Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до лабораторних робіт з дисципліні "Засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях"

Скачати 254.61 Kb.

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до лабораторних робіт з дисципліні "Засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях"
Скачати 254.61 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації13.03.2017
Розмір254.61 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Методичні вказівки та індивідуальні завдання

до лабораторних робіт з дисципліні

“Засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях”

для студентів спеціальностей 7.080401 і 7.080403


Дніпропетровськ

НГУ

2005
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Методичні вказівки та індивідуальні завдання

до лабораторних робіт з дисципліні

“Засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях”

для студентів спеціальностей 7.080401 і 7.080403


Рекомендовано до видання науково-методичним управлінням університету

(протокол № від р.)

Дніпропетровськ

НГУ

2005


Методичні вказівки та індивідуальні завдання до лабораторних робіт з дисципліні “Засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях” для студентів спеціальностей 7.080401 і 7.
Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
Індивідуальність (лат. individuitas - неподільність) - сукупність своєрідних особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються у рисах характеру, у специфіці інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої.
У комунікації, ме́діа (англ. media - засоби, способи) - це канали та інструменти; їх використовують, щоб зберігати, передавати й подавати інформацію або дані. Медіа часто згадувано як синонім до масс-медіа або новинних медіа, але в ширшому користуванні вони означають єдине середовище; його використовують, щоб передавати будь-які дані в яких-будь цілях .
Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
080403/Уклад.: В.О. Трусов, А.В. Кожевников.—Дніпропетровськ: НГУ, 2005. - с.

Укладачі:

В.О. Трусов, А.В. Кожевников, кандидати техн. наук, доценти.

Відповідальний за випуск завідувач кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем проф. Алєксєєев М.О.Лабораторна робота N1

Вивчення пакета оптичного розпізнавання тексту FineReader


Мета – одержання навичок інсталяції й деінсталяції додатка Windows, вивчення інтерфейсу користувача й основних навичок роботи c OCR (Optical Character Recognition – оптичне розпізнавання символів) додатком FineReader і текстовими форматами даних.
Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Інтерфе́йс користувача́ (англ. user interface, UI, дружній інтерфейс) - засіб зручної взаємодії користувача з інформаційною системою. Сукупність засобів для обробки та відображення інформації, максимально пристосованих для зручності користувача; у графічних системах інтерфейс користувача реалізовується багатовіконним режимом, змінами кольору, розміру, видимості (прозорість, напівпрозорість, невидимість) вікон, їхнім розташуванням, сортуванням елементів вікон, гнучкими налаштовуваннями як самих вікон, так і окремих їхніх елементів (файли, папки, ярлики, шрифти тощо), доступністю багатокористувацьких налаштувань.
Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.
Оптичне розпізнавання тексту (англ. optical character recognition, OCR) - це механічне або електронне переведення зображень рукописного, машинописного або друкованого тексту в послідовність кодів, що використовуються для представлення в текстовому редакторі.


Методичні вказівки до виконання


 1. Скопіювати із папки мережеве оточення – Server на диск D: робочої станції папку FineReader.
  Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.


 2. Уважно вивчити інструкції з інсталяції з файлу Readme.

 3. Зробити інсталяцію пакета в папку D:\Fine.

 4. Помістити ярлик додатка Fine32 на робочий стіл, а при необхідності й у меню Пуск за допомогою послідовності команд Пуск> Настройка> Панель задач и меню «Пуск» > Меню Пуск >Настроить > Добавить > Обзор > D:\ ABBYY FineReader\FineOCR.
  Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.
  Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
  exe > Рабочий стол або Программы > Готово > ОК.

 5. Запустити додаток, ознайомитися з його інтерфейсом користувача.

 6. Для 3–5 сторінок відсканованого тексту, зазначених викладачем зробити оптичне розпізнавання (перетворення формату JPG–DOC).
  Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.


 7. Скорегувати перетворений текст кожної сторінки (команда Проверка).

 8. Зберегти сторінки та створити єдиний документ у форматі DOC.

 9. Останню сторінку із додатку Fine Reader зберегти у форматах DOC, RTF, PDF, HTM, Unicode HTML(UTF-8), TXT.

 10. Визначити розмір файлів сторінки в зазначених шести форматах, занести значення в таблицю Word або Excel, побудувати порівняльну діаграму.

 11. У звіті лабораторної роботи навести назву та мету роботи, останню сторінку відсканованого тексту у форматі JPG (як додаток до звіту), єдиний документ у форматі DOC, таблицю розмірів останньої розпізнаної сторінки у відповідності п. 9 та порівняльну діаграму. Наприкінці звіту зробити висновки.

 12. По закінченні роботи зробити деінсталяцію пакета за допомогою додатка Uninstall або вручну. При видаленні вручну спочатку видалити з робочого стола й з меню Пуск ярлики за допомогою послідовності команд Пуск > Настройка >Панель задач и меню Пуск > Настройка меню > Удалить > ярлык Fine32 > Удалить > ОК, а потім видалити з диска D папки Fine і ABBYY FineReader.
Варіанти завдань

вар.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

стор.

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

3-7

8-12

вар.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

стор.

13-17

18-22

23-27

28-32

33-37

38-42

43-47

9-13

14-18

19-23

вар.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

стор.

24-28

29-33

34-38

39-43

44-48

3-7

8-12

13-17

18-22

23-27


Лабораторна робота N2

  1   2   3   4   5


Скачати 254.61 Kb.

 • “Засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях”
 • Методичні вказівки та індивідуальні завдання
 • Вивчення пакета оптичного розпізнавання тексту FineReader
 • Методичні вказівки до виконання