Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодологія планування регіонального розвитку в Україні

Скачати 3.09 Mb.

Методологія планування регіонального розвитку в Україні
Скачати 3.09 Mb.
Сторінка 1/18
Дата конвертації 02.05.2017
Розмір 3.09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Проект Європейського Союзу

Підтримка політики регіонального розвитку України
Методологія планування регіонального розвитку в Україні

Інструмент для розробки стратегій регіонального розвитку


і планів їх реалізації

За фінансової підтримки Європейського СоюзуВидання цієї публікації стало можливим завдяки підтримці Європейського Союзу. Зміст публікації є

виключно відповідальністю Консорціуму на чолі з GIZ InternationalServices, і жодним чином не може вважатися таким, що відображає погляди Європейського Союзу.

Зміст


Розміщення та типологія 22

Природні ресурси 24

Демографія та адміністративно-територіальний устрій 25

Регіональна економіка 28

Сільське господарство та сільські території 29

Бюджет та його наповнення 33

SWOT-аналіз і стратегічне планування 35

SWOT-матриця 36

SWOT стратегії 36

SWOT методологія 37

Міркування щодо врядування 134

“Регіональний” чи “галузевий” розвиток?

Стратегі́чне планува́ння (англ. Strategic Planning) - це довгострокове планування на основі проміжних цілей. Стратегія визначається головною ціллю та проміжними цілями, які дозволяють досягнути головної цілі.
Адміністрати́вно-територіа́льний у́стрій (адміністративний поділ) - поділ території країни на окремі частини - адміністративно-територіальні одиниці (губернії, провінції, області, округи, повіти), залежно від якого створюються і діють органи державної влади та місцевого самоврядування.
135

Спостереження і висновки 137

Основні етапи проведення ефективних зустрічей з громадськістю 153

Ефективне спілкування під час проведення громадських заходів 156

Врегулювання конфліктів при проведенні громадських заходів 157

Фактори та підходи, що підвищують ефективність зустрічей з громадськістю 158

Поради по проведенню зустрічей з громадськістю 159Перелік скорочень

АРР – агенція регіонального розвитку

АТО – адміністративно-територіальна одиниця

АТУ – адміністративно-територіальний устрій

ВВП – валовий внутрішній продукт

ВРП – валовий регіональний продукт

ДБУ – Державний бюджет України

ДСРР – Державна стратегія регіонального розвитку

ЄС – Європейський Союз

ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології

МіО – моніторинг і оцінка

МСБ – малий та середній бізнес

НБУ – Національний банк України

НДР – науково-дослідна розробка

НУО – неурядові організації

ОДА – обласна державна адміністрація

ОМС – орган місцевого самоврядування

ООН – Організація об‘єднаних націй

ОСГ – особисте селянське господарство

ПДФО – податок на доходи фізичних осіб

ПІІ – прямі іноземні інвестиції

ППРРУ – Програма Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні»

СЕА – соціально-економічний аналіз

СП – спільне підприємство

СРР – стратегія розвитку регіону

ЦНТЕІ - Центр науково-технічної та економічної інформації


Подяка
Наступні основні джерела були використані в якості орієнтира для розробки цієї Методології планування регіонального розвитку в Україні:

 • 1) ГвенСвінберн, Світовий Банк: Розробка місцевих стратегій економічного розвитку

 • www.
  Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.
  Спільні підприємства - підприємства, що базуються на спільному капіталі суб'єктів господарської діяльності України або іноземних суб'єктів господарської діяльності, на спільному управлінні та на спільному розподілі результатів та ризиків.
  worldbank.org/urban/local/toolkit/pages/home.htm

 • 2) Mesopartner: Інструменти економічного розвитку www.mesopartner.com/services/tools/

 • 3) ПРООН БіГ: Методологія комплексного планування місцевого розвитку

 • www.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/en/home/library/poverty/methodology-for-integrated-local-development-planning-in-bosnia-/http://www.mesopartner.com/services/tools/

 • 4) Агенція розвитку EDA: Інструменти планування та концепції www.edabl.org

ВСТУП

Що таке Методологія планування регіонального розвитку в Україні?

Методологія інтегрованого планування регіонального розвитку в Україні була розроблена як частина Програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» (ППРРУ) з метою систематизації та покращення підходу до планування та імплементації регіонального розвитку. Методологія є основою для систематичного запуску і реалізації процесів регіонального розвитку «знизу вгору», які в Україні або відсутні, або є дуже фрагментарними.

Ця Методологія покликана сприяти становленню ініціативного та відповідального управління регіональним розвитком, яке є одним із ключових викликів для українських регіонів і країни в цілому. Ініціативне управління розвитком означає творче формулювання майбутнього у поєднанні з систематичними зусиллями, спрямованими на досягнення цього майбутнього. Відповідальне управління, перш за все, включає в себе відповідальність перед громадянами, у тому числі майбутніми поколіннями.

Методологія опосередковано сприяє збалансованому та постійному поліпшенню якості життя громадян України за допомогою: • збалансованого розвитку регіонів і громад,

 • створення нових робочих місць та інших економічних можливостей,

 • надання якісних публічних послуг з рівним рівнем доступності, та

 • забезпечення чистого та безпечного середовища проживання.
  Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.


Таким чином, методологія інтегрує ключові аспекти життєдіяльності і розвитку: економічні, соціальні та екологічні, підтримуючи їх безперервну взаємодію. Надання публічних послуг і просторове планування підтримують реалізацію прийнятих рішень щодо розвитку у певному адміністративному (регіональному) контексті, а також у просторовому вимірі.

Методологія сприяє активній участі усіх зацікавлених і компетентних осіб у процесі регіонального планування та реалізації планів розвитку відповідно до їх інтересів і можливостей. Вона заохочує до участі тих, хто очолює державні, приватні та неурядові організації, а також тих, хто переважно був далеко від процесу прийняття рішень – представників уразливих груп – визнаючи таким чином принципи соціальної інтеграції.

Неурядо́ва організа́ція (НУО) - формальні громадські об'єднання, інші групи за певними інтересами, які беруть участь у громадській діяльності.
Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.

Методологія передбачає включення місцевих планів розвитку в регіональні стратегії, та включення регіональних планів розвитку в стратегії вищого рівня, такі як Державна стратегія регіонального розвитку.

Методологія представляє собою креативне поєднання ключових компонентів розвитку - соціального, економічного та екологічного з міжгалузевими пріоритетами, і не є просто їх сумою. Методологія передбачає взаємодію різних учасників процесу розвитку у процесі створення спільної перспективи, у тому числі перспективи для зацікавлених сторін, що беруть участь в процесі.

Нарешті, методологія є інструкцією з розвитку винахідливості і підтримки творчого мислення. Однак, це не рецепт або ліки від усіх проблем і викликів щодо регіонального розвитку.

Підхід до розробки Методології

Важливо відзначити, що регіональний розвиток має бути економічною, а не політичною чи адміністративною категорією. Різні уряди в різних частинах світу в певних ситуаціях виправдовували втручання держави у забезпечення належних умов розвитку регіонів і громад.

Зацікавлені сторони, зацікавлені особи, стейкхолдери (англ. Stakeholders) - фізичні і юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність.
Частини світу - це найбільші глобальні географічні регіони, до яких належать материки чи їхні значні частини разом із прилеглими островами. Зазвичай виділяють шість частин світу: Австралія і Океанія Азія Америка Антарктида Африка Європа
Багато країн застосовували саме інструменти економічного розвитку для проведення реформ регіонального розвитку, що не обов'язково вимагало значних змін у системі державних установ і органів та/або зміни їх повноважень.

Переважно, заходи у сфері регіонального розвитку не вимагають фундаментально реформувати державні інститути або запроваджувати більш широкі політичні процеси, такі, як децентралізація або регіоналізація.

Політи́чний проце́с - це форма функціонування політичної системи суспільства, що змінюється у просторі і часі; сукупна діяльність суб'єктів політики, завдяки якій забезпечується функціонування та розвиток політичної системи.
Ці заходи задумані, і навіть в основному здійснюються з центру, вони прив'язані до конкретних видів діяльності в сфері розвитку і, як правило, залежать від бюджетних трансфертів регіональним і місцевим органам влади або групам зацікавлених сторін в певній місцевості. Така сукупність заходів визначається національною концепцією регіонального розвитку.

Короткий опис еволюції політики регіонального розвитку в ЄС з наголосом на відповідних підходах уряду наведено в Додатку 1 «Регіоналізація, децентралізація та регіональний розвиток» - порівнюються регіональний і галузевий (тематичний) підходи, та наведено кілька висновків, які є релевантними для умов України.


Для кого призначена ця Методологія?

Методологія призначена для практиків – зацікавлених осіб, організацій та органів влади, які активно займаються плануванням і здійсненням регіонального розвитку. В цій методології кожен фахівець-практик з питань розвитку може знайти для себе корисні інструменти для якісної роботи і досягнення вищої ефективності.

Високоякісні рішення у сфері регіонального розвитку не завжди є ефективними, оскільки ефективність рішення часто залежить не тільки від його якості, але й від його прийнятності для ключових зацікавлених сторін. Якщо якість або прийнятність рішення дорівнює нулю, то не буде ніяких ефектів від застосування такого рішення. Тому, якщо якість рішення є найбільш важливим фактором для фахівців-теоретиків, прийнятність є переважаючим фактором для фахівців-практиків і зацікавлених сторін в сфері регіонального розвитку. З цих причин методологія розроблена у такий спосіб, щоб забезпечити ефективний баланс між якістю та прийнятністю регіональних стратегій.

Перелік переваг Методології для різних груп зацікавлених сторін наведено в таблиці.Зацікавлені сторони (бенефіціари)

Переваги

Для керівників регіонів (голів обласних рад та обласних державних адміністрацій) ...... які вже досягають результатів у регіональному розвитку, методологія може допомогти стабілізувати і збалансувати ці результати у всіх сферах стосовно компонента розвитку, як у галузевому так і у територіальному вимірі;

... які досі мають середні результати, методологія може допомогти поліпшити ці результати, спочатку в окремих, а потім у всіх сферах.

Методологія може бути корисною для консолідації та координації різних галузевих процесів планування щодо їх змісту і термінів, які мають бути узгоджені і сконцентровані протягом певного періоду часу для кожного циклу планування. Це одночасно допомагає заощаджувати час, ресурси та енергію ключових осіб всередині і поза адміністрацією.

За своєю суттю, методологія також представляє собою допомогу керівникам регіонів у найскладніших частинах їх роботи: вона допомагає збалансувати конфліктуючі запити, пов'язані з необхідністю досягнення результатів у короткостроковій і довгостроковій перспективі, і допомагає вирішувати і пропонувати комплексні стратегічні рішення.Для партнерів…

... які працюють безпосередньо над підготовкою та реалізацією планів розвитку, незалежно від того, чи вони працюють в органах влади, чи в неурядових організаціях, що займаються питаннями регіонального розвитку, методологія забезпечує багатовимірну, системну перспективу в плануванні. Це допомагає їм краще орієнтуватися в складних питаннях щодо взаємодії.
Методологія являє собою щось на кшталт «GPS-навігатора» для водіїв, що дозволяє безпечніше і простіше подорожувати у важких умовах.

Інші зацікавлені сторони щодо питань регіонального розвитку і учасники процесу стратегічного планування...

... Методологія може допомогти сприймати всеосяжність і мету процесу планування розвитку так, що вони можуть регулювати свою участь і зробити свій внесок в ті частини роботи, в яких вони найбільш компетентні, та які для них є найбільш цікавими.

Зовнішні експерти, які допомагають у складанні планів розвитку ...

... Методологія допомагає ефективно використовувати взаємодію не тільки між різними компонентами і секторами, але й між людьми та організаціями. Це дає їм можливість перетворити результати цих взаємодій на рішення, які можуть бути ефективно реалізовані на практиці.

Досвідчені консультанти знають, що написання тексту документу є лише невеликою частиною процесу створення стратегії розвитку, яке відбувається лише в самому кінці роботи, і що сотні сторінок всебічного аналізу часто створюють більше проблем, аніж приносять користі особам, які приймають рішення.

Методологія надає консультантам можливість взяти участь у створенні ЯКІСНИХ, ПРИЙНЯТНИХ І ЗДІЙСНЕННИХ стратегій розвитку. За своєю суттю, методологія дозволяє експертам успішно виконувати свою функцію помічників в процесі планування і надання підтримки щодо прийняття рішень. Поради та оцінки експертів при такому підході сприймаються з повагою, але це не означає, що експерти повинні самі зробити роботу замість тих, хто відповідальний приймати рішення і реалізовувати їх.


Основну рекомендацію для всіх користувачів Методології можна резюмувати у вигляді формули: Прийняти-Застосувати-Корегувати.

Прийняття відноситься до першої фази (навчання та практики) і означає чітке, наскільки це можливо, дотримання вимог і рекомендацій Методології.

Застосування відноситься до другої фази, коли Методологія використовується для підготовки стратегій розвитку і планів у тій чи іншій ситуації і закликає до адекватного використання методології у відповідності з можливостями і обмеженнями конкретної ситуації. Це означає, що ми застосовуємо тільки те, що може бути насправді застосовано, тобто те, для чого існують передумови. Для тих елементів, які не можуть бути застосовані, ми шукаємо альтернативні рішення.

Корегування слід розглядати як своєрідне просунуте використання і вдосконалення Методології, - воно передбачає творчі інновації. Рекомендується це робити під час розробки наступної Стратегії – після того, як учасники процесу планування зрозуміють обмеження і можливості поліпшення Методології через її практичне застосування в конкретних ситуаціях.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.


Правильно використовувати Методологію зможуть тільки ті, хто сприйматиме її НЕ ЯК ПРОЦЕДУРУ, А СКОРІШЕ ЯК КОМПАС для більш точної орієнтації в стратегічному плануванні. Для всіх інших, хто шукатиме готових рецептів планування регіонального розвитку, Методологія буде більше заважати, аніж допомагати.Основні принципи регіонального розвитку

Методологія розглядає сталість (сталий розвиток) і соціальну інтеграцію як основні (провідні) принципи регіонального розвитку, - як це викладено в таблиці:
Відповідальне управління навколишнім середовищем та раціональним використанням природних ресурсів

Здорова і справедлива громади

 • покращення обізнаності щодо обмежених природних ресурсів та небезпеки для середовища проживання

 • поліпшення середовища проживання, важливі природні ресурси зберігаються для майбутніх поколінь

 • забезпечення різних потреб усіх громадян через сприяння особистому благополуччю та соціальній інтеграції

 • Забезпечення рівних шансів для всіх

Стала економіка

Практика належного управління

 • створення сильної, динамічної і сталої економіки, яка забезпечує процвітання

 • створення рівних економічних можливостей для всіх. Екологічні втрати компенсують ті, хто їх спричиняє. Ефективне використання ресурсів стимулюється

 • постійне вдосконалення ефективного управління із залученням творчості та енергії громадянЩо таке інтегрований регіональний розвиток?
Методологія підкреслює два виміри інтегрованості, важливі для планування регіонального розвитку:

А) горизонтальна інтегрованість: • інтегрованість компонентів стратегії (економічний розвиток, соціальний розвиток плюс надання публічних послуг та інфраструктура , захист навколишнього середовища та природних ресурсів),

 • інтегрованість галузей (міжгалузевий підхід замість галузевого підходу);
  Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.


Б) вертикальна інтегрованість - узгодження регіональних планів розвитку з ієрархічно вищим системами – державними стратегіями і програмами:

 • державна стратегія регіонального розвитку,

 • галузеві стратегії і плани,

 • державні цільові програми,

 • бюджетні програми.

У реальному житті компоненти стратегії є сукупністю або системою різних і постійних взаємодій. Однак, ці аспекти часто розглядаються окремо в плануванні та управлінні, не беручи до уваги взаємні взаємозв'язки і синергії. Такий спосіб планування часто призводить до неефективного використання обмежених ресурсів, що може становити серйозну проблему. Причиною цьому є вузько-галузевий або вузько-компонентний підхід до планування розвитку, оскільки галузеві та компонентні плани часто мають різні мотиви, цілі, суб'єкти і практики.

Прагнення чистого прибутку і суперництво представляють рушійну силу економічного розвитку, в той час як протилежні цінності, такі як солідарність і взаємна підтримка, є предметом для соціального захисту. Активне використання природних ресурсів часто є головним важелем підприємництва та економічної діяльності, в той час як захист і відновлення цих ресурсів є головною цінністю провідною для підходів, спрямованих на збереження навколишнього середовища.

Чи́стий прибу́ток (Net Income) - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.
Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

Ці відмінності, які видаються непримиренними, можуть насправді бути збалансовані, якщо процес планування розвитку побудований у такий спосіб, щоб підкреслити, а не ігнорувати взаємну залежність. Саме тому комплексний (інтегрований) підхід відповідає потребам щодо забезпечення сталого розвитку краще, ніж галузевий підхід.

Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

На нижчих рівнях врядування, як правило, більше зацікавлені в гармонізації з політикою і планами вищого рівня, оскільки вони безпосередньо стикаються з економічними, соціальними та екологічними проблемами, що породжені економічною кризою і структурними змінами. На нижчих рівнях наслідки цих процесів помітні найбільш чітко: втрата робочих місць; громадяни стикаються з проблемами сучасності, в той час як забруднення навколишнього середовища і нераціональне використання природних ресурсів ставлять під загрозу благополуччя майбутніх поколінь.

Екологі́чна пробле́ма - це зміна природного середовища в результаті антропогенних дій, що веде до порушення структури і функціонування природних систем (ландшафтів) і призводить до негативних соціальних, економічних та інших наслідків.
Економі́чна кри́за (грец. krisis - поворотний пункт) - різке погіршення економічного стану країни, що виявляється в значному спаді виробництва, порушенні виробничих зв'язків, що склалися, банкрутстві підприємств, зростанні безробіття, і у результаті - в зниженні життєвого рівня, добробуту населення.
Забруднення довкілля - процес зміни складу і властивостей однієї або декількох сфер Землі внаслідок діяльності людини. Приводить до погіршення якості атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери. Допустима міра забруднення довкілля в різних країнах регламентується відповідними стандартами, нормативами, законами.
Ці проблеми можуть бути вирішені тільки за допомогою узгодженої політики і планів на різних рівнях через узгодження інтересів різних компонентів і секторів у відповідності до спільного бачення майбутнього.


Концепція комплексного (інтегрованого) розвитку означає, що кожний рівень і кожний компонент зберігає свої акценти паралельно з досягненням синергетичних ефектів за рахунок взаємодії у вигляді сталого розвитку та покращення якості життя.
Синергетика (англ. Synergetics, від грецького. син - «спільне» і ергос - «дія») - міждисциплінарна наука, що займається вивченням процесів самоорганізації і виникнення, підтримки стійкості і розпаду структур (систем) різної природи на основі методів математичної фізики («формальних технологій»).
Інтегрованість не є результатом арифметичного додавання одного аспекту до іншого. Якщо різні аспекти механічно скласти до купи, не роблячи відмінності і не передбачаючи можливості синергії, є ймовірність, що цілі економічного, соціального, екологічного та просторового розвитку не будуть досягнуті.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Скачати 3.09 Mb.

2021