Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Теорія поля» для студентів напрямів підготовки 050801 «Мікро- та наноелектроніка»

Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Теорія поля» для студентів напрямів підготовки 050801 «Мікро- та наноелектроніка»
Сторінка7/17
Дата конвертації28.04.2017
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

Задача 2.4


Радіус внутрішньої жили коаксіального кабелю = 5 мм, внутрішній радіус оболонки = 10 мм (рис. 2.3). Жила та оболонка виконані зі сталі, відносна магнітна проникність якої = 200.
Магнітна проникність - характеристика магнітних властивостей матеріалу, в якому магнітна індукція лінійно залежить від напруженості магнітного поля. Найчастіше позначається грецькою літерою μ . Термін запропонував у вересні 1885 року Олівер Хевісайд.
Постійний струм у жилі та оболонці кабелю J = 62,8 А. Напрямку струмів у жилі та оболонці зазначені на рис. 2.3.

Вибрати таким, щоб густини струму в жилі та оболонці були однаковими.

Визначити залежності магнітної індукції та напруженості поля як функції від відстані вздовж осі кабелю при 0  < . Побудувати криві, .

Рисунок 2.3Задача 2.5


Визначити закон зміни напруженості магнітного поля в точках, що лежать на осі x (рис. 2.4) для лінії передачі енергії. Осі проводів віддалені одна від одної на відстань 2= 100 см. Радіуси дротів =6 мм. Струм у прямому й зворотному дротах = 200 А. Напрямок струмів показаний на рис. 2.4.

Побудувати криву зміни величини напруженості поля як функцію від координати x при зміні x від -3a до 3a.

Визначити числове значення напруженості поля в точках A, B, C, D.

Рисунок 2.4Задача 2.6


Кільцева котушка (рис. 2.5) має висоту = 30 мм, внутрішній радіус = 40 мм та зовнішній радіус = 100 мм. Обмотка складається із w=500 витків, рівномірно розподілених по кільцю. Струм в обмотці = 1 А. Кільцеве осердя виконане з феромагнітного матеріалу, відносна магнітна проникність якого = 800.

Визначити залежність величини індукції магнітного поля як функцію від радіуса r () при .

Магні́тна інду́кція - векторна фізична величина, основна характеристика величини і напрямку магнітного поля. Вектор магнітної індукції зазвичай позначають латинською літерою B } .
Знайти значення індукції при та .


Рисунок 2.5Задача 2.7


Через центр кільцевої котушки перпендикулярно до її площини проходить довгий прямий дріт (рис. 2.6).

Визначити напруженість магнітного поля як функцію від відстані r уздовж осі дроту в точках площини, нормальної до осі дроту, проведеної через вісь кільця.

Но́рма (лат. norma - дослівно «косинець», у переносному значенні - «правило») - регулятивне правило, яке вказує межі свого застосування; відповідає чомусь типовому або звичайному.
Побудувати криву зміни .

Визначити числові значення напруженості магнітного поля в точках A, B, C при підході до них праворуч та ліворуч. Радіус дроту = 5 мм; середній радіус кільцевої котушки, внутрішній радіус кільцевої котушки = 15 мм. Витки котушки рівномірно розподілені по всьому кільцю. Число витків котушки = 200, струм у котушці = 1 А, струм у дроті = 200 А. При розрахунках вважати, що товщина шару обмотки дорівнює нулю.

Рисунок 2.6Задача 2.8


По ділянці прямолінійного дроту довжиною = 1 м (рис. 2.7) проходить струм = 100 А. Визначити індукцію магнітного поля, створювану струмом цієї ділянки в точці A, віддаленій від осі дроту на відстань = 10 см.

Перпендикуляр h, опущений із точки A на дріт, ділить його на ділянки = 70 см і = 30 см. Навколишнє середовище однорідне: = 1.

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.Рисунок 2.7Задача 2.9


У прямокутній рамці зі сторонами = 4 см, = 6 см, розміщеній у повітрі, проходить постійний струм = 10 А (рис. 2.8).
Сторона́ - слово, яке має різні значення: Сторона (частина) геометричної фігури; Одна з двох сторін грамплатівки, диску, монети; Сторона світу; Місцевість; Сторона договору, правовідносин; Держава у дипломатичних взаєминах.

Число витків у рамці = 10. Визначити індукцію магнітного поля в точці A, розміщеній у центрі площини рамки.


Рисунок 2.81   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17  • Задача 2.5
  • Задача 2.6
  • Задача 2.7
  • Задача 2.8
  • Задача 2.9