Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Теорія поля» для студентів напрямів підготовки 050801 «Мікро- та наноелектроніка»

Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Теорія поля» для студентів напрямів підготовки 050801 «Мікро- та наноелектроніка»
Сторінка5/17
Дата конвертації28.04.2017
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Задача 1.24


Повітряний конденсатор складається із двох плоских пластин. Відстань між пластинами  см. Перша пластина заземлена, друга пластина під’єднана до джерела постійної напруги (рис. 1.
Зазе́млення (рос. заземление; англ. grounding; нім. Erdung f, Erdanschluss m) - Провідник чи декілька провідників, що розміщені у землі або на поверхні землі з метою встановлення електричного з'єднання між пристроєм та землею.
11)  В. У просторі між пластинами розподілений вільний заряд з об'ємною густиною
 Кл/м3.

Визначити , та побудувати їх графіки. Викривлення поля біля країв пластин не враховувати, тобто вважати, що E і залежать лише від координати x.Рисунок 1.11Задача 1.25


Два плоскі електроди розміщені на відстані d один від одного та під’єднані до джерела постійної напруги U (рис. 1.11).
Електро́д (від електро- та грецького hodos - шлях), (англ. electrode, нім. Elektrode f) - конструктивний елемент електронного, йонного чи електротехнічного приладу чи технологічної установки, який є провідником певної форми, що з'єднує відрізок електричного кола, який знаходиться в робочому середовищі (вакуум, газ, напівпровідник, рідина), з іншою частиною цього кола, яка утворюється дротами.
Між електродами розміщений об'ємний заряд густиною .

Знайти розподіл потенціалу та напруженості поля між електродами.Задача 1.26


Між двома концентричними циліндричними електродами, розміщеними у вакуумі, потенціал змінюється за законом, де r – відстань від осі циліндра до розглянутої точки; а, b, з – числові коефіцієнти.

Знайти закони розподілу напруженості електричного поля та об’ємної густини заряду між електродами.Задача 1.27


Потенціал між плоскими електродами (рис. 1.12) змінюється як функція від відстані х за законом , де В/м3; В/м2; В/м. Відстань між пластинами м. Електроди мають квадратну форму зі стороною  м.
Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.
Квадра́т - чотирикутник, у якого всі сторони рівні і всі кути прямі. Для задання квадрата необхідно і достатньо задати дві точки на координатній площині, які відповідатимуть будь-яким двом кутам та врахувати їх суміжність.

Відносна діелектрична проникність діелектрика . Нехтуючи крайовим ефектом, знайти закон зміни об’ємної густини заряду та повний об’ємний заряд між електродами.Рисунок 1.12Задача 1.28


Діелектрична куля радіусом  м заряджена та розміщена у повітрі. Відносна діелектрична проникність діелектрика, з якого виконана куля, . Відомо, що напруженість поля усередині кулі змінюється як функція від відстані від центра кулі r за законом , а напруженість поля поза кулею змінюється за законом , де – одиничний радіус-вектор;
Ра́діус-ве́ктор (зазвичай позначається r) - вектор, проведений з початку координат до даної точки. Радіус-вектор повністю визначає положення точки в системі координат, а компоненти радіус-вектора відповідно дорівнюють координатам точки.
 В/м2;  Вм. Визначити закон зміни об’ємної густини заряду всередині кулі як функцію від відстані від центра кулі r. Обчислити повний заряд кулі.

Задача 1.29


Вектор електричного зсуву усередині нескінченно довгого зарядженого циліндра круглого перерізу, виконаного з діелектрика, змінюється як функція від відстані вздовж осі циліндра за законом , а поза циліндром – за законом, де Кл/м3; Кл/м. Визначити закон зміни об’ємної густини заряду як функцію від відстані вздовж осі циліндра r усередині циліндра, де – одиничний радіус-вектор.

Задача 1.30


Обчислити напругу кроку (напруга між точками А та В (рис. 1.13)), під якою може опинитися людина під час короткого замикання високовольтного дроту з металевою щоглою, якщо відстань  м,  м. Питома провідність землі Ом-1м-1, а струм короткого замикання А. При розрахунках припустити, що фундамент металевої щогли являє собою залізобетонну півкулю радіусом R = 1,5 м, і струм розтікається в землі по радіусах півкулі.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17  • Задача 1.25
  • Задача 1.26
  • Задача 1.27
  • Задача 1.28
  • Задача 1.29
  • Задача 1.30