним, бо відповіді на нього немає. Вірніше, відповідей багато: 9, 12, 16, і, що цікаво, кожна може бути правильною.

Звернемо увагу на те, що часів в англійській мові як таких три: минулий (past), теперішній (present) і майбутній (future). Тобто абсолютний час в англійській мові виражено повністю. До такої класифікації нам не звикати, тому що в українській мові ми спостерігаємо таку саму картину.

Картина - твір живопису, що характеризується завершеним характером (на відміну від ескізу й етюда) і самостійним художнім значенням.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Абсолютний (від лат. absolutus) - безумовний, необмежений, повний, безвідносний.
Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.

Складність виникає тоді, коли заглиблюємося у вивчення часових форм дієслова в англійській мові. У кожного з перелічених часів є також підкатегорії, і визначають вони, не коли відбувалася чи відбувається дія, а як.
помилки при виборі часової форми.

Отже, спробуємо здійснити лінгвістичний дискурс.

Розглянемо часи активного стану англійської мови з прикладами. В активному стані підмет сам виконує дію над додатком за допомогою присудка.

Додаток - доповнення до основного документу, продукту, послуги: наприклад книга чи брошура, що додається до передплатного видання і разом з ним надсилається передплатникам. Додаток може означати невеликі нотатки, дописки, доповнення до статті, твору, книги, протоколу тощо - все те, що не ввійшло в основний текст.
Пі́дмет - це головний член речення, граматично незалежний, означає предмет, ознака якого виражається присудком. Підмет і другорядні члени речення, що належать до підмета, утворюють групу підмета. Найчастіше підмет виражається називним відмінком іменника.
При́судок - головний член речення, пов'язаний координацією з підметом, що виражає дію предмета, названого підметом. Найтиповіша форма присудка - дієслово в особовій формі, що означає дію чи стан суб'єкта, названого підметом.
Перерахуємо їх – Simple (Indefinite), Continuous, Perfect, Perfect-Continuous. Основний час, який дуже наближений до української мови – Simple або Indefinite (Простий, Неозначений). Чим подібний: біля підмета (хто? що?) ставиться присудок-дієслово (що робить?) або присудок-не дієслово (де? скільки? як? який?), у присудка-дієслова відмінюються закінчення (для ІІІ особи однини в англійській мові). З особами завжди є проблема. Нагадаємо:

І особа – однина: я (I), множина: ми (we)

ІІ особа – множина: ти, ви (you)

ІІІ особа – однина: він (he), вона (she), it/this (воно/це), множина: вони (they).

Часи, як ми знаємо, поділяються на теперішній (present), минулий (past), майбутній (future).

Для чого ж існує Simple? Щоб виразити дію, факт у теперішньому, минулому, майбутньому часі.

Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
Через цей час передається більша частина інформації.

Present Simple: They live here / He lives here (Вони живуть тут / Він живе тут). У присудка ІІІ особи однини додалось s в кінці Present Simple: Iamhere / They are here / He is here (Я тут / Вони тут / Він тут) В цих реченнях присудок «тут» – не дієслово, тому вимагає слова “be”, яке в англійській мові розкладеться на складники, як біле світло через призму на кольори веселки.

Ко́лір (також ба́рва у контексті теми) - суб'єктивна характеристика сприйняття світлової хвилі, яка ґрунтується на здатності людського зору розрізняти електромагнітне випромінювання з довжиною хвиль в області видимого діапазону (видимий діапазон - довжини хвиль від 380 до 760 нм).
Частина - окрема одиниця (пайка, шматок, кількість, ділянка, елемент, деталь, орган, розділ, відділ), яка відділяється від чогось цілого.
Бі́ле сві́тло - складне електромагнітне випромінювання, яке викликає в нормальному людському оці світлове відчуття, нейтральне щодо кольоровості.
Весе́лка (також ра́йдуга, веселуха або цмок) - оптичне явище в атмосфері, що являє собою одну, дві чи декілька різнокольорових дуг, що спостерігаються на тлі хмари, якщо вона розташована проти Сонця. Червоний колір ми бачимо з зовнішнього боку веселки, а фіолетовий - із внутрішнього.
I (am), you, we, they (are), he, she, it (is).

Його можна перекладати як «є», але в українській мові його переклад здебільшого ігнорується: Він тут. Вживання його в англійській мові обов’язкове. Чому «тут» – присудок? З цього приводу є багато думок. Спиняємось на легшій: все, що характеризує підмет (не обов’язково дієсловом), може також бути присудком – Йому 10 років, вона гарна, їх семеро… І коли цей присудок – не дієслово, він просить допомоги у дієслова “be”.

Past Simple – Минулий простий час

Тут трохи складніше, бо потрібно знати таблицю неправильних дієслів. В англійській мові для утворення минулого часу деякі дієслова поводять себе нестандартно: не змінюються взагалі, змінюють корінь, тощо.

При́вод, або силовий привод (рос. привод, англ. drive, нім. Antrieb m, Trieb m, Triebwerk n, Steuerung f, Umsteuerung f) - пристрій для приведення в дію від двигуна різних технологічних машин.
Ко́рінь - підземний, вегетативний орган рослини з необмеженим ростом, який забезпечує закріплення рослин у субстраті, поглинання і транспорт води та розчинених у ній мінеральних речовин та продуктів життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів і коренів інших рослин, первинний синтез органічних речовин, виділення в ґрунт продуктів обміну речовин і вегетативне розмноження.
Вони і є неправильні. Правильні дієслова додають закінчення – ED до кореня дієслова. Тому схема для минулого простого часу буде така:

Past Simple (присудок – правильне дієслово): He lived here – Він жив тут (для всіх осіб)

Past Simple (присудок – неправильне дієслово): He bought a car – Він купив авто (для всіх осіб)

Past Simple (присудок – недієслово): He was here – Він був тут (be – стає was – для I, he, she, it; were – you, we, they)

Future Simple – Майбутній простий час

Will (для всіх осіб) − те саме дієслово, без змін, закінчень, тобто інфінітив.

Інфінітив (від лат. infinitivus - невизначений, неозначений) або дієіме́нник - початкова форма дієслова . В індоєвропейських мовах інфінітив являє форму віддієслівного імені, яке перейшло у дієслівну парадигму.

He will live here – Він житиме тут

He will be here – Він буде тут

Решта часів, про які поговоримо далі, називаємо уточненнями: захоче людина уточнити, що дія відбувається в момент мовлення, чи триває зараз або тривала раніше, або буде тривати – використовує Тривалий час; захоче розповісти про свій досвід до моменту мовлення чи результат виконаних дій – використовує Доконаний час; захоче сказати, що дія розпочалася до моменту мовлення і триває далі – використовує Доконано-Тривалий час.

Тобто щоразу, щоб уточнити вище перераховане, потрібно переключатись на ці часи. Розмова англійця нагадує роботу телефоністки, яка перемикає штекери для з’єднання з іншими людьми.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Англійці - нація, основне населення Великої Британії (бл. 43 млн чол., 1951), живуть також в колишніх англійських колоніях (США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Південна Африка).

Отже, тривалий теперішній (Present Continuous): am, is, are (від «be») doing. Що ми зробили: взяли дієслово BE і додали дієслово з закінченням ING (вийшов дієприкметник).

I am reading a book –Я зараз читаю книгу

They are reading a book – Вони зараз читають книгу

He is reading a book – Він зараз читає книгу

Де взялось слово «зараз»? Воно випливає з формули, яку ми утворили, бо цей час служить для вираження дії, що відбувається саме зараз.

Past Continuous

Be – was, were …ing

I was reading a book – Я читав книгу (скажімо, вчора протягом якогось часу)

They were reading a book – Вони читали книгу

Future Continuous: will be …ing

I (we, you, they, he, she, it) will BE reading a book – Я читатиму книгу (скажімо, завтра протягом якогось часу)

Доконані часи (Perfect Tenses) служать для вираження дії, що відбулася до моменту, коли ми говоримо, або ж для розповіді про досвід, який ми маємо: Я виконав роботу. Я літав в Америку 2 рази (час при цьому не уточнюється).

Аме́рика - частина світу в західній півкулі Землі, що поділяється на два континенти або материки - Північну і Південну Америку, часто з Північної Америки виділяється і Центральна Америка.

Present Perfect: I, you, we, they (have), he, she, it (has) неправильні дієслова з ІІІ колонки, або правильні дієслова з закінченням – ED (це все – дієприкметники минулого часу)

I have broken a cup – Я розбив чашку (ось вона)

He has fixed his car – Він зремонтував авто (дивись)

We have been there 3 times – Ми були там 3 рази (досвід)

Past Perfect: вживається ДО моменту мовлення в минулому – Я прийшов до того, як прийшли ви.

Колона (синонім - соха) - (фр. colonne, лат. columna) - архітектурно оброблена вертикальна опора, як правило, кругла в перерізі. Елемент тримальної конструкції споруд та архітектурних ордерів.

Had дієприкметник минулого часу (для всіх осіб)

We had come before you came – Ми прийшли до того, як прийшли ви (друге речення – у простому минулому)

Future Perfect: will have дієприкметник минулого часу

They will have done it before you come – Вони все зроблять ДО ТОГО, як ви прийдете.

Доконано тривалі часи(Perfect-Continuous) служать для вираження дії, що почалася до моменту мовлення і триває далі – Я чекаю тебе ВЖЕ 20 хвилин

( а ти все ще в дорозі)

Present Perfect-Continuous: have (has) been …ing

I have been waiting for you since the morning – Я чекаю тебе від ранку

(і продовжую)

Past Perfect-Continuous: had been …ing

I had been reading for an hour when he came – Я читав блзько години, коли він прийшов

Future Perfect Continuous: will have been …ing

They will have been working at the problem for a month when you visit us

(Вони вже працюватимуть над проблемою місяць, коли ви навідаєтесь до нас).

Година (позначення: год, h) - одиниця вимірювання часу. Година не є одиницею СІ, але її використання допускається спільно з СІ. За сучасним визначенням, година рівна 3600 секунд або 60 хвилин (див. також Одиниці вимірювання часу).

 Активний стан*


SimpleTense

Простий час

-ФАКТ

-ДІЯ


-СТАН

Examples

Приклади


Present Simple

Теперішній простийПрисудок — дієслово:

I (we, you, they) go towork – Я (ми, ти/ви, вони) ходжу на роботу

He (she, it) goES* towork — Він (вона, воно/це) ходить на роботу

*-після приголосних, крім -s, -ss, -x, -ch, -sh або коли в кінці -е ставиться просто SПрисудок — не дієслово:

IAM here — Я (є) тут

We (you, they) ARE here — Ми (ви/ти, вони) тут

He (she, it) IS here — Він (вона, воно/це) тутPast Simple

Минулий простийПрисудок — дієслово:

Правильне дієслово:

I (we, you, they, he, she, it) workED —

Я (ми, ви/ти, вони, він, вона, воно/це) працював

Неправильне дієслово (ІІ колонка таблиці неправильних дієслів):

I (we, you, they, he, she, it) went to work —

Я (ми, ви/ти, вони, він, вона, воно/це) ходив на роботу


Присудок — не дієслово:

I (he, she, it) WAS here — Я (він, вона, воно/це) був тут

We (you, they) WERE here — Ми (ви/ти, вони) були тут


Future Simple

Майбутній простийПрисудок — дієслово:

I (we, you, they, he, she, it) WILL work —

Я (ми, ви/ти, вони, він, вона, воно/це) буду працювати


Присудок — не дієслово:

I (we, you, they, he, she, it) WILL BE here —

Я (ми, ви/ти, вони, він, вона, воно/це) буду тут

ContinuousTense

Тривалий час

-ТРИВАЛІСТЬ

-МОМЕНТ МОВЛЕННЯExamples

Приклади


Present Continuous

Теперішній тривалийI AM goING to work –

Я йду на роботу

We (you, they) ARE goING to work –

Ми (ви/ти, вони) йдемо на роботу

He (she, it) IS goING to work —

Він (вона, воно/це) йде на роботу


Past Continuous

Минулий тривалий

I (he, she, it) WAS goING to work —

Я (він, вона, воно/це) йшов на роботу

We (you, they) WERE goING to work —

Ми (ви/ти, вони) йшли на роботу


Future Continuous

Майбутній тривалийI (we, you, they, he, she, it) WILL BE workING —

Я (ми, ви/ти, вони, він, вона, воно/це) буду працювати (протягом якогось часу або в якийсь момент) 

PerfectTense

Доконаний час

-РЕЗУЛЬТАТ

-ДОСВІД


-ДО МОМЕНТУ МОВЛЕННЯ

Examples

Приклади


Present Perfect

Теперішній доконанийПравильне дієслово

I (we, you, they) HAVE workED –

Я (ми, ви/ти, вони) відпрацював

He (she, it) HAS workED —

Він (вона, воно/це) відпрацював


Неправильне дієслово (ІІІ колонка таблиці неправильних дієслів)

I (we, you, they) HAVE GONE to work –

Я (ми, ви/ти, вони) пішов на роботу

He (she, it) HAS GONE to work —

Він (вона, воно/це) пішов на роботу


Past Perfect

Теперішній доконанийПравильне дієслово

I (we, you, they, he, she, it) HAD workED before 6 –

Я (ми, ви/ти, вони, він, вона, воно/це) відпрацював до 6


Неправильне дієслово (ІІІ колонка таблиці неправильних дієслів)

I (we, you, they, he, she, it) HAD GONE to work before 6 –

Я (ми, ви/ти, вони, він, вона, воно/це) пішов на роботу до 6


Future Perfect

Теперішній доконанийПравильне дієслово

I (we, you, they, he, she, it) WILL HAVE workED before 6 –

Я (ми, ви/ти, вони, він, вона, воно/це) відпрацюю до 6


Неправильне дієслово (ІІІ колонка таблиці неправильних дієслів)

I (we, you, they, he, she, it) WILL HAVE GONE to work before 6 –

Я (ми, ви/ти, вони, він, вона, воно/це) піду на роботу до 6http://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=243143256-39-72&n=21
Perfect-Continuous Tense

Доконано-Тривалий час

ТРИВАЛІСТЬ ДО МОМЕНТУ МОВЛЕННЯ ТА ПІСЛЯ НЬОГО


http://im5-tub-ua.yandex.net/i?id=487295357-70-72&n=21
Examples

Приклади


Present Perfect-Continuous

Теперішній доконано-тривалий


I (we, you, they) HAVE BEEN workING since 9 –

Я (ми, ви/ти, вони) працюю від 9

He (she, it) HAS BEEN workING since 9 —

Він (вона, воно/це) працює від 9


Past Perfect-Continuous

Минулий


доконано-тривалий

I (we, you, they, he, she, it) HAD BEEN workING when it was 3—

Я (він, вона, воно/це) працював, коли була 3 (почав до того і продовжував)Future Perfect-Continuous

Майбутній

доконано-тривалий


I (we, you, they, he, she, it) WILL HAVE BEEN workING when it is 3

Я (ми, ви/ти, вони, він, вона, воно/це) буду працювати, коли буде 3 (почну до того і продовжу)Каталог: attachments -> article
article -> Створення відеокліпу. Додавання відео ефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду
article -> Інформаційні технології навчання в умовах інформатизації освіти
article -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8312. Io. 63. 21-2014
article -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7111. Со. 10. 00-2014
article -> Пояснювальна записка Скориговано за зауваженнями експертизи 104. 011. 00. 000-пз-01-01 Технічний директор
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17  • Присудок — дієслово
  • - s , - ss , - x , - ch , - sh