Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття

Скачати 118.48 Kb.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Скачати 118.48 Kb.
Дата конвертації02.05.2017
Розмір118.48 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.І.

Націоналі́зм (фр. nationalisme) - ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі[Джерело?].
Пирогова
"Затверджено"

на методичній нараді

кафедри стоматології дитячого віку

Завідувач кафедри

доц. Філімонов Ю.В.


" " 20 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ
Навчальна дисципліна

Пропедевтика стоматології дитячого віку

Модуль №

1

Змістовний модуль №

3


Тема заняття

Композиційні пломбувальні матеріали хімічного та світлового типу затвердіння. Основні фізико-механічні властивості. Особливості техніки використання.

Курс

2

Факультет

стоматологічний

Вінниця 2010
 1. Актуальність теми: Специфіка умов порожнини рота, в яких функціонує пломба, анатомо-фізіологічні особливості тимчасових та постійних зубів пояснюють відсутність до цього часу матеріалу, який би відповідав усім вимогам.
  Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
  Рот Рот (лат. stoma, -atis) - тілесний отвір у тварин, через який приймається їжа і, у багатьох випадках, здійснюється дихання. У багатьох хребетних у роті розміщені зуби і язик. Зовнішньо рот може мати різну форму.
  Для досягнення оптимального клінічного ефекту при пломбуванні зубів у дітей та у дорослих лікарю дуже важливо мати матеріал, який поряд з усіма іншими властивостями володів і естетичними властитвостями.
  Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
  Есте́тика (грец. αισθητικός - чуттєво пізнавальний, від aisthēta - відчутні речі та aisthanesthai - пізнавати) - філософська наука, що вивчає природу (функції, загальні закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і суспільства, буття), наука про прекрасне.
  Крім того мав достатню міцність та гарні експлуатаційні властивості.

 2. Конкретні цілі: вивчити основні властивості та методики застосування композиційних пломбувальних матеріалів світлового типу затвердіння. Оволодіти технікою пломбування каріозних порожнин цими матеріалами.
  Експлуатація - використання. Використовувати можна що завгодно - знаряддя праці, людей, чи корисні копалини.
  Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
  Компози́ція (лат. compositio - складання, зв'язування, з'єднання).
  Св́ітло - електромагнітні хвилі видимого спектру. До видимого діапазону належать електромагнітні хвилі в інтервалі частот, що сприймаються людським оком (7.5×1014 - 4×1014 Гц), тобто з довжиною хвилі від 390 до 750 нанометрів.
  Карієс (лат. Caries dentium) - патологічний процес, що полягає в поступовому руйнуванні тканини кістки або зуба.


Вивчити основні властивості та методики застосування композиційних пломбувальних матеріалів хімічного типу затвердіння. Оволодіти технікою пломбування каріозних порожнин цими матеріалами.

 1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

Нормальна анатомія

Вміти диферінціювати тимчасові та постійні зуби. Знати анатомічні особливості тимчасових зубів в залежності від стадії розвитку зуба.

Терапевтична стоматологія

Знати основні методики та принципи препарування зубів в дорослому віці. Орієнтуватися в виборі інструментів для здійснення тієї чи іншої маніпуляції. Вміти підібрати пломбувальний матеріал в залежності від ситуації.

Ортопедична стоматологія

Орієнтуватися в матеріалах, що використовуються в клініці ортопедичної стоматології.4. Завдання для самостійної підготовки до заняття.

 1. Вміти препарувати каріозні порожнини з урахуванням їх послідуючого пломбування хімічними композитами.

 2. Знати інструменти та матеріали для кінцевої обробки пломб.

 3. Виписати класифікацію композиційних матеріалів та адгезивних систем.
  Композити Компози́тний матеріа́л (КМ), або компози́т - гетерофазний матеріал, окремі фази якого виконують специфічні функції, забезпечуючи йому властивості, яких не має жодний з компонентів окремо. Зазвичай отримують поєднанням двох або більше компонентів, які нерозчинні або малорозчинні один в одному і мають властивості, що сильно відрізняються.


 4. Перерахувати основні позитивні та негативні властивості композиційних матеріалів хімічного та світлового твердіння.

 5. Перерахувати основні, 'позитивні та негативні властивостікомпомерів.

 6. Виписати етапи пломбування каріозної порожнини композиційним матеріалом хімічного та світлового твердіння.


4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Термін

Визначення

Композиційні матеріали

це сучасні пломбувальні матеріали, що мають високі фізико-хімічні та естетичні властивості.

Хімічна

полімеризація
Полімеризація матеріал відбуваєтьс рахунок каталітичної системи, що міститься у складі композиту;

Світлова полімеризація (фотополімеризація).

Полімеризація відбувається під дією видимого світла з довжиною хвилі 450нм;


4.2. Теоретичні питання до заняття:

1.Знати інструменти для приготування пломбувального матеріалу та допоміжні засоби для пломбування каріозних порожнин.

2.Знати інструменти та матеріали для кінцевої обробки пломб.

3.Виписати класифікацію композиційних матеріалів та адгезивних систем.

4.Перерахувати основні позитивні та негативні властивості композиційних матеріалів хімічного та світлового твердіння.

5.Перерахувати основні, позитивні та негативні властивості компомерів.

6. Виписати етапи пломбування каріозної порожнини композиційним матеріалом хімічного та світлового твердіння.

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

1. Підготувати до пломбування композиційним матеріалом хім. типу затвердіння каріозну порожнину.

2. Вміти замішити композиційним матеріалом хім. типу затвердіння.

3.Запломбувати композиційним матеріалом хім. типу затвердіння каріозну порожнину 1 класу за Блеком.

4.Запломбувати композиційним матеріалом світлового типу затвердіння каріозну порожнину 5 класу за Блеком.

5.Запломбувати композиційним матеріалом світлового типу затвердіння каріозну порожнину 3 класу за Блеком.

6. Вміти визначити показання та протипоказання для пломбування каріозних порожнин різними композитами.

5. План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни.

Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Етапи заняття

Розподіл часу

Види контролю

Засоби навчання

1.

Підготовчий етап

15хв

практичні завдання,ситуаційні задачі, усне опи­тування за стан­дартизованими переліками питань.

під­ручники, посібни­ки, методичні рекомендації.

1.11.1

О Організаційні питання.
1.2

Формування мотивації.

1.3

Контроль

початкового рівня підготовки.2.

Основний етап

.


55хв

3.

Заключний етап

20 хв

тестові завдання

тестові завдання

3.1.

Контроль кінцевого рівня підготовки.
3.2.

Загальна оцінка навчальної діяльності студента.

3.3

Інформування студентів про тему наступного заняття.


Зміст теми:

Класифікація композитних матеріалів :

За розміром частинок наповнювача :

 1. Макронаповнені (розмір частинок 8-45 мкм).

 2. Мікронаповнені (розмір частинок 0,04-0,4 мкм).

 3. Мінінаповнені (розмір частинок 1-5 мкм).

 4. Гібридні (суміш частинок різного розміру від 0,04 до 5 мкм).

За способом полімеризації :

1.Хімічної полімерізації.

2.Теплової полімерізації.

3.Світлової полімеризації.

4.Подвійної полімеризації: -світлова хімічна : - світлова теплова

За консистенцією :


 1. “Традиційні композити ” звичайної консистенції.

 2. Рідкі (текучі).

 3. Композити, що підлягають конденсації.
  Реа́кція полімериза́ції (рос. полимеризация, англ. polymerization, нім. Polymerisation f) - реакція сполучення кількох молекул в одну без зміни елементарного складу вихідних речовин.
  Конденса́ція - (рос. конденсация; англ. condensation; нім. Verdichtung f, Kondensation f, Kondensierung f, Wasserniederschlag m, Dampfniederschlag m) -


За призначенням :

 1. Для пломбування жувальних зубів.

 2. Для пломбування фронтальних зубів.

 3. Універсальні композити.

Макронаповнені композити (макрофільні) містять частинки неорганічного наповнювача великого розміру, іноді- до 100 мкм.

Позитивні властивості: достатня міцність;

рентгеноконтрасність.

Негативні властивості:

важкість полірування, відсутність блиску;

висока шорсткість поверхні;

Полірува́ння - механічна або ручна викінчувальна обробка виробів, що надає їхній поверхні високої чистоти і дзеркального блиску. Металеві вироби обробляють на полірувальних верстатах, вдаються також до електролітичної та електромеханічної обробки.
Шорсткість поверхні Шо́рсткість пове́рхні - характеристика нерівностей, виражена у числових величинах, що визначають ступінь їхнього відхилення на базовій довжині від теоретично гладких поверхонь заданої геометричної форми.

виражене накопичення “зубного” нальоту;

погана кольоростійкість.Покази до використання: 1.для пломбування порожнин І класу.

2. для пломбування порожнин V .

3. для пломбування передніх зубів, якщо не потрібен естетичний ефект.

4. для відновлення сильно зруйнованих коронок передніх зубів з послідуючим облицюванням вестибулярної поверхні мікро наповненим матеріалом .

5. для пломбування порожнин ІІ класу в премолярах.

6. для моделювання культі зуба під коронку.

Представники: Adaptic (Dentsply), Evicrol (Spofa Dental),Concise (3M ESPE), Фолакор-С (Радуга).

Мікронаповнені композити: Позитивні властивості:

 • хороші естетичні якості;

 • висока кольоростійкість;

 • добре поліруються;

 • стійкість глянцевої поверхні;

 • стійкість до стирання.

Негативні властивості: - високий коефіцієнт температурного розширення.

- недостатня механічна міцність;

Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.
Температу́ра (від лат. temperatura - належне змішування, нормальний стан) - фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.
Мі́цність - здатність матеріалу чинити опір незворотній (пластичній, в'язкій) деформації і руйнуванню (розділенню на частини) під дією навантажень або інших факторів (усадка, нерівномірне температурне поле і т. д.).Показання до застосування :

 • - пломбування порожнин ІІІ- V класу; естетичне пломбування порожнин IV класу, а також при травматичному уражені коронки зуба (в співвідношенні з гібридними або макронаповненими композитами парапульпарними штифтами ).
  Гібрид (від лат. hybrida – помісь) - результат природного чи штучного схрещування між двома організмами різних таксонів.


 • пломбування дефектів при некаріозних ураженнях зубів (ерозії емалі, гіпоплазії, клиновидних дефектів і т.д.);

Представники: Degufill-SC (Degussa); Silux Plus(3M ESPE); Durafill (Heraeus/Kulzer); Helio Progres (Vivadent).

Мінінаповнені композити: Мінінаповнені композити звичайно мають розмір частинок наповнювача 1-5 мкм. За своїми властивостями вони займають проміжне місце між мікро- і макронаповненими композитами.

Представники: Bis- Fil II (Bisko), Profile (S.S. White ).

Рідкі композити

Рідкі композити мають модифіковану полімерну матрицю на основі високотекучих смол.

Поліме́ри (грец. πολύ- - багато (poli); μέρος - частина (meres) - «складається з багатьох частин») - природні та штучні високомолекулярні сполуки, молекули яких складаються з великої кількості повторюваних однакових або різних за будовою атомних угруповань, з'єднаних між собою хімічними або координаційними зв'язками в довгі лінійні або розгалужені ланцюги.
Ступінь наповненості в них звичайно становить 50-60% за вагою, використовується мікрогібридний або мікрофільний наповнювач. Окремі матеріали виділяють в оточуючі тканини іони фтору. Деякі фірми виготовляють композити різного ступеню текучості: середньотекучі і сильнотекучі. Рідкі композити мають достатню міцність, задовільні естетичні характеристики, рентгеноконтрастність і високу еластичність. Вони легко вводяться в каріозну поржнину з шприца через аплікатор. Недоліками рідких композитів є достатньо значна полімеризаційна усадка (близько 5%). Однак серйозних проблем в процесі пломбування вона не викликає. Це пов’язано з тим, що рідкі композити мають високу еластичність і самі здатні компенсувати “полімеризаційний стрес”. Покази до використання рідких композитів:

- пломбування пришийкових порожнин, клиновидних дефектів, ерозій емалі.

- реставрація мілких сколів емалі; пломбування невеликих порожнин на жувальній поверхні;

- інвазивне та неінвазивне закриття фісур;

- пломбування порожнин ІІІ і ІV класів по Блеку; пломбування порожнин ІІ класу по Блеку при “тунельному” препаруванні;

- пломбування зубів “методом пошарової реставрації”- створення початкового шару;

- реставрація сколів фарфору і металокераміки; створення культі зуба під коронку; встановлення крайового прилягання композитних пломб;

Металокера́міка - штучний матеріал, що являє собою гетерогенну композицію металів або сплавів з неметалами (кераміками).
Приляга́ння - вид підрядного синтаксичного зв'язку між словами в реченні, при якому залежне слово пов'язане з головним інтонаційно, за змістом і за допомогою порядку слів, а не граматичних форм, як при узгодженні й керуванні.

- фіксування фарфорових вкладок і вінірів; фіксування волоконних і шинуючих систем.

Компомери – це новий клас пломбувальних композиційних матеріалів, що поєднують у собі якості композитів і склоіономерних цементів. Вони характеризуються високою адгезією до твердих тканин зуба, особливо до дентину, за рахунок використання адгезивних систем, позитивною дією слідового виділення фтору. Адсорбція води призводить до невеликого збільшення об’єму пломби (до 30%), компенсуючи в деякій мірі полімеризаційну усадку.

Адсо́рбція (від лат. ad - на, при і лат. sorbeo - поглинаю) - вибіркове поглинання речовини з газового чи рідкого середовища поверхневим шаром твердого тіла (адсорбенту) чи рідини. Компонент, що поглинається, який вміщується в суцільному середовищі (газі, рідині), називають адсорбтивом, а той що вміщується в адсорбенті - адсорбатом.
Вони не потребують попереднього протравлювання твердих тканин зубів, що зменшує ризик розвитку ускладнень та спрощує методику роботи з ними.

Показання до застосування: • пломбування каріозних порожнин всіх класів в молочних зубах;

 • пломбування каріозних порожнин V класу, клиновидних дефектів, ерозій емалі постійних зубів;

 • пломбування порожнин III класу в постійних зубах;

 • тимчасове пломбування порожнин при травмі зубів;

 • накладання базової прокладки під композити при пломбуванні методом сандвіч-техніки.

Представники: Dyract (De Trey), Dyract Flow (Dentsply), Compoglass (Vivadent), Freedom (SDI).

Матеріали для самоконтролю:

1. Кислотне протравлення емалі, застосовується для:

А. Для видалення «змазаного шару» з поверхні емалі

В. Для створення хімічної адгезії

С. Для створення ділянки мікроретенції *

D. Для поліпшення физико-механічних властивостей матеріалу

Е. Всі вищеперелічені
2.Під терміном «стрес полімеризації» розуміють:

А. Воникнення напруги на межі пломби з зубом в процесі полімеризації *

В. Усадка композиційного матеріалу в процесі полімеризації

С. Возникновение тріщин емалі в процесі полімеризації

D. Всі вищеперелічені відповіді вірні
3. Високою міцністю володіє композиційний матеріал:

А. Має макронаповнювача*

В. Имеющий мікронаповнювач

С. Имеющий гібридний наповнювач

D. Має мікрогібридного наповнювача

Е. Не названий


Література.

Основна:

1.Лекції , що читаються на кафедрі стоматології дитячого віку.2. Л. О. Хоменко, О. І. Остапко, О. Ф. Конанович, та ін. Терапевтична стоматологія дитячого віку.
Терапевтична стоматологія - медична дисципліна, розділ стоматології, займається вивченням етіології захворювань зубів, щелеп та ротової порожнини. Також займаеться діагностикою, лікуванням та їх профілактикою.
- Видавництво "Книга плюс", 1999

3.Боровський Г.В., Барішева Ю.Д., Максимов К. М. и др. Терапевтическая стоматология. — М.: Медицина, 1997.

4.Магид И.А., Мухін А.П. Фантомний курс терапевтической стоматологии.: Атлас. М.: Медицина, 1996.

Додаткова:

1.Данілевський М.Ф., Грохольський А.П., Політун А.М. та ін. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) - Львів: 1993.2.Справочник по стоматологии / Мод ред. А.И.Рибакова —М.: Медицина, 1993.

3. Николаев , Цепов Фантомний курс.


Скачати 118.48 Kb.

 • 1. К ислотне протравлення емалі, застосовується для
 • С. Для створення ділянки мікроретенції *
 • А. Воникнення напруги на межі пломби з зубом в процесі полімеризації *
 • D. Всі вищеперелічені відповіді вірні
 • С. Имеющий гібридний наповнювач