Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до виконання самосійної роботи з дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу»

Скачати 332.93 Kb.

Методичні вказівки до виконання самосійної роботи з дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу»
Скачати 332.93 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації18.05.2017
Розмір332.93 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3

Міністерство освіти і науки України

описание: d:\mydoc\downloads\image002 (1).jpg


ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ
Методичні вказівки

до виконання самосійної роботи

для студентів денної форм навчання

6.

Ме́неджмент (або «управління») - це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
140102 “Побутове обслуговування”, спеціальність 5.14010201 “Обслуговування та ремонт електропобутової техніки”
Луцьк 2016

УДК 331


М65
До друку ______________ Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ

(підпис)
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ ________________ директор бібліотеки.

Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).

(підпис)
Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № від « » ____________ 20 ____ року.


Рекомендовано до видання Навчально-методичною радою Технічного коледжу Луцького НТУ, протокол № від « » 20 ___ року.

________________ Голова Навчально-методичної ради ТК Луцького НТУ

(підпис)
Розглянуто і схвалено на засіданні випускаючої циклової комісії спеціальності «Організація виробництва» ТК Луцького НТУ,

протокол № від « » 20 ____ року.

Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.

Голова випускаючої циклової комісії

спеціальності «Організація виробництва» __________ Давидюк О.С.
Укладач: ________________ О.О.Войтович викладач ТК Луцького НТУ

(підпис)
Рецензент: _______________ О.С. Білик к.е.н., викладач ТК Луцького НТУ

(підпис)


Основи менеджменту та маркетингу [Текст] : Методичні вказівки до виконання самосійної роботи з дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу» для студентів денної форм навчання напряму підготовки 6.140102 “Побутове обслуговування”, спеціальність 5.14010201 “Обслуговування та ремонт електропобутової техніки” / уклад. О.О.Войтович – Луцьк : ТК Луцького НТУ, 2016 – 30 с.

© О.О.Войтович, 2016Вступ
У зв’язку з розвитком ринку в Україні відбувається формування умов для менеджменту та цілеспрямованої і комплексної маркетингової діяльності. Неухильно зростає число вітчизняних підприємств, діяльність яких спирається на ринкову концепцію.

Для українських підприємств є надзвичайно важливим знання особливостей ринкової економіки, сучасних підходів до управління маркетинговою діяльністю, які базуються на економічному обґрунтуванні кожної їхньої дії на ринку, обліку та оцінці ефективності їх здійснення.

Контроль (фр. contrôle, от contrerôle - подвійний список): Перевірка, облік, спостереження за чим-небудь. Установи, особи, що перевіряють діяльність будь-якої іншої організації або відповідальної особи, звітність тощо.
Український - той, що належить державі Україна або зроблений в Україні.
Маркетинг Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.
Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.

Менеджмент та маркетинг – одночасно наука і мистецтво підприємницької діяльності.

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Будь-яке рішення має враховувати сукупність постійно мінливих факторів і тому потребує, крім застосування певних правил, також творчості, індивідуального, неординарного підходу до господарських ситуацій.

Дані методичні рекомендації розроблені для студентів денної форми навчання, з метою полегшення їх роботи. Вони містять тематику практичних робіт, практичні завдання для кращого засвоєння курсу, перелік питань, що виносяться на залік та список рекомендованої літератури.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Індивідуалі́зм (фр. individualisme) Напрям в етиці, соціології, політиці, філософії, який, на противагу колективізму, розвиток особистості вважає метою і змістом історичного процесу. Риса світогляду, яка характеризується самопротиставленням окремого індивіда колективові і суспільству. І.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

Методичні рекомендації мають сприяти біль повному розкриттю здібностей студентів, формують зацікавленість курсом, забезпечують практичні навички, активізують мислення, виробляють вміння самостійно здобувати мислення, спонукають студентів регулярно працювати з літературою, шукати і знаходити правильні відповіді.


Самостійна робота № 1. Менеджмент: сутність, розвиток та основні поняття

  1   2   3


Скачати 332.93 Kb.

  • ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
  • ______________
  • ________________
  • Основи менеджменту та маркетингу
  • Вступ У зв’язку з розвитком ринку в Україні відбувається формування умов для менеджменту та цілеспрямованої і комплексної маркетингової діяльності
  • Самостійна робота № 1. Менеджмент: сутність, розвиток та основні поняття