Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Теорія поля» для студентів напрямів підготовки 050801 «Мікро- та наноелектроніка»

Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Теорія поля» для студентів напрямів підготовки 050801 «Мікро- та наноелектроніка»
Сторінка6/17
Дата конвертації28.04.2017
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Задача 1.31


Коаксіальний кабель має двошарову ізоляцію (рис. 1.14), радіус внутрішньої жили  м, радіус циліндричної поверхні, що розділяє діелектрик,  м, радіус внутрішньої поверхні оболонки  м. Питома провідність внутрішнього шару ізоляції  Ом-1м-1, зовнішнього  Ом-1м-1.

Кабель під’єднаний до постійної напруги  В. Визначити струм витікання одного метра кабелю та провідність ізоляції одного кілометра кабелю.

Кіломе́тр (позначення км) - міра довжини в метричній системі, дорівнює одній тисячі метрів.
Побудувати графіки залежності напруженості поля та густини струму як функцію від відстані r уздовж осі кабелю.Рисунок 1.14Задача 1.32


Прямокутна алюмінієва шина (рис. 1.15) товщиною
 см вигнута під кутом Радіуси вигину:  см,  см. По шині проходить постійний струм  А. Між перерізами та підтримується постійна різниця потенціалів .

Визначити провідність G вигнутої ділянки шини між перерізами та закон розподілу густини струму в перерізі вигнутої ділянки шини як функцію від радіуса r.Рисунок 1.15Задача 1.33


Заряд рівномірно розподілений по поверхні металевої кульки з радіусом  см. Кулька знаходиться в повітрі та віддалена від інших заряджених предметів. Припустимо, що потенціал у нескінченності дорівнює нулю. Які повинні бути радіуси еквіпотенціальних поверхонь (сфер), потенціали яких відрізняються один від іншого на 10% від величини потенціалу на поверхні кульки?
Закон розподілу ймовірностей - це поняття теорії ймовірностей, яке для дискретної випадкової величини показує множину можливих подій з ймовірностями їхнього настання.
Еквіпотенціа́льна пове́рхня (лінія рівного потенціалу) - поверхня, в усіх точках якої однаковий потенціал.


Задача 1.34


Точковий заряд розміщений у повітрі на відстані від провідної нескінченно-протяжної площини (рис. 1.16).

Визначити напруженість електростатичного поля біля провідної площини.Рисунок 1.16


2 Магнітне поле постійного струму
Задача 2.1


У прямолінійному циліндричному дроті радіусом є циліндричний отвір круглого перерізу радіусом . Відстань між осями циліндрів (рис. 2.1). Уздовж дроту в напрямку «від нас» проходить постійний струм густиною  = 5∙105 А/м2.

Визначити величину напруженості магнітного поля в отворі та нарисувати картину цього поля.

Електростатика - розділ електрики, який вивчає взаємодію статичних тіл, тобто нерухомих електричних зарядів в електростатичному полі.
Напру́женість магні́тного поля - векторна характеристика, яка визначає величину й напрям магнітного поля в даній точці в даний час.
Визначити напруженість поля в точках A і B. Координати точок A і B:  мм;  мм;  мм;  мм.Рисунок 2.1Задача 2.2


У прямолінійному циліндричному дроті радіусом (рис. 2.1) є циліндричний отвір круглого перерізу радіусом . Уздовж дроту проходить постійний струм = 100 А. Відомо, що напруженість поля на осі дроту  А/м, а на осі малого циліндра  А/м, де одиничний вектор уздовж осі y.
Одини́чний ве́ктор (орт, одиничний вектор нормованого векторного простору) - вектор одиничної довжини; вектор, норма (довжина) якого дорівнює одиниці обраного масштабу.

Визначити радіус циліндричного отвору , відстань між осями циліндрів та густину струму в циліндрі.Задача 2.3


Уздовж прямолінійного циліндричного порожнього біметалевого дроту проходить постійний струм = 300 А. Зовнішній провідник – латунний (= 30∙106 Ом-1∙м-1); внутрішній провідник – мідний (= 57∙106 Ом-1∙м-1). Радіус внутрішньої порожнини = 4 мм; радіус поверхні, що розділяє мідь та латунь, = 6 мм; зовнішній радіус = 8 мм. Струм у дроті спрямований «від нас» за площину рисунка (рис. 2.2).

Знайти залежність величини напруженості поля як функцію від відстані вздовж осі дроту ( ) для зон 1, 2, 3, 4.

Побудувати криву зміни при зміні від нуля до .

Рисунок 2.21   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17  • Задача 1.32
  • Задача 1.33
  • Задача 1.34
  • 2 Магнітне поле постійного струму
  • Задача 2.2
  • Задача 2.3