Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Теорія поля» для студентів напрямів підготовки 050801 «Мікро- та наноелектроніка»

Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Теорія поля» для студентів напрямів підготовки 050801 «Мікро- та наноелектроніка»
Сторінка3/17
Дата конвертації28.04.2017
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Задача 1.6


В електричному полі точкового заряду напруга між точками А і В дорівнює 30 В (рис. 1.4).

Визначити напруженості поля в точках А, В, С та напруги й , якщо = 4 см, = 8 см, = 6 см.


Рисунок 1.3 Рисунок 1.4Задача 1.7


В умовах задачі 1.6 точковий позитивний заряд Кл. Заряд перебуває в однорідному середовищі . Визначити напруженості поля та потенціали в точках А, В, С, а також різниці потенціалів , та , якщо потенціал нескінченно віддаленої точки дорівнює нулю.

Задача 1.8


В електричному полі зарядженої осі з лінійною густиною заряду, напруженість поля в точці А дорівнює 100 В/м (рис. 1.5).
Густина́ заря́ду - характеристика неперервного розподілу електричного заряду в просторі, яка визначається, як заряд, що припадає на одиницю об'єму.
Знайти різницю потенціалів між точками , ,, напруженості поля в точках В, С та вектори електричного зсуву в тих самих точках, якщо заряджена вісь знаходиться в однорідному середовищі: , = 20 см, = 15 см,  см.

Рисунок 1.5Задача 1.9


В умовах задачі 1.8 задана напруга між точками А, В В. Визначити величину лінійного заряду , напруженості поля в точках А, В, С та напруги , .

Задача 1.10


Коаксіальний кабель довжиною м має радіус внутрішньої жили мм і внутрішній радіус зовнішньої оболонки мм. Визначити, в яку напругу можна ввімкнути кабель, якщо максимальна напруженість поля між жилами не повинна перевищувати 30 кВ/см.

Задача 1.11


Діелектрик коаксіального кабелю має провідність .
Коаксіа́льний ка́бель (від лат. со - «сумісно» та axis - «вісь») - електричний кабель із співвісними провідниками.
Різниця потенціалів між внутрішнім і зовнішнім провідниками кабелю  В. Радіус внутрішнього провідника  мм, внутрішній радіус зовнішньої оболонки  мм.

Знайти опір ізоляції відрізка кабелю довжиною  км, струм витікання в цьому ж відрізку, а також потужність теплових втрат.Задача 1.12


Коаксіальний кабель довжиною  м заповнений діелектриком із провідністю . Різниця потенціалів між внутрішнім і зовнішнім провідниками кабелю  В. Радіус внутрішнього провідника  мм, радіус зовнішньої оболонки  мм, товщина зовнішньої оболонки  мм. Знайти опір ізоляції цього кабелю й побудувати криву залежності густини струму витікання як функцію від відстані до осі кабелю.
Витіка́ння - потенційні видатки, вилучені з потоку "доходи-видатки", заощадження, податкові платежі та імпорт; вилучення засобів, і потенціал комерційної банківської системи.
Зале́жність - набута гостра потреба здійснювати якісь дії або вживати якісь речовини. У практиці, цей термін має кілька значень.
Густина електричного струму - визначається як величина заряду, що протікає через одиничну площу за одиницю часу.


Задача 1.13


До плоского конденсатора, відстань між обкладками якого мм, а площа кожної з них см2, увімкнена напруга  В. Питома провідність діелектрика .

Знайти опір ізоляції, струм витікання, а також визначити потужність теплових втрат.Задача 1.14


У просторі, обмеженому кульовою поверхнею радіусом  см, рівномірно розміщений позитивний заряд з об'ємною густиною Кл/м3. Усередині та поза сферою середовище однорідне: .

Визначити напруженості й потенціали в точках при


= 10 см, = 40 см, взявши потенціал нескінченно віддаленої точки таким, що дорівнює нулю. Побудувати криві для зміни та .

Визначити повну енергію електричного поля в об’ємі кулі та поза ним. При розрахунках скористатися рівняннями:,1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17  • Задача 1.7
  • Задача 1.8
  • Задача 1.9
  • Задача 1.10
  • Задача 1.11
  • Задача 1.12
  • Задача 1.13
  • Задача 1.14