Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2 класі за новою програмою надруковані в додатку до листа мон від 30. 05. 2013 №1/9-383 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних

Скачати 64.66 Kb.

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2 класі за новою програмою надруковані в додатку до листа мон від 30. 05. 2013 №1/9-383 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних
Скачати 64.66 Kb.
Дата конвертації10.03.2017
Розмір64.66 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики

у 2013-2014 навчальному році

2013/2014 навчальний рік є особливим для викладання інформатики. Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з інформатики. З 2013/2014 навчального року курс інформатики за рахунок інваріантних годин вводиться також в навчальні плани початкової школи.


Початкова школа:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
Початкова школа Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.
Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» у 2012/13 навчальному році було розпочато поступове впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, згідно якого у 2013/2014 н.р. учні 2 класу розпочнуть вивчати новий навчальний предмет «Сходинки до інформатики» за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНСМ України від 10.06.2011 № 572.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2 класі за новою програмою надруковані в додатку до листа МОН від 30.05.2013 №1/9-383 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладах».

Для учнів 3-4 класів чинними є Типові навчальні плани, затверджені наказом Міністерства від 29.11.2005 р. № 682. Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 3-4 класах прописані в листі МОНСМ України від 01.06.12 №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін»


На сайті кафедри ІІТО в розділі Програми з інформатики для початкової школи опубліковано перелік навчальних програм, які мають гриф Міністерства й за якими можна викладати курс інформатики в класах початкової ланки. В розділі є окремо перелік програм, які відповідають новому Державному стандарту, й перелік програм для 3-4 класів, які відповідають Держстандарту 2004 року.

Звертаємо увагу, що програма курсу «Інформаційна культура» 1-2 клас, автори: Пушкарьова Т.О., Саражинська Н.А., Гущина Н.І. рекомендована для навчальних закладів, які працюють за проектами «1 учень - 1 комп’ютер» та «Росток».

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Програма «Прикладна інформатика. 1-4 класи», автори: Л. Журавльова, Т. Проценко рекомендована для позакласної роботи, 2 години на тиждень за рахунок варіативної складової навчальних планів.

При перевірці програмного забезпечення слід зверну увагу на авторів програм:


 • для 2 класу (Новий Держстандарт) викладання обов’язково ведеться за програмою «Сходинки до інформатики 2-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів» автори Морзе Н. В.
  Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
  , Ломаковська Г. В., Проценко Г. О., Коршунова О. В., Ривкінд Й. Я., Рівкінд Ф. М..


 • для 3-4 класу одна з рекомендованих програм «Сходинки до інформатики» для 2—4 класів. Автори: Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я.

Слід зауважити, що при вивчені предмету «Сходинки до інформатики» навчальні досягнення учнів 2-х класів мають оцінюватись вербально.
Основна та старша школа:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" у 2013/2014 навчальному році 5 класи загальноосвітніх навчальних закладів перейдуть на навчання за новими програмами для учнів 5 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів й будуть працювати за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства від 03.04.

Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
2012 № 409 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня" (зі змінами). Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 5 класі за новими програмами з інформатики надруковані в додатку №2 до листа МОН від 24.05.2013 №1/9-368 «Рекомендації щодо особливостей викладання базових дисциплін у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів».

Для учнів 6-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 01.06.2012 року №1/9-426 "Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін" (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №17-22, 2012 р.).
На сайті кафедри ІІТО в розділі Програми з інформатики для основної та старшої школи опубліковано перелік навчальних програм, які мають гриф Міністерства й за якими можна викладати курс інформатики в 5-11 класах.

Звертаємо увагу, що для 5 класу є дві програми з інформатики. 1. «Інформатика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (автори Жалдак М.І., Морзе Н.В., Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я., Шакотько В.В.) із розрахунку 1 година на тиждень, яка передбачає що діти раніше не вивчали інформатику.

На сьогодні в місті існує багато класів і шкіл, в яких у початкових класах вивчався пропедевтичний курс інформатики. В таких класах не рекомендується додавати до Державної програми нових тем. Час, що може звільнитися при вивченні окремих тем програми 5 класу завдяки кращої підготовленості учнів, доцільно використати для розширеного і поглибленого вивчення питань програми, для виконання додаткових практичних робіт, творчих завдань, для проектної діяльності тощо.

 1. Навчальна програма «Інформатика. 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу» (за ред. академіків НАПН України А.М. Гуржія і В.Ю. Бикова) для використання в загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу. Її опубліковано в журналі «Комп’ютер в школі та сім’ї» № 6 за 2012 рік. Враховуючи спеціалізацію навчального закладу вчитель може обрати для роботи цю програму. При цьому слід врахувати, що школи не будуть забезпечуватись підручниками, що їй відповідають.

Нагадуємо, що програми «Обласного збірника програм з інформатики для варіативної складової навчальних планів – 2010», які були написані відповідно до Держстандарту 2004 року отримали гриф Міністерства в 2013 році (Листи ІІТЗО з №14.1/12-Г-56 по №14.1/12-Г-65 від 13.02.2013). Тому ЗНЗ Запорізької області можуть продовжувати працювати за цими програмами в 3-4, 6-11 класах.
Запорі́зька о́бласть - адміністративна одиниця на півдні України. Утворена 10 січня 1939 року. Розташована на південному сході України, займає головним чином лівобережну частину басейну нижньої течії Дніпра.

В розділі Основні підручники з інформатики сайту кафедри ІІТО наведено перелік основних підручників, зошитів та адреси веб-сайтів з методичними рекомендаціями та електронними матеріалами до підручників.

При вивченні курсу інформатики передбачається проведення різних видів практичної діяльності учнів: демонстраційних, тренувальних, практичних, лабораторних робіт, які спрямовані на відпрацювання окремих технологічних прийомів, а також практикумів – інтегрованих практичних робіт (проектів), орієнтованих на отримання цілісного змістовного результату.

Практичні роботи, зазначені в програмах, є обов’язковими для виконання і оцінювання. Інші види практичної діяльності учнів (демонстраційні, тренувальні роботи, практикуми тощо) оцінюються за рішенням учителя. Також доцільно в навчальному процесі, крім перевірки практичних навичок учнів, перевіряти й їх теоретичні знання, застосовуючи при цьому різні форми перевірки, утому числі й тестові.

Зауважимо, що проведення контрольних робіт з інформатики не обов’язкове.
З метою реалізації практичної спрямованості курсу інформатики програма передбачає проведення занять з доступом учнів до комп’ютерної техніки на кожному уроці, що передбачає поділ класів на дві групи, за наявності в кожній групі не менше 8учнів (наказ МОНвід 20.02.2002 № 128).

В структурі кожного уроку мають бути урахувані санітарно-гігієнічні норми, а саме: • безперервна робота з екраном ПК повинна бути небільше:

 • для учнів 10-11 класів на 1-й годині занять 30 хвилин, на 2-й годині занять — 20 хвилин;

 • для учнів 8-9 класів — 25 хвилин;

 • для учнів 6-7 класів — 20 хвилин;

 • для учнів 2-5 класів — 15 хвилин.

 • при виконанні практичних робіт, які повинні тривати більше максимально можливого часу безперервної роботи з екраном ПК, потрібно після закінчення цього часу зробити перерву в роботі з екраном ПК на 5 хвилин, виконати вправи для очей і після цього продовжити роботу, але не більше, ніж 10 хвилин.

Викладення практичного матеріалу базується на використанні операційної системи Windows та програм пакету Microsoft Office.

Microsoft Office - офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X і Apple iOS (на iPad). До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Але дозволяється використовувати вільно розповсюджуване програмне забезпечення, яке гарантує виконання навчальної програми й еквівалентне тому, що перелічене в орієнтовних переліках навчальних програм. Наприклад, Linux (Ubuntu чи Mint) Libre Office Gimp Inkscape у поєднанні з іншим поширюваним Linux-сумісним ПЗ за вибором учителя.

Використовувати в процесі викладання інформатики можна тільки те навчальне програмне забезпечення і навчально-методичну літературу, яке рекомендоване МОН.
Робота кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій регламентується Листом Міністерства освіти і науки України № 1/9-497 від 17.07.

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
2013 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів», в якому перелічені нормативно-правові документи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, що регулюють питання навчання в КІІКТ, основні вимоги безпеки в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання, відповідальність і обов’язки завідувача КІІКТ, учителя інформатики, лаборанта щодо забезпечення безпеки життєдіяльності учнів, а також проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

Але слід зауважити, що документ містить недоліки у формулюваннях.Так у пункті 4, який стосується інструктажів слід ураховувати, що комп’ютерна техніка використовується на кожному уроці, тому проведення Первинного інструктажу з реєстрацією в класному журналі на сторінці предмета у розділі про зміст уроку: «Інструктаж з БЖД» робиться лише на уроках, де програмою передбачена обов’язкова практична робота.
Каталог: download -> version
version -> Розподілена система керування електроживленням
version -> Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни: «комп’ютерна техніка та програмування»
version -> Системне програмне забезпечення. Поняття файлу, каталогу. Індефікатор файлу. Шлях до файла. Інтерфейс ос
version -> Опрацювання мультимедійних даних
version -> Комп’ютерна графіка. Формати зберігання графічних зображень. Графічні редактори
version -> Повідомлення Вих. №03-05/2014 від 26. 05. 2014 р про відступлення права вимоги грошового боргу згідно договору цісії №01-05/2014 від 26. 05. 2014 р на користь нового кредитора пат «Страхова компанія Зеніт»
version -> Блез Паскаль
version -> Історія розвитку обчислювальної техніки


Скачати 64.66 Kb.

 • Автори: Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я.
 • 2-х класів мають оцінюватись вербально . Основна та старша школа: Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України