Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «організація виробництва та маркетинг»

Скачати 179.69 Kb.

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «організація виробництва та маркетинг»
Скачати 179.69 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації12.05.2017
Розмір179.69 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2
Тема. Організація виробничого процесу на виробництві

Мета: формування ґрунтовних знань та розгляд практичних питань щодо структури виробничого процесу та виробничого циклу при різних типах виробництва.

Короткі теоретичні відомості

Розглядаються основні стадії виробничого процесу, структура виробничого процесу, його різновиди за характером об’єкта виробництва. Організація виробничого циклу залежно від типу виробництва, розрахунок тривалості виробничого циклу, економічні чинники та резерви скорочення тривалості виробничого циклу.


Завдання до теми

Задача

Визначити тривалість виробничого та технологічного циклу обробки партії деталей при різних видах руху (послідовному, паралельному, послідовно-паралельному), побудувати графіки процесу обробки деталей при різних видах руху й визначити коефіцієнт паралельності.

Початкові дані: величина партії деталей – 12 штук, величина передавальної партії – 6 штук, середній міжопераційний час – 2 хвилини. Робота виконується двома змінами, тривалість зміни – 8 годин. Тривалість природних процесів – 35 хвилин.

Технологічний процес обробки наступний:Номер операції

1

2

3

Номер часу, хвилини

4

1,5

6

Кількість верстатів, штук

1

1

2


Контрольні питання

 1. Вплив типу виробництва на особливості організації виробничого процесу на виробництві.

 2. Тривалість циклу простого та складного процесів.

 3. Резерви скорочення тривалості виробничого циклу.

Література: [1, с. 26–28; 9, с. 52–62].
Практичне заняття № 2

Тема. Основи організації непотокового та потокового виробництва, розрахунки потокових ліній

Мета: формування ґрунтовних знань і розгляд практичних питань щодо методів організації потокового виробництва.
Короткі теоретичні відомості

Розглядається характеристика потокового та непотокового виробництва, класифікація основних видів і форм потокового виробництва, його економічна ефективність.

Економі́чна ефекти́вність - це вид ефективності, що характеризує результативність діяльності економічних систем (підприємств, територій, національної економіки). Основною особливістю таких систем є вартісний характер засобів (видатків, витрат) досягнення цілей (результатів), а в деяких випадках і самих цілей (зокрема, одержання прибутку).
Визначаються основні параметри потокових ліній, багатопредметних і роторних ліній, класифікація та характеристика автоматичних потокових ліній.


Завдання до теми

Задача 1

На прямоточній лінії механічного цеху обробляється деталь з наступними нормами часу щодо операцій:№ операції

1

2

3

4

5

6

Норма часу, хв

4,05

7,6

5,4

1,35

0,67

1,46

Кожний верстат працює на задоволення тільки змінної потреби цеху, яка визначається 200 деталями. Дійсний фонд роботи верстатів на зміну приймається 400 хв.

Розрахувати потребу в обладнанні щодо операцій, побудувати план-графік роботи потокової лінії та визначити величину міжопераційних оборотних запасів.

Задача 2

На лінії з розподільчим конвеєром обробляється корпус коробки передач (габарити 365х295 мм;

Коробка передач також: коробка перемикання передач, КП, КПП (англ. gear box) - агрегат (як правило - шестерні) різних промислових механізмів, як наприклад, верстатів і трансмісій. Іноді коробку передач називають трансмісією: трапляється, що трансмісія складається тільки з коробки передач, але в загальному випадку коробка передач - лише її частина.
маса заготовки 35 кг). Добова програма для лінії 263 штуки, лінія працює у дві зміни по 8 годин. Розрахувати такт лінії, необхідну кількість робочих місць та їх завантаження, розрахувати основні параметри конвеєра (крок, комплект означальних знаків, загальну довжину, швидкість).
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Скласти таблицю розподілу означальних знаків конвеєра.

Технологічний процес наступний:

№ операції

операція

Норма часу, хв

1

Фрезерувати площину прилягаючу до коробки швидкостей

11,5

2

Фрезерувати площину прилягаючу до кришки коробки швидкостей

11,5

3

Шліфувати обидві площини

3,6

4

Розсвердлити сім отворів

3,7

5

Нарізати різь

7,5

6

Свердлити чотири отвори

3,7

7

Нарізати різь

3,8

8

Контроль

1,8


Контрольні питання


 1. Характеристика та різновиди потокового виробництва.

 2. Особливості організації однопредметної потокової лінії.

 3. Особливості організації багатопредметних потокових ліній.

Література: [1, с. 188–191; 4. с. 63–182].

Практичне заняття № 3

Тема. Організація комплексної підготовки виробництва

Мета: формування ґрунтовних знань та розгляд практичних питань щодо організації комплексної підготовки виробництва та її основних етапів

Короткі теоретичні відомості

Розглядаються основні етапи організації науково-дослідної підготовки виробництва, конструкторської та технологічної підготовки виробництва. Порівняльна техніко-економічна характеристика аналізу варіантів технологічних процесів та функціонально-вартісний аналіз виробів.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.


Завдання до теми

Задача

Вибрати й обґрунтувати вибір більш економічної конструкції приладу, якщо його можна виготовити за одним із двох можливих варіантів.Варіант 1: трудомісткість виготовлення – 500 нормо-год; вартість матеріалів і комплектуючих виробів – 7000 грн; погодинна тарифна ставка робітника – 6,3 грн/год;
Тари́фна ста́вка - елемент тарифної сітки, який визначає годинний (денний або місячний) розмір оплати праці працівника в залежності від складності виконуваних робіт або його кваліфікації (присвоєного йому тарифного розряду).
коефіцієнт доплат – 1,3; додаткової зарплати – 1,12; відрахувань від зарплати – 1,86; відсоток цехових витрат – 90 %.

Варіант 2: трудомісткість виготовлення – 300 нормо-год; технологічна собівартість виготовлення – 22070 грн.
Контрольні питання

 1. Сутність планування діяльності науково-технічних організацій.

 2. Організація та впровадження результатів науково-дослідних робіт.

 3. Основні етапи конструкторської підготовки виробництва.

 4. Основні етапи технологічної підготовки виробництва.

Література: [5, с. 95–153].


Практичнее заняття № 4

Тема. Мережеве планування та управління в комплексній підготовці виробництва

Мета: формування ґрунтовних знань та розгляд практичних питань щодо мережевого планування в комплексній підготовці виробництва, аналіз та оптимізація мережі.
Короткі теоретичні відомості

Розглядається сутність сіткових графіків та правила їх побудови. Параметри сіткових графіків – подія та робота, критичний шлях, резерви часу подій, резерви часу робіт. Аналіз та оптимізація сіткового графіка.


Завдання до теми

Задача 1

Розрахувати табличним методом параметри мережі, побудованої на основі наступних даних:Код робіт

Т, діб

Код робіт

Т, діб

Код робіт

Т, діб

Код робіт

Т, діб

0-1

8

1-6

5

3-4

11

7-11

9

0-2

6

2-3

7

4-7

3

8-11

14

0-3

7

2-4

6

5-8

13

9-10

5

1-2

12

2-5

15

6-8

7

10-12

7

1-5

8

2-7

1

6-9

4

11-12

13


Задача 2

Заданий сітковий графік технічної підготовки виробництва. Коди та тривалість робіт наведені в таблиці. Визначити роботи критичного шляху та мінімальний час виконання всього комплексу робіт.Код робіт

0-1

1-2

1-3

2-3

2-4

3-4

3-5

4-5

Тривалість, діб

3

6

7

4

2

1

9

4

Контрольні питання

 1. Сутність мережевого планування та управління.

 2. Основні елементи сіткового графіка – події та роботи.

 3. Визначення ранніх та пізніх строків звершення подій і робіт у сітковому графіку.

Література: [5, с.166–183].
Практичне заняття № 5

Тема. Організація та нормування праці на підприємстві

Мета: формування ґрунтовних знань і розгляд практичних питань щодо організації праці на підприємстві та розрахунок календарно-планових нормативів при різних типах виробництва.
Короткі теоретичні відомості

Розглядається значення та зміст технічного нормування праці, норма часу та її структура, методи встановлення норм часу, розрахунок календарно-планових нормативів при різних типах виробництва.


Завдання до теми

Задача 1

Методом миттєвих спостережень проводилося вивчення витрат робочого часу 72 працівників-верстатників механічного цеху.

Робочий час - це установлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов'язки.
Цех серійного виробництва, зайнятість працівників складає 75 %.
Серійне виробництво - тип організації виробництва, що характеризується одночасним виготовленням на підприємстві широкої номенклатури однорідної продукції, випуск якої повторюється протягом тривалого часу, і широкою спеціалізацією робочих місць.
Вимога щодо точності результатів спостережень – 3 %. Розрахувати необхідну кількість вимірів і обходів, тривалість кожного обходу робочого місця.


Задача 2

За даними хронометражних спостережень за працею токаря розрахувати нормативи додаткового часу для операції «обточити вал» за елементами операції та розрахувати норму оперативного часу.

Оверта́йм (англ. Overtime), у спорті - додатковий час, що призначається для визначення переможця. У випадку нічийного результату в деяких видах спорту регламент змагань може передбачати продовження боротьби протягом деякого додаткового проміжку часу з метою визначення переможця.
Коефіцієнт стійкості хроноряду 1,75, nmin = 13. Дані хронометражних спостережень наведені у таблиці.Елементи операцій

Тривалість виконання операцій, с

1

2

3

4

5

6

7

8

Деталь закріпити у хомут

35

35

52

31

34

27

30

35

Установити деталь в центри і закріпити

10

14

13

12

16

19

16

11

Запустити верстат, підвести супорт

14

14

8

10

12

15

13

17

Обточити

115

118

117

121

116

117

121

115

Вимкнути подачу та зупинити верстат

9

8

9

12

8

9

12

10

Зняти деталь, повернути супорт

7

8

7

6

5

9

11

7

Вивернути гвинт, зняти хомут

11

13

11

12

18

14

12

15


Контрольні питання

 1. Значення та зміст технічного нормування праці.

 2. Класифікація витрат робочого часу.

 3. Особливості розрахунку календарно-планових нормативів від типу виробництва.

 4. Розрахунок технічних норм праці.

Література: [4, с. 294–326].
Практичне заняття № 6

Тема. Управління якістю продукції та організація технічного контролю

Мета: формування ґрунтовних знань та розгляд практичних питань щодо якості продукції машинобудівного виробництва та організації технічного контролю на підприємстві.
Техні́чний контро́ль - це перевірка відповідності об'єкта (продукції або процесу, від якого залежить її якість) встановленим технічним вимогам.


Короткі теоретичні відомості

Розглядаються питання щодо оцінки рівня якості продукції, показники рівня якості продукції, особливості організації технічного контролю на підприємстві, методи контролю, норми обслуговування для контролерів технічного контролю.Завдання до теми

Задача 1

Виробнича програма дільниці передбачає випуск за місяць (20 робочих днів) 25 тисяч деталей, які контролюються вибірково. Число параметрів однієї деталі 6, норма часу на перевірку однієї деталі 1 хвилина. Вибірковість контролю на даній дільниці 10 %. Додатковий час на обхід робочих місць та оформлення документації – 30 %. Розрахувати необхідну чисельність контролерів на дільниці.


Задача 2

Розрахувати підвищення рівня якості свердлувального верстата, якщо під час випробування було доведено, що за весь період експлуатації на ньому можна зробити 8 млн отворів заданого діаметру та довжини. Витрати на придбання та експлуатацію складають 387 тис. грн. Існуючий базовий свердлувальний верстат має ресурс 7,2 млн отворів при витратах 300 тис. грн.


Контрольні питання

 1. Основні показники якості продукції.

 2. Організація управління якістю продукції на підприємстві.

 3. Види та методи технічного контролю.

 4. Сутність єдиної системи атестації якості продукції.

Література: [1, с. 104–116, 4, с. 186–212].


Практичне заняття № 7

Тема. Оперативне планування та облік на виробництві

Мета: формування ґрунтовних знань та розгляд практичних питань щодо оперативного планування та регулювання ходу виробництва.
Короткі теоретичні відомості

Розглядаються основні задачі оперативного планування, склад та розрахунок календарно-планових нормативів при різних типах виробництва, стандарт-план роботи дільниці, роль обліку в управлінні виробництвом та його організація.Завдання до теми

Задача

Завод виготовляє п’ять виробів. Трудомісткість виробів за видами обробки у нормо-годинах складає: заготівельна – 140; механічна – 800; збиральна – 500; загальна збиральна – 350.

Для виконання даного замовлення виділяється наступне число робочих місць і обладнання для обробки деталей: у заготівельному цеху – 16 робочих місць, у механічному – 15 верстатів, у збиральному – 40 і на загальному збиранні – 20 робочих місць.

Втрати часу на ремонт обладнання в заготівельному і механічному цехах складають 5 %. Режим роботи підприємства – дві зміни.

Побудувати календарний графік і розрахувати цикл виготовлення цього замовлення, ураховуючи послідовне виконання робіт.
Контрольні питання


 1. Сутність внутрішньозаводського планування на підприємстві.

 2. Особливості системи оперативно-календарного планування для серійного виробництва.

 3. Сутність диспетчирування виробництва.

Література: [4, с. 452–478].

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Бухало С. М. Організація, планування та керування діяльністю промислового підприємства / С. М. Бухало – К. : Вища школа, 1989. – 327 с.

2. Бєсєдін В. Ф. Планування в умовах переходу до ринку / В. Ф. Бєсєдін – К. : Техніка, 1989. – 215 с.

3. Летенко В. А. Організація машинобудівного виробництва / В. А. Летенко, О. Г. Гуровець – М. : Машинобудування, 1989. – 267 с.

4. Разумов Н. М. Організація та планування машинобудівного виробництва / Н. М. Разумов – М. :Машинобудування, 1987. – 430 с.

5. Разумов Н. М. Сборник задач по организации и планированию машиностроительного производства / Н. М. Разумов – М.: Машиностроение, 1972. – 280 с.

6. Сачко Н. С. Організація та оперативне планування машинобудівного виробництва / Н. С. Сачко – Мінськ : Вища школа, 1977. – 325 с.

7. Глаголева Л. А. Практикум по курсу «Организация, планирование и управление предприятием машиностроительной промышленности» / Л. А. Глаголева – М. : Высшая школа, 1981. – 315 с.

8. Демічев А. І. Економіка і організація машинобудівного виробництва / А. І. Демічев – М. :Думка, 1984. – 250 с.

9. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства / С. Ф. Покропивний – К. : Хвиля-прес, 1995. – 390 с.

10. Акимова И. М. Промышленный маркетинг / И. М. Акимова – К. : Знання, 2001. – 296 с.

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Організація виробництва та маркетинг» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.050502 – «Інженерна механіка»

Укладач доц. Л. Д. Воробйова

Відповідальний за випуск зав. кафедри економіки О. І. Маслак

Підп. до др._________. Формат 60х841/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк._________. Наклад ______прим. Зам. № _____. Безкоштовно.

Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградськоговул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600

1   2


Скачати 179.69 Kb.

 • Короткі теоретичні відомості
 • Завдання до теми Задача
 • Література
 • Завдання до теми Задача 1
 • Задача 2