Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 080405 «Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем»

Скачати 233.81 Kb.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 080405 «Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем»
Скачати 233.81 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 22.03.2017
Розмір 233.81 Kb.
Тип Методичні вказівки
  1   2


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Смілянський промислово-економічний коледж

Черкаського державного технологічного університету

«Узгоджено» «Затверджую»

Заступник директора з НМР Директор технікуму

____________ М. М. Федоренко _________ В. Г. Шиян

«___» ___________ 200_ р. «___» ___________ 200_ р.


«Архітектура комп’ютерів»

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності

5.080405

«Програмування

для електронно-обчислювальної техніки та

автоматизованих систем»Розглянуто на засіданні ЦК

Протокол № _______________

від «___» ___________ 200 _ р.

Комп'ютер (від англ. computer; лат. computator - обчислювач, лат. computatrum - рахувати, МФА: [kəmpjuː.Tə(ɹ)]) - програмно-керований пристрій для обробки інформації. Конструктивно це може бути механічний або немеханічний (електронний) пристрій, призначений для проведення обчислень, які можуть відбуватися дискретно або безперервно у часі.

Голова комісії _____________

м. Сміла

2005р.


Пояснювальна записка

1. Мета і завдання дисципліни, її місце в учбовому процесі

Дисципліна «Архітектура комп’ютерів» входить до циклу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін професійної та практичної підготовки освітньо-професійної програми вищої освіти за спеціальністю 5.080405 “Програмування електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем”.1.1. Мета викладання дисципліни

Вивчення дисципліни сприяє формуванню наукового рівня мислення майбутнього фахівця, містить в собі теоретичну базу, де розглядаються сучасні принципи побудови основних функціональних вузлів ЕОМ: вузла управління та арифметико-логічного вузла центрального процесорного пристрою, пам’яті ЕОМ та об’єднуючої системної шини. Ця теоретична база необхідна при засвоєнні прикладних питань проектування як однопроцесорних ЕОМ, так і багатопроцесорних обчислювальних систем універсального та спеціалізованого призначення.

Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;

Основний наголос у курсі зроблено на побудову вузлів ЕОМ з фон-нейманівською архітектурою, вивченню сучасної зарубіжної елементної бази та основ технології і засобів проектування вузлів ЕОМ.

Виходячи з цього, викладання курсу «Архітектура комп’ютерів» підпорядковане з’ясуванню загальних проблем побудови ЕОМ, та побудови ЕОМ з заданими архітектурними та технічними характеристиками.

1. 2. Задачі дисципліни

По результатах опанування першої частини навчальної дисципліни студенти повинні вміти вирішувати такі завдання: • вибір системного блоку;

  Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок. • вибір, конфігурування, монтування в системний блок та пошук несправностей на материнській платі;

  Материнська плата Матери́нська пла́та, систе́мна пла́та, ба́зова пла́та (англ. motherboard), відома також як головна плата (mainboard) - плата, на якій містяться основні компоненти комп'ютера, що забезпечують логіку. Плата є основою не лише персонального комп'ютера, а також смартфонів, гральних консолей. • вибір мікропроцесора та його монтування на системну плату;

 • вибір типу пам’яті та монтування її на системну плату;

 • вибір, конфігурування та монтування в системний блок різноманітних накопичувачів на гнучких та жорстких дисках;

  Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу. • вибір, конфігурування та монтування мультимедіа пристроїв;

 • вибір, конфігурування та монтування різноманітних периферійних пристроїв (наприклад: сканерів, принтерів, пристроїв архівування інформації та ін.

  Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.

  );

 • вибір, конфігурування та монтування в системний блок відео адаптеру;

 • вибір, підключення та конфігурування монітора;

 • діагностика, пошук та усунення несправностей персонального комп’ютера.

Необхідною передумовою для цього є отримання таких знань:

 • різновидності формфакторів материнських плат та системних блоків;

 • поняття про системні плати та їх різновиди;

 • різновиди інтерфейсів для підключення периферійних пристроїв та їх конфігурування;

 • типи мікропроцесорів та їх характеристики;

 • сучасні технології пам’яті, типи пам’яті;

 • принцип роботи накопичувачів, різновидності контролерів;

 • звукові картки та різновиди звукових форматів;

 • різновиди відео адаптерів та моніторів, вибір конфігурування;

 • поняття системних ресурсів та усунення їх конфліктів;

 • налагодження комп’ютерної системи на максимальну швидкодію та максимальне використання ресурсів.

Викладення другої частини дисципліни «Архітектура комп’ютерів» обумовлено необхідністю формування у студентів чіткої системи уявлень про цілісний комплекс проблем, що виникають та мають бути вирішені в процесі програмування на рівні операційної системи MS DOS, управління пам’яттю, а також програмування для стандартних та нестандартних пристроїв ЕОМ.

Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

По результатах опанування другої частини навчальної дисципліни студент повинен знати: • принципи модульного програмування;

 • засоби програмного управління пристроями ЕОМ;

 • структуру операційної системи MS DOS;

 • принципи функціонування апаратних переривань;

 • принципи функціонування програмних переривань;

 • керування пристроями на рівні операційної системи MS DOS;

 • функціонування локальних мереж;

 • засоби управління пам’яттю;

 • теорію вірусів.

Студент повинен вміти:

 • програмувати ввід з клавіатури, обробляти сканкоди, розширені коди та працювати з буфером клавіатури;

 • програмувати VGA адаптер в алфавітно-цифровому та графічному режимі, перепрограмувати символи;

 • програмувати на рівні портів вводу – виводу;

 • програмувати таймер та звук;

 • програмувати роботу з "мишею";

 • написати власний обробник переривання;

 • керувати пам’ятью;

 • створювати резидентні програми;

 • програмувати контролер дискових накопичувачів;

 • створювати власні драйвери пристроїв;

  Драйвер (англ. driver, укр. водій, керівник) - комп'ютерна програма, за допомогою якої операційна система отримує доступ до приладу апаратного забезпечення. У загальному випадку для використання кожного пристрою, підключеного до комп'ютера, необхідний спеціальний драйвер. • програмувати в захищеному режимі;

  Захищений режим (режим захищеної віртуальної адреси) - режим роботи процесора. Розроблений фірмою Digital Equipment (DEC) для 32-розрядних комп'ютерів VAX-11, а також фірмою Intel для своїх процесорів, починаючи з 32-розрядних процесорів 80386. • програмувати в локальних мережах;

 • програмувати сучасні типи відео адаптерів.
  1   2


Скачати 233.81 Kb.

2021