Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодист сют бабій Олена Олександрівна

Скачати 163.09 Kb.

Методист сют бабій Олена Олександрівна
Скачати 163.09 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір163.09 Kb.


Створені своїми руками вироби із шкіри – це справжнє чудо !Чудо , яке робить людей ближчими , добрішими , розкриває серця і душі назустріч один одному .
Методист СЮТ

Бабій Олена Олександрівна


Ми знаємо , що шкіра здавна використовувалася в основному в побутових цілях . З неї шили одяг , гаманці , сумки , пояси , футляри , головні убори , кінську збрую . Створювалось народне мистецтво в основному християнами, ремісниками .

Ремісни́к - особа, яка володіє певним ремеслом і виготовляє вироби ручним способом, користуючись власними засобами виробництва, але на відміну від доморобника працює здебільшого на замовлення й при цьому значно залежніша від працедавця.
По́бут - позавиробнича сфера діяльності людей, пов'язана з задоволенням ними своїх власних матеріальних та культурних потреб (житло, одяг, їжа, відпочинок тощо). Побут також охоплює звичаї, обряди, традиції, які відображають особливості життя конкретного класу, нації, народності, етнічної групи.
Християни - послідовники вчення Ісуса Христа або прихильники релігії християнства. Вперше учнів Христа було названо християнами в Антіохії: «І збирались у Церкві вони цілий рік, і навчали багато народу, і в Антіохії найперш християнами названо учнів.
Деякі промисли мають багатовікову історію яка переходить в стародавні традиції (ткацтво , гончарство) , інші виникли в останні десятиріччя .
Десятилі́ття, також - десятиріччя, декада - під десятиліттям найчастіше розуміють календарне десятиліття, період часу, що включає десять років.
Гонча́рство - виготовлення керамічних виробів з гончарної глини: посуду, кахлів, іграшок, прикрас, сувенірів тощо. Давнє ремесло багатьох народів світу, в тому числі українське ремесло, господарська діяльність та мистецька культура українців.
З одним із видів декоративно – прикладного мистецтва , а саме з «технікою шкіряної пластики» хочу вас


познайомити .

Я пропоную навчитися виготовляти із шкіри оригінальні прикраси (із одного предмета та в комплекті ) .

Орна́мент (від лат. ornamentum - прикраса) - візерунок або узор, побудований на ритмічному повторенні геометричних елементів, стилізованих тваринних чи рослинних мотивів. Орнамент, як прикраса, відіграє функцію естетичного оздоблення тіла (ювелірні прикраси), приміщення, споруди (архітектурні прикраси), чи будь-якого іншого простору.
Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.
Це можуть бути броші , сережки, кулони , браслети, кольє , заколки , брилоки ,

можна виготовити прекрасні панно для оздоблення інтер’єру будинків . Виробами із шкіри можна прикрасити одяг , пояси , гудзики , взуття , сумки , головні убори . І нарешті всі ці вироби можуть стати гарним , незабутнім подарунком .

Перед початком роботи дуже важливо навчитися бережливому cтавленню до природніх ресурсів і господарському використанню сировини та матеріалів .

Сере́жки, ку́льчики, - прикраси, що носяться у проколених вухах. Поширені як серед жінок (як правило - парні), так і серед чоловіків (як правило - непарні). В «Історії» Льва Діакона є опис зустрічі князя Святослава Ігоревича із візантійським імператором Цимісхієм, де згадується, що Святослав носив сережку, прикрашену трьома дорогоцінними каменями.
Брасле́т - бранзолє́та, прикраса, що одягалася на кінцівку, як правило, на руку - на зап'ястя, чи над ліктем. Відома з неолітичних часів (Див. Мізинська стоянка). У стародавній Русі браслети носилися поверх довгих рукавів сорочки.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Прекра́сне - категорія естетики, що характеризує явища з точки зору досконалості, наявності вищої естетичної цінності. «Явища можна вважати прекрасними, коли вони в своїй конкретно-плотській цінності виступають як суспільно-людські цінності, що втілюють затвердження людини в світі, свободи суспільства і людини, що свідчать про розширення меж, сприяють гармонійному розвитку особи, виникненню і якнайповнішому прояву людських сил і здібностей».
Подарунок - це річ, яку дарувальник за власним бажанням безкоштовно віддає у володіння іншої особи з метою задовольнити її вподобання. Слово «подарунок» за смисловим значенням схожий з такими поняттями як «дар» та «пожертва».
Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.
Ще з давніх віків таке ставлення було характерним для будь-якого народу , який міг знайти застосування знайденому на дорозі цвяху , підкові і навіть зів’ялому вінку .
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Столíття або сторіччя - проміжок часу, дорівнює ста рокам. Згідно з сучасним літочисленням (від «Різдва Христового»), століття починається «першим» роком, а закінчується кратним сотні. Наприклад, двадцяте сторіччя почалося 1 січня 1901 року, а закінчилося 31 грудня 2000 року.
Як часто той хто займається творчістю, скаржиться на те , що не вистачає матеріалів , немає з чим працювати, тому працюючи з шкірою я вирішила дати ще одне життя стареньким черевичкам , сумочкам , гаманцям , рукавичкам – в наших руках вони перетворюються на квіти , травинки , листочки , гілочки .
Творчість - діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо).
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.Робота з шкірою особливо цікава дітям починаючи з 10 років . Обробка цього нового для них матеріалу привчає бути більш відповідальними . Адже їм доручають працювати з свічкою , шилом , сірниками, шпильками , пінцетом , ножицями . Фантазуючи і старанно вирізаючи листочки , пелюстки , шишички , діти навіть не підозрюють , яку велику користь приносить їм ця праця . А справа ось у чому . Коли дитина ріже шкіру , вона прикладає набагато більше зусиль , чим при роботі з папером чи тканиною , а це не тільки розвиває м’язи , а й добре масажує активні точки пальців рук , при цьому покращується робота всіх органів дитини , її самопочуття, психологічний стан .
Сірни́к - тонка дерев'яна паличка з голівкою із легкозаймистої речовини, що загоряється від тертя. Призначена для запалювання вогню. Сірники зазвичай виготовляють з деревини або іноді з грубого паперу, картону.
Самопочуття - загальний психічний показник нашого тілесного і духовного стану в кожний даний момент; складається з конкретних відчуттів і загальних почувань. Так, один зі станів Самопочуття - відчуття голоду складається з місцевого відчуття в області шлунку і із загального невизначеного відчуття у всьому організмі.
Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.
Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.
До того ж шкіра – це натуральний матеріал , який несе в собі багато позитивної енергії . Діти вчаться розпізнавати натуральну шкіру .
Вона буває свиняча , теляча , овеча , козяча , шкіра екзотичних тварин , а також рептилій і риб .
Екзотика - ювелірні вироби, побутові речі, військова зброя, знаряддя для полювання, явища суспільного життя, живі організми - типові, характерні для віддаленого географічного району і віддалених країн чи віддаленої історичної доби і незвичні, нетипові для інших географічних районів чи культурних осередків.
Відрізняти натуральну шкіру від штучної .
Знайомляться з різними прийомами обробки шкіри : штампування, гравірування, мозаїка , тиснення ,
обпалювання .
Штампування - процес обробки матеріалів тиском - пластичне деформування заготовки в штампах з витіканням металу, обмеженого розмірами штампувального простору. Під час штампування відбувається формоутворення без зняття стружки, забезпечується висока точність виробів при високій продуктивності праці.
Гравірува́ння, ритува́ння, гравіюва́ння - метод отримання зображення, як правило на металевих поверхнях шляхом зняття поверхневого шару матеріалу.
Вчаться поєднувати ці способи доповнюючи їх вишивкою , аплікацією, випалюванням, різними накладками із камінців , намиста , бісеру .
Випа́лювання (випалабо випалення) (рос. обжиг, англ. roasting, нім. Rösten n) - технологічна операція, яку проводять з метою надати матеріалам (руда, концентрати тощо) необхідних властивостей (фізичних, хімічного кладу) для подальшого перероблення нагріванням з витримкою без розплавлення хоча б одного твердого компонента матеріалу.
Апліка́ція (від латини - applicatio) накладання, пристосовування, приєднання до якоїсь поверхні.

В учнів повинна виробитись і закріпитись звичка до аналізу споживчих , економічних , екологічних потреб суспільства , здатність оцінювати ідеї виходячи з реальних потреб , матеріальних можливостей і умінь , вибирати найбільш вдалий економічний спосіб виготовлення об’єкта праці , який відповідав би вимогам дизайну .
Привчання до самостійної роботи , стимулює пізнавальний , емоційний і моторний розвиток . Враховуються потреби дітей в залежності від індивідуальних можливостей , вікових особливостей , зацікавлення , здібностів учнів .
Під час виконання різних технологічних операцій розвивається творче мислення , естетичні смаки , художні здібності, з’являється потреба в гарній , що радує зір , роботі .
Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Есте́тика (грец. αισθητικός - чуттєво пізнавальний, від aisthēta - відчутні речі та aisthanesthai - пізнавати) - філософська наука, що вивчає природу (функції, загальні закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і суспільства, буття), наука про прекрасне.
Опера́ція технологі́чна (рос. операция технологическая, англ. production operation, нім. technologische Operation f) - окрема частина технологічного процесу, сукупність робочих дій (прийомів), що характеризується однорідністю технологічного змісту і єдністю предмету праці, застосовуваного інструмента (устаткування) і робочих пристосувань.


Секрети майстерності
Інструменти та матеріали

Для роботи з шкірою нам знадобляться такі предмети :


 • Добре наточені ножиці будь – якого розміру , (краще всього із заокругленими кінцями) та маленькі манікюрні ножиці .

 • Ніж взуттевий .

 • Шило(гостре і тупе) .

 • Пінцет (для держання дрібних елементів виробу над полум’ям свічки).

 • Сірники .

 • Свічка з підсвічником .

 • Клей ПВА , «Марс» , «Момент» або будь – який інший призначений для шкіри .

 • Натуральна шкіра (старе взуття , рукавички, сумки , старий шкіряний одяг , пояси та різні обрізки) .
  Рукави́чка, діал. пальча́тка - вид одягу для рук, на відміну від рукавиць - з відділеннями для кожного пальця. Виготовляються з шкіри, гуми, тканини.


 • Натуральне хутро .

 • Дерев’яне , керамічне, пластмасове намисто , бісер , камінчики , каштани , горішки та інші прикраси.

 • Застібки для пояса , кольє , шпильки для брошок , дужки для сережок .

 • Для виготовлення панно знадобляться : рамки (дерев’яні , пластмасові, пластикові ) , міцний картон для основи (фанера) , тканина для оздоблення основи панно .

Правила безпеки праці під час виготовлення виробів із шкіри


 • Працювати в робочому одязі , волосся сховати під косинку .
  Пласти́чна ма́са (пластмаса) - штучно створені матеріали на основі синтетичних або природних полімерів.
  Кера́міка - неорганічні, неметалічні тверді вироби, підготовлені дією тепла з наступним охолодженням. Керамічними називають вироби і матеріали, що одержуються внаслідок спікання глин й їхніх сумішей з мінеральними додатками, а також оксидів і їхніх сполук.
  Безпека праці (англ. work safety) - умови праці на об'єктах матеріального виробництва, зокрема промисловості, транспорту тощо, що виключають вплив небезпечних і шкідливих факторів на працюючих. Безпека праці підтримується шляхом виконання комплексу заходів щодо запобігання травматизму, захворювань і аварій.


 • Голки , шпильки – зберігати в голничку .

 • Шило в ковпачку .

 • Ножиці повинні стояти з правої сторони від працюючого .

 • Передавати ножиці зімкнутими лезами , кільцями вперед . Ніж - ручкою вперед .

 • Дуже обережно користуватися сірниками та свічкою .
  Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
  На столі обов’язково повинні стояти блюдце з водою .

 • Не гасити свічку , сірник подихом , краще скористатися блюдцем з водою .

 • Не крутитися під час роботи з свічкою сірниками .

Санітарно – гігієнічні вимоги під час роботи з шкірою .
 • Працювати треба сидячи на стільці із спинкою . Сидіти прямо не сутулячись .

 • Освітлення має бути хорошим , бажано природнім . Під час роботи правою рукою , світло повинно падати зліва на робоче місце, при роботі лівою рукою – справа .
  Гігіє́на - наука, що вивчає закономірності впливу на організм людини та суспільне здоров'я комплексу чинників довкілля з метою розробки гігієнічних норм, санітарних правил, запобіжних і оздоровчих заходів.
  Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.


 • Через кожну годину роботи необхідно робити відпочинок для очей на 5...
  Відпочи́нок, дозвілля - проведення часу, метою якого є відновлення нормального стану організму.
  10 хв .

 • Провітрювати приміщення .
  Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.


 • По закінченню роботи вимити руки . Прибрати робоче місце.Щоб було зручно працювати потрібно правильно

організувати своє робоче місце .
Організація робочого місця
Розстеліть на столі великий листок паперу (газету) і розкладіть на ньому : в правому верхньому вуглі інструменти , в лівому верхньому вуглі матеріали . Між ними зразок або ескіз вашого майбутнього виробу .Тоді перед вами буде вільний простір для роботи .
Потрібно пам’ятати , що шпильки , булавки потрібно зберігати в спеціальних подушечках , а ножиці в не робочому стані повинні бути з зімкнутими лезами . Ножиці , пінцет , ніж , шило можуть стояти в стакані з важким дном.

Камінці , намистинки , бісер - зручно зберігати в різних баночках , коробочках , так як і невеликі обрізки шкіри . Що стосується великих шкіряних шматків , після роботи їх можна змотати в рулон і зв’язати .

Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
Після роботи (англ. Clocking Off) - британський драматичний серіал, який виходив на телеканалі BBC One з 2000 до 2003 року. Його було виготовлено для BBC незалежною компанією Red Production Company і створено Полом Ебботом.********************************************************

Від верхнього одягу до біжутерії – такий сьогодні діапазон «шкіряної моди» . Чоловіки носять шкіряні куртки , плащі , пальто , брюки , жилети . Жінки аналогічний гардероб доповнюють прикрасами : поясами , браслетами , кольє , кулонами , сережками .

Біжутерія - (фр. bijouterie - торгівля не дорогоцінними ювелірними виробами) - жіночі прикраси (намиста, сережки, брошки, та інше ), що зроблені з напівдорогоцінних металів або каміння. Виготовляється із міді, олова, напівдорогоцінного каміння.
Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.

Не меньше популярна шкіра в інтер’єрі дому , кабінету , офісу . Шкіряні крісла , дивани відрізняються міцністю ошатністю, створюють комфорт .

Шкіра служить людині з тих пір , коли вона вперше загорнулася в неї для тепла і зручності . Тонка , легка , еластична натуральна шкіра дуже цінується . Штучна шкіра не замінить натуральну , тому людина змушена використовувати шкіру тварин змирившись з тим , що вона наносять шкоду природі .

Говорять , що якби люди не здогадалися використовувати шкіру тварин , цивілізації не існувало б . Подумайте самі , в післяльодяниковий період на землі було дуже холодно , і навряд чи людство врятувалось , якби люди носили тільки спіднички з трави та листя . Тому обробці шкіри можна сказати стільки ж років скільки і людству .

Розкопки , проведені в Єгипті і Межиріччі , свідчать про те , що в V тисячолітті до нашої ери люди займалися землеробством і скотарством, це і стало основою шкіряного промислу .

Цивіліза́ція - людська спільнота, яка впродовж певного періоду часу (процес зародження, розвиток, загибель чи перетворення цивілізації) має стійкі особливі риси в соціально-політичній організації, економіці та культурі (науці, технологіях, мистецтві тощо), спільні духовні цінності та ідеали, ментальність (світогляд).
Твари́нництво, або скота́рство - галузь сільського господарства, що займається розведенням і використанням сільськогосподарських тварин. Воно забезпечує людей харчовими продуктами (молоко, масло, сир; близько 60% білків, що їх споживає людина, - продукти тваринництва), дає сировину для легкої (вовна) і харчової, а також фармацевтичної промисловості, тяглову силу (кінь, віл), основне органічне добриво - гній. Продукти тваринництва легко збувати, і вони за нормальних обставин часто бували основою бюджету українського селянина.
Землеробство - провідна галузь сільськогосподарського виробництва, основою якої є використання землі з метою вирощування сільськогосподарських культур; наука, що вивчає загальні прийоми вирощування сільськогосподарських культур і розробляє способи раціонального використання землі та підвищення родючості ґрунту.
Існування подібних промислів підтверджується законами , зібраними правителем Вавілонії Хаммурапі (1792 – 1750 р. до н.е .)

Зображення , які збереглися на кам’яних рельєфах асірійських маєтків , ілюструють широке використання шкіри . Із неї виготовляли одяг , військове спорядження (лати , щити ) , предмети побуту (покривала , подушки , кври , ковдри ) . Із шкіри виготовляли міцні мотузки , якими проводили заміри . Мотузки сплетені із кількох ременів , використовували при будівництві в Північній Африці міста – держави Карфаген .

Споря́дження військо́ве або бойова екіпіровка - сукупність предметів, складових екіпіровки військовослужбовця для ведення бойових дій. Найбільшої ефективності бойової екіпіровки можна досягти при оптимальному поєднанні тактико-технічних характеристик всіх складових.
Хаммура́пі (Гамурабі, більш прав. - Амурабі) - шостий правитель Вавилонії. Завоював Шумер і Аккад, поклавши кінець останній шумерській династії Ісін, став першим царем Вавилону.
Правитель - глава держави, країни чи іншої відокремленої території. Слово «правитель» позбавлене будь-якого додаткового значення, не має іншомовного походження, а тому, є прийнятним для позначення глави держави будь-якого політичного устрою, форми правління чи культури.
Існува́ння (від екзистенція) - центральне поняття екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи.
Будівництво - галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення: готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їх комплекси.
А́фрика - другий за площею і населенням материк у світі, після Євразії. З площею понад 30 300 000 км², враховуючи прилеглі острови - він займає 5,9 % площі земної поверхні і 20,3 % площі суходолу. А його населення - понад 1,1 млрд (на 2017), становить понад 12 % населення світу.


Стародавні єгиптяни використовували тонкі шкіряні ремені для зшивання шкіри . При цьому ремісник користувався шилом і спеціальним гачком , яким через проколені отвори протягували ремінець . Кочові народи використовували шкіряний посуд (фляги , сосуди ) , які слугували їм по 40 – 50 років .
В VI-VII столітті на на території Східної Європи люди володіли різними способами обробки шкіри .
Кочівники́, кочовики або номади (через фр. nomade з грец. νομάδες від νέμω «пасу, випасаю (худобу)») - окремі люди, спільноти або цілі племена і народи, що з економічних, традиційно-культурних або інших причин не мають постійного нерухомого житла і переміщуються з одного місця на інше.
Східна Європа - політичний та історико-географічний регіон Європи.
Особливо це вдавалося російським народам . Археологічні розкопки в Новгороді і Москві підтверджують про існування шкіряних майстерень в XI-XII століттях .
Но́вгород (з 1999 року офіційна назва - Вели́кий Но́вгород) - місто в Росії, на березі річки Волхов, за 6 км від озера Ільмень, адміністративний центр Новгородської області. У місті мешкає 220,2 тис. жителів.
Археоло́гія (грец. αρχαιος - стародавній, λογος - слово) - наука, що висвітлює історію людського суспільства на основі вивчення пам'яток кам'яної, мідної (бронзової), залізної доби і пізніших часів. До цих пам'яток, що називаються археологічними, належать: стоянки, поселення, поховання, різні типи знарядь праці, зброї, посуду, прикрас, предмети побуту, мистецтво тощо.

В XIII столітті місто Торжок став центром обробки шкіри з козячих і овечих шкур . Починають з’являтися заводи по обробці шкіри і в інших російських містах : Ярославлі, Угличі , Ростові .
Висока якість виготовлення шкіряних виробів дозволяла передавати їх у спадщину . Так , Дмитро Донской заповідав сину «пояс золот великий с каменьем без ремени , пояс золот с ременем» .
Вже в X-XIII столітті існувало красиве слово «узорочье» яке вказувало на предмети декоративного мистецтва .
Запові́т - правовий документ, зроблений у встановленій законом формі розпорядження дієздатного громадянина (заповідача) на випадок смерті про належне йому майно.
Яросла́вль (рос. Ярославль) - місто в Росії, адміністративний центр Ярославської області і Ярославського району.
Декоративно-ужиткове мистецтво - один із видів художньої діяльності, твори якого поєднують естетичні та практичні якості. Декоративне означає «прикрашати». Ужиткове ж означає, що речі мають практичний вжиток, а не лише є предметом естетичної насолоди.
В шкіряних виробах , як і в інших видах рукоділля , орнамент вкривав всю поверхню , майже незалишаючи вільного простору . Розшиті золотом і сріблом шкіряні вироби експортувалися за кордон . Центром дорогоцінного шиття був уже згаданий Торжок . В ті часи Росія була єдиною країною , де виготовляли кольорову шкіру .

Сьгодні існує маса способів обробки шкіри , різноманітне її використання . Завдяки золотим рукам майстрів це мистецтво чаруватиме нас завжди .

********************************************************

Що ж таке шкіра ?
Натуральна шкіра – матеріал , який отримують із шкіри тварин , в тому числі і морських тварин (рептилій і риб ) ; має волокнисту будову . Розрізняють шкіру взуттеву , шорно–сідельну ,

технічну , галантерейну та одягового призначення .


Штучна шкіраполімерний матеріал промислових підприємств.
Галантере́я (від фр. Galanterie - галантність, витонченість) - торговий термін, що означає групу товарів, що представляють предмети туалету і особистого вжитку (краватки, нитки, рукавички, шарфи, сумки та ін.)
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Поліме́ри (грец. πολύ- - багато (poli); μέρος - частина (meres) - «складається з багатьох частин») - природні та штучні високомолекулярні сполуки, молекули яких складаються з великої кількості повторюваних однакових або різних за будовою атомних угруповань, з'єднаних між собою хімічними або координаційними зв'язками в довгі лінійні або розгалужені ланцюги.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
В залежності від призначення , способів виготовлення , структури розрізняють : взуттеву гуму , взуттеві і галантерейні картони , м’які шкіри . Використовують як замінник натуральної .
Для виготовлення декоративно прикладних виробів використовують натуральну шкіру рослинного дублення вона дозволяє використовувати такі прийоми художнього оздоблення як : гравірування , тиснення , випалювання і розписування фарбами .
Під час виготовлення художніх виробів і сувенірів використовують : велюр , виросток , замшу , опойок , саф’ян , шеврет , шевро , свинячу шкіру , шкіру екзотичних тварин і рептилій .
Сувені́р (фр. souvenir від лат. subvenio «приходжу») - подарунок на згадку або річ, пов'язана зі спогадами.

Велюр – різновид хромової шкіри з пошкодженою поверхньою . Цю шкіру з виворотньої сторони ворсують під замш .

Замш – шкіра виготовлена за допомогою жирового дублення із шкур оленів , лосів , диких кіз , овець , телят . Це м’яка , тягуча , бархатиста шкіра з густим низьким ворсом на лицьовій поверхні . Замш використовують для виготовлення одягу ,

взуття , біжутерії .Лайка – шкіра , виготовлена із шкур овець та кіз , яка має велику тягучість і м’якість . З неї виготовляють галантерейні вироби та верхню частину взуття .

Опойок – м’яка еластична шкіра , отримана із шкіри молочних телят . З неї виготовляють верхній одяг найвищої якості та інші речі .

Виросток – шкіра аналогічна попередній , але менше еластична і м’яка тому , що її отримують із шкури телят які перейшли на рослинну їжу .

Саф’ян – тонка , м’яка шкіра різних кольорів , вичинена рослинним дубленням із козячих шкур , овечих , телячих шкур .
Зеле́ні росли́ни - царство живих організмів. Назва була запропонована у 1981 році, щоб відрізнити представників царства від попереднього визначення рослин, які до того не створювали монофілетичну групу.


Шеврет – гарна , міцна , еластична шкіра , вичинена хромовим дубленням . ЇЇ товщина 0,6 – 1,2 мм , виготовляють рукавички , сумки , одяг .

Шевро – м’яка , міцна , виготовлана хромовим дубленням із шкур кіз . Товщина шевро 0,4 – 1мм . На цій шкірі є своєрідний малюнок в вигляді лунок . З неї шиють дуже якісний верхній одяг і дитяче взуття .

Шкіра рептилій – вишукана , високоякісна і дорога . В зв’язку з дорожнечою і недоступністю цього матеріалу з неї шиють сумки , взуття , гаманці , виготовляють різні аксесуари .
Аксесуар (фр. accessoire від лат. accessorius - «додатковий») - необов'язковий предмет, супутній до чого-небудь; приналежність до чого-небудь. Може покращити що-небудь.


Тонкі шкіри – використовуються для виготовлення поясів , сумок , прикрас і одягу . Вони добре драпіруються і еластичні як тканина .Часто прикраси виготовляють з використанням лакових шкір , найкраща з них – шевро .
Майстри поділяють шкіру за кольором на 4 групи :


 • Чорні шкіри .

 • Світлі шкіри – бежевий , сірий (натуральний колір шкіри бежевий майже білий ) .

 • Кольорові шкіри – всі відтінки коричневого кольору . Цей відтінок шкіри досягається шляхом обробки рослинними дубильними речовинами .
  Дуби́льні речови́ни (також гарбники́ нім. Gerbstoffe, пол. garbniki, рос. дуби́льные вещества́)- природні органічні сполуки, до складу яких входять фенольні групи -ОН. За хімічними характеристиками вони подібні до глікозидів.


 • Яскраві шкіри – блакитні , зелені та ін .,отримують шляхом хромування .

В наш час створюються такі високоякісні замінники шкіри , які мають «шкіряний» запах . За кольором штучна і натуральна шкіра однакові . Але існує спосіб за яким їх можна розрізнити . Натуральна шкіра тепла на дотик , вона сама приймає тепло долоні . Якщо доторкнутися до штучної шкіри , через деякий час долоня і поверхня шкіри стане вологою . Природна шкіра еластична й легка .


Нове життя старої шкіри

В умілих руках навіть крихітні клаптики шкіри завжди будуть використані . Старі гаманці , сумки , взуття , верхній одяг – все знадобиться для роботи . Добре вичинена шкіра - вічна . Чому ?

Наприклад , археологи займаючись розкопками на Алтаї , знайшли вишукані вироби із шкіри і замшу . Знайденим сумкам , накидкам , прикрасам 2500 років , вони дуже добре збереглися завдяки вичинці , та золотим рукам майстрів .

Якщо набратись терпіння , докласти трішки зусиль то тоді із старого взуття ви отримаєте гарненькі речі . Працювати будемо з верхньою частиною взуття . Розріжте її по швах .Виворітна сторона шкіри відрізняється від лицьової . Шкіряні майстри називають лицьову сторону – «лице» , а виворітню «бахтарма» .«Лице» - має міцну , гладеньку , блискучу поверхню тому , що шкіру покривають нітрофарбою .


 • Протріть лицьову сторону шкіри мильною піною , прати шкіру неможна , бо вимиються всі жирні речовини , які входять в шкіру після дублення . А без цих речовин шкіра втрачає попередні властивості , змінює зовнішній вигляд , зсідається .

 • Сполосніть шкіру підсоленою водою з оцетом : 1л . води , 50 г. солі , 250 мг . оцету . Після обробки таким розчином шкіра стане еластичною , пружною . Для надання ще більшої гнучкості змастіть її гліцерином .

 • Можна мити шкіру теплим некиплячим молоком або кавовою гущою (тільки не білу шкіру ) .

 • Замш можна прати пральним порошком в теплій воді з додаванням нашатирного спирту .
  Нашати́рний спи́рт (також аміа́чна вода́) - водний розчин аміаку (гідроксиду амонію), зазвичай 10%. Прозора рідина, ззовні схожа на воду. Застосовується в медицині.
  Жирні плями чистять бензином , хлороформом та іншими розчинниками . Щоб не пошкодити ворс , замш чистять резиновою щіткою , жорстким паролоном , нождачною бумагою , шкільною гумкою для чорнил , натирають сіллю , м’яким свіжим хлібом , обробляють теплим молоком з додаванням питної соди (1 чайна ложка соди на 1 стакан молока ) .

 • Вологу шкіру потрібно розстелити на столі , тоді її поверхня після висихання буде рівною і гладенькою . Маленькі шматочки зручно сушити під пресом між сухими клаптиками тканини .

 • Поки шкіра сушиться , її можна просочити касторовим маслом або ємульсією із вершкового масла з теплою водою , додавши трохи нашатирного спирту .
  Ма́сло вершко́ве - молочний продукт, який виробляється шляхом збивання свіжого або кислого молока, вершків чи перетворення високожирних вершків.
  Ця суміш наноситься на шкіру пензликом або тампоном . Залишки суміші знімаються клаптиком тканини .

 • Як тільки шкіра висохне , можна приступати до роботи .


Основні прийоми обробки шкіри
Існує багато способів обробки виробів із шкіри : штампування , гравірування , мозаїка , тиснення , обпалювання , батік .Частіше всього використовують поєднання цих способів . Художні вироби із шкіри можуть доповнюватися вишивкою , аплікацією , випалюванням , різними накладками .

Гілочки – це ажурні деталі , без яких не обійдеться ні одне панно . Вирізаємо тонку смужку шкіри і утримуючи її над полум’ям свічки , повертаємо деталь в різні сторони . Приклеюємо отриману гілочку до основи панно в двох , трьох точках вигнувши її за своїм смаком . Гарно виглядають декілька гілочок різної величини.
Випалювання- виконується за допомогою спеціального пристрою – випалювача по дереву . Перед початком роботи слід спробувати на окремому клаптику шкіри . Малюнок нанести олівцем (тупим шилом ) через кальку на виріб , що виготовляється . При різному режимі нагрівання голки випалювача і різної сили тиснення можна отримати відтінки

малюнка . Закінчивши роботу, можна обережно , не доторкаючись до ліній випалювання , розфарбувати малюнок пензликом .

Гравірування – прорізання узору по лицьовій поверхні попередньо зволоженої шкіри .Цей прийом оздоблення меє тисячолітню історію . Шкіра потрібна якісна , рослинного дублення . Беремо вологий тампон і змочуєм шкіру в тому місці , де будемо робити надріз . Шкіра має бути вологою і пористою , але не мокрою , за допомогою кальки , олівця чи тупого шила наносим малюнок .Гравірують скальпелем один раз на 1/3 товщини шкіри , дублення не буде . Якщо малюнок геометричний , то гравірування виконують під лінійку , рослинний – від руки .

Іноді гравірування виконують багаторазовим вдавлюванням ліній по вологій шкірі . Після гравірування шкіру кладуть під прес .

Драпірування – в шкіряній пластиці означає зібрати широку частину листка в гармошку . Стискаємо гармошку так , щоб залишились згини . Змащюємо клеєм нижню частину

листка , кладем на основу виробу і ще раз по згинах формуємо пальцями або пінцетом рельєф .Драпіровані складочки дозволяють отримати рельєфну поверхню на об’ємних фігурах .
Кручені хвостики або смужки .

Нарізати один клаптик шкіри так , щоб кінчики були гострими і тонкими . Закрутіть спіралькою кожну смужку . Для броші , кулона ці хвостики потрібно обпалити над свічкою . Тоді вони зафіксуються в такому стані і будуть витися локонами . Для панно можна не обробляти смужки над полум’ям , я приклеїти їх в скрученому стані на основу .
Листочки та пелюстки .

Щоб пелюстки і листочки мали об’ємну форму , їх треба взяти пінцетом і потримати над полум’ям свічки виворітньою стороною , трішечки повертаючи в різні боки . Якщо шкіра світла , слідкуйте , щоб деталі не почорніли по краю пелюсток , тримайте шкіряні детелі над полум’ям , а не в полум’ї .
Види листочківВиди пелюсток


Маленькі квіточки

Можна виготовляти квіти із однієї деталі з 4-5 пелюстками , серединку можна виготовити з нарізаного і скрученого в трубочку прямокутника .Мозаїка – оздоблення різними клаптиками шкіри . Процес

оздоблення виробів шкіряною мозаїкою включає слідуючі


операції : вирізання різнокольорових клаптиків шкіри , зшивання цих клаптиків , обробка їх ручними швами або кольоровою строчкою .

Тиснення .

Це найдавніший спосіб оздоблення шкіри . Перед його використанням , необхідно ознайомитись з технікою гравірування . З виворотньої сторони наноситься малюнок через копіювальний папір .

Копіювальний папір, копірка - тонкий папір з нанесеним на одну із сторін фарбувальним шаром, призначений для отримання копій документа. Вкладався між двома аркушами паперу так, що слід від написання або малювання олівцем, ручкою, друкарською машинкою або матричним принтером на верхньому аркуші переносився на нижній аркуш.
По контуру малюнка зі сторони «бахтарма» наклеюють картон . В середину цієї рамки рівномірним шаром накладають суміш з шкіряних обрізків і мучного клею . Тиснення виконується по вологій поверхні лицьової сторони за допомогою тампона . Легкими ударами молотка вибивають контур , а потім фон малюнка . Після закінчення роботи лицьову поверхню шкіри накривають тканиною і кладуть під прес , щоб при висиханні робота не покоробилась . Тиснену шкіру можна фарбувати або тонувати ватним тампоном .


Троянда .
Серединка троянди виконується різними способами . Можна скрутити в вигляді конуса і широку , і вузьку частину внутрішньої пелюстки . Така серединка обкручується всіма іншими пелюстками . Причому вони заздалегідь підігріті над полум’ям і уже набули об’єму .


Форми пелюсток троянди можуть бути різні : трапецієподібні , грушеподібні . Дуже цікава троянда з пелюсток непрвильної форми .Тематичний план програми:

«Техніка шкіряної пластики – як вид декоративно –

прикладного мистецтва»


№ п\п

Розділи та теми

Кількість

годин


Клас

1.


Історія виникнення шкіряного мистецтва . Асортимент виробів із шкіри . Лабораторно - практична робота : ознайомлення з приладами та матеріалами необхідними для обробки шкіри . Правила безпеки праці та санітарно - гігієнічні вимоги під час роботи з шкірою .

2

2.

Технологічні відомості про шкіру та її види .

Лабораторно - практична робота : розпізнавання зразків шкіри (натуральна , штучна ) . Властивості натуральноі шкіри . П.Т.Б під час роботи з шкірою .2

3.

Основні прийоми обробки шкіри . Оновлення старої шкіри . Практична робота : підготовка старої шкіри до обробки (прання та сушіння ) .

2

4.

Особливості виготовлення виробів із шкіри . Практична робота : організація робочого місця , оформлення ескізів , виготовлення шаблонів .

2

5.

Термообробка шкіри . Послідовність виготовлення броші . Практична робота : виготовлення броші . Правила безпеки праці та санітарно – гігієнічні вимоги під час обробки шкіри .

2

6.

Особливості виготовлення кольє із шкіри .

Практична робота : підбір матеріалів ,

оформлення ескізів , виготовлення шаблонів .


2

7.

Послідовність виготовлення кольє . Оздоблення виробів . Практична робота : виготовлення кольє , оздоблення . Правила безпеки праці та санітарно - гігієнічні вимоги під час обробки шкіри .

2

8.

Особливості виготовлення настінних панно .

Практична робота : підбір матеріалів необхідних для виготовлення панно , оформлення ескізів , виготовлення шаблонів .2

9.

Послідовність виготовлення настінних панно . Практична робота : виготовлення настінних панно , оздоблення готових виробів , виправлення недоліків . Правила безпеки праці та санітарно - гігієнічні вимоги під час обробки шкіри . Оформлення творчих пректів .

2

10.

Захист творчих проектів . Виставка готових виробів .

2Скачати 163.09 Kb.