Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до лабораторних робіт з дисципліні "Засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях"

Скачати 254.61 Kb.

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до лабораторних робіт з дисципліні "Засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях"
Скачати 254.61 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації13.03.2017
Розмір254.61 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5

Вивчення пакетів мовного розпізнавання тексту DragonNaturallySpeakingPersonalEdition 1.0 і Диктант 2.5Мета – вивчення інтерфейсу користувача й основних навичок роботи c пакетами мовного розпізнавання тексту DragonNaturallySpeakingPersonalEdition 1.0 і Диктант 2.5.

Методичні вказівки до виконання


 1. Скопіювати із папки мережеве оточення – Server на диск D: робочої станції папки Dragonsp.10 і Dictate.25.

 2. Зробити інсталяцію пакетів у папки D:\Dragon і D:\Dictate.

 3. Помістити ярлики додатків Natspeak і Voicebar на робочий стіл, а при необхідності й у меню Пуск за допомогою послідовності команд Пуск > Настройка > Панель задач и меню «Пуск» > Меню Пуск > Настроить > Добавить > Обзор > D:\Dragon\Natspeak.exe > Рабочий стол або Программы > Готово > ОК.

 4. Запустити додатки, ознайомитися з їхнім інтерфейсом користувача.

 5. Зробити тести аудіосистеми робочої станції, необхідні для початку роботи з пакетами.

 6. Для пакета Dragon здійснити мовне уведення обраного фрагмента тексту англійською мовою.
  Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.
  При необхідності скорегувати уведений текст і зробити додаткове навчання розпізнавача за допомогою команд Tools > Train words або Tools > VOCabulary Builder.

 7. Для пакета Диктант за допомогою команд Голосовое меню > Возможности > Добавить слово зробити додаткове навчання для уведення обраного фрагмента тексту російською мовою за допомогою додатка Блокнот і голосове керування додатком Калькулятор.
  Голосове́ керува́ння - спосіб взаємодії з пристроєм за допомогою голосу. На відміну від розпізнавання мови, голосове керування призначене для введення керівних команд - наприклад, «відкрити файл», «показати погоду на завтра», «вимкнути звук».
  Росі́йська мова (рос. русский язык) - слов'янська мова, належить до групи східнослов'янських мов разом з українською та білоруською мовами; одна з шести офіційних мов ООН.
  Запустити додаток Блокнот, Калькулятор і провести роботу з ними під керуванням мовного розпізнавача Диктант.

 8. По закінченні роботи зробити деінсталяцію пакета за допомогою додатка Uninstall або вручну. При видаленні вручну спочатку видалити з робочого стола й з меню Пуск ярлики Пуск > Настройка > Панель задач і меню Пуск > Настройка меню > Удалить > Natspeak >Удалить > ОК, а потім видалити з диска D: папки Dragonsp.10 і Dictate.25.

Лабораторна робота N3
Вивчення основних мультимедійних можливостей RAD середовища DelphiМета – вивчення основних компонентів RAD середовища Delphi для роботи із графічними, звуковими або відео даними, їхніх властивостей і методів

Методичні вказівки до виконання

 1. Відповідно до обраного варіанта (варіант відповідає порядковому номеру студента по журналі) розробити додаток у середовищі Delphi.

 2. Звіт повинен мати

 • назву та мету роботи;

 • копії екранів із головною формою додатка, вікон роботи додатку;

 • тексти основних оброблювачів мовою Object Pascal;
  Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
  Object Pascal - об'єктно-орієнтована мова програмування, нащадок Pascal, більш відома як основна мова програмування середовища Delphi.


 • висновки по роботі.

Варіанти завдань: Розробити додаток для обробки і представлення даних:

1. Плавної зміни тону кольору форми по HSB моделі. Перехід від одного кольору до іншого повинен здійснюватися через заданий проміжок часу, обумовленого компонентом Timer.

2. Побудови на компоненті PaintBox графіка функції y=sin(x)/x (0<x<4). Додаток повинен включати компонент FontDialog для вибору кольорів, стилів і розмірів написів. Графік повинен виводитися в анімаційному режимі, обумовленому компонентом Timer.

3. Повної колірної інверсії і інверсії колірних складових зображення у форматі BMP. Додаток повинен включати компоненти OpenPictureDialog, SavePictureDialog для завантаження й збереження зображення й компоненти Radio Button і RadioGroup для вибору режиму інверсії.

4. Виділення колірних складових зображення у форматі BMP.

Ви́ділення (екскреція) - процес виведення кінцевих продуктів, які утворилися в ході обміну речовин в клітинах тіла при розщепленні органічних енерговмісних речовин. Цю функцію виконують як спеціалізовані видільні органи, так і інші органи чи системи, для яких видільна функція може бути побічною, другорядною.
Додаток повинен включати компоненти OpenPictureDialog, SavePictureDialog для завантаження й збереження зображення й компоненти Radio Button і RadioGroup для вибору виділюваної складової.

5. Пригнічення колірних складових зображення у форматі BMP. Додаток повинен включати компоненти OpenPictureDialog, SavePictureDialog для завантаження й збереження зображення й компоненти Radio Button і RadioGroup для вибору складової, що пригнічується .

6. Формування зображення, дзеркального до заданого зображення. Додаток повинен включати компоненти OpenPictureDialog, SavePictureDialog для завантаження й збереження зображення.

7. Формування зображення із прозорим (невидимим) кольором. Додаток повинен включати компоненти OpenPictureDialog, SavePictureDialog для завантаження й збереження зображення. Піксел зі зразком прозорого кольору повинен задаватися за допомогою миші.

8. Малювання за допомогою миші на компоненті PaintBox графічних примітивів: відрізка, прямокутника, еліпса, окружності.

Прямоку́тник - це чотирикутник, усі кути якого прямі. Протилежні сторони прямокутника рівні. Є окремим випадком паралелограма.
Додаток повинен містити компоненти Radio Button і RadioGroup для вибору типу примітива, що малюється.

9. Малювання за допомогою миші на формі відрізків. Додаток повинен забезпечувати вивід на форму розмічальної сітки із заданими кроками по осях і при необхідності забезпечувати прив'язку примітивів до розмічальної сітки. Для уведення значень кроків використати компоненти Edit, а для включення/вимикання режиму прив'язки компонент CheckBox.

10. Побудови на формі графіка функції y=(1-x2)(x-2) (-2 Додаток повинен включати компоненти Radio Button і RadioGroup для вибору кольорів, стилів і розмірів написів та побудови осів координат. Графік повинен виводитися в анімаційному режимі, забезпечуваному компонентом Timer.

11. Побудови на формі анімаційної картинки обертання одного компонента Shape (еліпс) навколо іншого (коло).

Компоне́нт (від лат. componens, родовий відмінок componentis - складаючий) - складова частина, елемент чого-небудь.
Система координат - спосіб задання точок простору за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення будь-якої точки простору, визначає його вимірність. Обов'язковим елементом системи координат є початок координат - точка, від якої ведеться відлік відстаней.
Аніма́ція (з лат. anima - душа і похідного фр. animation - оживлення), мультипліка́ція (з лат. multiplicatio - розмноження, збільшення, зростання) - вид кіномистецтва, твори якого створюються шляхом зйомки послідовних фаз руху намальованих (графічна анімація) або об'ємних (об'ємна анімація) об'єктів.
У процесі обертання повинні випадковим образом змінюватися властивості компонентів малювання Color i Width.

12. Побудови на формі компонента Shape з можливістю його масштабування й зміни властивостей Shape, Pen.Color, Pen.Style, Brush.Color, Brush.Style. Для установки коефіцієнта масштабування використати компонент Edit, для установки властивостей – компоненти СomboBox.

13. Заповнення компонента РaintBox примітивами випадкового розміру й кольору. Для вибору виду примітива (крапка, коло, квадрат) використати компонент ComboBox, а для установки розміру примітива Edit.

Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.
Квадра́т - чотирикутник, у якого всі сторони рівні і всі кути прямі. Для задання квадрата необхідно і достатньо задати дві точки на координатній площині, які відповідатимуть будь-яким двом кутам та врахувати їх суміжність.

14. Виводу довільного фрагмента AVI кліпу за допомогою компонента Animate. Для визначення імені файлу, що відкривається, використати компонент OpenDialog, a установки номерів початкових, кінцевого кадрів і кількості повторень – компоненти Edit.

Кліп, відеокліп (англ. video clip) - в основному короткий за тривалістю (біля 4-5 хвилин) відрізок відео у музичному супроводі. Також часто вживаним є термін музичний кліп, коли йдеться про відео до певної музичної композиції.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

15. Побудови на формі графіка функції y=(x-1)sin(x) (-2<x<2). Додаток повинен містити компоненти компоненти Radio Button і RadioGroup для вибору кольорів осей і графіка. Графік повинен виводитися в анімаційному режимі, забезпечуваному компонентом Timer.

16. Відтворення AVI, CDA, MID, WAV файлів (а для останнього типу й запису) за допомогою компонента MediaPlayer.

Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.
Для визначення імені файлу, що відкривається, використати компонент ОpenDialog, а для визначення типу медіа - пристрою – СomboBox.

17. Формування зображення, зменшеного в розмірах стосовно заданого зображення у форматі BMP. Додаток повинен включати компоненти OpenPictureDialog, SavePictureDialog для завантаження й збереження зображення й компоненти Edit для уведення коефіцієнтів масштабування.

18. Формування зображення, збільшеного в розмірах стосовно заданого зображення у форматі BMP. Додаток повинен включати компоненти OpenPictureDialog, SavePictureDialog для завантаження й збереження зображення й компоненти Edit для уведення коефіцієнтів масштабування.

19. Циклічного почергового виводу на компонент Image через заданий проміжок часу, який обумовлюється компонентом Timer, послідовності метафайлів, визначених в компоненті Memo.

20. Побудови на формі графіка функції y=sin(exp(x)) (-2<x<2). Додаток повинен включати компонент ColorDialog для вибору кольорів осей і графіка. Графік повинен виводитися в анімаційному режимі, забезпечуваному компонентом Timer.

21. Формування зображення, яскравість якого зменшена стосовно заданого зображення у форматі BMP.

Яскрáвість - світлова характеристика тіл, які є джерелами світла. Відношення сили світла, що випромінюється поверхнею в одиницю тілесного кута до площі її проекції в площині, перпендикулярній напряму спостереження.
Додаток повинен включати компоненти OpenPictureDialog, SavePictureDialog для завантаження й збереження зображення й компонент Edit для уведення коефіцієнта масштабування.

22. Побудови на формі анімаційної картинки обертання одного компонента Shape навколо іншого. У процесі обертання повинні випадковим образом змінюватися властивості ShapeType i Color компонентів.

23. Формування зображення, інтенсивності колірних компонентів якого зменшені стосовно заданого зображення у форматі BMP. Додаток повинен включати компоненти OpenPictureDialog, SavePictureDialog для завантаження й збереження зображення й компонент Edit для вибору коефіцієнтів масштабування.

24. Реалізацію інструмента пензель.

Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.
Додаток повинен включати компоненти OpenPictureDialog, SavePictureDialog для завантаження й збереження зображення.

25. Реалізацію інструмента піпетка. Додаток повинен включати компоненти OpenPictureDialog, SavePictureDialog для завантаження й збереження зображення, компонент Image для відображення зразка кольору і компоненти Label для виводу значень інтенсивностей RGB компонент кольору.

26. Реалізацію інструмента об’ємна піпетка. Додаток повинен включати компоненти OpenPictureDialog, SavePictureDialog для завантаження й збереження зображення, компонент Image для відображення зразка кольору, який є усередненим для заданої прямокутної області, що задається мишею, і компоненти Label для виводу значень інтенсивностей RGB компонент кольору.

27. Перетворення кольорового зображення у монохромне.

Монохромія (від грец. μόνος «один, єдиний» і χρωμά «колір, фарба») - у широкому сенсі «однобарв'я».
Додаток повинен включати компоненти OpenPictureDialog, SavePictureDialog для завантаження й збереження зображення.

28. Перетворення кольорового зображення у зображення, яке представлено у шкалі сірого. Додаток повинен включати компоненти OpenPictureDialog, SavePictureDialog для завантаження й збереження зображення.

29. Вирізки з наданого зображення прямокутного блока пікселів і подання його в укрупненому масштабі. Додаток повинен включати компоненти OpenPictureDialog, SavePictureDialog для завантаження й збереження зображення.

30. Повороту зображення квадратної форми на кут, кратний 45о. Додаток повинен включати компоненти OpenPictureDialog, SavePictureDialog для завантаження й збереження зображення.

Лабораторна робота N4 – не делаем
1   2   3   4   5


Скачати 254.61 Kb.

 • Методичні вказівки до виконання
 • Лабораторна робота N3
 • Лабораторна робота N4 – не делаем