Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації щодо облаштування І використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів

Методичні рекомендації щодо облаштування І використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка1/5
Дата конвертації10.04.2017
Розмір0.56 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5
Бібліотека «Шкільного світу» Заснована у 2003 р.

ОБЛАШТУВАННЯ

КАБІНЕТУ

ІНФОРМАТИКИ

В ШКОЛІ
Інформатика. Бібліотека Математика. Бібліотека

Київ


«Шкільний світ» 2008

ББК 74.263.2 О-16

Редакційна рада:

Н. Вовковінська, М. Мосієнко — канд. філол. наук, Г. Кузьменко, О. Шатохіна

Усі права застережено. Передрук тільки з письмової згоди видавництва

Облаштування кабінету інформатики в школі / упоряд. В. Ла- пінський. — К.: Шк. світ, 2008. — 112с. — (Бібліотека «Шкільного світу»).

І5ВМ 978-966-451-000-1. ІЗВИ 978-966-451-183-1.

У книжці розглянуто проблеми створення й ефективного використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій.

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Ме­тою створення рекомендацій є забезпечення вчителів і керівників освіти достовірною інформацією щодо найважливіших аспектів облаштуванння кабінету, ефективної та безпечної експлуатації його обладнання.

Окремим розділом книжки подано добірку нормативно-розпорядчих документів щодо облаштування та експлуатації кабінету інформатики.

Для вчителів, управлінців освіти та студентів вищих педагогічних на­вчальних закладів, розробників обладнання для навчальних закладів.

ББК 74.263.2

ІЗЕШ 978-966-451-000-1(б-ка«Шк. світу») © .Лапінський В., упорядкування, 2008
І8ВК 978-966-451-183-1 © ТОВ Видавництво «Шкільний світ,

дополіграфічна підготовка, 2008

ЗМІСТ

Скорочення 5Терміни та їх трактування 5

Розділ 1. Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.
М. Жалдак, В. Латиський.

Передмова 9 1. Загальні положення 12

 2. Підготовка приміщення та обладнання 15

 3. Вимоги до програмно-апаратного забезпечення 23

 4. Організація роботи кабінету ЗО
 1. Основні етапи процесу навчання, на яких можливе
  використання засобів інформаційно-комунікаційних
  технологій 32

 2. Організаційно-методичні заходи, спрямовані на
  забезпечення ефективності використання КПКТ 33

 3. Створення кабінету інформаційно-комунікаційних
  технологій 34

 4. Заходи, спрямовані на забезпечення збереження
  матеріальних цінностей 35

 5. Технічне обслуговування програмно-апаратних засобів ....36

 6. Заходи, спрямовані на забезпечення дотримання санітарно-
  гігієнічних умов у КИКТ 36

 7. Персонал КІІКТ 37

 8. Проведення інструктування учнів з безпеки
  життєдіяльності 38

Варіанти розміщення робочих місць у КІІКТ 39

Журнал реєстрації інструктування учнів з безпеки

життєдіяльності 42

Правила роботи учнів у кабінеті інформаційно-


комунікаційних технологій 43

Вміст аптечки першої допомоги 45Розділ 2. Нормативно-розпорядчі документи

Вимоги до навчальних комп'ютерних комплексів для

інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів 46

Наказ МОН України № 363 від 11.05.2006 р.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.
«Про затвердження вимог до специфікації навчальних комп'ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчальних закладів системи

загальної середньої освіти» 49

Вимоги до специфікації навчальних комп'ютерних комплексів 51

Наказ МОН України № 903 від 02.12.2004 р. «Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних

закладах» 55

Правила використання комп'ютерних програм у навчальних

закладах 56

Перелік нормативних документів, на які виконано посилання 63

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх

навчальних закладів 66

Додаток до положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання

загальноосвітніх навчальних закладів 77

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики

навчальних закладів системи загальної середньої освіти 78

Орієнтовний комплекс вправ для зняття втоми під час

навчання в кабінетах інформатики 86

Наказ МОН України № 369 від 15.05.06 р.

Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.
«Про затвердження

тимчасових вимог до педагогічних програмних засобів» 88

Тимчасові вимоги до педагогічних програмних засобів для загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних

закладів, що створюються за державні кошти 89

Реєстр навчальних комп'ютерних програм

(станом на 17.12.2004 р.) 94

Реєстр навчальних комп'ютерних програм

(станом на 17.12.2004 р.) 102

СКОРОЧЕННЯЕОМ, ПЕОМ електронна обчислювальна машина, персональна електронна обчислювальна машина.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Державні кошти - це кошти, що належать державі; ширше - публічні кошти.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.


ЗНЗ — загальноосвітній навчальний заклад.
Ко́ле́дж або коле́ж (англ. college, фр. collège) - вищий (в Англії та США) або середній (у Франції, Бельгії, Швейцарії та Канаді) навчальний заклад. У XIX столітті слово перекладалося з англійської як Колегія або Колегіум і у цьому широкому змісті може означати групу людей, які живуть за своїми внутрішніми правилами.


ЗЗП — зовнішній запам'ятовуючий пристрій.

КІІКТ — кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій.

ЛОМ — локальна обчислювальна мережа.

МП—материнська плата, плата, на якій монтуються основні складові апаратного забезпеченняцентральний процесор, пристрої керування, внутрішня пам'ять (разом із цими складовими).

НЖМД, вінчестер — накопичувач на жорсткому магнітному диску.

НІТН — нові інформаційні технології навчання.
Запис магнітний - спосіб запису електричних сигналів на шарі оксиду заліза чи іншому магнітному матеріалі, нанесеному на немагнітну основу: тонку пластикову стрічку, алюміній, скло та ін..
Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.
Центральний процесор, ЦП (англ. Central processing unit, CPU) - функціональна частина комп'ютера, що призначена для інтерпретації команд.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


НКК — навчальний комп'ютерний комплекс.

ОЗП — оперативний запам'ятовуючий пристрій.

КВ — комплект вчителя.

КУ — комплект учня.

ПМК — програмно-методичний комплект.

ППЗ — педагогічне програмне забезпечення (спеціалізоване про­грамне забезпечення, призначене для використання у навчально-вихов­ному процесі).

РМВ —робоче місце вчителя (комплект обладнання, яке встановлюєть­ся на робочому місці вчителя і використовується, переважно, вчителем).

РМУ —робоче місце учня (комплект обладнання, яке встановлюється на робочому місці учня і використовується, переважно, ним).

ДНАОП Н 10.02.1999 р. 21 — Держнаглядохоронпраці, наказ від 10.02.1999 р. №21.

ДБН Державні будівельні норми.
Держа́вні будіве́льні но́рми (ДБН; рос. СНиП) - нормативно-правові акти, затверджені центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури.


МВС Н 20.02.2002 р. 779 — Міністерство внутрішніх справ, наказ від 20.02.2002 р. № 779.

МОН Н 20.02.2002 р. 128 Міністерство освіти і науки, наказ від 20.02.2002 р. №128.
Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.


ТЕРМІНИ ТА ЇХ ТРАКТУВАННЯ

Відмова — нероботоздатність ЛОМ, або КВ, або одночасно двох КУ, або іншого обладнання колективного використання, якщо при цьому виникає потреба у зміні будь-якого елементу (блоку).

Відеопам'ять—частина пам'яті, в якій зберігається цифрове подання зображення, яке виводиться на екран дисплея.

Вінчестер (жорсткий диск) — накопичувач на магнітному диску (основний засіб енергонезалежного зберігання інформації: даних та програмного забезпечення).

Гіпертекстове подання матеріалу — запропонований Теодором Хольме Нельсоном у 1960 році спосіб подання даних і відомостей певної предметної галузі, який полягає у використання посилань будь-якого типу (у тому числі запуск програмних засобів як з локального, так і від­даленого комп'ютера, звернення із запитами до баз даних, редагування вмісту і навіть структури електронного документу, який на даний момент використовується).
Зберігання інформації - 1. Забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв. 2. Комплекс заходів, спрямований на забезпечення збереження повноти і цілісності сформованих даних про певну інформацію, створення і підтримання належних умов для їх використання, а також запобігання несанкціонованому доступу, поширенню і використанню.
Предме́тна о́бласть (ПрО) - множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в науковій теорії. В логіці - гадана область можливих значень предметних змінних логічної мови.
Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.


Гіпермедіальне (гіпермедійне) подання (навчального матеріа­лу) — подання матеріалу у формі гіпертексту з включенням посилань на мультимедійні об'єкти (на програми, які відтворюють звук і зображення, у т.ч. рухоме, на файли, що містять відповідні дані).

Ергономіка — галузь науки, яка вивчає діяльність людини (груп людей) в умовах виробництва з метою удосконалення умов, засобів і організації процесу праці.
Діяльність - це процес взаємодії людини з довкіллям, завдяки чому вона досягає свідомо поставленої мети, яка виникла внаслідок появи потреби.


Збій — короткочасна втрата роботоздатності будь-якого вузла або пристрою, для усунення якої користувачу достатньо правильно повторити ті операції, що призвели до збою або виконати деякі службові операції для ініціалізації подальшої роботи.

Ідентифікація підсистеми комплексу — процес визначення коду (послідовності символів, якій ставиться у відповідність певна сукуп­ність програмно-апаратних засобів), або процес визначення належності об'єктів до певної підсистеми.

Інтерфейс — сукупність програмно-апаратних засобів, призначених для передавання (одно- або двонаправленого) даних, конкретна реалізація інтерфейсу визначається рівнем протоколу обміну даними.

Інтерфейс користувача — програмно-апаратна складова обчислю­вальної системи, яка забезпечує уведення/виведення даних та команд (командних впливів) користувача. На рівні користувача інтерфейсом є сукупність апаратних засобів для введення даних (команд) користувачем (клавіатура, мишка, джойстик, сенсорна поверхня пристрою тактильного введення), виведення даних (зображень, текстових повідомлень, звуку, інших особливих сигналів) у формі, доступній для сприйняття людиною (дисплей, проектор, принтер, графопобудовувач, система відтворення звуку, пристрій для відтворення повідомлень кодом Брайля тощо) і відповідного програмного забезпечення (програми, драйвери, файли даних).

Інформатизація освіти — процес упровадження у систему освіти інформаційно-комунікаційних технологій і результат упровадження.
Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.


Інформаційна надійність — стійкість інформаційної системи і/або її складових стосовно факторів впливу, зовнішніх по відношенню до системи.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.


Інформація первинне поняття інформатики, яке визначає сукуп­ність описань реальних або ідеальних об'єктів, явищ, поданих у формі певних повідомлень.

Інформаційна технологія — сукупність програмно-технічних за­собів, а також прийомів, способів і методів їх застосування при виконанні функцій збирання, зберігання, опрацювання, передавання і використання даних в конкретній предметній галузі.

Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних техноло­гій (КІІКТ, кабінет інформатики) — приміщення закладу освіти та його обладнання, призначені для забезпечення умов формування освітньо-інформаційного середовища.

Когнітивність — властивість об'єкту або явища, яка, при відобра­женні у свідомості людини, вимагає доосмислення, реконструкції і/або встановлення асоціацій між його складовими.

Комплект викладача (КВ) — сукупність апаратно-програмних за­собів, які встановлені на робочому місці викладача (вчителя) і викорис­товуються переважно ним.

Комплект учня (КУ) — сукупність апаратно-програмних засобів, які встановлені на робочому місці учня і використовуються переважно ним.

Локальна обчислювальна мережа (ЛОМ) — технічні (програмно-апаратні) засоби, за допомогою яких виконується обмін даними між складовими НКК, які входять до різних КВ і КУ; сукупність програмно-апаратних засобів, які забезпечують обмін даними між комп'ютерами, розташованими на незначних відстанях один від одного.

Меню — перелік умовних назв дій або опцій програмного засобу (його складової), апаратного забезпечення.

Модем — пристрій, який виконує перетворення сигналів для ство­рення каналу зв'язку.

Мультизадачний (мультипрограмний) режим — одночасне (квазі-одночасне) виконання обчислювальною системою більше однієї задачі (програми).

Навчальний комп'ютерний комплекс (НКК, комплекс)—сукупність програмно-апаратних засобів, які утворюють навчальне середовище.

Опція меню — позначена у меню позиція, з якою пов'язані наперед обумовлені способи опрацювання даних, подій або область дії програм­ного засобу.

Принцип відкритої системи — така побудова архітектури складної системи, для якої явно описано формати сигналів, якими обмінюються підсистеми.

Пристрій тактильного введення — пристрої введення, побудовані з використанням системи датчиків, що перетворюють натискання на поверхню у сигнал.

Протокол — сукупність правил і погоджень, які регламентують фор­мати і процедури обміну даними між двома або кількома незалежними пристроями або процесами.

Реактивність (обчислювальної) системи — час, протягом якого си­стемою генерується дія (реакція), спричинена подією (подією вважається поява сигналу як від користувача, так і від фізичного пристрою).

Ресурс — логічна або фізична частина обчислювальної системи, яка може бути виділена користувачу або процесу.
Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;


Сенсорна дошка (або сенсорна поверхня) — пристрій уведення даних, дія якого ґрунтується на визначенні положення деякого об'єкту (маркера, стилуса, пальця користувача, пристрою для витирання зобра­ження тощо) в певний момент часу, визначення його координат.
Момент часу - точка на часовій осі. Про події, що відповідають одному моменту часу, говорять як про одночасні.
Спосо­би визначення положення об'єкту можуть бути різні — від фіксування натискання на поверхню до фіксування положення об'єкту відеокамерою або системою приймачів електромагнітного поля.
Електромагн́ітне випром́інювання (англ. electromagnetic radiation) - взаємопов'язані коливання електричного (Е) i магнітного (B) полів, що утворюють електромагнітне поле а також, процес утворення вільного електро-магнітного поля при нерівномірному русі та взаємодії електричних зарядів.


Сервер: програма для мережевого комп'ютера, яка забезпечує надання ресурсів одного комп'ютера іншому комп'ютеру; комп'ютери, що обслуговуються, з'єднуються із сервером-програмою за допомогою користувацької програми (клієнт-програми);

комп'ютер у мережі, який надає свої ресурси іншим, тобто такий, що виконує певні функції за запитами інших.Сканер — пристрій для оцифровування нерухомого зображення.

Специфікація — перелік складових технічної системи, пристрою, який містить дані для їх однозначної ідентифікації.
Техні́чна систе́ма (ТС) - це штучно створена сукупність елементів і відношень (зв'язків) між ними, які утворюють цілісну структуру об'єкта, що має властивості, які не зводяться до властивостей елементів і призначена для виконання корисних функцій.


Структура системи — сукупність елементів системи і способи їх об'єднання.

Телекомунікація — процес передавання даних (повідомлень) між розділеними у просторі суб'єктами, інформаційними системами, скла­довими інформаційних систем.
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.


розділ 1

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОБЛАШТУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КАБІНЕТУ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист№ 1/11-1927 від 06.05.2004 р.)Мирослав ЖАЛДАК, проф., д-р.пед.наук, акад. АПН України наук, кер.; Віталій ЛАТИНСЬКИЙ, доц., канд. фіз.-мат. наук відп. викон.

Упорядники: Юрій Жук, доц,, канд. пед. наук; Анатолій Пилипчук, старш. наук.співроб., канд. техн. наук; Борис Оскома, старш. наук, співроб., канд. техн. наук; Сергій Сухомлинський, старш. наук, співроб.
ПЕРЕДМОВА

Ефективність використання кабінету інформатики та інформацій­но-комунікаційних технологій (далі — КІІКТ, кабінет) у навчально-виховному процесі залежить не тільки від сучасності його обладнання, наповненості програмно-апаратними засобами навчання та іншими навчально-методичними матеріалами, а й значною мірою від комплексу організаційно-методичних заходів, спрямованих на підвищення ефектив­ності навчального процесу, які проводяться у навчальному закладі.

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Насамперед треба зазначити, що КІІКТ не слід розглядати як на­вчальне середовище, призначене тільки для навчання інформатики та проведення занять з інших навчальних дисциплін освітньої галузі «Технології». Обладнання кабінету (комп'ютери, програмні засоби загального призначення і педагогічні програмні засоби, дидактичні матеріали у формі твердих — паперових та електронній копій) має тенденцію до швидкого морального старіння.

Мора́льний знос - це знос основних засобів внаслідок створення нових, прогресивніших і економічно ефективніших машин та устаткування. Поява досконаліших видів устаткування з підвищеною продуктивністю робить економічно доцільною заміну діючих основних засобів іще до їхнього фізичного зносу.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Дидактичний матеріал - особливий тип наочного навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом.
За даними провідних виробників програмного й апаратного забезпечення, тривалість ефек­тивного використання апаратного забезпечення, орієнтовно, становить З—5 років, а програмного забезпечення — не більше п'яти років, тому програмно-апаратне забезпечення слід використовувати якомога інтенсивніше.

Тільки у загальноосвітніх навчальних закладах, навчальні плани яких передбачають вивчення відповідних навчальних предметів у 7—12-х класах та які мають дві паралелі класів з наповнюваністю, яка дає змогу ділити клас на дві підгрупи, тижневе навантаження на КІІКТ досягає прийнятної межі — 18—20 год, тому можна (формально) говорити про повноцінне використання ресурсів ІІКТ.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.

У інших випадках це навантаження становить 10—12 год (якщо вра­ховувати тільки години інформатики). Отже, навіть за наявності КІІКТ комплектації «10 1» (10 комп'ютеризованих робочих місць учнів та 1 — учителя) існує суттєвий резерв часового ресурсу, який можна й потрібно використовувати з максимальною ефективністю.

Використання засобів КІІКТ (навчальних комп'ютерних комплектів та іншого обладнання, зокрема мультимедійного проектора, сенсорної дошки тощо) у навчальному процесі з більшості навчальних предметів не потребує від учителя-предметника значної позафахової підготовки. Від нього не вимагається наявності умінь встановлювати і налагоджувати апаратне та програмне забезпечення, програмувати тощо, тобто вимоги до підготовки учителя, як правило, не перевищують компетенцій, які достатньо мати для використання звичайних технічних засобів навчання (кодо-, слайдопроектора, магнітофона, відеомагнітофона, телевізора тощо). Водночас ефективність сучасних мультимедійних засобів на­вчання, яка визначається їх адаптивністю, мобільністю, доступом до світових інформаційних ресурсів тощо, за багатофункціональністю та значно перевищує ефективність традиційних технічних засобів на­вчання (ТЗН).

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.

Метою розроблених рекомендацій є забезпечення вчителів і керівників загальноосвітніх навчальних закладів достовірною інформацією стосовно найважливіших аспектів організації, облаштування, ефективної та безпечної експлуатації кабінетів інформатики та інформа­ційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів.

Вказані у рекомендаціях норми та вимоги до технічних характеристик обладнання, інші вимоги (щодо безпеки життєдіяльності, протипожежних заходів тощо) ґрунтуються на документах, посилання на які подано в тек­сті. Увесь текст більшості чинних документів, тобто з усіма поправками, внесеними на час звернення, до документа можна отримати з офіційних сайтів Міністерства освіти і науки України (ппр:/Лу\ул¥.ес1исаііоп.§ОУ.иа, Ь{{р:/Лул¥\\мпоп. §оу.иа/есіисаіїоп/), Верховної Ради України (Ьпр:// ■\\г\у\у. гасіа.§оу. иа), Інституту засобів навчання АПН України (Ьпр://\у\у\у.2П2. есш-иа. пеі) та інших.  1   2   3   4   5