Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодика навчання роботі з графічним та текстовим редакторами

Скачати 273.65 Kb.

Методика навчання роботі з графічним та текстовим редакторами
Скачати 273.65 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації25.03.2017
Розмір273.65 Kb.
ТипЛекція
  1   2   3

Мет_інф_Лекція№ 5

Лекція № 5
Тема: Методика навчання роботі з графічним та текстовим редакторами.
Питання.

 1. Напрямки застосування комп’ютерної графіки. Апаратні компоненти графічної системи комп’ютера.

 2. Кодування зображень. Графічні редактори.

 3. Структура текстового документу. Текстові файли.

 4. Текстові редактори та текстові процесори.
  Графічний редактор - прикладна програма (або пакет програм), що дозволяє її користувачеві створювати і редагувати зображення на екрані комп'ютера і зберігати їх в графічних форматах файлів, наприклад, JPEG, PNG, GIF, TIFF.
  Мето́дика (від грец. μέθοδος - «шлях через») навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) - галузь педагогічної науки, що являє собою окрему теорію навчання (приватну дидактику).
  Текстовий файл Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.
  Те́кстовий проце́сор (англ. word processor) - комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту.
  Їх функціональні можливості.


Напрямки застосування комп’ютерної графіки. Апаратні компоненти графічної системи комп’ютера.
Основні цілі вивчення розділу Графічні редактори:

 1. Познайомити учнів із призначенням і областями застосування комп'ютерної графіки.

 2. Дати представлення про пристрої і функціонування графічної системи комп'ютера.

 3. Розкрити способи кодування графічного зображення.

 4. Навчити основним прийомам роботи з графічним редактором.

Загальні питання методики

Ця тема є першою в базовому курсі, що відноситься до змістовної лінії «Програмні засоби загального призначення». У кожному тематичному розділі цієї лінії вчитель повинен чітко розрізняти теоретичний і технологічний зміст. Теоретичний зміст містить у собі питання представлення різних видів інформації в пам'яті ЕОМ, структурування даних, постановки і методів вирішення інформаційних задач за допомогою технологічних засобів даного типу. Сюди ж варто віднести більш докладне вивчення принципів роботи окремих пристроїв комп'ютера, що розширює представлення учнів про архітектуру ЕОМ. Технологічний зміст — це знайомство й освоєння прийомів роботи з конкретними прикладними програмними системами: редакторами, СУБД, табличними процесорами та ін. Для цих цілей необхідно використовувати додаткову літературу. Бажано, щоб вона була орієнтована на застосування в школі.

Знайомство учнів з кожним новим для них видом інформаційних технологій повинне починатися з розповіді про їх області застосування.

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Бажано щоб вивчення кожного прикладного програмного засобу торкалося наступних його сторін: дані, середовище (інтерфейс), режим роботи, команди керування. Пропонована методична схема відображена на мал. 1.

  1   2   3


Скачати 273.65 Kb.

 • Графічні редактори . Структура текстового документу. Текстові файли . Текстові редактори та текстові процесори
 • Напрямки застосування комп’ютерної графіки. Апаратні компоненти графічної системи комп’ютера. Основні цілі вивчення розділу Графічні редактори
 • Загальні питання методики