Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до практичного заняття №1 Навчальна дисципліна Інформаційні технології у фармації

Скачати 45.51 Kb.

Методичні вказівки до практичного заняття №1 Навчальна дисципліна Інформаційні технології у фармації
Скачати 45.51 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір45.51 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.І.ПИРОГОВА
"Затверджено"

на методичній нараді

кафедри медбіофізики

Завідувач кафедри

Професор І.І. Хаїмзон


30. 08. 2012 р.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №1

Навчальна дисципліна

Інформаційні технології у фармації

Модуль №1

Інформаційні технології у фармації

Змістовий модуль №1

Основи інформаційних технологій у фармації

Тема заняття №1

Вступ. Організація робот в комп’ютерних класах. Створення робочого середовища і знайомство з робочими ресурсами.

Курс

1

Факультет

Фармацевтичний

Спеціальність

Фармація, клінічна фармація

Вінниця, ВНМУ - 2012


Тема: Вступ до курсу. Організація роботи в комп’ютерних класах і техніка безпеки. Створення робочого середовища і знайомство з ресурсами робочих станцій (створення тек, отримання файлів методичних матеріалів з файлового сервера, знайомство з локальною мережею, налаштування робочого середовища).
Файло́вий се́рвер (файл-се́рвер, англ. file server) - це виділений сервер, призначений для виконання файлових операцій введення-виведення, який зберігає файли будь-якого типу. Як правило, має великий обсяг дискового простору, реалізованого у формі RAID-масиву для забезпечення безперебійної роботи та підвищеної швидкості запису та читання даних.
Стільни́ця (англ. desktop metaphor) - це метафора інтерфейсу, яка є таким собі набором уніфікованих понять, що використовуються в графічному інтерфейсі користувача, аби спростити взаємодію користувачів із комп'ютером.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Робоча станція Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.
Вхідний контроль знань.

Мета роботи. Ознайомлення з організацією роботи у комп’ютерних класах, огляд інформаційних ресурсів, підготовка ообистого робочого середовища, нагадування основних навичок роботи з перснальним комп’ютером.

Порядок виконання роботи.

 1. Ознаймитись з правилами роботи у комп’ютерних класах і правилами техніки безпеки.

 2. Переглянути за допомогою програми Проводник файлову систему своєї робочої станції, визначити склад і розміщення програмних засобів.
  Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
  Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
  Сервер Се́рвер (англ. server - «служка») - у комп'ютерній термінології термін може стосуватися окремого комп'ютера чи програми. Головною ознакою в обох випадках є здатність машини чи програми переважну кількість часу працювати автономно, без втручання людини, реагуючи на зовнішні події відповідно до встановленого програмного забезпечення.


 3. Створити на дискові С: у теці Student теку для своєї групи (якщо такої теки немає) під іменем «Номер групи_код_спеціальності». Створити у цій теці персональну робочу теку, присвоївши їй ім'я за зразком «Власне_прізвище_студента Номер групи».

 4. Запустити операційну оболонку Commander і ознайомитись з її інтерфейсом та інструментальними засобами.

 5. За допомогою засобів оболонки створити у власній робочій теці вкладену теку «Заняття 1».

 6. Отримати доступ до файлового сервера (адреса 192.168.181.220) за протоколом FTP (команда FTP/Новое FTP соединение) за допомогою програми-оболонки Commander). Ознайомитись з ресурсами, розміщеними на файловому сервері.

 7. Відкрити і переглянути файли методичних вказівок до практичних занять, які містяться у теці PUB файлового сервера. Скопіювати файли методичних вказівок до своєї персональної теки.

 8. Отримати доступ до файлового сервера (адреса 192.168.181.220) за допомогою браузера Internet Explorer (ввести адресу ftp://192.168.181.
  Microsoft Internet Explorer - графічний веб-оглядач (браузер), який розробляє корпорація Microsoft.
  220
  у поле адреси браузера Internet Explorer або іншого)

 9. Відкрити файл методичних вказівок до практичного заняття, які містяться у теці PUB файлового сервера за допoмогою браузера.

 10. Порівняти доступ до файлів за допомогою оболонки Commander і браузера Internet Explorer, зробити висновок і записати його до протоколу. Пояснити відмінність.

 11. Отримати доступ до файлового сервера (адреса 192.168.181.220) за допомогою протоколу НТТР (ввести адресу http://192.168.181.220 у поле адреси браузера Internet Explorer або іншого). Зробити висновок.

 12. За допомогою програми Блокнот (Notebook) групи Стандартные створити текстовий файл короткої автобіографії і зберегти його у власній теці, а також у теці Student віртуального диску.
  Текстовий файл Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.
  У теці Student віртуального диску видалити деякі (довільні) файли.

 13. Виконати перезавантаження комп’ютера, перевірити вміст теки Student віртуального диску.

 14. Зайти до порталу Вінницького нац. медичного університету (http://www.vnmu.vn.ua). Зайти на сайт кафедри медичної і біологічної фізики, знайти і переглянути наступні документи : методичні вказівки до практичних занять, методичні вказівки до самостійної роботи студентів, питання до модульних контролів. Записати до протоколу їх розміщення.

 15. Взнати ім'я своєї робочої станції у локальній мережі. Зобразити у протоколі структуру локальної мережі.

 16. Зробити власну теку мережевою і задати повний доступ до неї (для цього викликати контекстне меню для теки, обрати пункт Свойства, відкрити сторінку Доступ і виконати на ній потрібні налаштування).
  Конте́кстне меню́ (англ. context menu) - елемент графічного інтерфейсу операційної системи, що представляє собою список команд, що викликається користувачем щоб виконати необхідну дію над вибраним об'єктом.


 17. Виконати наступні дії за допомогою засобів оболонки Commander, програми Проводник і за допомогою засобів власне графічної оболонки ОС MS Windows:

  • створення вкладеної теки у власній теці;

  • копіювання файла автобіографії до вкладеної теки, переміщення та перейменування файла;

  • видалення файла і відновлення його з Корзини;

  • видалення вкладеної теки.

 1. Ознайомитись з можливостями налаштування робочого середовища, доступними на робочій станції.

 2. Ознайомитись з використанням диспетчера задач. Запустити довільні програми (наприклад, Блокнот і Калькулятор), після натиснути комбінацію клавіш Ctrl Alt Delete і обрати з меню, що з’являється, пункт Диспетчер задач. У вікні диспетчера задач відкрити сторінку «Приложения», обрати у списку активних програм одну з програм і дати команду «Снять задачу». Пересвідчитись у закритті програми.

 3. Ознайомитись з іншими можливостями диспетчера задач, відкривши і переглянувши інші сторінки його вікна (Процеси, Служби, Швидкодія, Мережа, Користувачі).

 4. Ознайомитись з використанням екранної клавіатури (команда запуску екранної клавіатури знаходиться у пункті Специальные возможности Панелі керування), для чого ввести за допомогою неї короткий текст.

 5. Ознайомитись з режимом керування графічним вказівником за допомогою клавіатури за окремим керівництвом, яке видає викладач. Занотувати до протоколу клавіатурні команди керування графічним вказівником.

 6. Відповісти на питання вхідного контролю базового рівня знань.VІ. АУДИТОРНА РОБОТА

1.Організаційні питання –30 хв.

Виконання лабораторної роботи: – 45хв.

2. Тестовий контроль знань студентів – 10 хв.4. Оголошення результатів роботи та завдання до наступного заняття – 5 хв.


Скачати 45.51 Kb.

 • Завідувач кафедри
 • Мета роботи.
 • Порядок виконання роботи.
 • Проводник
 • Блокнот
 • Диспетчер задач
 • Специальн ы е возможности