Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодика нормування витрат матеріалів І запасних частин на технічне обслуговування І ремонт рухомого складу міського електротранспорту

Скачати 306.93 Kb.

Методика нормування витрат матеріалів І запасних частин на технічне обслуговування І ремонт рухомого складу міського електротранспорту
Скачати 306.93 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 07.04.2017
Розмір 306.93 Kb.
  1   2
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства з питань житлово- комунального господарства України

06.04.2010 № 84
Методика нормування витрат матеріалів і запасних частин на технічне обслуговування і ремонт рухомого складу міського електротранспорту (трамвай, тролейбус)


 1. Сфера застосування
  1. Методика нормування витрат матеріалів і запасних частин на технічне обслуговування і ремонт рухомого складу міського електротранспорту (трамвай, тролейбус) (далі – Методика) призначена для розроблення підприємствами міського електричного транспорту норм витрат запасних частин і матеріалів на проведення робіт з технічного обслуговування і ремонту, на виготовлення запасних частин для пасажирських трамваїв і тролейбусів усіх типів, а також для спеціального рухомого складу трамваїв і тролейбусів різного призначення (далі – рухомий склад міського електротранспорту).
   Рухо́мий скла́д - транспортні одиниці автомобільного, залізничного, метротранспорту, трамвая, тролейбуси.
   Міський електричний транспорт - складова частина єдиної транспортної системи, призначена для перевезення громадян трамваями, тролейбусами, поїздами метрополітену на маршрутах (лініях) відповідно до вимог життєзабезпечення населених пунктів.


  2. Цю Методику використовують для визначення потреби у запасних частинах і матеріалах при плануванні вартості технічного обслуговування і ремонту в умовах трамвайного та (або) тролейбусного депо (далі – структурний підрозділ), при плануванні вартості технічного обслуговування і ремонту по підприємству міського електротранспорту в цілому, при розрахунку собівартості пасажироперевезень трамваями та/або тролейбусами, а також при розрахунках тарифів на проїзд у міському електричному транспорті.

  3. Ця Методика не застосовується для розроблення норм витрат дорогоцінних металів.
   Благоро́дні мета́ли (шляхе́тні мета́ли) - метали, що належить до групи кольорових металів, які мають високу хімічну стійкість і умовно поділяються на дві підгрупи: дорогоцінні метали (золото, срібло) і платинові метали (платина, паладій, родій, іридій, рутеній, осмій).
 1. Нормативні посилання

Цю Методику розроблено відповідно до таких нормативно-правових актів та державних стандартів з урахуванням прийнятих у встановленому порядку змін і доповнень:

Закон України «Про міський електричний транспорт»;

Порядок формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус), затверджений наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 25.07.2007 № 96, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.08.

Електротра́нспорт або транспортні засоби з електричним приводом - транспортні засоби, що використовують електричні двигуни для руху. Рух може призводитись колесами, або пропелерами, у випадку застосування роторних двигунів, або, у випадку пересувних засобів, лінійними двигунами.
Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
2007 за № 906/14173;

Правила експлуатації трамвая та тролейбуса, затверджені наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 10.12.96 № 103, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 06.03.97 за № 66/1870;

ДСТУ 2391-94 «Система технологічної документації. Терміни та визначення»;

ДСТУ 2860-94 «Надійність техніки. Терміни та визначення»;

ДСТУ 2960-94 «Організація промислового виробництва.

Технологі́чна документа́ція (англ. technological documentation) - комплекс текстових і графічних документів, котрі визначають окремо або в сукупності технологічний процес виготовлення або ремонту виробу (включаючи контроль і транспортування) і що містить необхідні дані для організації виробництва.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
Основні поняття. Терміни та визначення»;

ДСТУ 3278-95 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення»;

ДСТУ 3321:2003 «Система конструкторської документації.

Констру́кторська документа́ція (КД) - частина технічної документації у вигляді графічних і текстових документів, котрі в сукупності або окремо, визначають склад і будову виробу та містять необхідні дані для його розробки, виготовлення, контролю, експлуатації, ремонту і утилізації.
Терміни та визначення основних понять».
 1. Терміни та визначення понять

У цій Методиці використано такі терміни та визначення:виріб – одиниця промислової продукції, кількість якої обчислюють в штуках (примірниках) (ДСТУ 2391);

виробнича норма витрат запасної частини – норма, що встановлює граничну витрату цієї запасної частини на технічне обслуговування чи ремонт рухомого складу певного виду та типу в умовах конкретного підприємства міського електротранспорту або його підрозділу;

виробнича норма витрат матеріалу – норма, що встановлює граничну витрату матеріалу на виконання роботи з технічного обслуговування чи ремонту або виготовлення чи реставрації однієї запасної частини та враховує індивідуальні особливості (умови) проведення технічного обслуговування і ремонту (далі – ТОР) або виготовлення чи реставрації на підприємстві міського електротранспорту або в його підрозділі;

відходи - залишки матеріалів, які не можуть бути використані під час виготовлення чи реставрації запасних частин або виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту рухомого складу міського електротранспорту, але які можуть бути використані для виробництва іншої продукції або реалізовані іншим підприємствам чи населенню (обрізки, металевий брухт, стружка тощо);

втрати - частина матеріалу, яка не може бути використана в процесі виготовлення чи реставрації запасних частин або проведення робіт з ТОР рухомого складу міського електротранспорту (вивітрювання, розпилення, випаровування і усихання матеріалів, вигоряння металів під час їх загартування і плавлення, недогарки електродів тощо);

вузол – складальна одиниця, яка може збиратися окремо від інших складових частин виробу чи виробу в цілому та виконувати певну функцію у виробах одного призначення лише разом з іншими складовими частинами (ДСТУ 2390);

деталь – виріб, що його виготовляють із матеріалу одної марки, не виконуючи складальних операцій (ДСТУ 3321);

експлуатаційний (конструкторський) документ – робочий конструкторський документ, призначений, щоб його використовувати, експлуатуючи, обслуговуючи і ремонтуючи виріб у процесі експлуатування (ДСТУ 3321);

запасна частина (виробу) – складова частина виробу, призначена для заміни такої самої частини, що перебувала в експлуатації, для підтримання або відновлення справності чи роботоздатності виробу (ДСТУ 3278);

зведена норма витрат запасних частин – норма, що визначає потребу в запасних частинах для виконання технічного обслуговування чи ремонту певного виду або всіх видів технічного обслуговування і ремонтів одиниці рухомого складу за рік експлуатації;

зведена норма витрат матеріалів – норма, що визначає потребу в матеріалах для виконання технічного обслуговування чи ремонту певного виду або всіх видів технічного обслуговування і ремонтів одиниці рухомого складу за рік експлуатації;

капітальний ремонт – ремонт, що виконується для відновлення справності та повного чи близького до повного відновлення ресурсу виробу із заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові (ДСТУ 2960);

матеріальні ресурси – матеріали, вироби, конструкції, запасні частини (у тому числі швидкозношувані) і комплектувальні вироби, необхідні для виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту виробу;

міжремонтний період – пробіг між двома плановими ремонтами виробу, а для виробу, який вводять в експлуатацію вперше, – пробіг від часу введення в експлуатацію до першого планового ремонту;

неплановий ремонт – ремонт, який виконують після виявлення несправності для повернення виробу в стан, у якому він здатний виконувати потрібну функцію;

норма витрат запасних частин – граничнодопустима кількість запасних частин, яку витрачають для одного технічного обслуговування або ремонту;

норма витрат матеріалів – граничнодопустима кількість матеріалів на одиницю продукції або роботи в планованих умовах виробничо-експлуатаційної діяльності підприємства;

норми витрат запасних частин на технічне обслуговування і ремонт – ремонтний документ (збірник норм), що містить номенклатуру запасних частин виробу та їх кількість, потрібну, щоб підготувати ремонтне виробництво унормованої кількості виробів, здійснити технічне обслуговування, відремонтувати виріб та проконтролювати його під час технічного обслуговування чи ремонтування і після них;

норми витрат матеріалів на технічне обслуговування і ремонт – ремонтний документ (збірник норм), що містить номенклатуру матеріалів і їх кількість, потрібну, щоб підготувати ремонтне виробництво унормованої кількості виробів, здійснити технічне обслуговування, відремонтувати виріб та проконтролювати його під час технічного обслуговування чи ремонтування і після них;

періодичне технічне обслуговування – технічне обслуговування, яке виконують через установлені в експлуатаційній документації інтервали значення пробігу або часу;

періодичність технічного обслуговування (ремонту) – пробіг від даного виду технічного обслуговування (ремонту) до наступного такого самого виду технічного обслуговування (ремонту) або технічного обслуговування (ремонту) більшої складності;

ремонт – комплекс операцій для відновлення справного стану або працездатності виробу та відновлення ресурсів виробу чи його складових частин;

ремонтна (конструкторська) документація – робоча конструкторська документація, згідно з якою готують ремонтне виробництво, ремонтують та контролюють виріб, відремонтувавши його (ДСТУ 3321);

ремонтний цикл – найменші повторювані інтервали часу або пробігу, протягом яких виконують усі встановлені види ремонту в певній послідовності та відповідно до вимог нормативних і технічних документів;

сезонне технічне обслуговування – технічне обслуговування, яке виконують для підготовки виробу до використання в осінньо-зимових чи весняно-літніх умовах;

середній ремонт – ремонт, який виконують для відновлення справності та часткового відновлення ресурсу виробів із заміною або відновленням складових частин обмеженої номенклатури і контролем технічного стану складових частин, що виконують в обсязі, встановленому в ремонтній (конструкторській) документації. Значення частково відновлюваного ресурсу встановлюють у ремонтній (конструкторській) документації;

складальна одиниця – виріб, складові частини якого підлягають з'єднанню між собою за допомогою складальних операцій;

ступінь агрегації зведених норм – характеристика, що відображає рівень різноманітності об'єктів, за якими проводиться підсумовування під час розроблення зведених норм. Ступінь агрегації тим більший, чим більше різноманітних об'єктів охоплено агрегованою нормою;

ступінь узагальнення усереднених норм – характеристика, що відображає ступінь усереднення норм для подібних об'єктів. Ступінь узагальнення тим більший, чим більша кількість сукупності об'єктів, за якими усереднюються норми;

технічне обслуговування – комплекс операцій або операція для підтримання справного стану чи працездатності виробу під час використання його за призначенням, під час простою, зберігання та транспортування;

технічне обслуговування і ремонт – сукупність усіх технічних та організаційних дій, в тому числі й технічного нагляду, спрямованих на підтримку чи повернення об’єкта в стан, у якому він здатний виконувати потрібну функцію (ДСТУ 2860);

цикл технічного обслуговування і ремонту – найменші повторювані пробіги трамвая або тролейбуса, протягом яких виконують всі встановлені види технічного обслуговування і ремонту в певній послідовності та відповідно до вимог нормативних і технічних документів.
 1. Позначення

У цій Методиці застосовано такі позначення та скорочення:

ЗЧ – запасна частина;

КР – капітальний ремонт;

НР – неплановий ремонт;

СО – сезонне технічне обслуговування;

СР – середній ремонт;

ТОР – технічне обслуговування і ремонт;

ТО-1 – перше технічне обслуговування;

ТО-2 – друге технічне обслуговування;

ЩО – щоденне технічне обслуговування.

Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.
Перше технічне обслуговування автомобілів - це комплекс заходів щодо технічного обслуговування автомобілів, що проводиться із періодичністю 5000км для легкових транспортних засобів та 4000км для вантажних і автобусів створених на їхній базі.
Щоденне технічне обслуговування автомобіля, або ЩТО - це комплекс заходів щодо підтримання нормального робочого стану автомобіля, гарантування безпеки руху. ЩТО проводиться після роботи з метою підготовки транспортного засобу до подальшої експлуатації. 1. Загальні положення
  1. Ця Методика встановлює єдині вимоги до розроблення, використання, затвердження та перегляду норм витрат запасних частин і матеріалів на ТОР рухомого складу підприємств міського електротранспорту (трамвай, тролейбус) та їх підрозділів з метою економного і ефективного використання матеріальних ресурсів під час виконання робіт з ТОР.

  2. Основне завдання нормування матеріальних ресурсів на ТОР рухомого складу міського електротранспорту полягає в тому, щоб забезпечити у виробничій діяльності, плануванні і при розрахунку тарифів на проїзд у міському електротранспорті можливість використання технічно і економічно обґрунтованих норм витрат матеріальних ресурсів.

  3. Виробничі і зведені норми витрат матеріальних ресурсів є основою для визначення нормативної потреби у запасних частинах і матеріалах для проведення робіт з ТОР рухомого складу міського електротранспорту, які забезпечують підтримання його в нормальному робочому стані і безпечне та ефективне функціонування протягом встановленого періоду часу.

  4. Норми витрат матеріальних ресурсів призначені для:

визначення потреби у запасних частинах, деталях і матеріалах для їх виготовлення та проведення робіт з ТОР;

планування матеріально-технічного постачання і комплектування;

складання заявок на придбання покупних виробів та матеріалів;

планування вартості проведення ТОР;

контролю витрачання запасних частин та матеріалів;

аналізу собівартості проведення ТОР;

розрахунку тарифів на проїзд у міському електротранспорті;

створення умов для ефективного використання та економії матеріальних ресурсів.  1. Система ТОР рухомого складу включає КР, СР, СО, ТО-1, ТО-2, ЩО.

  2. Нормативна база планування матеріальних ресурсів на ТОР рухомого складу міського електротранспорту – це комплекс обґрунтованих норм витрат покупних запасних частин і матеріалів, який забезпечує умови для контролю витрат, а також розроблення річних і перспективних планів потреби в покупних запасних частинах і матеріалах на всіх рівнях організаційної структури міського електротранспорту.
   Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції
   Нормативну базу планування матеріальних ресурсів на ТОР становлять виробничі і зведені норми витрат матеріалів, на основі яких мають бути організовані планування і виробнича діяльність підрозділів міського електротранспорту.

  3. Нормування витрат матеріальних ресурсів на ТОР рухомого складу міського електротранспорту включає розроблення за втановленою номенклатурою виробничих норм на ТОР, розрахунок на їх основі зведених норм витрат матеріальних ресурсів на одиницю рухомого складу по підприємству міського електротранспорту та його підрозділах, формування і затвердження відповідного збірника норм.

  4. Збірники зведених норм формують окремо для трамваїв і тролейбусів. У цих збірниках зведені норми розташовують послідовно для кожного типу трамваїв (тролейбусів), які експлуатуються підприємством міського електротранспорту або його підрозділами.

Зведені норми витрат запасних частин для проведення ТОР одиниці рухомого складу певного типу оформлюють згідно з додатком 1. За формою, наведеною в цьому додатку, складають збірник норм витрат запасних частин як по підприємству міського електротранспорту, так і по його підрозділах. До збірника норм витрат запасних частин включають тільки запасні частини, які закуповуються. Для розрахунку даних графи 5 по підрозділу підприємства міського електротранспорту використовують формулу 11. Для розрахунку даних графи 6 по підрозділу підприємства міського електротранспорту використовують формулу 11 без першого доданка. Дані граф 5-8 по підприємству міського електротранспорту розраховують як середньозважені величини по всіх підрозділах підприємства міського електротранспорту, які враховують питому вагу певного типу трамваїв (тролейбусів) по кожному підрозділу.

Зведені норми витрат матеріалів для виготовлення (реставрації) запасних частин та проведення робіт з ТОР одиниці рухомого складу певного типу оформлюють згідно з додатком 2. За формою, наведеною в цьому додатку, складають збірник норм витрат матеріалів як по підприємству міського електротранспорту, так і по його підрозділах. До збірника норм витрат матеріалів включають матеріали, які використовуються для виготовлення (реставрації) запасних частин господарським способом та проведення робіт з ТОР. Для розрахунку даних графи 5 по підрозділу підприємства міського електротранспорту використовують формулу 12. Для розрахунку даних графи 6 по підрозділу підприємства міського електротранспорту сумують дані, які було розраховано за допомогою формули 6 для ЩО, ТО-1, ТО-2, СО. Для розрахунку даних граф 7 і 8 по підрозділу підприємства міського електротранспорту використовують формулу 6 для КР і відповідно СР. Дані граф 5 - 8 по підприємству міського електротранспорту розраховують як середньозважені величини по всіх підрозділах підприємства міського електротранспорту, які враховують питому вагу певного типу трамваїв (тролейбусів) по кожному підрозділу.
  1. Норми витрат матеріальних ресурсів на ТОР складаються з:

норм витрат запасних частин на ТОР трамваїв і тролейбусів як власного виробництва, так і покупних;

норм витрат матеріалів на виготовлення і реставрацію запасних частин;

норм витрат матеріалів на проведення ТОР трамваїв і тролейбусів.


  1. Під час розроблення норм витрат матеріальних ресурсів на ТОР необхідно використовувати:

цю Методику;

експлуатаційні та ремонтні (конструкторські) документи виробників трамваїв і тролейбусів;

Правила експлуатації трамвая та тролейбуса;

діючу систему ТОР рухомого складу міського електротранспорту;

передовий досвід організації робіт з ТОР.


  1. Норми витрат матеріалів і запасних частин на ТОР класифікують за такими основними ознаками: ступінь агрегації, ступінь узагальнення номенклатури запасних частин і матеріалів.

  2. Норми витрат матеріалів і запасних частин на ТОР поділяють за ступенем агрегації на виробничі і зведені.

  3. Зведені норми витрат матеріалів і запасних частин на ТОР розробляють з використанням виробничих норм.

  4. Зведені норми необхідно агрегувати таким чином: за видом матеріалу, видом і/або типом рухомого складу, за підрозділом підприємства міського електротранспорту, підприємством міського електротранспорту в цілому.

  5. Зведена норма витрат матеріалу нижчого рівня – це норма, що визначає витрати матеріалу на виготовлення і реставрацію запасних частин одиниці рухомого складу певного типу або виконання певного виду технічного обслуговування чи ремонту одиниці рухомого складу певного типу.

  6. Зведена норма витрат запасних частин нижчого рівня – це норма, що визначає потребу в запасних частинах для виконання всіх видів ТОР одиниці рухомого складу певного типу за рік експлуатації.

  7. Зведені норми вищих рівнів відповідають вищим ступеням агрегації по підрозділу підприємства міського електротранспорту, по підприємству міського електротранспорту тощо.

  8. У зведених нормах витрат матеріалів враховують матеріали, необхідні для виготовлення і реставрації запасних частин у відповідному підрозділі підприємства (господарський спосіб).

Зведені норми витрат запасних частин по підприємству міського електротранспорту (або його підрозділу) включають номенклатуру запасних частин, закупівля яких здійснюється централізовано.

  1. При розрахунках потреби у запасних частинах і матеріалах на проведення робіт з ТОР, на виготовлення запасних частин для рухомого складу міського електротранспорту користуються виробничими нормами, які розробляють у підрозділах підприємств міського електротранспорту. На етапі освоєння нових типів рухомого складу при розрахунках потреби у запасних частинах і матеріалах на проведення робіт з ТОР, на виготовлення запасних частин користуються даними підприємства-виробника або виробничими нормами для аналогічних типів електротранспорту, а також досвідом інших підприємств міського електротранспорту.

  2. Послідовність розроблення норм витрат запасних частин і матеріалів на проведення робіт з ТОР і виготовлення запасних частин, які використовують при розрахунках потреби у запасних частинах та матеріалах для рухомого складу міського електротранспорту, зображена на схемі.

Виробничі норми витрат запасних частин для ТОР


Виробничі норми витрат матеріалів на підготовку і проведення ТОР
Виробничі норми витрат покупних запасних частин для ТОР
Виробничі норми витрат на виготовлення запасних частин для ТОР
Господарський спосіб
Виробничі норми витрат на реставрацію запасних частин для ТОР
Виробничі норми витрат матеріалів на виготовлення і реставрацію запасних частин для ТОР
Виробничі норми витрат матеріалів на проведення робіт з ТОР
Зведені виробничі норми витрат запасних частин за видами ТОР на одиницю рухомого складу певного типу
Зведені усереднені норми витрат запасних частин за видами ТОР на одиницю рухомого складу певного типу по підрозділу підприємства міського електротранспорту
Зведені виробничі норми витрат матеріалів за видами ТОР на одиницю рухомого складу певного типу
Зведені усереднені норми витрат матеріалів за видами ТОР на одиницю рухомого складу певного типу по підрозділу підприємства міського електротранспорту
Зведені середньозважені норми витрат матеріалів на одиницю рухомого складу певного типу по підприємству міського електротранспорту за видами ТОР за рік експлуатації
Зведені середньозважені норми витрат запасних частин на одиницю рухомого складу певного типу по підприємству міського електротранспорту за видами ТОР за рік експлуатації


  1. Затверджені в установленому порядку норми витрат запасних частин і матеріалів на ТОР рухомого складу міського електротранспорту є обов'язковими для застосування в розрахунках планових показників собівартості та тарифів на проїзд у міському електротранспорті.
  1   2


Скачати 306.93 Kb.

2021