Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Теорія поля» для студентів напрямів підготовки 050801 «Мікро- та наноелектроніка»

Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Теорія поля» для студентів напрямів підготовки 050801 «Мікро- та наноелектроніка»
Сторінка9/17
Дата конвертації28.04.2017
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

Задача 2.21


На кільцевому осерді прямокутного перерізу (рис. 2.17) рівномірно та щільно намотана котушка із числом витків = 200. Довгий прямолінійний дріт зі струмом = 100 А розміщений уздовж осі котушки.

Визначити взаємну індуктивність між дротом і котушкою, якщо осердя виготовлене з матеріалу з відносною магнітною проникністю = 600, = 3 см, = 4 см, = 1 см.Рисунок 2.17Задача 2.22


Визначити внутрішню індуктивність необмеженого протяжного циліндричного мідного дроту радіусом (рис. 2.18), беручи = 1.

Визначити індуктивність на ділянці провідника довжиною = 10 м. Постійний струм розподілений по перерізу провідника рівномірно. Задачу розв'язати двома методами:

1) через енергію магнітного поля , укладену в об’ємі провідника довжиною l, радіусом зі струмом J:

;

2) через потокозчеплення , обумовлене магнітним полем, що знаходиться усередині дроту: .Рисунок 2.18Задача 2.23


Визначити індуктивність L ділянки необмежено протяжної повітряної двопровідної лінії (рис. 2.19), якщо радіуси проводів  см, відстань між осями проводів = 1 м (<< d), довжина ділянки = 10 м. Відносна магнітна проникність матеріалу проводів = 1.

При розв'язуванні вважати, що , де – внутрішня індуктивність одного проводу на довжині лінії l; – зовнішня індуктивність проводів.Рисунок 2.19Задача 2.24


Визначити індуктивність коаксіального кабелю (рис. 2.20), що має довжину = 10 м, радіус циліндричного провідника
 см, внутрішній та зовнішній радіуси оболонки відповідно = 2 см, = 2,5 см.

Середовище та матеріали дротів мають відносну магнітну проникність = 1. Постійний струм J у жилі та оболонці розподілений по перерізу рівномірно.Рисунок 2.20Задача 2.25


У магнітному полі, створеному в неферомагнітному середовищі, що має циліндричну симетрію, векторний потенціал змінюється за законом .
Ве́кторний потенціа́л - векторна величина, що є характеристикою магнітного поля.
Визначити закони розподілу індукції та густини струму як функцію від координат.

Задача 2.26


Два паралельні довгі дроти розміщені в повітрі на відстані = 50 см один від одного (рис. 2.21). По дротах проходять постійні струми = 50 А, = 100 А.

Визначити величину та напрямок сили , з якою поле струму впливає на дріт зі струмом на довжині = 10 м, та силу , з якою поле струму впливає на дріт зі струмом тієї самої довжини.

Задачу розв'язати для двох випадків:

1) струми та мають однаковий напрямок;

2) струм змінив напрямок на протилежний. При розв'язуванні вважати, що радіуси дротів малі порівняно з відстанню між ними.

Рисунок 2.21Задача 2.27


Три прямолінійні довгі проводи розміщені в повітрі в горизонтальній площині на відстані = 20 см один від одного (рис. 2.22).
Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.
Визначити сили, що діють на один метр довжини кожного проводу ; та , якщо в проводах проходять такі струми: = 2·104 А, = 1·104 А.

Напрямок струмів показаний на рис. 2.22.


Рисунок 2.22Задача 2.28


Нескінченно довгий провід і трикутна рамка із числом витків = 10 розміщені в одній площині, як показано на рис. 2.23: = 7 см, = 12 см, = 5 см. По прямолінійному проводу проходить струм = 100 А, а по провідниковій рамці – = 5 А.

На скільки зміниться енергія магнітного поля, якщо змінити напрямок одного зі струмів.Рисунок 2.231   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17  • Задача 2.22
  • Задача 2.23
  • Задача 2.24
  • Задача 2.25
  • Задача 2.26
  • Задача 2.27
  • Задача 2.28