Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки із заповнення міжнародного ветеринарного сертифікату

Скачати 13.96 Mb.

Методичні вказівки із заповнення міжнародного ветеринарного сертифікату
Скачати 13.96 Mb.
Дата конвертації24.05.2017
Розмір13.96 Mb.
ТипМетодичні вказівки

Методичні вказівки

із заповнення міжнародного ветеринарного сертифікату,

який супроводжуватиме вантажі до Європейського Союзу
1. Загальні вимоги

1. Один окремий сертифікат подається до кожного вантажу відправлення товарів, які експортуються до одного місця призначення з території з якої дозволено експорт до ЄС та транспортуються в одному залізничному вагоні, вантажному автомобілі, літаку чи кораблі.

Експорт - вивіз із митної території країни за кордон товарів і послуг без зобов'язання їхнього зворотного повернення. Факт експорту фіксується в момент перетину товаром митного кордону, надання послуг та ін.
Ванта́жний автомобі́ль, вантажі́вка, вагові́з - автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів. Деякі легкі ваговози достатньо маленькі, близькі за розміром до легкових авто.

2. Оригінал сертифіката повинен складатися із одного аркуша з двостороннім друком, або якщо вимагається зазначення більшої кількості тексту – таким чином, щоб усі сторінки утворювали єдине ціле і не могли бути розділені (мал. 1).

3. Сертифікат складається принаймні однією з офіційних мов держави члена ЄС, у якій буде проводитися прикордонне інспектування, або однією з офіційних мов країни призначення. Однак такі держави члени можуть дозволити використання іншої мови держави члена Союзу замість їхньої, що може у разі необхідності, супроводжуватися офіційним перекладом.

Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Пере́клад - відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі.

4. Якщо до сертифіката додаються додаткові аркуші для потреб ідентифікації позицій вантажу-відправлення, такі додаткові сторінки вважаються невід’ємною частиною сертифіката, та на кожній з таких сторінок проставляється підпис і печатка офіційного ветеринара, який проводить сертифікацію (мал. 2).

5. Якщо сертифікат, включаючи будь-які додаткові сторінки, передбачені попереднім пунктом, містить більше однієї сторінки, кожна з них має бути пронумерована (мал. 3) з обов’язково вказаною загальною кількістю сторінок (мал. 4)у нижній частині сертифікату, та повинна містити нанесений вгорі номер сертифіката, наданий компетентним органом (мал. 5).

6. Оригінал сертифіката заповнюється та підписується офіційним ветеринаром підприємства не раніше, ніж за 24 години до навантаження відправлення-вантажу для імпорту до Співтовариства, якщо інше не обумовлено. З цією метою компетентний орган України гарантіями офіційного лікаря забезпечує, дотримання принципів сертифікації щонайменше еквівалентним тим, які встановлені у Директиві 96/93/ЄС.

7. Колір підпису повинен відрізнятися від кольору друкованого тексту. Таке ж правило застосовується і до печатки, окрім водяних знаків та печаток для тиснення.

Гара́нтія - порука в чомусь, забезпечення чого-небудь; умови, що забезпечують успіх чого-небудь.
Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Водяний знак, англ. watermark , (також філігрань) - видиме зображення або малюнок на папері, який виглядає світліше при перегляді на просвіт (або темніше при перегляді у відбитому світлі на темному фоні).

8. Оригінал сертифіката повинен супроводжувати вантаж щонайменше до прикордонного інспекційного посту ЄС.

9. Номер сертифікату здоров’я на сертифікат ЄС переноситься із сертифікату затвердженої в Україні форми експортного сертифікату та повторюється на всіх сторінках сертифікату та його додатків. Затверджена форма сертифікату не враховується при перерахунку сторінок на сертифікаті ЄС.

10. Сертифікат заповнюється за уніфікованим принципом (якщо власноруч, то весь сертифікат заповнюється таким чином і друк окремих пунктів забороняється, якщо друкованим методом то власноруч дозволяється лише ставити підпис та вводити номер сертифікату на всіх сторінках, виправлення друкованого тексту забороняється). Вираз не чорним чорнилом означає синім або фіолетовим, але не зеленим, або червоним.
2. Власне заповнення сертифікату

I.1. Вантажовідправник - вводиться англійською власноруч, або за допомогою печатного пристрою назва (ім’я), адреса, поштовий індекс і номер телефону компанії (особи), котра подала вантаж на державний ветеринарний та митний контроль (продавець).

Митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення дотриманням норм Митного кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи та міжнародних договорів України.
Пошто́вий і́ндекс - набір символів, що додається до поштової адреси для полегшення сортування та пристави пошти. Уперше поштові індекси застосовано 1932 року в Україні, що тоді була у складі СРСР. 1962 року нову систему поштової індексації впроваджено в Західній Німеччині, пізніше її застосовано й в інших країнах світу.

I.2. Сертифікат номер – вводиться власноруч не чорними чорнилами або друкується не чорним кольором (синім, червоним тощо) номер сертифікату, переноситься із сертифікату затвердженої форми (мал.

Чорнило, або атра́мент - рідка фарба, придатна для письма і/або створення зображень з допомогою письмових інструментів і штампів. Складається з води (чи іншого розчинника) та певного барвника.
6) до якого додається сертифікат ЄС.

I.3. Центральний компетентний орган – Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України (State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine).

I.4. Місцевий компетентний орган –Управління ветеринарної медицини у Васильківському (приклад) районі Київської (приклад) області (Administration for veterinary medicine in ………..

Василькі́в - місто обласного підпорядкування у Київській області, розташоване за 20 км на південь від Києва на річці Стугна. Центр Васильківського району (до складу якого не входить). Міський голова - Сабадаш Володимир Іванович (обраний 25 жовтня 2015 року).
Ветеринарія (від лат. veterinarius - той, що лікує худобу) - комплекс наук, що вивчають хвороби тварин, методи запобігання хворобам і лікування їх, питання підвищення продуктивності тварин, методи захисту людей від зоонозів.
district of ……… oblast (region)).

I.5. Одержувач вантажу - вводиться англійською власноруч, або за допомогою печатного пристрою назва (ім’я), адреса, поштовий індекс і номер телефону компанії (особи), яка відповідальна за отримання вантажу (покупець).

I.7. Країна походження - вводиться англійською власноруч, або за допомогою печатного пристрою Україна (Ukraine) та код ISO1 для України (UA).

I.8. Регіон походження - вводиться англійською власноруч, або за допомогою печатного пристрою назва області (Київська область / . oblast) та державний код області (10).

I.9. Країна призначення - вводиться англійською власноруч, або за допомогою печатного пристрою назва країни1 (Словенія/Slovenia) код ISO1 для даної країни (SI).

I.11. Місце походження - вводиться англійською власноруч, або за допомогою печатного пристрою назву підприємства (ім’я), адресу виробництва вантажу, міжнародно визнане позначення України (UA) та номер ухвалення (євро-номер, наприклад 10-03-20FP).1 ISO назв країн і кодів можна знайти на офіційному вебсайті Міжнародної організації зі стандартизації http://www.
Стандартиза́ція - діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.
iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements
.


2 номер ухвалення можна знайти на сайті ГД САНКО в розділі Україна (Ukraine) у відповідності до характеру підприємства та напрямку виробництва (Section II Meat from poultry/Section VI Meat products)https://webgate.
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm#

I.13. Місце завантаження - вводиться англійською власноруч, або за допомогою печатного пристрою морський порт, аеропорт, склад, залізнична станція, холодильник підприємства, митно-ліцензійного складу тощо.

I.14. Дата відправки (відльоту) - вводиться власноруч, або за допомогою печатного пристрою фактична дата відправки (рейсу).

I.15. Транспортні засоби – необхідно помітити діагональним хрестиком (мал. 10) відповідний вид транспортування.

Хре́ст - стародавнє позначення Вічного Дерева Життя, стародавній знак (символ) життя, істини і спасіння, взятий стародавніми християнами (людьми хреста, людьми життя) і поширений ними в усі кінці земної кулі.
Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.Ідентифікація: - вводиться англійською власноруч, або за допомогою печатного пристрою номер рейсу, назву судна, номер автомобіля і т.д. в міру необхідності.

Посилання на документ: - вводиться англійською власноруч, або за допомогою печатного пристрою номер комерційних документів (товарно-транспортних накладних, специфікацій на вантаж який супроводжується даним сертифікатом тощо).

I.16. Вхідний прикордонний інспекційний пост в ЄС - вводиться англійською власноруч, або за допомогою печатного пристрою порт прибуття, аеропорт прибуття, наземний прикордонний інспекційний пост перетину кордону ЄС3.

Накладна́ - документ, що використовується при передачі товарно-матеріальних цінностей від однієї особи іншій. У комерційній практиці супровідний документ, що надається продавцем покупцеві і містить перелік товарів, їх кількість і ціну, за якою вони поставляються покупцеві, формальні особливості товару (колір, вага тощо), умови постачання і відомості про постачальника та одержувача.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Специфіка́ція (англ. specification) - формалізований опис властивостей, характеристик і функцій об'єктів.
Кордо́н - лінія та вертикальна площина, яка проходить по лінії. Кордон визначає межі території: її суші, вод, надр, повітряного простору.

I.18. Опис продукту - вводиться англійською власноруч, або за допомогою печатного пристрою зрозумілу міжнародну назву товару з якого сформована партія.

I.19. Код товару - вводиться власноруч, або за допомогою печатного пристрою міжнародний код товару.

I.20. Кількість - вводиться англійською власноруч, або за допомогою печатного пристрою загальну вагу НЕТТО в кілограмах (кг) продукції в партії.

Кілогра́м - одиниця маси в Міжнародній системі одиниць (СІ) та деяких інших метричних системах. За означенням один кілограм дорівнює масі міжнародного прототипу кілограма. Кілограм входить до семи основних одиниць СІ, через які визначається багато інших одиниць.
Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.

I.22. Кількість місць - вводиться англійською власноруч, або за допомогою печатного пристрою точна кількість пакетів, ящиків, мішків тощо.

I.23. Ідентифікаційний номер контейнера / номер пломби - вводиться англійською власноруч, або за допомогою печатного пристрою номер контейнера (включаючи позначення літерами) / та номер митної пломби, яку встановлює митна служба України під час замитнення вантажу.

I.24. Тип пакування - вводиться англійською власноруч, або за допомогою печатного пристрою тип пакування (наприклад картонні коробки, поліетиленові ящики тощо4).

Поліетиле́н (-СН2–СН2-)n - є карбоцепним полімером аліфатичного органічного вуглеводня олефінового ряду етилену. Термопластичний насичений полімерний вуглеводень; твердий, безколірний, жирний на дотик матеріал.

I.25. Товари сертифіковані для – встановити діагональний хрестик напроти „людського споживання”.

I.27. Для імпорту, або доступу в ЄС – встановити діагональний хрестик напроти „Для імпорту або ввезення в ЄС”.


3 Перелік затверджених прикордонних інспекцій можна знайти в останній поправці до рішення ЄК від 7 грудня 2001р. № 2001/881/ЕС.

(http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&model=guicheti&numdoc=32001D0881)4 при формуванні партії з різних пакувальних одиниць вказувати „різні”.
I.28. Ідентифікація товарів

Різновиди (наукова назва) - вводиться англійською власноруч, або за допомогою печатного пристрою повна назва виду, в дужках вказується латиною наукова назва.

Природа товару - вводиться англійською власноруч, або за допомогою печатного пристрою вказуємо природу походження та стан товару.

Тип обробки - вводиться англійською власноруч, або за допомогою печатного пристрою вказуємо яку обробку пройшла продукція (наприклад ціла заморожена, філе заморожене, термічно оброблена тощо).

Підприємство виробник - вводиться власноруч, або за допомогою печатного пристрою повна назва та номер ухвалення підприємства виробника даної партії вантажу.
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.


Кількість упаковок (місць) - вводиться власноруч, або за допомогою печатного пристрою точна кількість коробок, пакетів, ящиків, мішків тощо напроти кожної позиції партії (вантажу).

Маса нетто - вводиться власноруч, або за допомогою печатного пристрою вага нетто в кілограмах (кг), кожної позиції партії (вантажу).

II.а. Сертифікат номер – вводиться власноруч не чорними чорнилами, або друкується не чорним кольором (синім, червоним тощо), номер переноситься із сертифікату затвердженої форми (мал. 11) до якого додається даний сертифікат ЄС та повністю відповідає пункту I.2. даного сертифікату.

II.b. Залишається порожнім. Заповнюється інспектором з боку ЄС5.

Офіційний ветеринарний лікар - вводиться англійською власноруч не чорними чорнилами розбірливо, або за допомогою печатного пристрою не чорними чорнилами „офіційний ветеринар” (official veterinarian).

Інспектор - посадова особа, що виконує функції контролю, нагляду, або іншим чином провадить аналіз функціонування або статичного існування певних систем або їхньої сукупності, як у процесі взаємодії так і без цього, й обов'язково має засоби впливу щодо зміни діяльності чи бездіяльності систем з метою приведення їх у відповідність до затверджених норм, законів тощо.
Лікар ветеринарної медицини (також відомий як «ветеринар») - ветеринарна професія, посада та ветеринарна освіта. Лікар, що спеціалізується на роботі з тваринами.


Ім’я - вводиться англійською власноруч не чорними чорнилами розбірливо, або за допомогою печатного пристрою не чорними чорнилами ім’я та прізвище державного офіційного лікаря в сфері якого знаходиться дане підприємство.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.


Печатка - повинна бути живою (мокрою, не чорного кольору) із індивідуальним номером офіційної державної ветеринарної служби даного підприємства із вказаною по колу установою(ами), або гербовою (мал. 9).

Кваліфікація та посада - вводиться англійською власноруч не чорними чорнилами розбірливо, або за допомогою печатного пристрою не чорними чорнилами (Наприклад: Офіційний ветеринар Васильківської Державної районної лікарні ветеринарної медицини).

Підпис - Тільки власноруч не чорним чорнилом!

Під підписом англійською мовою вказати кількість сторінок сертифікату (Certificate on 3 pages), всі сторінки пронумерувати.

Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.5 пункт II.2. в підтвердження вказаних в ньому даних перекреслюється знизу до верху з ліва на право по діагоналі (мал. 7).

В нижньому правому куті кожної сторінки необхідно поставити підпис та печатку, засвідчивши таким чином кожну сторінку сертифікату (мал. 2). Листки скріпити між собою степлером, на місці скріплення листки, виклавши їх віялом, завірити печаткою (мал. 1, 8).

Сте́плер («скріпкозшивач» - англ. stapler, МФА: [ˈsteɪplə(r)]) - пристрій для скріплювання аркушів та іншого матеріалу за допомогою дужок, виготовлених з дроту. Скріпкозшивачі можуть бути ручні і електричні.Сертифікат заповнено.

Мал. 1.Мал. 2.
Мал. 3.
Мал. 4.
Мал. 5.Мал. 6.


Мал. 7.

Мал. 8.
Мал. 9.


Мал. 10.Мал. 11.

Скачати 13.96 Mb.