Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації щодо ефективного засвоєння граматики. Особливість посібника багатство дидактичних ігор та вправ, різноманітних за формою та змістом

Методичні рекомендації щодо ефективного засвоєння граматики. Особливість посібника багатство дидактичних ігор та вправ, різноманітних за формою та змістом
Сторінка8/17
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.09 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Ex.1. Склади умовні речения з наступних частин, підбираючи потрібні за змістом пари.


 1. If I have a dictionary, a. you'll catch a cold.

2. If my elder brother conies early, b. we'll stay at home.

3. If granny loses her glasses, c. you'll be late for school.

4. If you get tickets, d. she'll tell it.

5. If you work harder, e. they'll break the window.

6. If they play football in the yard, f. you'll get better marks.

7. If you walk so slowly, g. you'll go to the concert.

8. If it rains so heavily, h. Max will help her to find them.

9. If you ask her to tell you this funny story again, i. he'll play computer.10. If you don't put on your hat, j. games with us.
Ex.2. Дай відповіді на запитання, використовуючи словосполучення з дужок.
Example: What will you do if you get a bad mark? ( to study harder) — If I get a bad mark, I'll study harder.

 1. What will you do if you are tired? (to have a rest)

 2. What will you do if you feel upset? (to meet my friends)

 3. What will you do if the film is boring? (to switch off the TV)

 4. What will you do if your room is a real mess? (to tidy the room)

 5. What will you do if you've got a toothache? (to go to the dentist)

 6. What will you do if you are thirsty? (to drink a glass of juice)

 7. What will you do if your little sister asks you to draw a horse? (to draw it)

 8. What will your mother do if you forget to wash the dishes? (to remind to do it)

 9. What will the teacher do if you ask him a question? (to answer it)

 10. What will you do when summer comes? (to go to a sports camp)

 11. What will you say if you are late for school? (to say "sorry")


Ex.3. Розкрий дужки, вживаючи подані в них дієслова у відповідному часі

(Future Simple або Present Simple).


 1. If you ... (to phone) me, I ... (to tell) you the news.

 2. If Rita ... (to put on) her new dress, she ... (to look) great.

 3. If I... ( to wake up) early tomorrow, I... ( to have) enough time to revise the rules.

 4. If Max ... (to tell) that again, we ... (to scream).

 5. If Denys ... (to show) the girls this terrific spider, they ... (to shout).

 6. If you ... (to wash up), I ... (to empty) the dustbin.

 7. If you ... (not to calm down)? I ... (to tell) you nothing.

 8. If you ... (to catch) my cat, I ... (to be) surprised.Ex.4. Розкрий дужки, уживаючи поданi в них дієслова в необхідному часі.


 1. If your dog ... (to be) hungry, I ... (to feed) him.

 2. If Max ... (to have) enough timeT he ... (to help) us.

 3. If it ... (to rain), they ... (to stay) at home.

 4. If I... ( to get) a bad mark, I ... (to study) harder.

 5. If we ... (to show) them this spider, they ... (to scream).

 6. If you ... (to learn) English properly, you ... (to use) the Internet and make new friends.


Ex.5. Розкрий дужки, уживаючи подані в них дієслова в стверджувальній формі майбутнього неозначеного часу Future Simple.


 1. I ... (to translate) this text at home.

 2. We ... (to call on) you next Sunday.

 3. I hope they ... (to wait) for us after classes.

 4. Perhaps Max ... (to help) his Granny to clean the cage.

 5. Just a moment! I ... (to show) you the way out.

 6. OK, I ... (to ask) him to call you back.

 

Ex.6. Напиши речення в майбутньому неозначеному часі Future Simple.


 1. I didn't phone Kate in the afternoon,

 2. We didn't play computer games after classes.

 3. They didn't come back.

 4. My cat didn't catch that rat.

 5. It didn't rain heavily in the evening,

 6. Dad didn't meet them at the airport.


Ex.7. Перекладіть питальні речення на українську.


 1. Will you join us later?

 2. Will they help us to get tickets to the concert?

 3. Will you take your umbrella with you?

 4. Will she be busy tomorrow morning?

 5. Will it snow this evening?

 6. Will you find your way home?


Ex.8. Дай відповіді  на  альтернативні  запитання,  використовуючи  слова в дужках.


 1. Will he get there by bus or by train? (by train)

 2. Will they drink milk or coffee for supper? (milk)

 3. Will it rain or snow this evening? (to snow)

 4. Will she buy a kitten or a puppy? (a puppy)


Ex.9. Переклади речення.


 1. Я розповім вам про себе.

 2. Добре, мій старший брат пограє з ними.

 3. Хто нам допоможе завтра?

 4. Чиї батьки підуть з нами на концерт?

 5. Ми не підемо на пікнік наступної неділі, тому що погода, можливо, зміниться.

 6. Я впевнений, що він зателефонує тобі сьогодні ввечері.


PRESENT CONTINUOUS TENSE
http://www.ksenstar.com.ua/images/stories/father/grammar/3/pr c.jpg

РОЗПОВІДНЕ

РЕЧЕННЯ

ЗАПЕРЕЧНЕ

РЕЧЕННЯ

ПИТАЛЬНЕ

РЕЧЕННЯ

КОРОТКА

ВІДПОВІДЬ

КОРОТКА

ВІДПОВІДЬ

I'm working.

I'm not working.

Am I working?

Yes, I am.

No, I'm not.

He's working.

He isn't working.

Is he working?

Yes, he is.

No, he isn't.

She's working.

She isn't working.

Is she working?

Yes, she is.

No, she isn't.

It's working.

It isn't working.

Is it working?

Yes, it is.

No, it isn't.

You're working.

You aren't working.

Are you working?

Yes you are.

No, you aren't.

We're working.

We aren't working.

Are we working?

Yes we are.

No, we aren't.

They're working.

They aren't working.

Are they working?

Yes they are.

No, they aren't.

 

  
ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ PRESENT CONTINUOUS TENSE:

Описує дію, яка проходить у момент мовлення. 

Вживається в реченнях з обставиною «now» («зараз»), «at the moment» («у цей момент»)

─ What are you writing? ─ I am writing a letter to my friend.

─ Що ти (зараз) пишеш? ─ Я пишу (зараз) листа моєму другові.

─ We are not working. ─ Ми не працюємо (зараз).


Інші випадки вживання Present Continuous Tense:

1. Запланована дія, яка обов'язково відбудеться в найближчому майбутньому:

What are you going to do tonight? — Що ти будеш робити ввечері?

I'm going to visit my parents. — Я поїду відвідати батьків.


2. Узначенні майбутнього часу:

I'm going to meet the friends tomorrow. (= I'm meeting ...) — Я зустрічаюся з друзями завтра.

3. Майбутнє, ознаки якого є в теперішньому:

She's going to have a baby. — У неї буде дитина.

4. Вживасться для вираження висловлювань на позначення роздратування

та критики, в яких зазвичай використовусться прислівник always:

You are always telling me lies! — Tи завжди обманюєш мене! 
4. Вживається для вираження змін, які відбуваються тривалий час:

The climate is slowly getting warmer. — Клімат повільно теплішає.

It's getting dark. — Сутеніє. 

5. Вживасться для вираження дій чи ситуацій, що є тимчасовими:


Не is living at. the hotel at thp moment.— Biн зараз живе у готелі.

We're working on a new experiment.— Ми працюсмо над новим експериментом.

Критика - розгляд якогось явища, предмета, особи; його аналіз та оцінка згідно з існуючими нормами, масштабами, цінностями.[Джерело?] Аналіз і оцінка когось чи чогось із метою виявлення та усунення вад, хиб.
Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.


Ex. 1. Доповни речення дієсловом to be у відповідній формі (am, is, are) i -ing-

закінченнями.
І variant II variant


1.You ... stand on my foot.

2.Rita ... sleep now.

3.Your dog ... bark too loudly.

4.They ... listen to pop music.

5.Max ... play in the yard.

6.I ... do my English exercises.

1.Granny ... watch TV at the moment.

2.We ... learn English.

3.Mum ... cook meat for supper.

4.They ... work in the garden.

5.My grandparents ... wait for us.

6. Things ... go from bad to worse.

Ex.2. Утвори -ing- форми поданих дієслів.
То cry, to clean, to order, to cook, to write, to drive, to bark, to wash, to look, to cut, to get, to dream, to call, to put, to kick, to study, to speak.
Ex.3. Вибери підмети з поданих у дужках слів, щоб скласти речення.
Ех a m р l е: (It/He/She) is raining heavily, — It is raining heavily.

 1. The (sun/lamps) is shining brightly.

 2. (My brother/Rita/Max) is playing football now.

 3. (My kitten /We /I) is drinking milk in the kitchen.

 4. (We/He/She) are learning new words.

 5. (Rita's grandparents /She /Her cat)  are  listening to  the news in their room at the moment.

 6. Petro! Hurry up! (Bohdan/Your friends/Rita) are waiting for you.

 7. (Rita/ Her parents/They) is answering the telephone.

 8. (Dan/The dogs/We) is making tea for us.

 9. (They/He/She) are cleaning the windows.

 10. (Max/We/You) is walking with his terrible dog!


Ex.4.Доповни речення присудками у формі Present Continuous.


 1. Rita is in her room. She ... (to read) a thrilling story. Her granny is busy too. She ... (to talk) over the telephone.

 2. My brother isn't at home. He ... (to ride) his new bicycle in the yard.

 3. Where is my cat? Oh, I see. He ... (to sleep) on the wardrobe.

 4. Our parents are in the sitting-room. They ... (to watch) TV.

 5. Grandpa wants to read fresh newspapers. That's why he ... (to look for) his glasses.

 6. Those little boys ... (to play) hide-and-seek.

 7. These girls ... (to walk) with their pets.

 8. Max's uncle is in the yard. He ... (to wash) his car.

 9. The pupils are in the hall. They ... (to have) a meeting there.

 10. Dan is in the library. He ... (to prepare) for his exams.

Ex.5. Перетвори речення з теперішнього неозначеного Present Simple у теперішній тривалий час Present Continuous.


 1. She often walks here. (now) — She is walking here now.

 2. He learns English words every day. (now)

 3. She often plays here. (now)

 4. These boys usually play tennis after classes. (at the moment)

 5. Their parents work in the garden on Sundays. (still)

 6. The teacher answers our questions at each lesson. (at the moment)

 7. It often rains here in autumn. (now)

 8. Granny talks over the phone very often. (at the moment)

 9. Those big monkeys often play with their babies. (now)

 10. We often play computer games in the evening. (at the moment)


Ex.6. Заповни пропуски потрібними обставинами часу.


 1. A secretary ... helps her boss to plan his time. (now, at the moment, usually)

 2. ... the teacher is correcting our mistakes. (sometimes, always, at the moment)

 3. I ... wash up after dinner. (often, at the moment)

 4. Those naughty children are teasing your dog ... . (now, often)

 5. Granny is baking biscuits ... . (sometimes, now)

 6. My elder sister is ... talking on the phone. (often, still)

 7. He ... listens to classical music. (still, often)

 8. The cat is feeding its kittens... (always, now)

 9. Max ... plays football on Sunday mornings. (now, usually)

 10. Nina is visiting her friends... (sometimes, now)

 11. DadI A very strange man is opening the door of your car ... . (sometimes, at the moment)

 12. Listen! The birds are singing too loudly ... . (at the moment, very often, usually)Ex.7.Перепиши речення вживаючи дiєслова у заперечній формі.


 1. Victor and Bohdan ... (to wait) for us now. Let's frighten them.

 2. He ... (to drink) milk. He is drinking tea.

 3. Those boys ... (to play) basketball. They are playing volleyball.

 4. I ... (to work) now. I am having a rest.

 5. The sun ... (to shine). It's raining.

 6. Grandpa ... a newspaper (to read). He is listening to classical music.

 7. The pupils ... a dictation (to write). They are translating the text.

 8. Rita ... (to cry). She is laughing.

 9. They ... (to swim). They are learning to swim.

 10. Petro ... the word "mouse" (to spell). He is spelling the word "mouth".

 11. The kids ... (to shout). They are singing a merry song.

 12. They ... (to dance). They are ordering the classroom.


Ex.8. Перетвори речення зі стверджувальних на заперечні.
І variant II variant

1.Nina is watering flowers in the garden. 1.The boys are swimming in the lake.

2.We are having supper at the moment. 2.Max is working hard at present.

3.I am joking. 3.It is raining hard.


Ex.9. Перетвори речення з теперішнього неозначеного Present Simple на теперішній тривалий час Present Continuous, заміняючи обставини часу.

Example: I don't write letters every day. (now) — I am not writing letters now.

 1. I don't play chess every day. (now)

 2. Grandpa does not walk in the park very often. (right now)

 3. My brother doesn't often talk on the phone. (just now)

 4. We don't usually have supper at seven o'clock in the evening. (now)

 5. Rita doesn't read detective stories very often. (now)

 6. Granny doesn't listen to pop music. (at the moment)

 7. Those boys don't play basketball on Mondays. (now)

 8. They don't listen to the radio in the evening. (now)

 9. Sparrows don't sing beautiful songs. (at the moment)

 10. My dog doesn't eat apples. (now)

 11. His cat doesn't drink water. (now)


Ex.10. Переклади речення

 1. Мій кіт не спить. Зараз він намагається піймати твого собаку.

 2. Ті маленькі діти не грають зараз у хованки.
  Пекінез Паггі, десять років від роду, у 2011 потрапив до Книги рекордів Гіннеса як володар найдовшого язика на планеті серед собак. Його довжина становить 11,43 см.


 3. Денис не пише лист бабусі, він пише твір.

 4. Бабуся зараз не дивиться телевізор.
  . Телеві́зор (ТВ) - пристрій, який призначено для демонстрації нерухомих і рухомих зображень із звуковим супроводом. Слово походить від грецького τῆλε (TELE, 'далеко') і латинське (videre VIEWER, 'бачити').
  Бо вона читає книгу.

 5. Дідусь зараз не читає газети у своїй кімнаті. Бо він працює в саду.

 6. Аліса не чекає на нас  біля школи. Бо вона чекає на нас удома.

 7. Мої сестри допомагають бабусі готувати обід, вони не прибирають у своїй кімнаті.


Ex.11. Розкрийте дужки, вживаючи дієслова в Present Continuous. (NOW)
І variant II variant


1. My book (to lie) on the table.

2. They (to work).

3. The doctor and her patient (to talk).

4. We (to cook) dinner.

5.My mother (to make) a salad.

1. A young man (to drive) a car. He (to listen) music.

2. My grandfather (to read) a book.

3. The pen (to lie) on the floor.

4. You (to have) a break?

5. She still (to sing).Ex.12. Перекладіть і розкрийте дужки, вживаючи дієслова в Present Continuous. 

(NOW)
І variant II variant

1. Ми пишемо. 2. Вони не читають. 3. Вона не працюємо.

4. Ви дивитеся? 5. Він не читає. 6. Вони не грають на піаніно.
Піані́но (італ. pianino - маленьке фортепіано) - музичний інструмент, різновид фортепіано, в якому струни, дека і механічна частина розташовані вертикально, а не горизонтально, внаслідок чого піаніно займає значно менше місця, ніж рояль.


1. Її сестра не спить. 2. Бабуся не п'є чай?

3. Твої друзі п'ють каву? 4. Вона працює за столом. 5. Я пишу листа.

6. Я роблю вправу.

7. Хлопчики не плавають у басейні.
Ex.13. Розкрийте дужки, вживаючи дієслова в Present Continuous. (NOW)
І variant II variant1. The boys (to run) about in the garden.

2. I (to do) my homework.

3. John and his friends (to go) to the library.

4. Ann (to sit) at her desk. She (to study)

geography.

5. A young man (to stand) at the window.

He (to smoke) a cigarette.

1. The old man (to walk) about the room.

2. The dog (to lie) on the floor.

3. You (to have) a break?

4. What language you (to study)?

5. Who (to lie) on the sofa?

6. What they (to talk) about?


6. It still (to rain).
Ex.14.Перекладіть, вживаючи дієслова в Present Continuous.

І variant II variant1. Я читаю.

2. Він не пише.

3. Ми не працюємо.

4. Ви дивитеся?

5. Він спить?

6. Нік і Майк грають у футбол.

7. Кейт грає на роялі.

8. Вона не співає.

9. Моя сестра спить.

10. Тато п'є чай?

11. Твої батьки п'ють чай?

12. Я не сплю.

13. Вона сидить за столом.

14. Ми робимо вправу.

15. Ми не купаємося.

1. Вони грають у дворі?

2. Ніна і Енн миють підлогу.
Підло́га - верхній або опоряджувальний шар, що накладається на несучу конструкцію перекриття або на ґрунт у будинку.


3. Нік допомагає мамі.

4. Ти допомагаєш татові?

5. Моя сестра читає цікаву книгу.

6. Вони йдуть в школу.

7. Ви йдете до школи?

8. Він працює?

9. Твоя бабуся йде в магазин?
Крамни́ця, магази́н або ла́вка - підприємство чи заклад роздрібної торгівлі. Складові крамниці: торговельний зал або кілька залів для обслуговування покупців, каса, підсобні приміщення, де приймають, зберігають і готують до продажу товари; адміністративно-побутові й технічні приміщення.


10. Він купує цукерки.

11. Що робить твоя сестра?

12. Де грають діти?

13. Чому ти смієшся?

14. Куди вони йдуть?

15. Що несуть ці хлопчики?

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17 • Ex . 2 . Дай відповіді на запитання, використовуючи словосполучення з дужок.
 • Ex . 3 . Розкрий дужки, в живаючи подані в них дієслова у відповідному часі (Future
 • Ex . 4 . Розкрий дужки, уживаючи подан i в них дієслова в необхідному часі.
 • Ex . 5 . Розкрий дужки, уживаючи подані в них дієслова в стверджувальній формі майбутнього неозначеного
 • Ex . 6 . Напиши речення в майбутньому неозначеному часі Future Simple.
 • Ex . 7 . Перекладіть питальні речення на українську.
 • Ex . 8 . Дай відповіді на альтернативні запитання, використовуючи слова в дужках.
 • Ex . 9 . Переклади речення.
 • PRESENT CONTINUOUS TENSE
 • РОЗПОВІДНЕ РЕЧЕННЯ ЗАПЕРЕЧНЕ РЕЧЕННЯ
 • ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ PRESENT CONTINUOUS TENSE
 • Інші випадки вживання Present Continuous Tense
 • Ex. 1. Доповни речення дієсловом to be у відповідній формі (am, is, are) i -ing- закінченнями .
 • Ex .3. Вибери підмети з поданих у дужках слів, щоб скласти речення.
 • Ex .4.Доповни речення присудками у формі Present Continuous .
 • Ex.5. Перетвори речення з теперішнього неозначеного Present Simple у теперішній тривалий час Present Continuous.
 • Ex .6. Заповни пропуски потрібними обставинами часу.
 • Ex . 7. Перепиши речення в живаючи дiєслова у заперечній формі.
 • Ex . 8. Перетвори речення зі стверджувальних на заперечні. І variant II variant
 • Ex .9. Перетвори речення з теперішнього неозначеного Present Simple на теперішній тривалий час Present Continuous , заміняючи обставини часу.
 • Ex .1 0. Переклади речення Мій кіт не спить. Зараз він намагається піймати твого собаку
 • Ex. 1 2.