Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації щодо ефективного засвоєння граматики. Особливість посібника багатство дидактичних ігор та вправ, різноманітних за формою та змістом

Методичні рекомендації щодо ефективного засвоєння граматики. Особливість посібника багатство дидактичних ігор та вправ, різноманітних за формою та змістом
Сторінка3/17
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.09 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

*http://movaprosto.com.ua/gramatyka/chasy-v-anhlijskij-movi)

Пасивний стан

Пасивний стан – явище, яке викликає певні труднощі для тих, хто вивчає англійську мову.

Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
Для чого воно і як утворюється – основні питання, які виникають. Спробуємо вияснити це. В активному способі підмет виконує дію над додатком за допомогою присудка: Я (підмет) запрошую (присудок) Вас (додаток) на вечерю. У пасивному стані додаток стає на місце підмета і конструкція набуває такого вигляду: Вас запрошують на вечерю або Ви запрошені на вечерю мною. Тобто над додатком виконується дія, але виконавець не суттєвий, або згадується після присудка. Складність в тому, що англійська мова використовує це явище часто і як формулу. Пасивний стан має місце, коли НЕ Я, а МЕНЕ, МЕНІ, НЕ ВИ, а ВАС, ВАМ.
У математиці та інших науках, формула (лат. formula - форма, правило) - коротка форма символічного запису інформації (як у математиці чи хімії), або загальне відношення між величинами. Одна з найпопулярніших формул належить Альберту Ейнштейну E = mc².
Вечеря (дав.-гр. δεῖπνον) - останнє споживання їжі в кінці дня, як правило ввечері або вночі. Вечеря є одним з основних споживань їжі. Також вечерею називають саму їжу, приготовану для вечірнього споживання їжі.
Співа́к, або вока́ліст (жіночий рід - співа́чка, або вока́лістка; англ. singer) - людина, що займається співом. Термін «вокаліст» частіше використовують щодо співаків, які пройшли спеціальну виконавську школу.
Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.
Стан дієслова - граматична категорія, що визначає співвідношення між підметом, що поєднується з даним дієсловом та актуальним суб'єктом дії, вираженої тим же дієсловом.
Розглянемо формулу утворення пасивного стану в англійській мові. Пасивний стан утворюють не всі дієслова. Частіше всього ті, які мають при собі додаток у знахідному відмінку (перехідні),: запросити (кого? що?) вас; або ті, які мають після себе прийменник в англійській мові (неперехідні),: to speak about (говорити про…), to look after (приглядати за…).
Відмі́нок - граматична словозмінна категорія, характерна для іменних частин мови (іменника, прикметника, числівника, займенника). Відмінок як категорія також притаманний дієприкметнику (особлива форма дієслова, яка поєднує ознаки і дієслова, і прикметника).
Прийме́нник - службова частина мови, яка разом з відмінковими закінченнями іменників, займенників і числівників виражає відношення між словами у реченні. Прийменники не мають самостійного лексичного значення, тому членами речення не виступають.

Поняття «перехідні» та «неперехідні» – тема для серйозної граматичної статті. Ми ж розберемо утворення та приклади пасивного стану.

Потрібно зауважити, що пасивний стан буває в тих часах, що й активний (теперішній простий, минулий простий, теперішній тривалий і т.д.). Щоб правильно утворити його, потрібно вміти користуватись двома складниками – дієсловом «be» у відповідному часі та дієприкметником минулого часу. Останній – це константа ( стабільно-незмінна частина формули).

Константа (лат. constans - стала величина, інша назва - стала) - величина, що не змінює свого значення протягом певного процесу (на відміну від змінної, значення якої може змінюватись). Прикладами констант є число пі, коефіцієнти многочленів, температура під час ізотермічного процесу.Дієслово “be” провідміняємо

Simple

Continuous

Perfect

Present

am, is, are

am, is, are being

have, has been

Past

was, were

was, were being

had been

Future

will beДо кожної клітинки додаємо дієприкметник минулого часу (ІІІ форма дієслова) – якщо дієслово правильне, то з закінченням ED, якщо неправильне – шукаємо його в таблиці неправильних дієслів у ІІІ колонці. Маємо пасивний стан, де буду НЕ Я, а МЕНЕ, МЕНІ.

Present Simple: I invite you for dinner – Я запрошую Вас на вечерю.

Present Simple Passive: You are invited for dinner – Вас запрошено на вечерю

Часом в кінці додається виконавець дії – by me (мною)

You have broken the record – The record has been broken (Ви побили рекорд – Рекорд побито), He used a new method – He was used (Він використав новий метод – Його було використано, Його використали).

Рекорд (від англ. record - запис) - надзвичайне, гідне запису і пам'яті, досягнення, зокрема у спорті.

Дієприкметник минулого часу потрібно асоціювати зі словом «зроблено», тоді легше уявляти його значення і переклад: broken,  taken,  sent,  translated (розбито, взято, послано, перекладено), тобто дія вже виконана (кимось, чимось)

Ще декілька прикладів: He is spoken about (Про нього говорять), She was looked after (За нею приглядали).

Логос (грец. λόγος) - термін західної філософії, релігії, психології та риторики. З давньогрецької мови буквально означає «слово». Вживається передусім в значеннях науки, слова, закону, надприродного світового розуму.

The road was being repaired (Дорога в той момент ремонтувалась)

Часом зустрічаються певні відхилення, типу They are gone – Вони пішли.

Отже, суть і пасивного стану викладена.http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcq9gjirsebzzuiyms6toa4qtujxacmk1ongywownuqggbsc-ut-

ACTIVE  VOICE - АКТИВНИЙ СТАН

(дія виконується об'єктом/суб'єктом)

PRESENT SIMPLE (INDEFINITE) TENSE

Теперішній простий (неозначений) час.

Використовується для зазначення дій, які відбуваються регулярно (щоденно, щорічно,

щотижнево тощо) або тоді, коли мова йдеться про природні явища.

Поня́ття - форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки і відношення предметів і явищ в їхній суперечності і розвитку; думка або система думок, що узагальнює, виділяє предмети деякого класу за визначеними загальними і в сукупності специфічними для них ознаками.
Природне явище - сукупність процесів матеріально-інформаційного перетворення у природі, обумовлених загальними причинами.

  

http://ksenstar.com.ua/images/stories/father/grammar/2/www 2  prs.jpg**

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- підмет (хто? що?)

- присудок (що робить?, ...)  

ПС - спеціальне питальне слово (Why?, When?...)

ДЧР - другорядні члени речення (останніми зазвичай стоять обставини місця та часу)

PRESENT SIMPLE ВЖИВАЄТЬСЯ, ЩОБ ВИРАЗИТИ

повторювану чи постійну дію

ЗВИЧАЙНО – usually;

Обста́вина - другорядний член речення, який пояснює слово зі значенням ознаки, виражає якісно-означальну характеристику дії, стану чи позначає, за яких обставин відбувається дія, вказує на спосіб, міру або ступінь вияву дії або ознаки.
Члени речення - це слова або лексичні словосполучення, пов'язані синтаксичними й морфологічними відношеннями. Членами речення є тільки повнозначні слова, до яких можна поставити питання.
КОЖЕН ДЕНЬ - every day

ДВІЧІ НА ТИЖДЕНЬtwice a week ;

Ти́ждень - одиниця виміру часу від понеділка до неділі включно; одиниця виміру часу, що дорівнює семи дням; семиденний строк; семиденний строк, призначений для проведення якоїсь громадської роботи, кампанії.
4 РАЗИ В МІСЯЦЬ - 4 times a month

ПО НЕДІЛЯХ - on Sundays; У ВИХІДНІ - at week-ends, on one's free days

ПО БУДНЯХ - on week-days; ВРАНЦІ - in the morning (s)

ВЕЧОРАМИ - in the evening (s); ЧАСТО - often

РІДКО – seldom; ІНОДІ – sometimes

ЗАВЖДИ – always; ПРАКТИЧНО НІКОЛИ - hardly ever

ДОСИТЬ ЧАСТО - quite often; ДОСИТЬ РІДКО - rather seldom

ДУЖЕ ЧАСТО - very often; НІКОЛИ - never

КОЖНУ СУБОТУevery Saturday;

Субо́та - день тижня між п'ятницею та неділею. У давніх римлян була присвячена Сатурну. Українська назва походить від єврейського «шабат» (відпочинок), яке поширилось разом з вавилонським календарем та християнством по всій Європі .
ВЗИМКУ - in winter

ВЛІТКУ - in summer; НАВЕСНІ - in spring

ВОСЕНИ - in autumn

Приклади речень

I usually go there in the morning.

Антон Фрідріг Шпрінг (англ. Anton Friedrich Josef Spring, 8 квітня 1814, Герольсбах, Баварія - 17 січня 1872, Льєж, Бельгія) - німецького походження бельгійський лікар і ботанік.
— Я зазвичай ходжу туди вранці.

Where does he always play? — Де він завжди грається?We sometimes go to the seaside in spring. – Ми іноді їдемо на море весною.

He usually gets up at 8 o’clock in the morning. – Він завжди встає о 8 годині вранці.

** Ця та наступні таблиці взято із сайту Інтернету: http://ksenstar.

Годи́ні - село в Україні, Мостиському районі Львівської області. Перша письмова згадка про Годині у 1565 р. Поселення належало до королівських володінь вишнянського староства. До 1616 р. перебувало у володінні Яна Щенсного Гербурта, потім - Юліана Пшерембського, згодом належало Янові Коритку з Підгірець.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=320:present-simple-tense-&catid=45:-5-&Itemid=52Пам`ятаймо!!! Частотні прислівники зазвичай ставляться після підмета.

2.  Думки й почуття, постійні стани:

like it.— Мені це подобається.3.  Незмінну істину, загальновідомий факт:

The Earth goes round the Sun. — Земля обертається навколо Сонця.

Відчуття́ - психофізичний пізнавальний процес, який полягає у відображенні окремих властивостей, предметів та явищ оточуючого світу.
І́стина - одна з центральних категорій гносеології, правильне відображення об'єктивної дійсності у свідомості людини, її уявленнях, поняттях, судженнях, умовиводах, теоріях об'єктивної дійсності.
Прислівник (лат. adverbium - біля дієслова) - це незмінна самостійна частина мови, що виражає ознаку дії, стан предмета або ознаку якості і відповідає на питання як? де? звідки? наскільки? якою мірою?
Навколо Сонця (англ. Ring Around the Sun) - науково-фантастичне оповідання Айзека Азімова, вперше опубліковане у травні 1940 журналом Future Fiction. Увійшло до збірки «Ранній Азімов» 1972.4. Дію в майбутньому, коли йдеться про щось заздалегідь заплановане.

Вживається, зокрема, у розповідях про розклад руху транспорту, час трансляції теле-, радіопрограм тощо:The   film begins   at    18.15.
Ра́діо - область науки й техніки, пов'язана з передаванням на відстань електромагнітних коливань високої частоти - радіохвиль, з допомогою яких здійснюється зокрема радіомовлення - передача через радіо сигналів, мови, музики для необмеженої кількості слухачів.
 — Фільм починається о 18.15.

5.  У реченнях з дієсловами, які не вживаються у тривалих часах

(to be, to believe, to see, to hear, to like, to love, to hate, to know, to understand, to forget, to prefer, to remember, to suppose, to taste, to want, to feel, to wish, to recognise, to appear, to consist тощо):

She doesn't understand this sentence.— Вона не розуміє це речення.

6.  У заперечних реченнях, які починаються з WHY:

Why don't we go out? — Чому б нам не вийти?7. У підрядних речениях часу й умови:

If you call me, I will try to help you.— Якщо ти зателефонуєш мені, я спробую тобі допомогти.

 

І. УТВОРЕННЯ РЕЧЕНЬ У PRESENT SIMPLEзі змістовим дієсловом to speak - говорити

( ) Стверджувальне

речення(-) Заперечне

речення


(?) Питальне

речення


Ispeak
Я говорю.
You speak
Ти говориш.
He speaks
Він говорить.
She speaks
Вона говорить.
It   speaks
Воно говорить.
We speak
Ми говоримо.
They speak
Вони говорять.

I don`t speak
Я не говорю.
You don`t speak
Ти не говориш.
He doesn`t speak
Він не говорить.
She doesn`t speak
Вона не говорить
It doesn`t speak
Воно не говорить.
We don`t speak
Ми не говоримо.
They don`t speak
Вони не говорять.

Do I speak ?
Яговорю?
Do you speak?
Тиговориш?
Does he  speak?
Вінговорить?
Does she  speak?
Вонаговорить?
Does it speak?
Воноговорить.
Do we speak?
Миговоримо?
Do they speak?
Вониговорять?До дієслова в 3-ій особі однини додається літера -S- :

Він часто співає. - He often drinks. Вона рідко п'є каву. - She seldom drinks coffee.

Мама смачно готує. - Mammy cooks tasty. Тато багато читає. - Daddy reads a lot.

Взимку рано темніє. - It gets dark early in winter. Це мені дуже заважає. - It bothers me a lot.ІІ. УТВОРЕННЯ РЕЧЕНЬ У PRESENT SIMPLE 

з  дієсловом to be - бути

(не підлягає загальному правилу і має  три форми в Present Simple - am, is, are та в реченні йде мова про "хто?, який?, де?")( ) Стверджувальне

речення


(-) Заперечне

речення

(?) Питальне

речення

am here.

Ятут.


You are here.

Титут.


He is here.

Вінтут.


She is here.

Вонатут.


It is here.

Вонотут.


We are here.

Митут.


You are here.

Витут.


They are here.

Вонитут.


am not here.

Янетут.


You are not here.

Тинетут.


He is not here.

Віннетут.She is not here.

Вонанетут.It is not here.

Вононетут.We are not here.

Минетут.


You are not here.

Винетут.


They are not here.

Вонинетут.Am I here?

Ятут?


Are you here?

Титут?


Is he here?

Вінтут?


Is she here?

Вонатут?


Is it here?

Вонотут?


Are we here?

Митут?


Are you here?

Витут?


Are they here?

Вонитут?
Якщо в реченні використовується дієслово TO BE – бути, то частотні прислівники стоять після нього.
Частота́ (англ. frequency) - фізична величина, що дорівнює кількості однакових подій за одиницю часу. Вона є характеристикою будь-яких процесів, які регулярно повторюються (кількість подій за одиницю часу) або величиною, що виражає: кількість рухів, коливань, повторень за одиницю часу тощо.

Наприклад: We are always busy on Monday.ВІДМІНЮВАННЯДІЄСЛОВА  to be (бути) в Present Simple TenseI am

I am not

Am I?

He is

He is not

Is he?

She is

She is not

Is she?

It is

It is not

Is it?

We are

We are not

Are we?

You are

You are not

Are you?

They are

They are not

Are they?КОРОТКІ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ З ДІЄСЛОВОМ to be (бути) 

в PresentSimpleTense


Am I?

Yes, I am — Так

No, I am not — Ні

Is he?

Yes, he is — Так

No, he is not — Ні

Is she?

Yes, she is — Так

No, she is not — Ні

Is it?

Yes, it is — Так

No, it is not — Ні

Are we?

Yes, we are — Так

No, we are not — Ні
Are you?

Yes, you are — Так

No, you are not — Ні

Are they?

Yes, they are — Так

No, they are not — Ні

 

Каталог: attachments -> article
article -> Створення відеокліпу. Додавання відео ефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду
article -> Інформаційні технології навчання в умовах інформатизації освіти
article -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8312. Io. 63. 21-2014
article -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7111. Со. 10. 00-2014
article -> Пояснювальна записка Скориговано за зауваженнями експертизи 104. 011. 00. 000-пз-01-01 Технічний директор
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17