Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Економічна кібернетика»

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Економічна кібернетика»
Сторінка6/16
Дата конвертації07.04.2017
Розмір1.07 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

2.9 Порядок виконання завдання №3 контрольної роботи


Завдання 3.1

Визначити кращий проект методами мажоритарної, адитивної і геометричної згортками критеріїв. Варіант завдання вибирається відповідно до свого номера за списком у журналі групи (Додаток Б).


Завдання 3.2


 1. З рулону трансформаторної сталі шириною 5000 N*10 мм викраиваются смуги шириною 1400 мм, 250 мм, 650мм.

  Електротехні́чна сталь - маловуглецева сталь з високою магнітною проникністю. Застосовують для виготовлення магнітопроводів (осердь) електротехнічного устаткування (трансформаторів, електричних генераторів, електродвигунів, дроселів, стабілізаторів напруги, реле тощо).

  Смуги однакової довжини. Для одного трансформатора вимагається 2 смуги шириною 1400 мм, 4 смуги шириною 950 мм, 1 смуга шириною 650 мм. Скласти модель задачі розкрою, виходячи з критерію комплектності заготовок для отримання 40 трансформаторів при мінімумі відходів.

 2. Прутки завдовжки 3000 N*10 мм вимагається розрізати на деталі завдовжки 1700 мм (11 шт.), 1030 мм (70 шт.), 220 мм (14 шт.) Скласти модель оптимального розкрою прутків по мінімуму сумарного відходу.

 3. З листів матеріалу розміром 7 х 11 дм необхідно виготовити 100 N деталей розміром 5 х 3 дм. Скласти модель оптимального розкрою по мінімуму сумарних відходів.

(N= номеру за списком групи).
Завдання 3.3

У розпорядженні підприємства є два види руди, відличающихся змістом корисних складових і вартістю однієї тонни" Початкові дані про якісний склад кожного виду руди приведені в таблиці.

Таблиця 3.4 - Якісна характеристика руд

Вид руди

Зміст 1-ої складові %

Зміст 2-ої складовій %

Величина запасу (т)

Ціна 1 т

у.о.

Руда I

60

10

140

200

Руда 2

30

40

100

50

Вимагається визначити склад суміші, що забезпечує мінімізацию сумарної вартості при виконанні наступних умов: объїм суміші не повинен бути менше 100 N т; зміст першої складової в суміші повинен належати інтервалу [40, 50]; зміст другої складової в суміші повинен належати інтервалу [20, 30].Завдання 3.4

Набір шихтових матеріалів для виплавки чавуну включає руду, кокс, вапняк і доломіт, які витрачаютьця відповідно до заданих пропорцій. У розпорядженні е 6 шихтових наборів. Хімічний склад руд заданий в таблиці.

Шихта - суміш вихідних матеріалів у заданому кількісному співвідношенні, наприклад суміш матеріалів (руди, шлаку, коксу, вугілля і т. ін.), що їх переробляють у металургійних, хімічних та інших технологічних процесах.

Хімічний склад, також Склад речовини - термін хімії - частка вмісту окремих хімічних елементів у речовині, матеріалі, сплаві, породі тощо.

Таблиця 3.5 - Хімічний склад руд


Складові руди

Шихтовие наборі

1

2

3

4

5

6

залізо

50,43

47,51

52,21

54,62

17,0

42,94

фосфор

0,07

0,064

0,393

0,101

0,9

0,173

марганець

0,41

0,88

0,3

0,82

7,1

3,64

інші

47,51

50,636

44,717

43,17

74,05

52,16

% зміст сірки в плавках

1,58

1,51

2,38

1,29

0,95

1,18

Норми витрати шихтових матеріалів на 1 т чавуну і витрати в грошовому вираженні визначені в таблиці 3.6. Вимагається визначити склад шихти, що забезпечує мінімізацію сумарних витрат на виробництво при виконанні наступних умов:

- з кожного шихтового набору в процесі плавки в чавун періходить увесь фосфор і 75 % марганцю, а зміст сірки в чавуні дорівнює 1/50 частин від її змісту в шлаку;

- зміст марганцю в готовому чавуні 1,62%, доля серп не перевищує 0,04%, фосфору 0,28%;

- покупна ціна на кокс 12 у.о./т, вапняку 3,65 у.о./т, доломіту 4,6 у.о./т ;

- четвертий шихтовий набір повинен складати не більше 10%, а перший і другий в сумі - не більше 12%. • Таблиця 3.6 - Норми витрати шихтових матеріалів на 1 т чавунуВид матеріалу

Шихтовие набори

1

2

3

4

5

6

Руда

Теоретична нірма витрати ( т/т)1,8

1,9

1,8

1,71

4,07

2,07

Ціна на руду

12,5

11,7

12,9

13,1

2,5

11,6

Норми витрати т/т Коксу

0,855

0,656

0,803

0,734

1,215

0,935

Вапняку

0,356

0,350

0,225

0,344

-

0,495

Доломіту

0,104

0,107

0,057

0,113

-

0,165

Витрати на виплавку

5,94

5,0

5,61

5,08

8,45

6,5

Вартість возвратних відходів

2,59

2,58

1,92

1,84

2,42

2,44


Завдання 3.5

 1. Побудувати модель і вирішити завдання оптимізації завантаження невзаємозамінних груп верстатів, на яких обробляються вироби трьох видів А, В і C. Вироби А і В обробляються 3-мя способами кожне, виріб 3 обробляється 2-мя способами. У таблиці 3.7 приведені початкові дані.

Варіанти: а) критерій - сумарний прибуток, б) критерій - сумарні витрати, в) критерій - витрати часу.
Таблиця 3.7

Групи верстатів

од. вимір.

Витрати часу ( aijs )

Фонд часу

Виріб А

Виріб B

Виріб C

способи вир.

способи вир.

способи вир.

1

2

3

1


2

3

1

2Фрезерні

Токарні


Зварювальні

ч ч ч

2 3

0


2 1

1


1

2 3


3

1

20 2 3

4 0 1

3 5 1

3

6

0820 N 934 N 748 N

Прибуток за виріб

у.о.

11

7

5

9

6

7

18

15
Витрати на виріб

у.о.

19

18

18

16

19

15

18

17

План

шт.

100 N

150 N

70 N
 1. Побудувати модель і вирішити завдання оптимізації завантаження взаємозамінного устаткування (верстатів на ділянці механічної обробки) при виготовленні 4-х видів виробів.

  Механі́чна обро́бка - обробка заготовок із різних матеріалів за допомогою фізичної дії різної природи з метою створення виробу за заданими розмірами або проміжної заготовки для подальших технологічних операцій.

  Плановий обсяг виробництва 5300 N*100 у.о. Початкові дані приведені в таблиці 4.2.

Варіанти: а) критерій - сумарний прибуток, б) критерій - суммарные витрати" в) критерій - витрати часу.

Таблиця 3.8 Початкові дані завантаження взаємозамінного устаткуванняВерстати

Час на обробку 1 виробу

Фонд часу

Виріб 1

Виріб 2

Виріб 3

Виріб 4
А

4

2

0

1

800

Б

2

0

2

1

700

В

2

2

2

0

740

Г

2

2

1

1

770

Д

0

2

2

3

760

Ціна за 1 виріб

12

9

10

11
Витрати на 1 виріб

9

6

8

7

Прибуток за 1 виріб

6

4

4

53 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ курсовОЇ РОБОТИ
1. Порядок підготовки і захисту курсової роботи
Курсова робота включає записку пояснення і модельний експеримент.

Курсова робота виконується протягом семестру з використанням комп'ютерних класів Академії і консультацій викладачів.

При захисті роботи оцінюються:

- дотримання графіку виконання роботи;

- функціональна повнота і працездатність модельного експерименту;

Функціональна повнота множини логічних операцій чи булевих функцій - це можливість подати всі можливі значення таблиць істинності за допомогою формул із елементів цієї множини.

- ступінь самостійності студента при виконанні курсової


роботи;

- повнота пояснень і якість оформлення записки пояснення.


2. Загальні вимоги до курсової роботи
В процесі моделювання системи управління підприємством необхідно вирішити завдання аналізу, прогнозування і оптимізації.

Прогнозування - процес передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основі аналізу його минулого і сучасного, систематично оцінювана інформація про якісні й кількісні характеристики розвитку обраного предмета чи явища в перспективі.

При рішенні задачі аналізу слід виявити цілі і завдання системи управління підприємством, вибрати критерії, що визначають ступінь ефективності управління, а також визначити чинники, що впливають на критерії ефективності, і ступінь цього впливу. Частина з виявлених чинників може використовуватися як параметри управління.

Метою рішення задачі прогнозування є розрахунок значень критеріїв ефективності управління при заданих або очікуваних значеннях чинників.

Метою рішення задачі оптимізації є знаходження таких значень параметрів управління, при яких досягається якнайкраще значення критеріїв ефективності управління.

Записка пояснення до курсової роботи оформляється засобами WORD і повинна містити:

Титульний лист

Введення

1. Аналіз та моделювання системи управління підприємством (10 –20 с.)

1.1 Структура системи управління і її характеристики

1.

Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції

2 Вибір задачі для моделювання

1.3 Короткий огляд можливих моделей по вибраної задачi

1.4 Опис вибраної моделі

1.5 Модельний експеримент

Висновки (1 с.)

Список використаних джерел (1 с.).
У введенні коротко описується завдання роботи, очікувані результати і використовувані технічні і програмні засоби.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Структура системи управління має бути представлена в графічному вигляді. Необхідно визначити її тип і основні характеристики.

Слід виявити цілі і задачі системи управління підприємством,

Слід перерахувати основних фахівців верхнього і середнього рівня системи управління. Для кожного фахівця скласти список вирішуваних ним задач. Вибрати одну з основних задач (проблем) в системі управління підприємством. Детально описати задачу і її тип (задача аналізу впливу чинників, прогнозу, оптимізації), вибрати критерії, що визначають ступінь ефективності рішення задачі, а також визначити чинники, що впливають на критерії ефективності, і ступінь цього впливу. Частина з виявлених чинників може використовуватися як параметри управління.

Скласти список можливих альтернативних варіантів рішень по вибраної задачі. Наприклад, в задачі управління запасами можливі наступні варіанти рішень: змінити склад постачальників товару, змінити ціну товару, змінити об'єми і топологію складів, вибрати оптимальний об'єм постачання товару.

Постачальник або вендор (англ. Vendor) - будь-яка юридична (організація, підприємство, установа) або фізична особа, що поставляють товари або послуги замовникам. Постачальник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до умов укладеного договору поставки, який є одним з видів договору купівлі-продажу.

Тополо́гія (грец. τόπος - місце, logos - наука) - розділ математики, який наближений до геометрії. У той час як алгебра починається з розглядання операцій, геометрія - фігур, а математичний аналіз - функцій; найфундаментальніше поняття топології - неперервність.

Скласти короткий огляд моделей, які можуть використовуватися для вирішення задачі. По кожній моделі вказати назву, посилання на літературу, очікувані результати, достоїнства і недоліки. Можуть використовуватися моделі, що вивчалися у відповідних дисциплінах або вивчені самостійно.

Опис вибраної моделі повинен містити її докладні характеристики, формули, можливі варіанти моделі.

У описі інформаційного забезпечення моделі і очікуваних результатів необхідно представити у вигляді таблиць вхідну і вихідну інформацію і вказати її джерела.

Методика проведення експерименту описується у вигляді покрокової інструкції по реалізації вибраної моделі.

Результати експерименту мають бути представлені у вигляді копії робочих листів "Excel".

У аналізі результатів експерименту даються рекомендації по їх використанню в системі управління підприємством. Доцільно використовувати в експерименті декілька різних моделей і при порівнянні їх результатів пояснити причини можливих розбіжностей.

3. Тематика курсового проекту


У Додатку А приведені області (підприємства), для яких необхідно виконати моделювання їх систем управління.

Тема проекту вибирається студентом за узгодженням з викладачем.

Узго́дження - тип підрядного зв'язку між головним і залежним словами у словосполученні, коли форма залежного слова відповідає формі головного, тобто узгоджується з ним у роді, числі, відмінку. Наприклад, червона троянда.

Структуру і характеристики системи управління, а також початкові дані для модельного експерименту студент формує за інформацією з літературних джерел, з Інтернету і з власного досвіду.

Записка пояснення оформляється по загальних правилах (Додаток В).

Рекомендована література


 1. Егоров П.В., Лысенко Ю.Г. и др. Экономическая кибернетика. Учебное пособие: изд. 2-е / Донецкий национальный университет. — Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003. - 516 с.

 2. Пономаренко К.А. Основи економічної кібернетики. – К.: КНТЕУ,2002.– 432 с.

 3. Цисарь И.Ф., Непман В.Г. Компьютерное моделирование экономики. – М.: Диалог МИФИ, 2002. – 304 с.

 4. Экономическая кибернетика. Учебник. Донецк, Юго-Восток., 2005 г. – 502 с.

 5. Горелик А. Л. Методы распознавания /А. Л. Горелик, В. А. Скрипкин. —М.: Высшая школа, 1989.

Додаток А Варіанти вхідних даних до завдання 2.1 і курсової роботи
Підприємства, для яких необхідно виконати моделювання їх систем управління

1. Автокрамниця

2. Ювелірний магазин

3. Супермаркет

4.

Суперма́ркет - великий універсальний магазин самообслуговування, що пропонує у продаж бакалійні та домогосподарські товари (таким чином поєднуючи у собі функції універмагу та універсаму). На відміну від гіпермаркету у супермаркеті присутність продовольчих і господарських товарів є більша.

Спортклуб

5. Турагентство

6. Стадіон

7. Басейн

8. Склад

9. Магазин будматеріалів

10.

Будіве́льні матеріа́ли - це різні за складом, структурою, формою та властивостями речовини, застосовувані безпосередньо для будівництва споруд або для виготовлення з них збірних елементів на спеціалізованих підприємствах.

Інтернет - магазин

11. Приймальна комісія

12. Деканат

13. Банк


14. Автопідприємство

15. Вокзал

16. Аптека

17. Поліклініка

18.

Поліклініка (від грец. polis - місто та грец. klinikē - мистецтво лікувати) - лікувальний заклад для обслуговування населення кваліфікованою медичною допомогою.

Лікарня

19. Рекламне агентство

20. Готель

21. Завод

22. Диспетчерська таксі

23. Диспетчерська вокзалу

24. Інтернет - провайдер

25. Оператор мобільного зв'язку

26. Гуртожиток

27. Ремонтна майстерня

28. Ательє пошиття

29. Автостанція

30. Школа

Додаток Б Варіанти завдань до завдання 3.1


Варіант завдання вибирається відповідно до свого номера за списком у журналі групи.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16 • Завдання 3.4
 • Структура системи управління