Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Теорія поля» для студентів напрямів підготовки 050801 «Мікро- та наноелектроніка»

Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Теорія поля» для студентів напрямів підготовки 050801 «Мікро- та наноелектроніка»
Сторінка8/17
Дата конвертації28.04.2017
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Задача 2.10


У прямокутній рамці зі сторонами = 4 см, = 6 см, розміщеній у повітрі, проходить постійний струм = 10 А (рис. 2.8).

Число витків у рамці w=10. Знайти індукцію магнітного поля в точці B.Задача 2.11


Постійний струм = 20 А проходить уздовж одновиткового контуру, показаного на рис. 2.9. Знайти магнітну індукцію в площині витка. Контур розміщений у повітрі. Радіус витка = 20 см.

Рисунок 2.9Задача 2.12


По витку радіусом = 5 см (рис. 2.10) проходить струм = 100 А.

Визначити індукцію магнітного поля в точці A, розміщеній на осі витка на відстані = 10 см від його площини. Виток перебуває у повітрі.


Рисунок 2.10Задача 2.13


Визначити індукцію магнітного поля в точці M на осі довгої циліндричної котушки, що має рівномірну одношарову обмотку з тонкого дроту. Число витків на одиницю довжини котушки = 1000, струм у котушці = 5 А (рис. 2.11). Котушка розміщена в повітрі. Радіус кожного витка котушки = 6 см; довжина котушки 50 см. Числову відповідь дати для = 30 см, = 20 см.

Під час розв'язування брати, що індукція на осі плоского витка, по якому проходить струм J, визначається виразом,

де a – радіус витка; відстань від площини витка до точки, в якій визначається індукція.Рисунок 2.11Задача 2.14


Дротовий контур має форму, показану на рис. 2.12. Визначити напруженість магнітного поля в центрі дуг, коли по контуру проходить струм = 20 А. Радіуси дуг: = 10 см,
= 5 см.

Рисунок 2.12Задача 2.15


По плоскому кільцю малої товщини  (рис. 2.13) проходить струм = 10 А. Визначити напруженість магнітного поля в центрі кільця, якщо його радіуси = 2 см, = 4 см. Струм вважати рівномірно розподіленим по перерізу кільця.

Рисунок 2.13Задача 2.16


Нескінченно довгий прямолінійний дріт зі струмом J = 10 А та дротова рамка, що містить один виток, розміщені в одній площині (рис. 2.14).

Визначити магнітний потік рамки та взаємну індуктивність між дротом і рамкою. Розміри рамки та її положення відносно дроту задані: a = 5 см, c = 5 см,  b= 10 см.

Індуктивність (англ. Inductance) - фізична величина, що характеризує здатність провідника накопичувати енергію магнітного поля, коли в ньому протікає електричний струм.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Дріт та рамка розміщені в повітрі.


Рисунок 2.14Задача 2.17


Нескінченно довгий прямолінійний дріт зі струмом J = 10 А та дротова рамка, що містить один виток, розміщені в одній площині. У рамці проведені діагоналі 1–3 і 2–4. Розміри рамки та її положення відносно дроту задані: = 5 см, = 5 см, = 10 см. Дріт та рамка розміщені в повітрі.

Визначити магнітні потоки через площі трикутників 1–2–4 і 1–2–3 (рис. 2.15).

Трику́тник у евклідовій геометрії - три точки, що не лежать на одній прямій, і три відрізки, що їх сполучають. Трикутник з вершинами A, B, і C позначається ABC. Трикутник є многокутником і 2-симплексом.Рисунок 2.15Задача 2.18


Нескінченно довгий прямолінійний дріт зі струмом J = 10 А та дротова рамка, що містить один виток, розміщені в одній площині. У рамці проведена пряма 5–6, паралельна стороні b (рис. 2.16). Розміри рамки та її положення відносно дроту задані: a = 5 см, c = 5 см, b = 10 см. Дріт та рамка розміщені в повітрі. На якій відстані m потрібно провести цю пряму, щоб вона поділила магнітний потік рамки навпіл.

Рисунок 2.16Задача 2.19


Визначити повний магнітний потік та індуктивність кільцевої котушки прямокутного перерізу (рис. 2.
Прямоку́тник - це чотирикутник, усі кути якого прямі. Протилежні сторони прямокутника рівні. Є окремим випадком паралелограма.
5), що має 2000 витків рівномірно та щільно намотаних на осердя з немагнітного матеріалу (= 1).

Розміри котушки: = 2 см, = 3 см, = 1 см. Струм в обмотці  А.Задача 2.20


Отримати вираз для взаємної індуктивності між двома обмотками, рівномірно розподіленими по кільцевому осердю прямокутного перерізу (рис. 2.5).

Числову відповідь дати для величин: витків, витків; = 3 см, = 4 см; h= 1 см.

Відносна магнітна проникність матеріалу осердя .

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17