Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до лабораторних робіт з дисципліні "Засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях"

Скачати 254.61 Kb.

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до лабораторних робіт з дисципліні "Засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях"
Скачати 254.61 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації13.03.2017
Розмір254.61 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5

Вивчення пакетів обробки аудіоданных


Мета – вивчення інтерфейсу користувача й основних навичок роботи cо звуковим редактором CoolEditPro 1.0 і секвенсором SoundClub 2.0

Методичні вказівки до виконання


 1. Зробити інсталяцію пакетів CoolEditPro 1.0 і SoundClub 2.0 на диск D: робочої станції.

 2. Запустити додатки, ознайомитися з їхнім інтерфейсом користувача.

 3. Для секвенсора SoundClub створити партитуру, що включає по одному голосу духового, ударного й струнного інструментів.
  Партиту́ра (італ. partitura - розподіл) - система роздільного запису на кількох нотоносцях, розташованих колонкою і поділених спільними тактовими рисками, всіх голосів багатоголосного твору для виконання ансамблем, оркестром або хором.
  Прослухати партитуру й зберегти її у форматах SN2, MOD, WAV. Порівняти обсяги отриманих звукових файлів.

 4. Для звукового редактора CoolEditPro зробити наступні дії, зберігаючи отримані фонограми в окремих файлах у форматі WAV:

 • записати звукові дані у вигляді мови (наприклад контрольний рахунок). Застосувати до них найпростіші прийоми редагування фонограми (видалення частини фонограми, копіювання в буфер, вставка з буфера в інше місце, лінійне посилення) і звукові ефекти (обертання фонограми в часі, додавання луни);
  Найпростіші (лат. Protozoa, від дав.-гр. πρῶτος «перший» і ζῷα, форми множини ζῷον - «жива істота») - парафілетична або поліфілетична група одноклітинних або колоніальних еукаріотів, які мають гетеротрофний тип живлення.


 • використовуючи в якості вихідних звукові дані у вигляді музики, записаної у форматі WAV, зробити додавання до них і мікшування з ними мовних даних;

 • згенерувати сигнал, що включає основну гармоніку із частотою 1000 Гц, а також рівні по амплітуді другу й третю гармоніки. Переглянути тонку часову структуру отриманого сигналу й зробити його спектральний аналіз;

 • згенерувати білий, рожевий, коричневий шуми й зробити їхній спектральний аналіз;

 • змікшувати генерований сигнал з рівним по тривалості білим шумом, переглянути тонку часову структуру й зробити спектральний аналіз отриманої фонограми;
  Брунатний, кори́чневий, цинамо́новий або гніди́й - неспектральний колір, що не входить до основної палітри. Утворюється при змішуванні зеленого і червоного барвників або пігментів, а також оранжевого з сірим або синім, жовтого і пурпурного.
  Ампліту́да (лат. amplitudo - широта) - найбільше значення величини, яка періодично змінюється. Наприклад, амплітудою називається найбільше зміщення маятника від положення рівноваги.
  Гармо́ніки (рос. гармоники, англ. harmonics, нім. Harmonische f) - фіз. Коливання, частоти яких кратні основній частоті складного коливання. матем. Періодичні функції виду a sin ⁡ ( ω t + ϕ ) .
  В оптиці спе́ктром (лат. spectrum - привид) називається сукупність монохроматичних випромінювань, що належать до складу складного випромінювання. Спектр випромінювання може описуватися графічною, аналітичною або табличною залежністю.
  Білий шум - постійний шум, спектральні складові якого рівномірно розподілені по всьому діапазону частот. Прикладами білого є шум водоспаду або шум Шоткі на клемах великого опору. Назву одержав від білого світла, яке включає електромагнітні хвилі частот усього видимого діапазону електромагнітного випромінювання.


 • зробити очищення сигналу від шуму з використанням фільтра на основі швидкого перетворення Фур'є, графічного й параметричного еквалайзерів. Зробити висновок про ефективність пригнічення шуму різними способами.Лабораторна робота N8
Вивчення програм для роботи з відеоданими


Мета – вивчення інтерфейсу користувача й основних навичок роботи з відеоредактором MPEGVCR 3.00 і засобів перетворення файлових форматів відеоданих

Методичні вказівки до виконання


 1. Переписати з папок MPG1VCR 3.0, Encoders, Data_files сервера на диск D: робочої станції інсталятор відеоредактора MPEGVCR 3.00, конвертори AVI2MPEG1 1.4, MPEG2AVI 0.14, кілька відеофайлів у форматах AVI, MPEG, і аудіофайл у форматі МР3.
  Цифрові звукові формати - формати файлів для збереження звукових даних у комп'ютерних системах. Файли таких форматів називають також аудіофайлами, або звуковими файлами.


 2. З використанням конверторів зробити конверсію одного файлу у форматі AVI у формат MPEG і файлу у форматі MPEG у формат AVI. В останньому випадку провести стиск відеокомпоненти з використанням всіх кодеков, що підтримуються конвертором. Дослідити залежність обсягу одержуваного файлу від формату й кодека.

 3. Зробити інсталяцію пакета MPEGVCR 3.00 на диск D: робочої станції. Ознайомитися з його інтерфейсом користувача.

 4. З використанням відеоредактора

 • зробити декомпозицію відео й звукового компонента MPEG файлу зі звуковим супроводом.

 • створити композицію MPEG файлу без звукового супроводу й аудіофайла формату МР3.

 • зробити редагування одного відеокліпу шляхом видалення з нього фрагмента й вставки його в іншу частину кліпу.

 • виконати вставку у відеокліп іншого відеокліпу з використанням і без використання ефекту накладення. Отримані кліпи зберегти в окремі файли у форматі MPEG.

 • з використанням убудованого конвертора здійснити перетворення зазначених файлів у формат DAT.

Лабораторна робота №9
Створення мультимедійних презентацій за допомогою додатку MS Power PointМета – за допомогою офісного додатка Microsoft Power Point створити мультимедійну презентацію аналітично заданої поверхні згідно обраного варіанта (номер по журналу). Презентація повинна включати

 • титульний слайд ;

 • текстовий та математичний опис поверхні зроблені з анімаційними ефектами;
  Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.


 • графічні статичні та анімаційні зображення поверхні, що створені за допомогою математичного пакету MathCad;

 • слайд із відомостями про розроблювача презентації;

 • підсумковий слайд;

 • єдиний шаблон оформлення всіх слайдів презентації;

 • довільно вибрані відеоефекти переходу між слайдами;

 • анімацію об’єктів кожного слайда;

 • кнопки керування режимом перегляду слайдів;

 • звукове супроводження презентації. В варіантах з непарними номерами звукове супроводження робиться до презентації в цілому, а з парними номерами до кожного слайду окремо. Всі об’єкти додаються до презентації за допомогою проникнення або зв’язування;

Підготовити два варіанта показу презентации – автоматичний показ зі зміною слайдів за часом і керований користувачем показ.

Звіт повинен містити опис структури презентації в цілому та кожного слайду окремо, а також роздруківку або ескізи зображень слайдів. До звіту також додаються файли презентації та даних, що зв’язані з презентацією.Варіанти завдань (рівняння поверхні):

1. a=1 b=2


2. R=12
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. a=1 b=1
22. R=12
23. R=15
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Лабораторна робота N10

Cтворення фільмів за допомогою авторської системи мультимедіа Macromedia Flash
Мета – вивчити основні можливості авторської системи на основі часової шкали Macromedia Flash для створення анімації Web- сторінок Інтернету.За допомогою авторської системи мультимедіа Macromedia Flash створити базовий HTML – документ та його мультимедійні аплети у вигляді відеокліпів в форматах AVI, SWF та анімованого GIF, що задовольняють вимогам табл. 5

Таблиця 5


Номер

варіанта


Об’єкт анімації

Вид анімації*)

Додаткові вимоги

1, 13, 25

фігура

морфування

ідентифікатори форм

2, 14, 26

екземпляр символу типа Graphics

зміна колірних властивостей

звукове супроводження

3, 15, 27

екземпляр символу типа Button

прямолінійного руху з обертанням

маска

4, 16, 28екземпляр символу типа MovieClip

руху уздовж довільно заданої траєкторії

растрова підкладка на окремому шарі

5, 17, 29

текст

прямолінійного руху з обертанням

маска

6, 18, 30імпортоване растрове зображення

руху уздовж довільно заданої траєкторії

звукове супроводження

7, 19

фігура

зміна колірних властивостей

растрова підкладка на окремому шарі

8, 20

екземпляр символу типа Graphics

морфування

ідентифікатори форм

9, 21

екземпляр символу типа Button

руху уздовж довільно заданої траєкторії

растрова підкладка на окремому шарі

10, 22

екземпляр символу типа MovieClip

зміна колірних властивостей

звукове супроводження

11, 23

текст

морфування

ідентифікатори форм

12, 24


імпортоване растрове зображення

прямолінійного руху з обертанням

маска

*) – якщо вказаний об’єкт не піддається заданому виду анімації, його треба попередньо перетворити у об’єкт необхідного типу. Для екземплярів символів типа MovieClip заданий вид анімації повинен бути визначений всередині символу. Для варіантів 1 – 15 створити кадровану анімацію, а для варіантів 16 – 30 – покрокову.
Рекомендована література
1. Кречман Д.Л., Пушков А.И. Мультимедиа своими руками. СПб. БХВ Санкт-Петербург, 1999. – 528 с., ил.

2. Кинтцель Т. Руководство программиста по работе со звуком. М.: ДМК Пресс, 2000 – 432 с., ил.

3. Фаронов В.В. Delphi 5. Учебный курс. — М.: «Нолидж», 2000. 608 с., ил.

4. Панкратова Т. Flash 5. Учебный курс. — СПб.: Питер, 2002. —368 с., ил.


Зміст
Лабораторна робота N1. Вивчення пакета оптичного розпізнавання тексту FineReader................................................................................................. 4

Лабораторна робота N2. Вивчення пакетів мовного розпізнавання тексту DragonNaturallySpeakingPersonalEdition 1.0 і Диктант 2.5............................ 5

Лабораторна робота N3. Вивчення основних мультимедійних можливостей RAD середовища Delphi...............................................................
Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
6


Лабораторна робота N4. Вивчення основних графічних форматів.............. 9

Лабораторна робота N5. Вивчення основних форматів звукових даних і способів стиску цифрового звуку........................................................................ 10

Лабораторна робота №6. Вивчення основних принципів файлової організації даних цифрового звуку..........................................................................................
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
11


Лабораторна робота N7. Вивчення пакетів обробки аудіоданных............. 14

Лабораторна робота N8. Вивчення програм для роботи з відеоданими.... 15

Лабораторна робота №9. Створення мультимедійних презентацій за допомогою додатку MS Power Point .................................................................. 16

Лабораторна робота N10. Cтворення фільмів за допомогою авторської системи мультимедіа Macromedia Flash .........................................................
А́втор (лат. auctor - творець) - це фізична особа, творчою працею котрої створено твір.
19

Укладачі:

Валерій Олександрович Трусов

Антон Вячеславович Кожевников

Методичні вказівки та індивідуальні завдання

до лабораторних робіт з дисципліні

“Засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях”

для студентів спеціальностей 7.080401 і 7.080403

Редакційно-видавничій комплекс

Редактор

Підписано до друку . Формат

Папір Pollux. Різографія. Умовн. Друк. арк .

Обліково-відавн. арк. . Тираж 50 прим. Зам. № .НГУ

49027. м. Дніпропетровськ – 27, просп. К.Маркса, 19.1   2   3   4   5


Скачати 254.61 Kb.

 • Методичні вказівки до виконання
 • Лабораторна робота N8
 • Лабораторна робота №9
 • Cтворення фільмів за допомогою авторської системи мультимедіа Macromedia Flash