Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи «використання html при розробці web-сторінки. Створення простого документа І засоби форматування»

Скачати 108.74 Kb.

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «використання html при розробці web-сторінки. Створення простого документа І засоби форматування»
Скачати 108.74 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір108.74 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

До друку


дозволяю

Перший проректор


_____________ Г. В.Стадник

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторної роботи«ВИКОРИСТАННЯ HTML ПРИ РОЗРОБЦІ WEB-СТОРІНКИ.
СТВОРЕННЯ ПРОСТОГО ДОКУМЕНТА І ЗАСОБИ ФОРМАТУВАННЯ»

з дисципліни «Комп’ютерні мережі та комунікації»


(для студентів 2 курсу спеціальності 6.050.

Проректор - заступник ректора вищого навчального закладу з якого-небудь напряму роботи ВНЗ.

Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.

Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.

Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.

Студент Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.

200 «Менеджмент організацій»)

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Використання HTML при розробці WEB-сторінки. Створення простого документа і засоби форматування» з дисципліни «Комп’ютерні мережі та комунікації» (для студентів 2 курсу спеціальності 6.050. 201 «Менеджмент організацій»). Укл.: Карпенко М. Ю., Уфимцева В. Б., Гомза Н.І. — Харків: ХНАМГ, 2007.—18 с.

Укладачі: М.Ю. Карпенко,

В.Б. Уфимцева,

Н.І. Гомза

Рецензент: канд. екон. наук, доцент В.О. Костюк

Рекомендовано кафедрою «Прикладної математики та інформаційних технологій», протокол № 3 від «27» жовтня 2006 р.


Лабораторна робота 1. Побудова найпростішої HTML-сторінки

Мета роботи


Ознайомлення з основами мови HTML. Отримання навичок щодо використання HTML для створення простих документів. Ознайомлення з основами форматування у HTML, а саме — з тегами і атрибутами завдання кольорів.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Атрибу́т (attribute) - невід'ємна, необхідна для забезпечення цілісності об'єкта (предмета) або суб'єкта (людини) властивість, його частина, додаток.


Порядок виконання роботи


  1. Створити папку Лабораторная работа 1 у персональній робочій папці

  2. Запустити програму Web-coder:

  3. У шаблоні HTML документу у вікні програми Web-coder знайти розділ body.

  4. Записати між тегами та Позначає тіло документа. Текст документу має знаходитись між відкриваючою і закриваючою частинами тегу body задає колір заливки всього тіла HTML сторінки. Колір шрифту () і колір заливки (атрибут bgcolor=” ”) можуть бути задані двома способами: по імені кольору (white, darkblue, maroon) або розкладкою кольорової гами по RGB-складниках. Наприклад, білий колір може бути задано розкладкою #FFFFFF, де знак # показує, що запис ведеться у шістнадцятирічному форматі.

    Бі́лий ко́лір - це ахроматичний колір, точніше зорова рівноважна сукупність усіх кольорів видимого спектру сонячного світла, сприймана людиною. Має найвищу яскравість, відтінок - 0. Білий колір може бути створений шляхом поєднання трьох основних кольорів - червоного, зеленого і синього (RGB-модель), або жовтого, пурпурного і блакитного (CMYK-модель) - у рівних концентраціях при найвищій яскравості.x Номер індивідуального варіанту заливки фону визначаться за номером у списку групы.

Індивідуалі́зм (фр. individualisme) Напрям в етиці, соціології, політиці, філософії, який, на противагу колективізму, розвиток особистості вважає метою і змістом історичного процесу. Риса світогляду, яка характеризується самопротиставленням окремого індивіда колективові і суспільству. І.


Скачати 108.74 Kb.

  • Лабораторна робота 1. Побудова найпростішої HTML-сторінки
  • Порядок виконання роботи