Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації щодо порядку розміщення державного замовлення в галузі кінематографії, що здійснює Державне агентство України з питань кіно, затверджених наказом Держкіно від 7. 10. 2011 №22, пунктом такого змісту

Скачати 53.98 Kb.

Методичні рекомендації щодо порядку розміщення державного замовлення в галузі кінематографії, що здійснює Державне агентство України з питань кіно, затверджених наказом Держкіно від 7. 10. 2011 №22, пунктом такого змісту
Скачати 53.98 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір53.98 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО

НАКАЗ17.10.2013 93

__________ № __________

м. Київ


Про внесення доповнення до наказу Держкіно від 07.10.2011 №22
З метою впорядкування питання визначення комплексу робіт, які формують собівартість виробництва національного фільму
НАКАЗУЮ:
1. Доповнити методичні рекомендації щодо порядку розміщення державного замовлення в галузі кінематографії, що здійснює Державне агентство України з питань кіно, затверджених наказом Держкіно від 07.10.2011 № 22, пунктом 6.2 такого змісту:

«6.2. У додатку 7 цих методичних рекомендацій наводяться статті затрат, які формують собівартість виробництва фільму (додається)».

Пункти 6.2- 6.9. вважати пунктами 6.3-6.10.

2. Довести наказ до відома суб’єктів господарювання, що мають намір отримати державне замовлення на виробництво національних фільмів, забезпечивши розміщення цього наказу в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті www.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
dergkino.gov.ua.


3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови С.В. Сьомкін

Додаток до наказу Держкіно

від 17.10.2013 № 93

Додаток 7

До методичних рекомендацій

щодо порядку розміщення державного замовлення в галузі кінематографії,

що здійснює Державне агентство України з питань кіноСтатті затрат, які формують собівартість виробництва фільму
1). оплата витрат на відрядження;

2). оплата послуг з:

2.1. обробки плівки;

2.2. переведення відеозображення на кіноплівку;

2.3. копіювання фільму із носія у носій;

2.4. перенесення цифрової інформації на носії;

2.5. виготовлення вихідних матеріалів фільму;

2.6. забезпечення монтажно-тонувального періоду: кольорокорекції, створення комп'ютерної графіки, монтажу фільму, зберігання робочого матеріалу;

2.7. забезпечення проведення звуко-, фонозапису: виконання музики, мовного та шумового озвучування, перезапису;

2.8. організації та забезпечення комбінованих зйомок, комп'ютерній обробці, створення титрів, виготовлення комп'ютерної графіки, компоузингу; розкадровки; виготовлення спец ефектів;

2.9. підбору акторів, підбору локацій;

2.10. декораційно-технічного оформлення, виготовлення реквізиту, меблів, декорацій;

2.11. пошиття костюмів;

2.12.створення образів (послуг гримерів, перукарів, стилістів, пастижерів);

2.13. використання матеріалів з фільмофондів та кіноархівів;

2.14. надання медичних страховок при зйомках за кордоном, страхування та надання першої медичної допомоги на знімальному майданчику;

Перша медична допомога Пе́рша меди́чна допомо́га - комплекс невідкладних медичних заходів, які проводяться людині, що раптово захворіла або постраждала, на місці пригоди та під час її транспортування до медичного закладу.

2.15. охорони громадського порядку на знімальному майданчику;

Грома́дський поря́док - урегульована правовими та іншими соціальними нормами система суспільних відносин, що забезпечує захист прав і свобод громадян, їх життя і здоров'я, повагу честі та людської гідності, дотримання норм суспільної моралі.

2.16. отримання дозволів на зйомки;

2.17. використання сил і засобів військово-повітряних сил, сухопутних військ, МВС, МНС та інших родів військ;

2.18. проїзду на платних дорогах, стоянок автотранспорту;

2.19. надання прогнозів погоди;

2.20. надання комунальних послуг, які отримуються Виконавцем під час проведення зйомок та інших робіт над створенням фільму;

Прогнóз погóди (англ. Weather forecasting, нім. Wettervorhersage) - складання науково-обґрунтованих передбачень про майбутнє стану погоди. Прогноз погоди синоптичним методом ділиться на прогноз синоптичного розташування і, на його основі, власне сам прогноз погоди, тобто, значень або ходу метереологічних елементів або втілення тих чи інших атмосферних процесів (випадання дощу, утворення туману, гроза тощо).
Комуна́льні по́слуги - включають житлово-комунальні послуги, благоустрій населених пунктів, побутове обслуговування населення та інше.

2.21. зв'язку: пошта, телефон, Інтернет, мобільний зв'язок та інших;

2.22. виготовлення ляльок (конструкції, скульптури, обтягування, розпис, декорації та пристосування); виготовлення моделей зображувального ряду та графічних моделей, атрибутики (в т.ч.

Графі́чна моде́ль, або імові́рнісна графі́чна моде́ль (ІГМ, англ. probabilistic graphical model, PGM) - це ймовірнісна модель, для якої умовні залежності[en] між випадковими змінними виражено графом. Вони поширені в теорії ймовірностей, статистиці, - зокрема, баєсовій, - та в машинному навчанні.
створення «бібліотек»); виготовлення Story board; виготовлення експозиційних листів; виготовлення та прорисовка LОs анімації та LОs фонів; виготовлення мультиплікату (анімації), чорнової фазовки, промальовування, фазовки, контуровки; зйомка (Line-test); створення фонів (в одиницях); сканування фонів та анімації; розфарбовування (заливання); компоузинг (Checking); обробка зображувального ряду (в т.ч. виконання корекцій); обробка фаз моделювання 3D персонажів; створення і прив'язка текстур персонажів, створення скелета і кінематичних формул руху, аніматику, в тому числі аніматику з 3D елементами; виготовлення 3D фонів (в одиницях), анімації камери для 3D сцен, анімації 3D моделей, анімації елементів/блоків фонів, обробки фаз, встановлення світла та положень камери (превізуалізація) та візуалізація (rendering) 3D персонажів та фонів;

2.23. надання знімальної, освітлювальної, звукозаписувальної та іншої техніки, її обслуговування;

2.24. охорони знімального майданчика, територій, приміщень та матеріальних цінностей, що використовуються у виробництві фільму;

Матеріальні цінності - речі, що мають певну цінність у вигляді майна, предметів, товарів.

2.25. вантажних та пасажирських перевезень, а також послуг з надання ігрового транспорту;

2.26. організації та створення піротехнічних ефектів;

2.27. організації, постановки та виконання трюків;

2.28. забезпечення участі у зйомках ігрових тварин.

3). оплата придбання:

3.1. у третіх осіб майнових прав на використання аудіовізуальних творів та інших об'єктів авторського права і суміжних прав, які були створені раніше та будуть використані під час виробництва фільму або увійдуть до фільму складовою частиною, а саме літературних творів, музичних творів, пісень та віршів;

Майнові́ права́ - це права фізичних чи юридичних осіб, які повязані з майном, відмінні від права власності.
Сумі́жні права́ (англ. related rights, фр. droits voisins, рос. смежные права) - тип прав на інтелектуальну власність, спрямованих забезпечити охорону інтересів фізичних та юридичних осіб, що сприяють створенню творів, які після створення стають доступними для широкого загалу.
Література Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.
фотографічних творів, творів мистецтва та ін.
Мисте́цтво - одна з форм суспільної свідомості; вид людської діяльності, що відбиває дійсність у конкретно-чуттєвих образах, відповідно до певних естетичних ідеалів. У широкому сенсі мистецтвом називають досконале вміння в якійсь справі, галузі; майстерність.
,

3.2. прав на використання матеріалів з фільмофондів, кіноархівів та компаній, що надають платні послуги з доступу та використання аудіовізуальних матеріалів;

3.3. витратних матеріалів, в тому числі негативної, позитивної і контратипної плівки, і предметів постачання;

3.4. реквізиту, постановочного реквізиту, вихідного реквізиту, меблів, ляльок;

3.5. костюмів;

3.6. гриму;

3.7. предметів санітарних норм на знімальних майданчиках;

3.8. піротехнічних матеріалів;

3.9. ліцензії Долбі;

3.10. пально-мастильних матеріалів;

3.11. носіїв інформації (кіноплівка; накопичувачів на твердих дисках, ДВД, флеш карти);

Носі́й інформа́ції (data medium) - матеріальний об'єкт , створений природою або ж навмисно людиною, за допомогою якого можна зберігати і передавати інформацію
Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.

3.12. матеріалів для декораційно-технічного оформлення, виготовлення реквізиту, меблів, декорацій;

3.13. елементів живлення;

3.14.оптичних фільтрів;

3.15. прав на виконання у акторів, зайнятих у зйомках фільму.4). оплата оренди:

4.1. автотранспорту (ігрового транспорту, спецтехніки, транспорту для забезпечення знімального процесу);

4.2. обладнання для будівництва декорацій та добудов на натурі;

4.3. натурних об'єктів і інтер'єрів;

4.4. павільйонів, приміщень для зйомок;

4.5. комп’ютерної та оргтехніки для забезпечення знімального процесу;

4.6. побутових приміщень для знімальної групи;

4.7. студій звукозапису;

Лейбл, Фірма звукозапису (англ. Record label) - бренд, створений компаніями, що займаються виробництвом, поширенням і просуванням аудіо- та іноді відеозаписів (головним чином музичні відеокліпи і відеозаписи концертів) на носіях різних відповідних форматів, серед яких вінілові платівки, компакт-касети, компакт-диски, міні-диски, SACD, DVD і ін.

4.8. обладнання для монтажу та обробки зображення;

4.9. меблів;

4.10. постановочного реквізиту;

4.11. костюмів;

4.12. тварин;

4.13. предметів санітарних норм на знімальних майданчиках;

4.14. спеціальних засобів зв'язку;

4.15. програмного забезпечення;

4.16. операторської техніки;

4.17. звукозаписувальної техніки;

4.18. освітлювальної техніки;

4.19. спеціальних технічних пристосувань;

4.20. техніки та засобів військово-повітряних сил, сухопутних, МЧС та інших родів військ;

4.21. офісних приміщень для розміщення знімальної групи;

4.22. складських приміщень для зберігання сценічно-постановочних засобів

5). оплата митних послуг:

5.1. оформлення митних декларацій;

5.2. платежів і зборів регіонів перебування;

5.3. за надлишкову вагу знімальної апаратури;

5.4. дозволів на зйомки в регіонах перебування;

6). оплата праці знімальної групи, послуг художньо-виробничого персоналу та відрахувань на соціальні заходи в сумі, що не перевищує 40% суми фінансової підтримки для ігрового кіно, 30% - для неігрового кіно; 60% - для анімації;

7). оплата гонорарів та авторських винагород авторам фільму за передачу майнових прав інтелектуальної власності;

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Ігрове кіно - вид кіномистецтва, побудований на грі акторів. До ігрового кіно відносяться практично всі твори кінематографу за винятком частини документального кіно. Твори цього виду мають назву художніх фільмів.
Інтелектуальна власність, скорочено «ІВ» (англ. intellectual property) - результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інш.) або кількох осіб.8). загальностудійні витрати в розмірі, що не перевищує 10% суми фінансової підтримки


Скачати 53.98 Kb.

  • Про внесення доповнення до наказу Держкіно від 07.10.2011 №22
  • Перший заступник Голови С.В. Сьомкін Додаток до наказу Держкіно від 17.10.2013 № 93 Додаток 7
  • Статті затрат, які формують собівартість виробництва фільму 1). оплата витрат на відрядження; 2). оплата послуг з
  • 3). оплата придбання
  • 5). оплата митних послуг
  • 6). оплата праці